300Koyun.Tigem.Gov.Tr Proje Başvuruları Başladı!

TİGEM tarafınca proje için 300koyun.tigem.gov.tr isminde web sitesi kullanıma sunuldu ve üyelikler başladı. Projeden yararlanmak isteyenlerin başvuruları web sayfasından yapılacak.

300 Koyun Başvuru Sayfasına kayıt yapmak için tıklayın!

Sisteme Giriş

Sisteme giriş yapılabilmesi için ilk olarak üyelik kaydı oluşturulmalıdır. Yeni ziraatçi kaydının oluşturulabilmesi için oluşturulan ekrandaki “Yeni Yetiştirici Kaydı” butonu kullanılarak tanımlama işlemi yapılmaktadır.

Yeni Ziraatçi Kaydı

Yeni Yetiştirici Kaydı” butonu kullanımı sonrasında oluşturulan ekranda kullanıcıya ilişkin bilgilerin girileceği ekran açılmaktadır. Ekrandaki alanların doldurulmasının arkasından “Üye Ol” butonu seçilerek üyelik kaydı tamamlanmış olur.

Kayıt esnasında girilmesi ihtiyaç duyulan alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 • T.C. Kimlik Numarası : 11 Haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır.
 • Ad : Yetiştiricinin adı girilir.
 • Soyad : Yetiştiricinin soyadı girilir.
 • Baba Adı : Yetiştiricinin baba adı girilir.
 • Cep Telefonu : Yetiştiricinin cep telefonu numarası girilir, doğrulama için gereklidir.
 • E-Posta : Yetiştiricinin mail adresi girilir, doğrulama için gereklidir.
 • Gizyazı : Sisteme giriş için lüzumlu olacak şifrenin belirleneceği alandır.
 • Gizyazı Yine : Şifrenin doğruluk kontrolü için ilk girilen şifrenin tekrardan yazıldığı alandır.

Yeni Ziraatçi Kayıt Ekranı

Üye Girişi İşlemi

Yeni yetiştiricinin oluşturulmasının arkasından sistem otomatikman giriş sayfasına yönlendirme işlemi yapar.
Sisteme giriş için üyeye ilişkin “T.C. Kimlik Numarası” ve oluşturulan “Gizyazı” değerleri alanlara yazılıp “Giriş Yap” butonuna basılarak sisteme giriş yapılmaktadır.

TİGEM 300 Koyun Proje Giriş Sayfası

Müracaat Oluşturma

Sisteme giriş yapılmasının arkasından “Müracaat Oluşturma” ekranı açılmaktadır. Oluşturulan ekranda yetiştiriciye ilişkin ad, soyad ve TC kimlik numarası bilgilerinin haricinde 4 tane menü bulunmaktadır. Bu menüler;

 1. Duyurular: Duyurular menüsünde proje hakkında en güncel bilgiler, bildirimler ve duyurular
  listelenmektedir. Bu bilgilerin haricinde yetiştiriciye ilişkin e-posta doğrulanması için bir tane buton bulunmaktadır. Bu data doğrulanana kadar ekranda yer alacaktır, doğrulama işleminin tamamlanmasının
  arkasından ekranda tekrar görüntülenmeyecektir.
 2. E-Posta Doğrulama: “E-Posta Adresini Doğrula” butonunun kullanımının arkasından yeni bir ekran açılır ve tanımlanan mail adresine bir doğrulama şifresi gönderilir, bunun için “Mail Gönder” butonu kullanılır.
  “Mail Gönder” butonunun kullanımının sonrasında, tanımlanmış olan mail adresine sistem tarafınca oluşturulan bir gizyazı gönderilir ve doğrulama işleminin gerçekleşmesi için bu şifrenin girilmesi ve “Doğrula” butonunun kullanılması gerekmektedir.
 3. Bu kapsamında yetiştiricilere ilişkin özlük detayları, mevcut hayvan sayısı, taleplerinin girileceği ve
  sonrasında bir formun oluşturulacağı ekrandır. Başvuruşu girişi ekranı 3 sekmeden oluşmaktadır. Bunlar;

Yetiştirici Detayları;

Yetiştiriciye ilişkin özlük bilgilerin girileceği ekrandır. Bu ekrandaki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

