2020 Yılı Tarım Orman Şurası Eylemleri

Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Orman Şurası Fiil Planı kamuoyuna duyurdu. Düzenlenen görüşmede geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Elazığ depremine de değinen Pakdemirli, Elazığ depreminde bölgenin toplamda 33.3 milyon olan tarımsal desteklerini erkene aldığını, telef olan hayvan sayısı kadar hayvan yardımı yapıldığını, barınak ve yem desteklerinin bölgeye Bakanlık tarafınca sevkinin gerçekleştiğini deklare etti. Yapılmış olan bu desteklerin devam edeceğini de belirtti.

Ziraat Orman Şurası Fiil Planı 2020

Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında açılışı olan ve 2020 yılı ile 3.sü meydana getirilen Ziraat Şurası öteki ziraat şuları benzer biçimde yararlı ve geniş kapsamlı olacağı açıklandı. 5 senelik olan bu plan önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak özellikte olan fiil planıdır. 5 yıl süresince Ziraat şurasında alınacak kararlar uygulanacak fakat bu kararları uygularken uzun vadeli olacak şekilde düşünülecek ve iş planı uygulamaya böylelikle konulacaktır. 21 başlık ve 21 emek verme grubunda toplanan şuranın emek verme grupları için 2 bin şahıs çalışmıştır.  Ziraat şurası için oldukça fazla bir emek verme yapılmıştır. Ziraat orman şura çalışmalarında; çiftçiler, {özel sektör} temsilcileri , akademisyenler , meslek odası temsilcileri , dernek temsilcileri, vakıf temsilcileri, internasyonal kuruluşlar ve sendika temsilcileri bulunmuş oldu.

8 Ana Başlıkta Ziraat Orman Şurası Eylemleri

  1. Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi
  2. Besin Güvenilirliği
  3. Kırsal Kalkınma ve Pazarlama
  4. Balıkçılık ve Su Ürünleri
  5. Toprak ve Su Kaynakları
  6. Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği
  7. Orman
  8. Kurumsal Kapasite

Ziraat Orman şurasından 60 tane fiil çıkmıştır. Eylemlerin mevzuları aynı olduğundan 38 fiil altında toplanmıştır. 38 eyleminde toplamda 333 alt eylemi bulunmaktadır. 2020’de başlayıp 2023 yılının sonrasında da tamamlanacak eylemler mevcuttur.  2020 senesinde 38 eylemin hepsine başlanacaktır. Toplamda 16 tanesi 2020 senesinde bitecektir. Geriye kalan fiil mevzuları ise gelecek yıllarda devam edecektir.

2020 Senesinde Tamamlanacak Olan Eylemler

1- ”TOHUMDAN SOFRAYA DİJİTAL DEĞER ZİNCİRİ KURULACAK”

Tohumdan sofraya tüm aşamaların izlenebileceği sistemin kurulması ile arz – talep dengesi, besin güvenirliliği sağlanacak, üretim planlaması yapılarak, üretici korunacak, tüketici kollanacak. Üreticinin geliri artarken, tüketici de uygun fiyata kaliteli beslenebilecek. Bu sistem dahilinde tarıma dayalı uzmanlık organize endüstri bölgeleri kurulacak. Sistemle hedeflenen 2023 tarımsal üretim oranı ise 123 milyon ton.

2- ”SÖZLEŞMELİ ÜRETİM – ALTERNATİF DESTEKLEME MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI”

Bu sistemle ziraatçi 1 yıl evvelde ne üreteceğini bilecek, tahmini gelirini hesaplayacak. Böylece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması sağlanacak, birim alana daha azca harcama yapılarak, daha oldukça ürün elde edilebilecek. Ek olarak, üretici teknoloji ile buluşacak!

3- ”GIDA KAYIP VE İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ALT YAPININ OLUŞTURULMASI”

Dünyada 800 milyon insan aç, 670 milyondan fazla erişkin ve 140 milyon genç obez! Tarladan sofraya üretilen gıdanın %50’si israf oluyor! Bu kapsamda farkındalık oluşturmak için yapılacak çalışmalarla beraber, besin kaybının önlenmesi ve bilhassa ekmekte israfın azaltılması için kampanyalar düzenlenecektir.

4- ”GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞ CEZALARININ CAYDIRICILIĞI İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI”

Yapılacak düzenleme ile öykünmek ve tağşişte adli ve yönetimsel cezalar ağırlaştırılarak caydırıcılık amaçlanıyor. Gene aynı düzenlemede İki yıl içinde aynı kabahati işleyecek kişilere hapis cezası verilmesi ve faaliyetlerinin durdurulması da gündemde.

5- ”GIDADA BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ, GIDA OKUR YAZARLIĞININ ARTIRILMASI”

Doğru, güvenilir kaynaklardan informasyon akışının sağlanması için, yazılı, görsel basın ve toplumsal medyada etkin bir yazışma birimi kurulması amaçlanıyor.  Mevzuya ilişkin kamu spotu hazırlanması ve “Gıdada Doğru Informasyon” adlı bir yazışma portalı kurulması da planlanıyor.

6- ”TARIM ORMAN ÜRÜNLERİNDE MARKALAŞMA – ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI”

Küresel Ölçekli Marka Oluşturmak temel hedeflerden. Hedef pazarların belirlenerek, markalaşma mevzusunda bakanlıklar ile ortak emek verme yapılması ve birincil ziraat ürünlerinde katma kıymeti çoğaltmak planlanıyor. Mobilya ihracatında yüzde 1 olan yerimizin minimum yüzde 10 seviyesine çıkarılması da ilk etaptaki hedeflerden. Tarımda ‘Dünya Markası’ olmak için de bu kapsamda emek harcamalar sürdürülecek.

