2020 Mama ve Bez Yardımı Nasıl Alınır? Para Ne Zaman Yatar?

Çeşitli kamu kuruluşları ve hususi kuruluşlar tarafınca desteğe muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardımların yapıldığı bilinmektedir. Mama ve bez yardımı mevzusunda da bu toplumsal desteklerden bir tanesidir. Yeni doğan bebek bez parası, yeni doğan bebeğe mama yardımı vb. destek sunar ile aileler desteklenmektedir. İnternet üstünden bu destek sunar ile ilgili sorgulama yapılabilir. Devlet tarafınca bez ve mama yardımı bilinmektedir. Bez parası isminde olan destek gerekseme sahiplerinin hesaplarına yatmaktadır. Ek olarak yeni doğan ikiz bebeklere de bez ve mama yardımı yapıldığı bilinmektedir. Bu yardımların nerelerden talep edilebileceğini ve tutarlarını sizler için araştırdık.

Mama ve Bez Yardımı Başvurusu

Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Belediyeler, vakıflar, toplumsal yardımlaşma dernekleri ve sivil cemiyet kuruluşları tarafınca gerekseme sahiplerine çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan bazıları ayni olurken bazıları da gerekseme sahiplerine nakdi olarak verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti toplumsal bir devlet olduğundan vatandaşların hakların korunmasını sağlarken, hem de yeni doğanların aynı yaşam standartlarına haiz olmaları için çeşitli destek sunar sağlanmaktadır.

Toplumsal devlet gereği, yaşamın her alanında şahısların yardım ve destek almaları, negatif durumların giderilmesi için devlet kurumları tarafınca verilen pek fazlaca destek bulunmaktadır. Verilen bu desteklerin daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Bu yardımın öteki yardım çeşitleri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bu yardımların verilebilmesi için ailelerin ciddi manada gerekseme sahibi olması ve şahıs başı gelir durumunun düşük olması gerekmektedir. Bu anlamda başvurular bağlı bulunulan belediyelere, toplumsal yardımlaşma vakıflarına yapılabilir. Eşi vefat etmiş yardımı adı altında bayanlara 550 TL destek sağlanmaktadır.

mama-ve-bez-yardımı-başvurusu

Mama ve bez yardımı başvurusu

Yeni Doğan Bebek Bez Parası Iyi mi Alınır?

Yeni doğum meydana getiren ve maddi imkansızlıklar sebebi ile sorun yaşayan ailelere devlet tarafınca verilen pek fazlaca destek bulunmaktadır. Bunlar bez ve mama yardımları olarak karşımıza çıkmaktadır. 2015 yılı bu mevzuda bir devrim niteliği taşımaktadır. Bundan dolayı bu tarihten sonrasında bir defalık olmak suretiyle doğum yardımı almaya adım atmıştır. Doğum yardımlarının yanı sıra yeni doğan bebeklerin mama ve bez ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile destek sunar verilmektedir. Bu destek sunar ile hem aileler zor durumdan kurtulmuş hem de doğan tüm evlatların eşit standartlarda dünyaya gelmesi sağlanmaktadır. Yalnız tekil değil çoğul gebeliklerde de bu desteklere başvurulabilmektedir.

Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca verilen desteklerde, başvurular Toplumsal Güvenlik Kurumları’ na yapılabilmektedir. Bu amaçla aileler aylık belirlenen tutarlar dahilinde bez ve mama yardımı alabilmektedir. Her ay iki yıl süresince aileler bu desteklerden yararlanabilir. Şu demek oluyor ki desteği toplam süresi 24 ay olmaktadır. Belirlenen yardım meblağ 150 TL’ dir. Bu desteklerden yararlanmak için ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Alt sınır yıllara gore değişim göstermektedir. Alt gelirlerinin gözlenmesi ile destek verilecek olan aile belirlenmektedir.

yeni-doğan-bebek-bez-parası-nasıl-alınır

Bez parası yardımı

Müracaat aşağıdaki yöntemler ile yapılır;

Bez yardımı için lüzumlu belgeler

 • Toplumsal Güvenlik Kurumu’ na yazılacak bir dilekçe ile 
 • Bakanlığa bağlı olarak etkinlik gösteren Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerine 
 • Muhtarlıklara meydana getirilen başvurular değerlendirilecektir. 

