2020 Yeni Trafik Cezaları Belli Oldu

23 Aralık 2019 tarihindeki  Resmi Gazete’de piyasaya çıkan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Gömü ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca değerleme oranının % 22,58 olarak düzenlenmesi ile beraber yeni yılda 2020 tarihinden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da belli oldu.

Bugünden itibaren geçerli olan 1 OCAK 2020 senesinde da geçerli olacak trafik cezaları listesine gore; Abartı egzozdan yayalara geçiş üstünlüğüne, güvenlik şeridinin hatalı kullanımından çakar lambaya kadar birçok trafik ihlali için ceza tutarları yükseltildi.  2020 Trafik Cezaları Listesi güncellendiğini daha anlatmıştık.

2020 YENİ TRAFİK CEZALARI LİSTESİ ÖZETİ

 • Tescilli aracı Plakası olmadan kullanan sürücüye 2.081 TL. tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1228 TL.
 • Araca düzmece plaka takmak 6.129 TL
 • Alkollü vasıta kullanmak 1. kere 1.2800 TL ye 2. kere 1.539 TL’ye terfi etti.
 • Ehliyetsiz vasıta kullanan ve 3. kez alkollü vasıta kullananlara 2.474 TL,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı  madde alarak yola çıkanlara 6,333 TL ceza
 • Drift yapanlara 6141 TL. ceza ve 60 gün ehliyete alıkoyma,
 • Kış lastiği kullanmayanlara ceza 766 TL
 • Plakada değişikliğin cezası ise 505 TL
 • Engelli yerine park eden 264 TL
 • Seyir halinde cep telefonu kullanma 288 TL.
 • Yayalara ilk geçiş hakkına uymama 488 TL.
 • Aracın maksat dışı kullanılması 1.228 TL.
 • Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak 5.010 TL.
 • Güvenlik kemeri kullanmamak 108 Tl den 132 TL‘ye
 • Hız sınırını % 10-30 den fazla aşmak 288 TL 
 • Hız sınırını % 30-50 den fazla aşmak 598 TL
 • Hız sınırını % 50 den fazla aşmak 1002.00 Tl den 1228.00 TL
 • Alkol testine itiraz etmek 2.869.00 TL’ den 3.516 TL‘ye
 • Seyir halinde cep telefonu kullanmak 235 TL’den 288 TL’ye
 • Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası, araca el konulur ve vasıta mülkiyeti Devlete geçer.
 • Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 1.228 TL.
 • Abart egzoz kullananlara 1.002 TL. ceza, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men,
 • Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 288 TL. para cezası,
 • Yasak olan alanda sollama yapmak 288 TL
 • Hatalı park etmek 132 TL
 • Güvenlik şeridi ihlali 1.228 TL.
 • Trafikte makas atma 1.228 TL.
 • Ters şeride girme 1.228 TL.
 • Kırmızı ışık ihlali 288 TL.
 • Trafik işaretlerine uymama 288 TL.
 • Radara girme (%30 288 TL.)
 • Şerit seyretme kurallarına uymayan 598 TL
 • Takograf ve taksimetre kullanmayan 598 TL
 • Emniyetsiz vasıta kullanan 598 TL
 • Yaya yada okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan 598 TL
 • Yayalara öncelik vermeyenlere 598 TL yönetimsel ceza kesilecek.
YENİ TRAFİK CEZALARI LİSTESİ ÖZETİ

YENİ TRAFİK CEZALARI LİSTESİ ÖZETİ

2020 Yılı Güncel Trafik Cezaları

Trafik ihlalleri ile beraber bazı kanunlarda da değişikliğe gidildi. Düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

TESCİL BELGESİ DÜZENLEMESİ

“Tescil edilen araçlar, “Tescil Belgesi” ve “Tescil Plakası” alınmadan karayollarına çıkarılamaz”  (“Birinci fıkra) hükmüne uymayan sürücüler 2.081 Türk lirası yönetimsel para cezası ile cezalandırılırlar.

Birinci fıkra hükmüne aykırılığı tespit edilen araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.”