T.C. Kimlik Numarası : Kayıt esnasında girilen TC kimlik numarası, otomatik gelmektedir.
Adı Soyadı : Kayıt esnasında girilen ad soyad bilgisi, otomatik gelmektedir.
Baba Adı : Kayıt esnasında girilen baba adı bilgisi, otomatik gelmektedir.
Doğum Zamanı : Girilen TC kimlik numarasına bağlı olarak otomatik gelmektedir.
Cep Telefonu : Kayıt esnasında girilen cep telefonu bilgisi, otomatik gelmektedir.
E – Posta : Kayıt esnasında girilen e posta bilgisi, otomatik gelmektedir.
SGK Durumu : SGK bilgisinin girildiği alandır.
Eğitim Durumu : Eğitim durumunun girildiği alandır.
Mezuniyet belgesi Ana Bilim Dalı : Seçilen “Eğitim Durumu” değerine bakılırsa bu alan seçime açılmaktadır.
Bitirdiği Kurs : Ziraat Bakanlığı tarafınca verilen kursların listelendiği alandır.
Bitirdiği Kurs Belge No : Seçilen “Bitirdiği Kurs” değerine bakılırsa bu alan seçime açılmaktadır.
Hane Halkı Sayısı : Hane halkı sayısının girildiği alandır.
5510 sayılı G.S.S. Kanunun 60 ıncı maddesinin (c) bendinin 1. alt maddesi hükmünce; primi
gömü tarafınca karşılananlar : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.
Engelli Bakmakla Yükümlüyüm : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.
Şehit yada Gazi Yakınıyım : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.
Gaziyim : Durum sağlanıyorsa seçimi yapılmaktadır.

Ilgili alanların doldurulmasının arkasından “İleri” butonu kullanılarak ikinci sekme olan “Proje Detayları” sekmesine geçiş yapılır.

Yetiştirici Detayları Ekranı

PROJE BİLGİLERİ

Proje ilişkin adres bilgilerinin talep edilen hayvan tipi, cinsel, adedi ve araziye ilişkin detaylı bilgilerin girildiği ekrandır. Ekranda bulunan alanlara ilişkin başlıklar ve detaylar aşağıdaki gibidir;

Projenin Uygulanacağı İl : Projenin uygulanacağı kent bilgisi girilir.
Projenin Uygulanacağı İlçe : Projenin uygulanacağı ilçe bilgisi girilir.
Projenin Uygulanacağı Köy/Mahalle : Projenin uygulanacağı köy-mahalle bilgisi girilir.
Yatırım Arazi / İşletme Mülkiyeti : Projenin gerçekleştirileceği araziye ilişkin mülk bilgisi girilir.
Kaba Yem Üretilecek Arazi (m²) : Yem üretilecek arazi bilgisi girilir.
Mera Alanı (m²) : Mera alanına ilişkin data girilir.
Hali Hazırda Yetiştirdiğiniz Koyun-Keçi Sayısı : Projeden önceki mevcut hayvan adedi girilir.
Hayvan Tipi : Proje kapsamında talep edilecek hayvan tipinin seçileceği alandır.
İlk Tercih Hayvan Cinsel : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.
İkinci Tercih Hayvan Cinsel : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.
Üçüncü Tercih Hayvan Cinsel : Proje kapsamında talep edilecek hayvan cinsinin seçileceği alandır.
Talep Edilen Hayvan Sayısı : Talep edilecek olan hayvan adedinin girildiği alandır.
Kafi Barınağa Haiz Misiniz ? : Yetiştiricinin kafi alanı olup olmadığını belirlediği alandır.
İkametgah İle Proje Yapılacak Yer Aynı Yerdir : Projenin yapılacağı yere ilişkin seçimin yapıldığı alandır.
İkametgah ile proje yapılacak yer aynı yer değildir. İkametgahım başka kırsal alandadır : Projenin uygulanacağı yerde ikamet farkı olduğu takdirde yeni konum bilgisinin girileceği alandır.
İkametgahım şuan kırsal alanda değildir. İkametimi seçeceğim yere sözleşme sonrasında
taşıyacağımı taahhüt ederim : Projenin uygulanacağı yerde ikamet farkı olduğu takdirde yeni konum bilgisinin girileceği alandır.

300 koyun proje müracaat ekranı

Tüm bilgilerin girilmesinin arkasından son adım olan “Teslim Edilecek Evraklar” sekmesine geçiş yapmak için “İleri” butonuna basılmalıdır, bundan önceki ekran olan “Yetiştirici Detayları” ekranında düzenleme yapılmak istendiği takdirde “Geri” butonuna basılmalıdır.

300 koyun sayfasına iyi mi kayıt olunacağını özetleyen pdf uzantılı dokümanı http://300koyun.tigem.gov.tr/Logon/DownloadHelpDocuments adresinden inceleyebilirsiniz.

TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR LİSTESİ

Girilen bilgilere bakılırsa başvurunun onaylanması esnasında talep edilecek evrakların listesini gösteren ekrandır.  “Kaydet” butonuna basılarak müracaat işlemi tamamlanmış olur. Kaydetme işleminin tamamlanmasının arkasından çıkan “Yazdır” seçeneği ile sistem üstünden başvuruya ilişkin tüm bilgileri içeren “Müracaat Biçimu” çıktısı alınabilir.

300 koyun projesi lüzumlu evraklar sıralaması

 1. Proje müracaat Dilekçesi,
 2. Proje tanıtım formu,
 3. Taahhütname,
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 5. Mezuniyet belgesi sureti yada okur yazarlık belgesi,
 6. SGK/Bağkur Hizmet Dökümü belgesi,
 7. Eşinin yada kendisinin gerçek usulde vergi mükellefi olmadığına dair belge,
 8. Eşinin SGK Hizmet Dökümü Belgesi,
 9. İkametgah belgesi

300 Koyun Müracaat Formu Örneği

PROFİL DÜZENLEME

“Profil Düzenleme” menüsü yetiştiriciye ilişkin bilgilerin görüntülenmesine ve güncellenmesine olanak elde eden ekrandır. Meydana getirilen güncellemeler sonrasında müracaat formundaki alanlar otomatikman güncellenmektedir.  Ekrandaki alanlara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

T.C. Kimlik Numarası : Kayıt esnasında girilen TC kimlik numarası otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Adı Soyadı : Kayıt esnasında girilen ad soyad bilgisi otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Baba Adı : Kayıt esnasında girilen baba adı bilgisi otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Doğum Zamanı : Girilen TC kimlik numarasına bağlı olarak otomatik gelmektedir, değiştirilemez.
Cep Telefonu : Kayıt esnasında girilen cep telefonu bilgisi otomatik gelmektedir, düzenlenebilmektedir.
E – Posta : Kayıt esnasında girilen e posta bilgisi otomatik gelmektedir, düzenlenebilmektedir.

Meydana getirilen değişikliklerin kaydedilmesi için “Değişimleri Kaydet” butonu kullanılmaktadır.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ

Sistemden çıkış yapmak için kullanılmaktadır. Solda listelenen menülerin en altında bulunan “Çıkış” butonu kullanılarak sistemden çıkılır.

300 Koyun Projesi Şartları isminde pdf dokümanını inceleyebilirsiniz.

Gizyazı Değişiklik yapma / Şifremi Unuttum; Giriş ekranında bulunan “Şifremi Unuttum” butonu ile yeni gizyazı oluşturma talebi oluşturulmaktadır. Yeni gizyazı oluşturma işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

E-Posta Adresi İle Doğrulama; “E Posta Adresimle Doğrula” butonunun kullanılmasının arkasından yetiştiriciye ilişkin kullanıcı tanımı yapılırken sisteme tanımlanan e-posta adresine bir güvenlik kodu gönderilir. Oluşturulan yeni ekranda ilk olarak mail adresi girilmelidir arkasından “Mail Gönder” butonuna basılmalıdır. Gönderilen güvenlik kodu, mail adresinden alınarak bir sonraki adımda aşağıdaki alana yazılarak “Gönder” butonuna basılmalıdır.  Tüm bu  işlemlerin sonunda doğruluk sağlanmış olur ve sonrasında yetiştirici yeni şifresini ilgili alanlara girip “Gizyazı Değiştir” butonuna basarak yeni şifresini tanımlamış olur.

Telefon Numarası İle Doğrulama;  “Telefon Numaramla Doğrula” butonunun kullanılmasının arkasından yetiştiriciye ilişkin kullanıcı tanımı yapılırken sisteme tanımlanan cep telefonuna bir güvenlik kodu gönderilir.  Oluşturulan yeni ekranda tanımlı cep telefonu numarası girilmelidir arkasından “SMS Gönder” butonuna basılmalıdır. Gönderilen doğrulama kodu, cep telefonundan alınarak bir sonraki adımda aşağıdaki alana yazılarak “Gönder” butonuna basılmalıdır.  Tüm bu işlemlerin sonunda doğruluk sağlanmış olur ve sonrasında yetiştirici yeni şifresini ilgili  alanlara girip “Gizyazı Değiştir” butonuna basarak yeni şifresini tanımlamış olur.

PROJENİN AMACI NEDİR?

