2020 Yılı Tarım Ve Hayvancılık Desteklemeleri

Vatanımızda düzenlemesi meydana getirilen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararnamelerden bir tanesi de Ziraat ve hayvancılık desteklemeleri olmuştur. Cumhurbaşkanlığı tarafınca onay gören bu destekleme kapsamında emek harcamalar 2020 yılı içerinde de devam ederek bir oldukça il ve ilçede hayvancılık sektörünün daha çok geliştirilerek veriminin arttırılması hedeflenmiş olduğu benzer biçimde bununla beraber ülke ekonomisinin de canlı tutulması ve yerli hayvan genetiklerinin korunması için desteklemeler yapılacaktır. 2020 yılı ziraat ve hayvancılık desteklemelerinde hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve sıhhatli hayvancılık sektörünün önünün açılması açısından hayvansal üretim meydana getiren yetiştiricilerin desteklenmesi, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin artması açısından mühim bir role haiz olacaktır.

Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafınca meydana getirilen izahat ile;

 • “Yağlı Tohumlu Bitkiler ile Dane Zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son müracaat 30 Nisan 2020’ye,
 • Hububat, Baklagil ve Dane Mısır fark ödemesi destekleri son müracaat zamanı 29 Mayıs 2020’ye,
 • İyi Ziraat Uygulamaları ve Organik Ziraat desteklemeleri son müracaat zamanı 30 Nisan 2020’ye uzatıldığını belirtti.

Ziraat ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını deklare etti.

 • Alan bazlı fındık için 35 ilde 408.373 üreticiye 849 milyon lira,
 • Mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira,
 • 5 dekar altı minik aile işletmeleri için 74 ilde 36.728 üreticiye 12 milyon lira,
 • Dane mısır için 24 ilde 26338 üreticiye 89 milyon lira,

Hububat baklagil için 21 ilde 43.842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız.

Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine gore üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Buna gore, TC kimlik numarasının son hanesi “0” olanlara 20 Mart, “2” olanlara 27 Mart, “4” olanlara 03 Nisan, “6 ve 8” olanlara 10 Nisan 2020 zamanı, saat 18.00 itibariyle ödeme yapacağız.

Ek olarak, bugün (20.03.2020) tek seferde, saat 18.00 itibariyle de;

 • Yaş çay primi için 183 milyon lira,
 • Sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira,
 • Biyolojik ve biyoteknik savaşım için 6 ilde 2.624 üreticiye 5,5 milyon lira,
 • Kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira,
 • Ziraat sigortaları için 201 milyon lira, ödeme yapacağız.Böylece üreticilerimize toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapmış olacağız.

Tarımsal Destek sunar

Tarımsal desteklemelere ilişkin kararlar Cumhurbaşkanlığının 23 Ekim 2019 senesinde 1961 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe girmiş ve sürdürülebilirliğin önü açılmıştır. Böylece ülkemizdeki verimli toprakların bununla beraber da hayvancılık sektörünün yeniden canlanması kaçınılmaz bir hal almıştır. Resmi gazetede gösterilen bu bildiri 18 Nisan 2006 tarihinde düzenlenmiş olup 5488 sayılı Ziraat kanunun 19. maddesinde yer almıştır. Düzenlemeye giren bu tebliğin uygulanmaya başlanması ile bir oldukça proje kapsamında desteklemeler verilmiştir.

Korona sebebiyle Ziraat Desteklerine Başvurular E-Ziraatçi Üstünden Yapılabilecek

2020 senesinde Korona sebebiyle kalabalık merkezler kapatıldı. Ziraat Bakanlığı  tarafınca çiftçilerin ziraat ve hayvancılık destek sunar ile ilgili yapacakları tüm işlemlerini elektronik ortamlardan yapabilmeleri için e-çiftçi portalı etken hale getirildi.

Ek olarak çiftçilerin e-devlet üstünden de ziraat ile ilgili olarak tüm işlemlerinizin gerçekleştirmeleri ve resmi daireler gitmemeleri mevzusunda açıklamalar geldi.

Bekir Pakdemirli son paylaşımında;

Mecburi olmadıkça resmi dairelere gitmeyelim, tüm işlemlerimizi eDevlet Portalı üstünden hayata geçirmeye itina gösterelim.