ÇAKAR LAMBA TAKAN ARAÇLAR İÇİN DÜZENLEME

“Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/yada sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmemiş araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ile üçüncü fıkrasına gore çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler 108 Türk lirası, ikinci fıkra hükümlerine uymayan sürücüler ise 1228 türk lirası yönetimsel para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, bununla beraber vasıta sahibi değilse, finansdestegi.com ek olarak, tescil plakasına da aynı miktar için yeniden 1228 türk lirası ceza raporu düzenlenir ve toplamda 2456 TL ödemek durumunda kalır. İkinci fıkra kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç kere işlem meydana getirilen araçlar onbeş gün süre ile trafikten menedilir.”

ABART EGZOZ KULLANANLARA 1.520 TL. CEZA

Araçlar üstündeki değişimleri bildirme

Araçlar üstünde mevzuata uygun şekilde meydana getirilen her türlü değişikliğin işleten tarafınca otuz gün içinde vasıta tescil belgesine işletilmesi zorunludur .Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası yönetimsel para cezası verilir.

Üstünde teknik değişim meydana getirilen araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda vasıta tescil belgesine işletilinceye kadar trafikten menedilir.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1.520 Türk lirası yönetimsel para cezası uygulanır. Ek olarak, vasıta mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.”

MUAYENESİ OLMAYAN ARACIN SAHİBİNE 288 TL. (2. KEZ 576 TL.)

“Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde, vasıta sahibine 288 Türk lirası yönetimsel para cezası verilir. Bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verilir. İzin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan yada muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması hâlinde, vasıta sahibine 576 Türk lirası yönetimsel para cezası verilir.”

“e) İki yada daha çok şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken geçme ve dönme haricinde en sağ şeridi seyretmek,”
“f) Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması şeklinde durumlar haricinde güvenlik şeritlerini ve banketleri kullanmamak,
g) Trafiği aksatacak yada tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmemek,
h) Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek”
“Bu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine uymayanlara 488 Türk lirası, (f), (g) ve (h) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 1.002 Türk lirası, bu maddenin öteki hükümlerini ihlal eden sürücülere 235 Türk lirası yönetimsel para cezası verilir. İkinci fıkranın (d) bendinin kamyon ve çekici sürücüleri tarafınca ihlal edilmesi hâlinde ise 1.002 Türk lirası yönetimsel para cezası uygulanır.”

Yeni Trafik Cezaları Resmi Gazete’ de  yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME 288 TL.

“Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu”

“Trafik zabıtası yada öteki yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 288 Türk lirası, bu maddede yazılı öteki trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”
“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç kere ihlal etmiş olduğu tespit edilenlerin sürücü belgeleri otuz gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç kere ihlal etmiş olduğu tespit edilenlerin sürücü belgeleri kırk beş gün, üç ve daha çok kez üç kere ihlal etmiş olduğu tespit edilenlerin sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha çok kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi finansdestegi.com sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik yönetimsel para cezalarının eğitim edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

RADARA GİRENLER YANDI (288 – 1.228TL.)

“Hız sınırlarına uyma zorunluluğu”
“Hız ölçen teknik aygıt yada çeşitli teknik usullerle meydana getirilen tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;

 • %10 – %30 (30 dâhil) kadar aşan sürücülere 288 Türk lirası,
 • %30 – %50 (50 dâhil) kadar aşan sürücülere 598 Türk lirası,
 • %50’den fazla aşan sürücülere 1.228 Türk lirası

yönetimsel para cezası verilir.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde bu kuralı beş kere ihlal etmiş olduğu tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik yönetimsel para cezalarının eğitim edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kere geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve meydana getirilen sınavlarda başarıya ulaşmış olarak motorlu taşıt finansdestegi.com sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için doğal olarak tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

DRIFT YAPANLARA 6141 TL. PARA CEZASI VE 60 GÜN EHLİYETLERİ ALINACAK

“d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları haricinde bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle yada başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi yada kendi çevresinde döndürülmesi yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 235 Türk lirası yönetimsel para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 6.141 Türk lirası yönetimsel para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ek olarak, finansdestegi.com vasıta altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik yönetimsel para cezalarının eğitim edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir.”

