2019 Sandık Ücretleri Ne Kadar? (Müşahit Memur Üye)

31 Mart 2019 Mahalli Seçimleri yaklaşırken sandıkta vazife alacakların listeleri de tek tek hazırlanıyor. Fazlaca sayıda vatandaşımız sandık görevlisi ücret sorgulama işlemi yapıyor. Sandık görevlisi tutarı nereden alınacak, ücretler ne süre yatacak benzer biçimde soruların cevapları merak ediliyor. 2019 senesinde yapılacak olan seçimler için Yüksek Seçim Kurulu tarafınca verilen karar ile, seçimde vazife alacak olan kişilere verilecek olan ücretler belli oldu. Detaylar haberimizde.

Sandık Görevlisi Ücret Sorgulama

Yurttaşlarımız 2019 yılı 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler için sandık görevlisi ücretleri ile ilgili sorgulama yapmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafınca gösterilen 71 no’lu karar ile sandık görevlisi ücretleri belirlenmiştir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Ile alakalı kanunun 182. maddesinde belirtildiği benzer biçimde seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçimlerde vazife alacaklar, mesai saatleri dahilinde ve haricinde çalışacak olan işgören ve hizmetliler ile siyasal partiler tarafınca atanmış olan sandık görevlilerine ve bunlar haricinde gene seçimler için herhangi bir amaçla göreve getirilmiş olanlara 1 Ocak 2019 ve 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki memurların aylık katsayıları üstünden hesaplanacak olan gündelik miktarları verilecektir. Ziraat Bankası Seçim Parası Sorgulama adlı içeriğimzden de detaylı informasyon alabilirsiniz.

Sandık Görevlisi Ücret Sorgulama

Sandık Görevlisi Ücret Sorgulama

Sandık görevlisi ücretlerinde üst sınır 261 TL olarak belirlenmiştir. Dikkate alınacak olan işgören aylık katsayısı ise 0,130597 olmaktadır. Ek olarak ücretler belirlenirken Bakanlar Kurulu tarafınca verilen kararlar da esas alınmaktadır.

  • Seçimlerde vazife alacaklar için: 600 gösterge rakamı kullanılacak ve bu gösterge rakamı işgören aylık katsayısı ile çarpılacaktır.
  • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeler İçin : 2000
  • Ötekiler için: 1000 gösterge rakamı üstünden hesaplama yapılacaktır.

Geçen yıl ki ücretler de baz alınarak, gösterge sayıları dahilinde üst sınırı geçmemek suretiyle sandık görevlisi ücretleri belirlenmiştir.

Sandık Görevlisi Ücretleri

Seçimler için oluşturulan sandık kurullarında kurul başkanı (işgören olması gerekiyor) ve 5 tane siyasal parti temsilcisi bulunmaktadır. Toplamda 6 aslolan ve 6 tane de yedek üye belirlenmektedir. Siyasal parti temsilcileri gözlemci olarak isimlendirilmektedir. Müşahitlerin bir siyasal partiye üye olması gerekmemektedir. Sandık kurullarında asker olarak vazife yapanlar, yönetimsel amirler, zabıta memurları ve amirleri, TBMM üyeleri ve seçime katılmış olan adaylar vazife alamayacaklardır. Bu kişiler haricinde 18 yaşına gelmiş olan her kişi sandıkta vazife alabilir.

Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafınca gösterilen 71 sayılı kararın 1. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri

2019 senesinde yapılacak olan mahalli seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu üyeleri derecelerine nazaran aşağıdaki ücretleri alacaktır;

Başkan ve Üyeler 261 TL
Siyasal Parti Temsilcileri ile Birinci Dereceden Sorumlular 130 TL
İkinci Dereceden Sorumlular 126 TL
Üçüncü Dereceden Sorumlular 124 TL
Dördüncü Dereceden Sorumlular 121 TL
Bekçi, Sürücü, Hizmetli ve Öteki Personel 115 TL
Başka kurumda çalışan şoförler 110 TL
Başka kurumda çalışan hizmetliler 110 TL