Fidan Taleplerinin Alınması’ndan Ziraatçi Kayıt Sistemi Uygulanması’na, Tohum Taleplerinin Alınması’dan İşletme Tescil Belgesi Verilmesi’ne, Personel Alımına İlişkin İş Başvurularının Alınması’ndan İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi’ne, Tütün Taşıma Bildirimlerinin Alınması’ndan Damızlık Küçükbaş Hayvan Taleplerinin Alınmasına kadar, toplam 852 hizmet türümüzün e-Devlet Portalı üstünden sunulduğunu siz kıymetli çiftçilerimize bir kez daha duyurmak isteriz.

Ziraat ve Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Verilen Esaslar

Cumhurbaşkanlığının önderliğinde alınan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ziraat ve hayvancılık desteklemeleri maddeler halinde aşağıda belirtmiş olduğumuz benzer biçimde yer almıştır.

 1. Buzağı desteklemesi
 2. Malak desteklemesi
 3. Dişi manda desteklemesi
 4. Islah amaçlı süt içerik çözümleme desteklemesi
 5. Anaç koyun ve keçi desteklemesi
 6. Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 7. Sürü büyütme ve yenileme desteği
 8. Arılı kovan desteklemesi
 9. Damızlık ana arı desteklemesi
 10. Sürü yöneticisi istihdam desteği
 11. İpek böceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 12. Besilik adam sığır desteklemesi
 13. Düve alım desteği
 14. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 15. Artık desteği
 16. Programlı aşı ve küpe uygulamaları
 17. Hastalıktan arı işletme desteklemeleri
 18. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği
 19. Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

Buzağı desteklemesi

Türkvet ve e-ıslaha kayıtlı olan buzağıların doğdukları işletme numaraları, ana kulak numarası, cinsiyeti ve doğum tarihleri aynı olarak her iki veri tabanında da kayıt altında bulunmalıdır. Bunun yanı sıra Türkvet kayıtlarına gore buzağıların doğan oldukları işletmelerde minimum 120 gün yaşamış olmaları gerektiği benzer biçimde programlı aşları da baytar data sistemine kaydedilmiş olması gerekmektedir. Desteklemeden yararlanmak isteyen firmalar her buzağı için bir kez destekleme ödemesinden yararlanır. Ödeme buzağının doğduğu işletme numarası üstünden yapılırken e-ıslaha kayıtlı olan işletme sahibinin adına yatırılır. Buzağı destekleme kapsamında iki dönem vardır. Destekleme ödemeleri bu iki dönem içinde yapılırken destekleme şartlarını sağlamayan buzağılar her iki dönemde de yararlanamadılar ise sonraki süreçler de de bu kapsamdan faydalanamayacaklardır. Kararname hükmündeki maddelere uyum elde eden işletmeler il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek destekleme programlarından yararlanabilirler. Ayıca işletmelerin sıralaması askı yada hakediş listelerinin yayınlanmasından ilkin HAYGEM’e bildirilir.

Malak desteklemesi Şartları

Malak desteklemesi ödemelerinden yararlanmak isteyen işletmelerin yetiştirmiş oldukları malakların minimum 120 gün süresince aynı işletmede yaşamış olması şartı arandığı benzer biçimde bununla beraber küpelenmiş ve doğan oldukları tarihte Türkvet’e kayıt edilmiş olmaları gerekmektedir. Bunların yanı sıra Malak aşılarının tam bir halde yapılmış olması gerektiği benzer biçimde  bununla beraber da baytar data sistemine kayıt edilmiş olmaları gerekmektedir. Malak yetiştiricilerinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olmaları gerekmektedir. Desteklemeden yararlanılacak olan Malakların ana ve babalarının da MIS’ta kayıt altında bulunmaları gerekmektedir.

Dişi Manda Desteklemesi

Dişi Manda Desteklemesi İçin Yapılması Gerekenler

Desteklemelerden yararlanacak olan işletmelerin ve dişi mandaların Türkvet’e kayıtı olmaları gerekmektedir. Soy kütüğüne kayıtlı olan dişi mandaların ilave destekleme programlarından yararlanmaları için MIS’te kayıtı olmaları gerekmektedir. Bununla beraber bulunmuş oldukları işletmlerde minimum 5 ay süresince süt ölçümlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Süt ölçümleri tertipli olarak yapılmış olan mandaların ise süt verimlerinin ne olursa olsun MIS’a kayıt edilmiş olması gerekmektedir. Yapılacak olan süt ölçümlerinin ise sağım sistemi ile ölçülmüş olması gerekmektedir.