Sürücü belgesinin iptal edilmesine kadar gidecek;

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kere geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve meydana getirilen sınavlarda başarıya ulaşmış olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için doğal olarak tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

TRAFİKTE CEP TELEFONU KULLANMANIN CEZASI 288 TL.

“Seyir halinde cep ve vasıta telefonu ile benzer komünikasyon cihazlarını kullanan sürücüler 288 Türk lirası, maddenin öteki hükümlerine uymayanlar 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”

Öteki hükümleri olarak maddenin ilk hali şu şekilde İdi;

ESKİ HALİ: Kara yolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak yada kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi, araçlardan bir şey atılması yada dökülmesi,

Bu hususa uymayanların da 108 TL. ile cezalandırılacağını değerlendirmekteyiz.

YAYALARA İLK GEÇİŞ HAKKI VERİLDİ (UYMAYANA 598 TL. CEZA)

Sürücüler, görevli bir şahıs yada ışıklı trafik işareti bulunmayan sadece trafik işareti yada levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları finansdestegi.com ile yaya yada okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, var ise buralardan geçen yada geçmek suretiyle bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 598 Türk lirası yönetimsel para cezası ile cezalandırılırlar.”

Devletdestekli.com olarak, bu maddeyi yorumlamak gerekirse;

Trafik lambası var ise; Lambaya uyulacak,

Trafik polisi var ise; Polisin talimatına uyulacak,

Lamba yada polis yoksa, yaya geçmeyi temenni ediyorsa geçiş üstünlüğü yayanındır.

Yayalara İlk Geçiş Hakkı Verildi adlı içeriğimizi okuyarak daha detaylı data alabilirsiniz.

YAYALARA İLK GEÇİŞ HAKKI VERİLDİ

YAYALARA İLK GEÇİŞ HAKKI VERİLDİ

MAKSAT DIŞI KULLANIM (OTOMOBİL İLE YÜK TAŞIMASI GİBİ)

Araçlarını motorlu vasıta tescil belgesinde gösterilen maksadın haricinde kullananlar ile sürülmesine müsaade eden vasıta sahiplerine 1.228 Türk lirası yönetimsel para cezası uygulanır. Ek olarak, vasıta on beş gün süre ile trafikten menedilir.

ÇALIŞMA RUHSATSIZ YOLCU TAŞIMA CEZASI 2020

10/7/2004 tarihindeki ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihindeki ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

 • a) Emek verme izni/ruhsatı almadan,
 • b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen etkinlik mevzusu haricinde,
 • c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen emek harcama bölgesi/güzergâh haricinde

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara,(b) bendine uymayanlara, (c) bendine uymayanlara belirlenen miktarlarda yönetimsel para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye finansdestegi.com doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer edinen yönetimsel para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni yada sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda lüzumlu tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Vasıta, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

 • (a) bendinin ihlali hâlinde 60 gün,
 • (b) bendinin ihlali hâlinde 30 gün,
 • (c) bendinin ihlali hâlinde ise 15 gün süreyle trafikten menedilir.

İlgili belediye tarafınca tahdit yada tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş emek harcama izninin/ruhsatının süresi bittiği hâlde, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan kişiye 2.473 Türk lirası yönetimsel para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar vasıta trafikten menedilir. Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk lirası yönetimsel para cezası uygulanır.”

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU MEVZUAT SAYFASINDAN,

 TRAFİK CEZALARI RESMİ GAZETE 7148 SAYILI KANUN RESMİ GAZETEDEN,

inceleyebilirsiniz. Trafik Whatsapp İhbar Hattı adlı yazımızdan suç duyurusu ve şikayetlerin iyi mi yapıldığını öğrenebilirsiniz.


About admin

Check Also

Kontrolsüz Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkı Kimin? Yaya?

Geçiş hakkı üstünlüğü tüm zamanlarda münakaşa mevzusu olmuştur. Pek fazlaca sürücü ilk geçiş hakkının kimde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>