Sözleşmeli üretim modeli ile köylerde;

 • Atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak,
 • Koyun barınaklarının tam kapasite ile kullanımını sağlanmak,
 • Ülkemiz koyun varlığını çoğaltmak,
 • Kırsaldaki koyunculuk icra eden insanları toplumsal güvenceye kavuşturmak,

PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

 • Yetiştiriciler gereksinim fazlası dişi kuzuları kesime göndermektedir.
 • Damızlık dişi materyalin kasaplığa gitmesi hayvan varlığımızın
  artmasında engel teşkil etmektedir.
 • Hayvan varlığındaki azalma kırsalda yaşamı sürdürmenin sebeplerini
  ortadan kaldırmaktadır.
 • Bu sebeple Koyun sayısı seneler itibari ile artmamaktadır.
 • Bu durum gereksinim olan et üretimini negatif etkilemektedir.

Türkiye’de Küçükbaş Varlığının Nüfusa Nazaran Seneler İçerisindeki Değişimi (%)
Şahıs başına düşen küçükbaş hayvan sayısı son 50 yılda 4 kat azalmıştır.

Türkiye ve Dünyada Küçükbaş Hayvan Varlığı Değişimi (%)
Küçükbaş hayvan varlığı 1961 yılından 2016 yılına, dünyada %62 artarken devletimizde %30 azalmıştır.

NEDEN SÖZLEŞMELİ ÜRETİM?

TİGEM’e ilişkin İşletmelerde;

 • 250 küçükbaşa 1 işçi düşmektedir.
 • İşçilik Maliyeti, Bakım ve Besleme, Hayvan Sağlığı giderleri, Barınak giderleri hayvanın satış bedelini geçmektedir.
 • Mevcut yasal çerçevede piyasa koşullarında üretim imkanı bulunmamaktadır.
 • Aynı işin kırsalda ve mera şartlarında yapılması halinde hem istihdam sağlanacak hem de işletme giderleri satış maliyetinin altına düşecektir.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ

Tigem, Ziraat Bankası aracılığı ile;

 • Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı tutarı karşılığında satar.
 • Bakım, besleme ve hayvan sağlığı harcamaları için ön ödeme verir.
 • Tigem, doğacak kuzuların alımını güvence eder ve taban alım fiyatını evvelde belirler.
 • Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olur,
 • Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım tutarı ve sigorta bedelini ön ödeme olarak verir.
 • Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verir.
 • Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, harcamalar düşülerek hak edişi üreticiye öder.
 • Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam eder.
 • Üretici hayvanlara TARSİM sigortalarını yaptırır.
 • Üretici başına 300 başa kadar küçükbaş hayvan verilerek,
 • Toplamda minimum 1.666 üretici ile sözleşme, olmak suretiyle toplam 500.000 baş ilave kadro artışı ve üretim
  materyali.

Tigem; 8. yıl sonunda;

 • Dişi sayısı toplam 5.000.000 baş,
 • Ortalama 3.250.000 baş adam kesimiyle 52.300 ton et üretimi,

Seneler Dönem Sonu Dişi Materyal (Baş)

1. Yıl 700.000
2. Yıl 845.000
3. Yıl 1.150.000
4. Yıl 1.500.000
5. Yıl 2.000.000
6. Yıl 2.800.000
7. Yıl 3.800.000
8. Yıl 5.000.000

1.Oluşturulacak internet sayfasında müracaat şartları ve müracaat kriterlerinin yayınlanması,
2.Elektronik ortamda yetiştiricilerin ön başvurularının belgeleriyle alınması,
3.Başvuruların TİGEM tarafınca değerlendirilmesi,
4.TİGEM tarafınca başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafınca değerlendirilmesi,
5.Kazananların duyrulması,
6.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM içinde sözleşmelerin imzalanması,
7.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,
8.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafınca aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz bir şekilde yapılması,
9.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için ön ödeme verilmesi,
10.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafınca yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,
11.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın öteki projelerinde değerlendirilmesi,

Başvurular Değerlendirilirken..

 • Üretim yapacağı yerin mera alanı,
 • Kaba yem üretebilirliği,
 • Hayvan varlığı,
 • Cinsiyet ve yaşı (Genç ziraatçi olması önemlidir),
 • Hayvan barınağına haiz olması,
 • Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması
  şeklinde kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir.

300 Koyun Projesinin Sonucu

 • Dişi kuzu kesiminin önüne geçilecektir.
 • Bu işletmeler damızlık işletmesi olarak değerlendirilecektir.
 • Ülkedeki küçükbaş hayvan sayısı artacaktır.
 • Kırsalda istihdam sağlanarak, köye dönüş projesine destek verecektir.

TİGEM;
Üreticiler TİGEM tarafınca eğitilerek, bilgili yetiştiricilik yapılıyor. TİGEM tarafınca başlatılmış olan 300 koyun projesi 2019 senesinde geçerli değildir.


About admin

Check Also

Devlet’ten Tarım Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Ziraat yada da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz için toplamda 3 milyar 400 milyon hazineye ilişik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>