Sadece bu destek yaşlı, engelli ya da yatalak durumunda olan hastalara verilen hasta bezi yardımı ile karıştırılmamalıdır.

Müracaat Evrakları

Yukarıdaki müracaat yerlerine aşağıdaki evraklar ile müracaat meydana getirecek olanların başvuruları değerlendirildikten sonrasında talepleri kabul edilebilir.

 1. Müracaat formu (Başvurulan yerden temin edilecek.)
 2. T.C. kimlik belgesi 
 3. Gelir durumunu gösteren belge gerekiyor. 
başvuru-evrakları

Müracaat evrakları

Bu müracaat evrakları ile kuruma müracaat yapanların müracaat neticeleri 30 gün içinde belli olmaktadır. Başvurunun pozitif yönde ya da negatif sonuçlanmasının bildirilmesi, ailenin cep telefonuna gönderilecek olan kısa ileti ile yapılmaktadır. Bez ve mama paraları PTT şubeleri aracılığı ile alınmaktadır. Yardım alacak olan ailenin Türk vatandaşı olması , 2015 yılı sonrasında doğum yapmış olması ve doğan bebeğin sağ olarak hayatına devam etmesi gerekmektedir.  Doğum yapan annelere devlet desteği veriliyor. Bu destekleri içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Doğum ve Süt Yardımı

Yeni doğan bebeklere verilen bu yardımlar bir tek mama ve bezle sınırı olan değildir. Ailelere doğum ve süt yardımı da verilmektedir. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonrasında doğum meydana getiren ailelere ödenecek olan tutarlar aşağıdaki gibidir;

 1. Tek doğan ve ilk çocuk için verilen doğum yardımı 300 TL 
 2. İkinci çocuk için 400 TL 
 3. Üç ya da daha çok çocuklar için 600 TL verilmektedir.

Sadece bu tutarlar ikiz çocuklar için değişim göstermektedir. Tek olarak ifade etmemizin sebebi bu ayrıma gitmektir. Ek olarak çalışan annelere kreş parası desteği veriliyor.

doğum-ve-süt-yardımı

Doğum ve süt yardımı

 • İkiz çocuklarda ilk doğuma 700 TL 
 • Üçüz doğumlarda 1300 TL 
 • Dördüz ya da daha çok olan küçüklere ise her çocuk için 600 TL eklendikten sonra destek sağlanmaktadır. Bu yardımları alabilmek için yukarıda belirttiğimiz tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

Dilekçe yolu ile ilgili kuruma müracaat yapanlar ilk çocuklarında ve evlatlarının tek olması durumunda 400 TL alacaktır. Yurt haricinde doğan Türk çocuklar için verilecek olan yardım konsolosluklar ya da dış temsilciliklere yapılacaktır. Işyar olan annelerin ise başvurularını çalıştıklara kurumlara yapmaları gerekmektedir. Sadece direk olarak Toplumsal Güvenlik Kurumu’na müracaat yapılması durumunda da talepler dikkate alınmaktadır. Ödemeler annelerin T.C. kimlik numaraları ile PTT şubelerine yapılmaktadır. Ek olarak lüzumlu detayları almak için 144 ve 183 numaraları da aranabilir.

Çocuk parası nereden alınır isminde içeriğimizden detaylı data alabilirsiniz.