Islah Amaçlı Süt İçerik Çözümleme Desteklemesi ve Protein Oranı

İşletmelerin soy kütüğüne kaydı yapılmış olan minimum 10 baş saf sütçü kombine ırk ineğine haiz olmaları gerekmektedir. İneklerin yılda iki kez olacak şekilde yağ ve protein oranı ölçülmeli bunun yanı sıra Somatik hücre sayısı için geçerli olacak süt içerik analizlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Analizlerde meydana getirilen yağ ve protein oranın % 2,0 ile 6,0 olması gerekmektedir. Somatik hücre sayısında ise 1.500,000 ml geçerli çözümleme olarak kapsama alınmaktadır. Geçerli olacak iki çözümleme arasındaki sürenin bir ay (30 gün) olması gerekmektedir. İşletmelerde meydana getirilen çözümleme sonuçlarının aynı olması yada birbirine oldukça yakın olması durumunda analizler geçersiz sayılacaktır.

Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesinde İlave

Anaç koyun yetiştiricilerinin Türkvet’e kayıt yaptırmaları gerekmektedir ve bu sayede desteklemeden yararlanmak istedikleri koyun ve keçilerin 15 ay ve üstünde olmaları gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra Siirt, Mardin, Şırnak benzer biçimde illerde saf ırk anaç tiftik keçileri ilave desteklerden yararlandırılır.

Küçükbaş Soy Kütüğü Desteklemesi 2020

Soy kütüğüne kayıtlı olan damızlık koyun yetiştiricileri bu desteklemelerden yararlanmak için ıslah programında kayıtlı olmaları ve il damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine üye olmaları gerekmektedir. Damzılık koyun ve keçilerin küpelenmiş olmaları  ve Türkvete kayıtlı olmaları gerekecektir. Bu desteklemeden yararlanacak olan yetiştiricilerin koyun ve keçileri 01/04/2020 geçmişine kadar doğum yapmış olmaları ve doğan yavruların kayıtlarının da SOYBİS’e yapılmış olması gerekmektedir.

Sürü Büyütme ve Yenileme Destekleme Emek harcamaları

Anaç koyun ve keçi yetiştiricileri  KKBS’ye başvuruda bulunarak direkt desteklemeye kayıtlarını yapmış bulunmaktadırlar. 15 aylık ve üstünde olan keçiler için bakanlıkların belirlemiş oldukları düzenlemeler doğrultusunda ilave destek sunar verilebilir.

Arılı Kovan Desteklemesi

Arı yetiştiricilerinin öncelik olarak AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi)’ye üye olmaları gerekmektedir. İşletmelerinde minimum 30 arılı kovanı olan yetiştiriciler destek ödemelerinden faydalanabileceklerdir.

Damızlık Ana Arı Üreticileri

Bakanlık tarafınca üretim izni alarak damızlık ana arıları AKS’ye kayıtı ve üretici örgütüne üye olan üreticilere sattıklarını belgelemiş oldukları taktirde destekleme ödemelerinden yararlanacaklardır. Damızlık ana arıların satış belgelerinin bulunması gerekmektedir.İşletmeler etken arılı kovan sayısının %5’i kadar desteklerden yararlanabilirler.

Programlı Aşı ve Küpe Uygulamaları

Bakanlıklar tarafınca belirlenmiş olan aşılar öncelik olarak baytar tarafınca gerçekleştirilmelidir. Aşılama desteklemesinden yararlanacak olan baytar hekimlerin mesleğini özgür olarak yapması gerekmektedir. Kamuda görevli olan veterinerler, baytar sıhhat teknikeri ve teknisyeni bununla beraber sözleşmeli olarak vazife meydana getiren baytar hekimler bu desteklemeden yararlanamazlar.

Hayvan Hastalığı Tazminatı Destekleri

Resmi baytar hekimlerin yada bakanlık tarafınca belirlenmiş olan baytar hekimlerin nezarete altında mecburi kesime doğal olarak tutulmuş olan hayvanlar, tazminatlı hastalık sebebi ile imha edilen hayvanlar, mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak için kesilmek zorunda kalan hayvanlar ile resmi baytar doktor raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine verilmektedir.

Destekleme Ödemelerinde Üye Yöneticilerinden Yapılacak Olan Kesinti

5996 sayılı kanuna gore Islah amaçlı yetiştirici birliklerinden, 1163 sayılı kanuna gore, tarımsal amaçlı kurulmuş olan birleşke üyelerinden, 5200 sayılı kanuna gore üretici birliklerinden hak etmiş oldukları destek ödemelerinin hizmet bedeli olarak, Ziraatçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında sistem üstünden otomatikman kesinti yapılmaktadır. meydana getirilen kesintilerden geriye kalan miktarlar ise üretici ve yetiştiricilerin hesaplarına aktarılır. Yapılacak olan kesinti oranları destek mevzularına gore değişim göstermektedir. Kesinti oranlarını bir tablo yardımı ile anlatmak bu mevzuyu oldukça daha net ifade etmemize destek olacaktır.