Ziraat Orman Şurası Fiil Planı 2020

7- ”ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ- YEŞİLİ KORU, KATMA DEĞERİ ARTTIR”

Odun dışı Orman ürünlerinin çeşitlendirilmesi ile süratli gelişen teknolojilerle endüstriyel plantasyon türleri kurulması amaçlanıyor. Belirlenen alanlarda kısa sürede odun hammaddesi üretimi yapılacak ve böylece ithalat azaltılacak. Organik ormanlar üstündeki baskı en aza indirilerek, bu ormanlar korunacak. Şu an 450 olan Bal Ormanı sayısında 2023 hedefi 720 Bal Ormanı. Hususi ağaçlandırma kapsamında yüzde 65 bağışlama verilecek. Tıbbi & Aromatik bitkilere de destek sağlanacak.

8- ”ORMAN YANGINLARINA ERKEN MÜDAHALE”

Şu an için yangınlara müdahale süremiz averaj 12 dakikadır. Orman Genel Müdürlüğümüz başarıya ulaşmış ve yenilikçi bir çizgide çalışmalarını sürdürürken, erken uyarı sisteminin devamlı geliştirilmesi ve orman yangınını engelleyecek tedbirlerin alınması, suni zeka destekli yerli ve ulusal teknolojiler kullanımıyla bu sürenin 10 dakikaya indirilmesi amaçlanıyor.

9- ”DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULMASI”

25 olan düve merkezi sayısının bu yıl 32’ye çıkarılması hedefleniyor. Merkezlerde yetiştirilip tohumlanan damızlık düvelerin iç ve dış pazara sunulması ve damızlık ihraç eden bir ülke olmak amaçlanıyor.

10- ULUSLARARASI PROJELERİN TEŞVİK EDİLMESİ

Internasyonal kuruluşlarla ortaklaşa iş yaparak, bakanlığın internasyonal proje geliştirme kapasitesinin artırılması, internasyonal fonlardan yararlanabilmek, oldukça uluslu projelerde daha etkin yer almak amaçlanıyor.

11- ”YABANCI ÜLKELERDE ÜRETİMİN TEŞVİK EDİLMESİ, HER KOŞULDA GIDA GÜVENLİĞİ”

Başka ülkelerle yapılacak ikili işbirlikleriyle tarımsal alanda işbirliğinin artırılması, tarıma dayalı endüstri ile hammadde tedarikinin güvence altına alınması, üretim alanının artırılması ve tecim ağının da genişletilmesi planlanıyor.

Ziraat Orman Şurası Fiil Planı 2020

12- ”KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ – AR-GE VE İNOVASYON”

Ziraat sektörünün problemlerine çözüm olabilecek ve devletimizde kullanılmak suretiyle projeler geliştirmek amaçlanıyor. Bu fiil planı içinde atılan adımlardan biri de YÖK ile imzalanan, üniversitelerle ortaklaşa iş protokolü oldu.

13-‘METEOROLOJİK BİLGİNİN ETKİN KULLANILMASI”

Ziraat Ormancılıkta meteorolojik bilginin, üretimin her aşamasında kullanılması amaçlanıyorVerilere gore üretim, ürün planlaması ve üreticiler tarafınca verilerin takip edeni ile izlenebilirlik sağlanması amaçlanıyor.

14- ”SU KANUNUNUN ÇIKARILMASI”

Suyun tek elden, havza esasında yönetilmesi, tasarruflu ve verimli kullanılması ve su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması amacı ile ulusal bir su planı hazırlanacak. Ulusal Su Informasyon Sistemi ile su kaynaklarına ilişkin her türlü informasyon tek bir sistem altında toplanacak.

Ziraat Orman Şurası Fiil Planı 2020

15- ”ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANILACAK LİFLİ BİTKİLERİN ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI”

Lifli Bitkiler sanayisi ile işletmelerin gelişmesi için lifli bitkiler üretimini çoğaltmak, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin ıslah çalışmalarını yaparak tohumluk tescil etmek ve alternatif nebat üretimleri ile ziraatçi gelirini çoğaltmak öncelikli amaçlardan.

16- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE MAHALLELERİN KIRSAL VE KENTSEL OLARAK YENİDEN TANIMLANMASI”

Mera, yaylak, otlakların büyükşehir belediyelerine geçmesinin arkasından tarımsal sulama yatırımları ve arazi toplulaştırma emek harcamaları bakanlık uhdesinden çıkmış olduğu için negatif etkilenme söz mevzusu oldu. Bu kapsamda problemlerin tespiti ve tam çözüme ulaşması ve köy tüzel kişiliği yapısının korunması adına mevzuatta bir düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Ziraat Orman Şurası Fiil Planı 2020

2020 senesinde tamamlanacak olan Ziraat Orman Şurası eylemleri yukarıda ki görsellerde de net bir halde ifade edilmiştir. Ziraat Orman Şurası 2020 ve 2023 yıllarını kapsayacak eylemler bulunmaktadır. Bu fiil planlarından 16 tanesi 2020 yılı sonunda tamamlanmış olacak ve öteki eylemler tamamlanmaya devam edecektir.


About admin

Check Also

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2020 Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Haksız yere işgal edilen arazilere ödenen tazminat tutarına ecrimisil karşılık adı verilmektedir. Ziraat arazisi olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>