2020 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

Senelik program ile beraber hükumet tarafınca vatandaşlara yeni yılda sevindirici haberler verildi. Erdoğan, tüm kesimlere yönelik olarak açıklamalarda bulunmuş oldu. Bu destekleme ile beraber düzenlemeler hem günlük hayatta hem de ekonomik olarak hissedilecek. Düzeltim paketinin refah düzeyini artıracağından bahsediliyor. Mevzular bu anlamda çeşitlilik arz ediyor. Ekonomiden toplumsal yardımlara, adaletten sağlığa kadar pek oldukça mevzuda iyileşme sağlanacağı bildiriliyor. Her işçiye kıdem tazminatı verilmesinin yanı sıra oldukça sayıda işçiye istihdam sağlanacağı bildiriliyor. Düzenlemeler ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca açıklanan 2020- 2023 yılları aralığında geçerli olacak olan fiil planında 12 başlık içeriyor. Bu başlıkların uygulanması neticesinde ülkemizin refah seviyesine ulaşacağı hedefleniyor. Başlıkları şu şekilde sıralamak mümkün.

 1. Hakkaniyet
 2. Eğitim
 3. Sıhhat
 4. Aile ve hanım hakları
 5. Toplumsal koruma
 6. Temel hak ve özgürlükler
 7. Kültür ve sanat
 8. Toplumsal güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
 9. Üretim ve gelişme
 10. Emek verme yaşamı ve istihdam politikaları
 11. Güvenlik
 12. Spor’ dur.

Erken Evlilik İle Savaşım Edilecek!

Aile, Emek verme ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı eli ile zorla ya da erken yaşta evlendirilenler için emek harcama başlatılacak. Hanıma sertlik mevzusunda da hizmet verilecek. Bu mevzu ile ilgili birimler oluşturulacak. Çocuk istismarlarının önüne geçilmesi adına tüm ihmaller göz ardı edilmeden çözümler bulunacak. Engellilere yönelik olarak kurulan kurum sayısı artırılacak. Fiil planı 2023 yılına kadar geçerli olacak. Bu amaçla bir strateji belgesi ya da fiil planı hazırlandı.

Emeklilere İyileştirme

Ülkemizin neredeyse 12 milyonu aşkın emekli vatandaşımız var. Düzenleme ile beraber emekliler de unutulmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları enflasyon oranları dikkate alınarak tekrardan hesaplanacak. Hesaplamada son  ayın verileri kullanılacak. Ek olarak kamuda çalışanlar ile meydana getirilen antak kalma maddelerine nazaran işgören maaşları ve işgören emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak. Bu zamların 2020 senesinde iki kez yapılması planlanıyor. İlk zam Ocak ayında % 4 oranında yapılacak. İkinci zam ise Temmuz ayında % 5 olacak.

Eğitim Alanında Düzenleme

Yaşam Boyu öğrenme programları bildiğimiz suretiyle Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde sürdürülüyor. Sadece yeni düzenlemede aynı başlığa yeniden yer verilerek bu başlığın ulusal düzeyde yayılması sağlanacak. İlk öğretim müfredatlarından bir iyileştirme yapılacak. Çocuklar kabiliyetlerine, karakterlerine ve ilgilerine nazaran eğitim alacak. İlk tahsil düzeyinde not artık belirleyici kriter olmayacak. Kişisel gelişim mevzusu dikkate alınarak evlatların kendilerini oldukça yönlü olarak geliştirmeleri sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca mevzu ile yakından ilgilenilecek.

Kreş ve Bakımevi Desteği

Günümüz ekonomik şartları artık hem babanın hem de annenin çalışmasını mecburi kılıyor. Sadece asgari ücret tutarları da belli. Düşük gelirli aileler de bazen kreş ya da gündüz bakımevi imkanlarından yararlanmak istiyor. Bu amaçla ailelere destek sağlanacak. Bakımevinde kalan çocuklar için ise koruyucu aile hizmeti verilecek. Engelliler ile ilgili de çeşitli düzenlemeler masada içeriyor. Devlet kreş ve anaokulları listesini incelediniz mi?

Memurlara Ödül !

Memurlar da destekleme kapsamında içeriyor. İnsan kaynakları mevzusunda planlama yapılabilmesi adına emek harcama modelleri birazcık daha esnetilecek. Ölçü kadro, beceri belirleme ve yeniden yerleştirme başlıklarında da düzenleme yapılacak. Ödül ve performans sistemi devreye sokulacak. Bu şekilde yönetimin etkinlik seviyesinin artırılacağından söz ediliyor. Memura zam yapılacak.

memurlara-ödül

Memurlara ödül sistemi geliyor.