Hasta Bezi Yardımı

Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca verilen hizmetlerden bir tanesi de bez yardımıdır. Sadece bu yardımın yeni doğan çocuklar için verilen yardımlar ile karıştırılmaması gerekmektedir. Evde bakım hizmeti verilen hastalara bez yardımının da yapılması söz mevzusu olmaktadır. Bu yardımı alabilmek için sağlanması ihtiyaç duyulan bazı koşullar bulunmaktadır. Bu amaçla belirlenen ilk koşul hastanın gerçek manada hasta bezine gerekseme duyup duymadığının belirlenmesidir. Bunun kanıtlanması için de tam teşekküllü bir hastaneden tabip raporu alınması gerekmektedir. Devlet hastanelerinde bulunan kurullar hasta üstünde lüzumlu incelemeleri yaptıktan sonrasında bez desteği verilip verilmeyeceğine karar vermektedir.

hasta-bezi-yardımı

Hasta bezi yardımı

Öteki yardımlarda olduğu benzer biçimde bez yardımı alabilmek için pek fazlaca doktorun imzası gerekmez. Bir doktorun vereceği rapor da kafi olmaktadır. Hastanın bez yardımı alabilmesi için eğer çocuk ise 2 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Aslına bakarsanız 2 yaşına kadar yukarıdaki desteklerden yararlanılabilir. Yaş şartını taşımayan çocuklar için destek verilmemektedir. Devlet tarafınca karşılanacak olan bez tutarı her hasta için günlük 4 tane olmaktadır. Her rapor için geçerli olan süre 2 aydır. Hemen sonra raporun yenilenmesi gerekmektedir. Hasta alt bezi için verilen destek tutarı en fazla 255 TL olmaktadır. SGK tarafınca destek verilebilmesi için tabip tarafınca hazırlanan raporda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Hastalık türüne gore değerlendirme yapılacaktır. Hastalık eğer kolostomili ise raporda (idrar) inkontinansa yazılmalıdır. Ürostomili hastalığı var ise da raporda (gayta) inkontinansının yazılması gerekmektedir. Bu şartların taşınması dahilinde kurumundan yardım talep edilebilir.

Bez Parası Yardımı Sorgulama

Bez yardımı alınabilmesi için T.C. kimlik belgesi, reçete, ürünün faturası, hastaya bakan şahsın kimliği ile beraber Toplumsal güvenlik Kurumu’na gidilmesi gerekmektedir. Her hasta için günlük 4 tane olacak şekilde yardım yapılır. Ödemenin yatırılıp yatırılmadığı e-devlet üstünden yapılacak olan sorgu ile belirlenebilir. Ek olarak banka hesapları yolu ile de ödeme takip edeni yapabilirsiniz. Sorgulama yapmak için tıklayınız.

Dezavantajlı gruplar için devlet tarafınca, toplumsal yardım gereği vatandaşlara sunulan daha pek fazlaca hizmet bulunmaktadır. Yapılacak müracaat sonrası desteklenmeye uygun görülenlerin T.C. kimlik numaralarına destekleme tutarları yapılmaktadır.

2020 Senesinde Bez Parası Ne Süre Yatar?

SGK tarafınca meydana getirilen ödeme averaj olarak 40 iş günü içinde kişinin Ziraat Bankası adına yatırılmaktadır. Kişinin T.C. Kimlik numaralı kimliği ile banka şubesine müracaat yaparak parasını alabilir. Müracaat sahibi hastanın kendisi olmak zorunda değildir. Para raporlarla beraber müracaat yapanın hesabına yatar. Hasta yakınları da giderek ödemeyi alabilir.

Toplumsal yardım alan ailelere meydana getirilen yardımlardan bir tanesi de elektrik parası yardımıdır. Devlet tarafınca 150 kw a kadar olan elektrik tüketimi için devlet tarafınca destek verilecektir.

Mama, bez ve hasta bezi yardımları için 2020 senesinde ilgili kurumalara başvurabilirsiniz. Bu yardımlar gerekseme sahipleri için bir hak mahiyeti taşımaktadır. Devletimiz, toplumsal bir devlet olduğundan vatandaşlarımızı her anlamda desteklemeye devam etmektedir.


About admin

Check Also

Boşanan Kadınlara Devlet Maaşı ve Yardımlar 2020

Bayanlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>