Sandık Kurulları

Sandık kurullarında başkan ve üyeler yer verilmiştir. Sandıkta vazife alan siyasal parti temsilcileri, başkanlar, sürücü ve hizmetliler ile ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki sorumlular ile il ve ilçe seçim kurullarında yer edinen görevlilerin ücretleri yevmiye olarak  verilecektir. Sandık kurulu ve başkanları seçimlerden ilkin sandıkların korunması, pusulaların dağıtılması vb. mevzularda bir ekip eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlere katılan 2 ve 3 gün üstünden ücretlendirilmektedir.

Sandık Kurulları

Sandık Kurulları

Sandık kurullarında vazife alan personelin ücretleri de değişim göstermektedir. Üyeler ve sandık kurulu başkanları değişik ücretler almaktadır. Sadece bu fark oldukça azdır. Sandık kurullarında yer edinen üyelerin eğitimlere katılma durumlarına nazaran alacakları yevmiye miktarları da eğitim alınan süre ile yevmiye miktarı çarpılarak hesaplanacaktır.

Sandık Kurulu Başkanı 124 TL
Sandık Kurulu Üyeleri 115 TL

Sandık kurullarında yer edinen 6 yedek üyeye düzgüsel şartlarda ücret ödenmemektedir. Eğer yedek üyeler, aslolan üyelerin sandıktaki görevlerinde bulunmaması durumunda, onların yerlerine vazife yaparlarsa ücret alabilecektir.


İl ve İlçe Seçim Kurulları

İl ve ilçe seçim kurullarında görevlendirilecek olan personele verilecek olan ücretler aşağıdaki gibidir;

Başkan ve İl Seçim Kurulu Üyeleri 130 TL
İlçe Seçim Kurulu Üyeleri 115 TL
Seçmen Kütük Yazıhane Müdürleri 126 TL
Seçmen Kütük Yazıhane Zabıt Katibi 121 TL
Seçmen Kütük Yazıhane Hizmetli 115 TL
Askı Yerlerine Vazife Alanlar 110 TL
Başka kurumda çalışıp da görevlendirilen memurlar 110 TL
Başka kurumda çalışıp da görevlendirilen şoförler 110 TL
Başka kurumda çalışıp da görevlendirilen hizmetliler 110 TL

Bina Sorumluları

Bina sorumluları 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerde 124 TL ücret alacaktır.

Bina sorumlusu olarak görevlendirilen personelin bulunmuş olduğu noktalarda ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafınca 05:00′ da malzemelerin yer almış olduğu torbalar bina sorumlularına teslim edilecektir. Teslim alınan bu seçim malzemeleri il ve ilçe seçim kurulları tarafınca görevlendirilen araçlar yardımı ile sandıkların yer almış olduğu bölgelere getirilecek ve buralarda tutanak hazırlanması dahilinde teslim edilecektir. Eğer sandıkların bulunmuş olduğu binalarda bina sorumluları yer almıyorsa, malzemelerin yer almış olduğu torbalar sandık kurullarına teslim edilecektir. Seçim tarihinden evvel getirilmiş olan seçim yasakları ise saat 24:00′ da bitmektedir.

Bina Sorumluları

Bina Sorumluları

YSK tarafınca seçmen sorgulama sayfası etken olarak etkinlik göstermektedir. Seçmen sorgulaması yaparak oy kullanacağınız sandık ile ilgili informasyon alabilirsiniz.