Terörle Savaşım Dijitalleşiyor!

Devlet düzeni ve güvenliğini sarsacak ve tehlikeye sokacak her türlü olayın evvel tespit edilebilmesi için bilişim teknolojileri sistemlerinin kullanılmasına ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra teknoloji etkin ve verimli kullanılacak. Bu amaçla çalışan personelin profesyonellik seviyesine gelmesi sağlanacak. Ek olarak çalışan sayısı artırılırken bir taraftan da kalite bakımından gelişim sağlanacak. Teknolojik donanımın yanı sıra fiziki olarak donanım da sağlanacak.

Dar Gelirli Aileler Ev Sahibi Oluyor!

Konut her dönemde bir gereksinim olarak karşımıza çıkıyor. Yeni düzenleme ile beraber düşük gelirli aileler de tespit edilecek ve bunların barınma gereksinimleri kayıt altına alınacak. Araştırma raporunda düşük gelirlilerin yanı sıra engelli, yaşlı, talebe, hanım şeklinde kesimlerin barınma gereksinimleri dikkate alınacak. 20 yıl vadeli konut kredisi veren bankalardan kredi alarak da ev sahibi olabilirsiniz.

Kırsal Kesimde Eğitim Saatleri Esnetilecek

Erken yaşta evlatların eğitim hizmeti almaları sağlanacak. Nüfusu düşük olan kırsal kesimlerde çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif modelli eğitim sistemi geliştirilecek. Ek olarak oyuna dayalı gelişim sağlanabilecek yaz okullarının açılışı sağlanacak. Cemiyet temel alınarak hazırlanan eğitim programları hızlandırılacak. Bu amaçla imalathane, gezici derslik ya da eğitim merkezleri oluşturulacak.

Müfredat da Değişiyor

Ulusal Eğitim Bakanı tarafınca devamlı olarak müfredat değişikliğinin yapılması ile ilgili söylemler basında yer alıyordu. Yeni program ile beraber müfredat mevzusunda da çeşitli düzenlemeler yapılması planlanıyor. Mesleki ve teknik eğitim 10. sınıftan itibaren başlıyor ve tüm liseler 9. sınıfta aynı eğitimi alıyordu. Sadece yeni düzenleme ile beraber ilk sınıftan itibaren mesleki dersler verilecek. Müfredatın da esnek bir hal alması planlanıyor.

Kıdem Tazminatı

Tüm işçiler için bireysel hesap sistemi esas alınarak kıdem tazminatı düzenlemesinin yapılması planlanıyor. Emek verme hayatında bu tazminattan yararlanmamış asla kimsenin kalmaması planlanıyor. Bigün dahi çalışan kişinin hakkı korunacak. Derece kademe ilerlemesi hesaplaması yapabilirsiniz.

kıdem-tazminatı

Kıdem tazminatı

Ulusal Göç

Devletimizde kanunlara uygun olarak ikamet eden ve ülkeler arası düzeyde koruma dahilinde olan yabancılar için Ulusal Göç Siyaset belgesinin hazırlanması planlanıyor. Bunların uyum ülkeye uyum sağlaması için bir takım eğitim düzenlenecek. Göçün izlenmesi ve takip edilmesi için sistemler geliştirilerek mevcud sistemlerde iyileştirme yapılacak.

Öğretmenlere Teşvik Verilecek !

Mesleğin cazip hale getirilmesi için bir ekip emek harcamalar yürütülecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için emek harcamalar başlatılacak. Öğretmenlik görevini uygun olmayan şartlarda yerine getirmeye çalışanlar için bir teşvik düzenlemesi yapılacak.

İlkokullara Yiyecek Verilecek

Beslenme düzeni devamlı olarak tartışılan konulardan bir tanesidir. İlkokullarda okul yemeği verilecek. Ek olarak Beslenme Dostu Okul Programı da yürürlükte kalmaya devam edecek.

Yazlık Beyaz perde Geliyor

Bazı şehirlerde ne yazık ki beyaz perde bulunmuyor. Orada yaşayan vatandaşların da bu kültürel faaliyetlerden yararlanması için beyaz perde salonları kurulacak. Ek olarak kültürel faaliyetlerin merkezden alınıp mahalli yönetimlere verilmesi planlanıyor.

yazlık-sinema-geliyor

Yazlık beyaz perde geliyor.