Destek Mevzusu Kesinti Oranı
Buzağı %3 ile %5
Malak %3 ile %5
Dişi Manda %3 ile %5
Islah Anaçlı Süt İçerik Analizi %3 ile %5
Besilik Adam Sığır %3 ile %5
Anaç Koyun Keçi %3 ile %5
Sürü Büyütme %3 ile %5
Minik Baş Soy Kütüğü %3 ile %5
Arıcılık %3 ile %10
Buzağı Ödemelerinde Birleşke Üstünden Meydana getirilen Desteklemeler %3 ile %25

Tabloda belirtmiş olduğumuz kesinti oranlarının %3’lük kısmı il/ilçe birliklerine verilirken %5’lik ve %10’luk kısmı merkez birliğine, %25 lik kısım ise birleşke merkez birliği tarafınca kesilmektedir.

Hayvancılık Desteklemelerinde Ödenecek Olan Tutarlar

Cumhurbaşkanlığı tarafınca alınan kararnameler üstünden en mühim değişimler hayvancılık desteklemelerinde görülmektedir. Aşıları tamamlanmış olan ve destekleme programındaki şartlara uyum elde eden hayvanlar için verilecek olan ödenek sıralaması aşağıdaki tablo üstünde anlatılmaktadır.

Buzağı Ve Malak Desteği TL/Baş
81 il’de 4 ay ve üstü malak desteği 350 TL
Malak 150 TL
Anaç Manda 250 TL
81 İl’de Soy Kütüğü 500 TL
Soy Kütüğüne Kayıtlı Manda 400 TL
Soy Kütüğüne Kayıtlı Malak 400 TL
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 TL
Döl Kontrolü 50 TL

Sürü Yöneticisi Ödeneği

Vatanımızda son zamanlarda istihdam oranında artış gözlemlenirken yeni düzenlemeler ile gündeme gelen kararnameler hükmünde sürü yöneticisi kısaca çobanlarımız için istihdam desteği verilmektedir. Bu desteklerden yararlanacak olan çobanların 100 baş ve üstünde koyun ve keçi bununla beraber anaç hayvan varlığına haiz olan ve kararnamede belirtilen şartlara uyum elde eden sürü yöneticilerinin istihdam desteği 5000 TL olarak belirlenmiştir.

Koyun Keçi Ve Tiftik Ödenekleri

Koyun Keçi Ve Tiftik Desteklerinde Verilecek Olan Ödemeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafınca kararnamede belirtilmiş olan koyun keçi yetiştiriciliği meydana getiren ve lüzumlu birliklere üye olan yetiştirici ve üreticilere koyun keçi başına 25 TL ödeneceği belirtilirken Siirt, Şırnak ve Mardin’de anaç tiftik keçisi başına 20 TL ödeneceği belirlenmiştir. Bununla beraber kararnamedeki şartlara uyum elde eden yetiştiricilere ilave olarak 100 TL daha ödeneceği belirtilmiş olup  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Tiftik Üretim Ödeneği

Tiftik üretimi ile uğraşan üreticilerin kararname hükmünde belirtmiş olduğu şartlara uyum göstererek tiftik veri tabanı sistemine kayıtlı olan üreticilere tiftiğin kilosuna 30 TL ödeneceği belirtilmiştir.

Uşak, İzmir, Erzincan, Aksaray, Bursa, Balıkesir, Adana benzer biçimde illerde yapılacak analizler sonucunda ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projelerinde süt içeriklerinin tespitinde her bir sığır için ödenecek olan meblağ bakanlık tarafınca tespit edilip belirlenir.

İpek Böceği Desteklemelerinde Yapılacak Olan Ödemeler

Birime destek olmak amaçlı yapılacak olan ipek böceği ödenekleri tohum kısaca kutu ve koza sayısına gore değişim gösterecektir. İpek Böcekçiliğinde tohum tane olarak hesaplanır ve her bir tane için 70 TL ödenirken kilogram olarak hesaplanan her bir yaş koza için 50 TL ödenmektedir.

Yem bitkileri desteği- Arıcılık Desteği Ödemeleri 2020 Başladı

Ana arı, damızlık ana arı ve Arılı kova için ayrı ayrı ödeme şekilleri belirlenir. ana arı için ödenecek olan meblağ tane başına 15 TL olarak belirlenmiştir. Damızlık ana arı için tane başına 40 TL ödenirken, Arılı kovanda tane başına 10 TL ödenmektedir.