Gözlemci Ücretleri

Sandık görevlileri ile müşahitleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Müşahitler partiler tarafınca göreve getirilmiş olan ve görevleri bir tek gözlem yapmak olan kimselerdir. Bir nevi gönüllülük esası ile çalıştıklarından dolayı herhangi bir ücret almazlar. Sadece yerine getirmeleri ihtiyaç duyulan bir ekip görevlerden söz etmek mümkündür. Bu görevler;

  1. Müşahitlere partiler tarafınca gözlemci kartı verilir. Oy vermeye başlamadan evvel müşahitler, kendilerine verilen bu kartlar yardımıyla sandıkların bulundukları binalara erken saatlerde giriş yapabilirler. İçeri girmenize müdahale edilmiş olduğu durumlarda hakkınızı savunabilirsiniz. Gözlemci olmak yasal bir haktır.
  2. Yalnız parti binasında değil, sandığın bulunmuş olduğu alan içinde de bulunabilirsiniz.
  3. Oy sayımı mevzusunda da müşahitlere mühim görevler düşmektedir. Eğer sayım işleminde bir hata yapılıyorsa, bu duruma müdahale edebilir ve sayımın tekrarını isteyebilirsiniz.
  4. Sayım sonuçlarına itiraz etmeniz durumunda oylar ikinci kez sayılabilir.
  5. Sayım işlemi bittikten sonrasında müşahitler ıslak imzalı olarak hazırlanmış olan bir tutanak talep edebilirler. Sandık kurulunda yer edinen tüm üyeler tarafınca bu tutanakların imzalanmış olmaları gerekmektedir.
  6. Sayım tamamlandıktan ve tutanaklar hazırlandıktan sonrasında torbanın ilçe seçim kuruluna götürülmesi gerekmektedir. Bu taşıma işlemi esnasında eğer araçta yer var ise gözlemci de seçim kuruluna gitmek suretiyle yola çıkabilir. Müşahit nasıl olunur adlı içeriğimizden detaylı informasyon alabilir ve web üstünden müracaat yapabilirsiniz.

Sandık Görevlisi Ücretleri Ne Vakit Verilecek?

Seçimlere kısa bir süre kaldı. Sandık görevlilerine, Yüksek Seçim Kurulu ve İl ve İlçe Seçim Kurulu üyelerine verilecek olan yevmiye tutarları açıklandı. Geçtiğimiz yıl meydana getirilen seçimlerde vazife alanlara ödemeler Ziraat Bankası kanalı ile yapılmıştı. Bu yıl kati olmamakla beraber ödemelerin Ziraat Bankası eli ile yapılacağı belirtiliyor. Ek olarak seçim sonrası ücretlerin bankaya yatırılma zamanı de hemen hemen netlik kazanmadı. Geçmiş yıllarda ödemeler seçimleri takip eden 2 ya da 3. aylarda yapılmış oldu. Sadece 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde ödemelerin hangi tarihler içinde yapılacağı netlik kazanmazken, görevliler yevmiye tutarlarına T.C. kimlik numaraları vasıtası ile kolayca çekebiliyor.

Sandık Görevlisi Ücretleri Ne Zaman Verilecek?

Sandık Görevlisi Ücretleri Ne Vakit Verilecek?

Sandık Görevlisi Tutarı Nereden Alınacak?

Seçimlerde vazife alan sandık görevlileri, işgören aylıkları baz alınarak günlük yevmiye ücretleri alıyor. Yukarıdaki bahsi geçen tutarlar YSK 71 sayılı sonucu neticesinde duyuru edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda sandık görevlilerinin ücretlerinin Akbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile alındığı bilinmektedir. Seçimler yapılmadan evvel Yüksek Seçim Kurulu ile belirlenen banka içinde bir sözleşme imzalanmaktadır. Bu sözleşme neticesinde sandık görevlileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile beraber ödemelerini alabilirler.

Seçimlere azca bir süre kala http://www.ysk.gov.tr/ adresinden görevlendirildiğiniz sandık ile ilgili informasyon almak amaçlı bir sorgulama ekranı etken olmaktadır. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.


About admin

Check Also

Seçimlerden Sonra Konut Kredisi Faizleri Düşer Mi?

Düğün sezonunun başlaması ile emlak satışları hız kesmeden devam ediyor. İnsanlar konut kredisi çekerek kira …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>