Yargı

Yukarıda hakkaniyet mevzusunda da bir ekip düzenlemeler yapılacağını belirttik. Mecburi ombudsman (arabulucu) ve sulh şeklinde yöntemlerin kullanılması sağlanacak. Yargılama emekleri neticesinde adli ve yönetimsel yargıda da düzenlemeler söz mevzusu. Noterlik faaliyetleri ve avukatlık hizmetlerinde iyileştirme emekleri yapılacak.

Ziraat

Devlet tarafınca destek verilecek olan sektörlerden bir tanesi de tarımdır. Senelik programa nazaran tarımsal mevzularda 16 milyar TL’ yi aşkın destek verilmesi planlanmıştır. Geçtiğimiz yıl bütçesi ile kıyaslandığında desteklemelerin %17,3 oranında artılacağı duyurulmuştur. 2020 Mart ayından itibaren başlanan destekleme ödemelerinden;

 • Bombus arısı desteği  81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği  6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
 • Yem bitkileri desteği 19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği 6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.
 • 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik savaşım desteği 6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Çiftçilere ziraat desteklemeleri olarak oplam 331 milyon 637 bin lira destek verilecek.

Hayvancılık

Gelecek yıl da geçen yıl olduğu şeklinde en büyük hisse hayvancılığa ayrılmıştır. 16 milyar bütçenin 5 milyarlık kısmı hayvancılık için verilecektir. Doğrusu toplam desteğin %31′ lik kısmı hayvancılık faaliyetlerine ayrılmıştır.

Genç Ziraatçi Projesi

Çiftçilerin en merak etmiş olduğu konulardan bir tanesi GENÇ ÇİFTÇİ desteğinin 2020 senesinde verilip verilmeyeceğidir. İlk olarak 2016′ da yürürlüğe giren destekte devamlı olarak artış yaşanmaktadır. Gençlere yönelik istihdamın sağlanabilmesi için verilen destek tutarı 30 bin TL‘ dir. 2020 genç çiftçi hayvan dağıtım tarihleri açıklandı.

Kırsal Kalkınma

TKDK eli ile, genç çiftçilere verilen desteklerin tutarları artırılacak. Geçtiğimiz yıl için 1 milyar 900 TL bütçe ayrıldı.

tarımsal-destekler

Tarımsal destek sunar verilmeye devam edecek.

Mazot ve Gübre

Ziraat Bakanlığı tarafınca destek verilen mevzular içinde mazot ve gübre de gelmektedir. Bu desteklerin tutarları ekilen ürünlere nazaran değişmektedir. Sadece önümüzdeki dönemde verilecek olan mazot desteğinde oransal olarak bir azalış olduğu fark edilmektedir. Gübre mevzusunda ise artış gözlenmektedir. Binde 2 oranında bir artış ile gübreye ayrılan destekleme ödemesi tutarı 554 milyon TL olacaktır.

Alan bazlı destekleme (iyi ziraat, mazot, gübre, fındık, çay, toprak analizi vb. ) mevzularda verilen destek sunar de toplam tutarın %25,4‘ ünü oluşturacak. Mazot gübre desteği başvurusu yaparak destekleme ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Prim Destekleri Düşürülüyor

17 ürün için verilen prim tutarlarında düşüş yaşanıyor. Çay, bakliyat ve hububat ve arz açığının yaşandığı ürünlerde %21,9 oranında destekleme ödemesi yapılacak. Geçen yıl bu desteğin oranı %23,9‘ du.   Ek olarak ziraat sigorta destek tutarları 1 milyar 220 milyon TL olacak.

Ele alınan başlıklar bu şekildedir. Yeni yılda 7′ den 70′ e 80 milyon vatandaşımızın yüzünü güldürecek düzeltim paketi uygulanmaya başlanacak. Bu düzeltim paketinde yer edinen düzenlemeler 2023 yılına kadar geçerli olacak. Memurlardan işçilere, emeklilerden öğretmenlere kadar tüm kesimler program dahilinde bulunuyor. Bu düzenlemeler ile beraber devletimizde gözle görülür derecede bir refah seviyesi hedefleniyor. Hayırlı uğurlu olsun.


About admin

Check Also

Esnafa Çiftçiye ve Girişimciye Özel Teşvikler

Devletimiz geçtiğimiz yılda hayvancılık ve ziraat ile uğraşan çiftçilere, üreticilere, kendi işyerini açmak isteyen esnaf …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>