2020 Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm geliri, iş kazası yada meslek hastalığı sebebiyle ölen sigortalının geriye kalan hak sahiplerine iş kazası yada meslek hastalığı sigortasından yardımlardan birisidir. Ölüm gelirinden yararlanmak için ölen sigortalının belirli bir süre sigortalı olması ya da belirli prim ödeme gün sayısının bulunması şeklinde koşullar ve şartlar aranmaz. Sigortalının iş kazası yada meslek hastalığı sonucu ya da devamlı iş göremezlik geliri almaktayken ölmesi halinde hak sahipleri ölüm gelirinden yararlanır. Yetim ve dul maaşı iyi mi bağlanır? Ölüm Aylığı Başvurusu Iyi mi Yapılır? işte ayrıntılar..

Ölüm Sigortasından Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanacak Gelir Hangi Tarihten Adım atar?

Ölüm geliri sigortalının ölüm tarihini, gerçek sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonrasında kazanılması halinde bu niteliğin, kazanmış olduğu zamanı takip eden ay başlangıcında adım atar. SGK dan malullük yada yaşlılık aylığı alırken ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıkları da sigortalının ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren adım atar.

iş-kazası

Ölen kişinin belli bir sigortası ve prim günü olmalıdır.

Ölüm Geliri Yararlanma Şartları Nedir?

Ölen sigortalının hak sahipleri olan  dul eşine, adam ve kız çocuklarına % 100 hissesini geçmeyecek şekilde ölüm aylığının bağlanması için  minimum 1800 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarını bildirmiş olmak şartı aranır. Kanun yürürlüğe girdikten sonrasında  4/1 -(a) minimum 5 yıldan beri sigortalı olup toplam 900 günlük malullük yaşlılık ve ölüm sigortalarını bildirmiş olma şartları ile ölüm aylığı dul eşine ve yetim kalan çocuklarına SGK kurumuna dilekçe ile müracaat yapmaları ile bağlanır.

SSK kurumdan ölüm aylığı almak için lüzumlu olan 900 günlük sigorta borçlanma ile tamamlanabilecek. Böylece ölen kişinin bigün bile sigortalı olması halinde eş ve evlatları askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yöntemiyle 900 günü tamamlayıp emekli aylığı alabilecek. Böylece milyonlarca kişiye düşük prim ile ölüm aylığı kapısı açılmış olacak.

Ölen sigortalıya ilişkin koşulların gerçekleşmemesi sebebiyle, ölen sigortalının gerçek sahibi olan eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm zamanı esas alınmak kaydıyla yasa ile hesaplanan ölüm toptan ödeme tutarı, sigortalının gerçek sahibi olan eşine, çocuklarına anne ve babasına kanunla belirtilen oranlar ile paylaştırılır. Ölüm toptan ödemesine mevzu primler SSK sigortalıları için işverenlerinin, Bağkur sigortalılarının ise ödediği malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primleridir. Kısa vadeli sigorta kolları ile Genel sıhhat sigortası primleri toptan ödeme yöntemiyle ödenmez. Sigortalının var ise hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de toptan ödemelerine dahil edilir.

Ölüm Aylığı Kimler Alabilir?

SGK dan ölüm aylığı almaya gerçek sahibi olanları öğrenmek için tıklayınız. Ölüm aylığında ilk aylığa hak kazanacak olan şahıs ölen sigortalının dul eşidir. Sigortalının ölmesi durumunda hanım olan dul eşi, hanım sigortalının ölmesi durumunda adam olan dul eşi, ölen sigortalının prim gün şartlarını ölüm aylığı almaya bağlar özellikte olması halinde ölüm aylığı almaya hak kazanacak ve  dul kalan eşi de evlenmediği sürece kısaca dul hali devam etmiş olduğu sürece, ödenmeye devam edilecektir. Doğrusu en büyük hisse  sahibi olan ölüm aylığının ilk bağlanacak olan gerçek sahibi dul kalan eştir. Bunun hissesi % 50 ‘ dir. Sadece başka aylık alan yoksa kız ve adam çocuklarına ölüm aylığı bağlanmıyorsa gene bağlanacak ölüm aylığından ayrı olarak sigortalının emekli maaşı yoksa sigortalı işte çalışmıyorsa % 75 hisse almaktadır.

İkinci sırada ise ise reşit olmayan adam evlatları kısaca 18 yaşından minik reşit olmayan adam evlatları ölüm  aylığı almaya hak kazanmaktadır. Adam çocuğun orta tahsil görmesi halinde  20 yaşına kadar , yüksek tahsil görmesi halinde ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı alma hakkı bulunmaktadır. Çocuklarda emek verme enerjisini yitirmiş olan % 60′ dan fazla engelli olduğundan malül kapsamına giren çocuklarda sigortalı bir işte çalışmış olsalar dahi ölen anneden yada babadan dolayı her ikisi ölmüşse her ikisinden de ölüm aylığı almaya hak kazanır. Evlatların ölüm aylığı hissesi ise % 25′ tir. Sadece, eş , dul eş, çocuklar bazı hallerde de ebeveynler aylığa girmesi sebebiyle ödenecek hisse toplamı % 100′ ü geçemeyecektir.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Başvurular Nereye Yapılır?

Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığının bağlanabilmesi için hak sahiplerinin SGK kurumlarına müracaat yapması gerekiyor. Toplumsal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Toplumsal Güvenlik Merkezlerine Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile başvuruda bulunarak sigortalının hizmet akdine doğal olarak (4/a lı) ve kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışmış sigortalıların hak sahipleri için tahsis talep dilekçesine ekli belgeler ile ibraz edilerek ölüm tarihinden itibaren ay başlangıcında bağlanmak suretiyle başvuruda bulunmalıdır.

Korona sebebiyle Vefat eden yakınınından dolayı ölm aylığı bağlanamayan hak sahipleri yada aylık bağlama şartlarını sağlamayan sigortalılar Toptan ödeme talebi e-Devlet üstünden yapabilir.

Dilekçeye ek olarak verilecek belgeler ise;
Evlatları için (18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi tahsil görmesi halinde 20 yaşını, yüksek tahsil görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan adam evlatların ilgili öğretim kurumundan alacakları talebe belgesi), çocuklarına ilişik bir tane fotoğraf ve malul çocuklar için sıhhat kurulu raporu ile Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi belirleme edilmesi durumunda) ilave edilerek başvuruda bulunarak ölüm aylıkları bağlatılıyor.

Büyükanne Toruna Bakma Parası Nasıl Alınır?


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>