2020 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği 6 Mart 2020 tarihinde saat 18:00′ dan sonrasında hesaplara yatırılacak.

Ziraat ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli 2020 tarımsal desteklemelerin ödemesinin 6 Mart 2020 tarihinde yapılacağının müjdesini verdi. Bakan;

19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik savaşım desteği olmak suretiyle toplam 331 milyon 637 lira tarımsal destekleme ödemeleri yapılacak. Tarımsal destek ödemeleri 6 Mart 2020 saat 18:00′ dan hesaplara aktarılacak.

Yapılacak olan öteki ödemeler için belirlenmiş olan su ürünleri, balıkçı gemisi desteği, Yem Bitkileri, Hayvan Hastalık tazminatları, hayvan başı ödeme, Aşı desteği, Atık desteği, Hayvan Gen kaynakları, Biyolojik Ve biyotonik savaşım desteği için meydana getirilen ödemelerin tutarlarını bir şablon yardımı ile sizlere aktaracağız.

Su Ürünleri Kilogram Birime Destek Tutarı
Midye 250.000 KG ile 500.000 KG 0,5 TL ile 0,25 TL
Yeni Türler 250.000 KG ile 500.000 KG 1 TL ile 0,5 TL
Alabalık 250.000 KG 0,75 TL
Kapalı Sistem 250.000 KG 0,5 TL
Kilogram Üstü Alabalık Üretimi 250.000 KG 0,25 TL
Balık Tanıma Kartı 0,03 TL
Damızlık Alabalık Desteği 2.500 ADET 60 TL
Balıkçı Gemisi Desteği Birime Destek Meblağ
10-20 Metre 10.000 TL
21-30 Metre 15.000 TL
31-34 Metre 20.000 TL
35-45 Metre 30.000 TL
46 ve Üstü 35.000 TL
Yem Bitkileri Desteği Birime Destek Meblağ
Yonca Kuru 35 TL / Dekar
Yonca Sulu 60 TL /Dekar
Tek Yıllıklar 40 TL /Dekar
Korunga 45 TL /Dekar
Silajlık Tek Yıllıklar 55 TL / Dekar
Silajlık Mısır Sulu 90 TL / Dekar
Silajlık Mısır Kuru 45 TL / Dekar
Suni Davet Mera 150 TL / Dekar
Patates Siğili Görülen Alan Almış olduğu desteğe %50
Hayvan Başı Ödeme Birime Destek Meblağ
Hastalıktan Ari İşletme 450 TL / Baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği 80 TL/ Baş
Aşı Desteği Birime Destek Meblağ
Büyükbaş Aşı Desteği 1,50 TL / Baş
Küçükbaş Aşı Desteği 1,00 TL / Baş
Büyükbaş Küpe Uygulama 1,50 TL / Baş
Küçükbaş Küpe Uyulama 1,00 TL / Baş
Atık Desteği Birime Destek Meblağ
Büyükbaş Hayvan Atıkları 1000 TL / Baş
Minik Baş Hayvan Atıkları 150 TL / Baş
Hayvan Gen Kaynakları Birime Destek Meblağ
Büyükbaş Koruma 600 TL / Baş
Küçükbaş Koruma 90 TL / Baş
Sığır Pediğrili Koruma 800 TL / Baş
Arı Koruma 40 TL / Baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islıhı Seçkin Sürü Yavru 70 TL / Baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islıhı Taban Sürü Yavru 40 TL / Baş
Halk Elinde Manda Islıhı 850 TL / Baş
Damızlığa Ayrıla Manda Yavrusu Desteği 200 TL / Baş
Koç Ve Teke Desteği 200 TL / Baş
Biyolojik ve Biyotenik Savaşım Desteği Destek Birimi Meblağ
Örtüaltında Biyotenik Savaşım 120
Örtüaltında Biyojenik Savaşım 400
Örtüaltı Paket Toplama 520
Biyotenik Savaşım 50
Biyojenik Savaşım 50
Açık Alanda Paket Toplama 100

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tablolarda 2020 ziraat ve hayvancılık destekleme kapsamında ödenecek olan sayı ve alanlar belirtilmiştir.


About admin

Check Also

Genç Çiftçilere 5 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Verilecek!

Avrupa Birliği tarafınca genç çiftçilere yönelik olarak yeni bir program başlatılacağı öğrenildi. Buna gore AB  …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>