6 Aylık Sigortalı Çobana 2020 Devlet Desteği RESMİ GAZETE

Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin belini büken giderlerin %50 oranını yem harcaması oluştururken geri kalanı da asla şüphesiz olarak çoban/bakıcı ücretleri oluşturmaktadır. Bunun bilincinde olan devletimiz minimum 6 aylık olarak sigortalı çoban çalıştırarak koyun ve keçi şeklinde hayvancılık yapılması halinde çiftçilerimize maddi destek sağlamaktadır. 2020 senesinde piyasaya çıkan tarımsal desteklerin yer almış olduğu RESMİ GAZETE duyurularak uygulamaya alınmış olan çoban istihdam desteği olarak da tanımlanan verilecek yardım parası ne kadar. ? Müracaat yapacaklardan aranan şartlar ve müracaat için dilekçe örneğini ve ek olarak sürü yönetimi sertifikasını iyi mi alacağınızı siz çiftçilerimiz için yer verdik.

Çoban Desteğinden Şartlar Nedir?

İlk kez 2018 yılı 21/2/2018 tarihindeki RESMİ GAZETE’de piyasaya çıkan tebliğde canlı hayvan alımları ile ziraat desteklemelerinin yanı sıra iş gücü olarak da yer verilen çoban desteği de yer verilmiştir. Türkiye genelinde coğrafi yapı gözetilmeksizin tüm hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz çoban ücretlerinin karşılanabilmesi amacı ile başlatılan bu destekleme ile siz çiftçilerimizin maddi olarak ciddi boyutta belini büken çoban ücretlerinin büyük bir çoğunluğu devlet tarafınca karşılanmaktadır. Şartlara uygun bir halde sürüye haiz ve gene şartlara uygun çoban istihdamı sağlanması durumunda tüm çiftçilerimiz be desteklemeden çekilme edebilmektedir. Desteklemeden yararlanmak isteyen tüm çobanlardan ve sürü sahibi çiftçilerimiz den talep edilen şartlar resmi gazetede şu şekilde madde lenmiştir.

 1. Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçimize ilişik minimum 200 anaç küçükbaş ve üstü sürüye haiz olması gerekmektedir. (TÜRKVET sisteminde yer alması ve 200 baş üstünde anaç küçükbaş olması dahilinde ortak küçükbaş için çoban tutan çiftçilerimizde bu destekten istifade edebilirler.)
 2. İşletmesi ve işletmede yer edinen tüm küçükbaş hayvanlar TÜRKVET (hayvan informasyon sistemi) de yer alması gerekir.
 3. Çoban desteğinde bulunacak olan vatandaşımızın minimum 6 ay süresince SGK pirimi 30 gün (tam) olarak yatmış olması gerekir.
 4. Çoban istihdamından yararlanacak olan çiftçimizin bakıcı olarak tutmuş olduğu çoban 1. aşama eş ve akrabası olabilir.
 5. Başvuruda bulunacak olan çoban 18 yaşından büyük ve emekli, devlet memuru yada köy muhtarı statüsünde olmaması gerekir.

Çoban İstihdamı Başvuruları Nereye, Iyi mi Yapılır?

Hayvancılık da oldukça ehemmiyet arz eden çobanların devletimizin sağlamış olduğu bu destekten yararlana bilmesi için başvurularını en geç 31/12/2020 evveliyatına kadar yapması gerekmektedir. Müracaat işlemlerini işletme sahibi yada ortak alanda şartlara uygun şekilde çobanlık icra eden vatandaşımız şahsen olarak da yapabilmektedirler. Müracaat işlemleri için şu yolu izlemeniz gerekir.

 1. İlk olarak HAYGEM de yer edinen çoban istihdam desteği dilekçe örneği bilgisayara indirilerek eksiksiz olarak doldurulur.
 2. Doldurulan dilekçe işletmenin bağlı olduğu Ziraat İl/İlçe Müdürlüklerine elden teslim edilir.

Bu işlemlerin yanı sıra doldurulan dilekçe ile beraber şu belgelerde sizden talep edilecektir.

 1. İşletme sahibi ile çobana ilişik nüfus cüzdan fotokopileri 1 nüsha
 2. Sürü yöneticiliği sertifikası (MEB ile Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen 104 saatlik eğitim sonrası alınan sertifika)
 3. İş sözleşmesi (İşletme sahibinden alınır)
 4. Çobanın minimum 6 ay süresince sigorta pirimin yattığına dahil belge. Bu belge e-devlet üstünden de alına bilir en yakın SGK binasından da çıkartıla bilir.
 5. Başvuruya ilişik döner ana para makbuzu istenilir.

İstihdam Başvurusu Kabul Edilenlere Verilecek Olan Yardım Parası Ne Kadardır ?

Öncelik ile şunu belirtmem gerekirse çiftçilerimiz burada Ziraat bankası hayvan kredisi başvurusunda olduğu şeklinde bir kredi çekme işleminde bulunmuyorlar. Çoban desteğinde verilen para tamamen şartlara uygun olarak küçükbaş hayvan besiciliği icra eden çiftçilerimize verilen bir bağışlama kısaca geri ödemesiz para yardımıdır. 2020 senesinde çoban istihdamı kapsamında verilecek olan bu bağışlama miktarı ise 12 aylık için tam 5.000 liradır. Bu ücretin bedelini Ziraat ve Orman Bakanlığı kendi sitesinde de aşağıda olduğu şekilde duyurmuştur.

Çoban İstihdam Desteği Ne Kadar

Çoban İstihdam Desteği Ne Kadar

Müracaat işlemleri yapıldıktan sonrasında ödenecek olan 5.000 liranın müracaat sahibine bağışlama olarak verile bilmesi için öncelik ile

 1. İl/İlçe Müdürlükleri tarafınca çobanın taahhüt edilen sürünün başlangıcında olup olmadığı incelenir.
 2. Hayvanların HAYBİS de yer alıp almadığının kontrolleri sağlanır.

Hemen sonra her şey usullere uygun ise müracaat icra eden işletme çoban istihdamından yararlanır.

 

About admin

Check Also

2019-2023 DAP-GAP-KOP-DOKAP Hibe destekleri uzatıldı

2020 senesine kadar verilmesi planlanan DAP-GAP-KOP ve DOKAP destekleri projenin pozitif yönde cevap vermesinden dolayı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>