7150 Sayılı Ohal KHK Değiklik Kanunu (Görevden Alınanlar)

OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7150 sayılı kanun Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kamu personeline ilişkin kati hükümler neticesinde görevden alınanların yanı sıra, görevlerine iade edilenler de olmuştur. FETÖ PDY terör örgütüne mensup olmaktan yargılanan oldukca sayıda şahıs hakkında verilen nihai kararlar kanunda yer almıştır. Detaylar haberimizde.

Kamu Personeline Dair Tedbirler

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin peşinden FETÖ ve Paralel Devlet Yapılanması mensupları ile ilgili nihai kararlar verilmeye devam etmektedir. Hükumet tarafınca meydana getirilen temizlik sürmektedir. Daha evvel pek oldukca ilde görevden uzaklaştırmalar yapılmış ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Oluşturulan davaların sanıkları da yargılanmaya devam etmektedir. Millik Güvenlik kurulu tarafınca ülke güvenliğine ya da devlete karşı eylemde bulunan şahısların bulunmuş olduğu tespit edilen yapı ve yapıya üye olanlar yada bunlar ile iletişimi olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevlerinden alınmış ve memurluktan çıkarılmıştır. Bu kişiler ile ilgili bir tebliğe gerek görülmemiştir. Hususi kanunlara dayanılarak haklarında işlem yapılmıştır. Getirilen sınırlamalar aşağıdaki gibidir;

  • Görevden alınan kişilerin memuriyetlerine son verilebilmesi için haklarında herhangi bir mahkumiyet kararının olması şartı aranmaz.
  • Vazife yaptıkları kamu kurumlarında yine çalışamazlar.
  • Tekrar herhangi bir kamu kurumunda çalışamaz ve işyar olamazlar.
  • Dolaylı da olsa kamu hizmeti veremezler.
  • Ek olarak bu kişilerin yönetim kurulu ya da mütevelli heyeti üyeliği şeklinde sıfatları da ellerinden alınır.
  • Tabanca ruhsatları iptal edilir.
  • Eğer kamu kurumlarına ilişkin olan lojmanlarda kalıyor iseler buraları 15 gün içinde boşaltmak zorundadırlar.
  • Hususi güvenlik şirketlerinde emek harcamaları ya da bu şirketlere ortak olmaları kesinlikle yasaktır.
  • Var ise pasaportlarının iptaline karar verilir. 

Bu hükümlere gore görevlerinden çıkarılmış olanlar vali, büyükelçi, kaymakam vb. meslek sıfatlarından da yoksun olacaktır. Bu mesleklerinin sağlamış olduğu avantajlardan ve haklardan yararlanmaları da mümkün değildir.

İade Edilenlere Dair Hükümler

Görevlerine iade edilenler kanunun ikinci ve üçüncü eklerinde listelenmiştir. KHK’ nın gösterim tarihinden itibaren haklarında iade sonucu verilen şahıslar görevlerine geri dönebilecek ve 15 gün içinde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılacaklardır. Göreve dönen kişilerin, görevlerinden yoksun kaldıkları süre zarfı hesaplanır ve hesaplanan süre içindeki tüm maddi hakları için kendilerine ödeme yapılır. Sadece tazminat talebinde bulunamazlar. Görevlerine son verilen gün ile görevlerine iade edildikleri gün arasındaki süre hesaplanacaktır.

2 sayılı liste göreve iade edilenler

3 Sayılı Liste Göreve İade Edilen Personel

Yöneticilik unvanları dışındaki kadro ve pozisyonlara atananların tahsil durumları dikkate alınarak yeni pozisyonlara da yerleştirilebilir. Kanunun gösterim tarihinden itibaren ikinci ve üçüncü listede yer edinen kişiler görevlerine geri dönerek tüm haklarına yine kavuşacaktır.

TSK Mensubu (Rütbeleri Alınanlar)

İsteğe bağlı olarak emekli olanlar ya da emekli olmaya teşvik edilenler, görevlerinden ayrılan ya da çekilme edenler MGK tarafınca devletin güvenliğini tehlikeye sokacak yapı ve gruplara üye ise rütbeleri alınacaktır. Ek olarak emeklilik kimliklerinin de iptaline karar verilecektir. İlgili örgüte üye olmaktan ya da bu teşkilat ile kontakt oluşturmak suçlarından görevlerinden uzaklaştırılmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu’ nin direkt ya da dolayı olarak herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görevlendirilmeleri kat’i surette yasaklanmıştır.

4 sayılı liste TSK Rütbesi Alınan Personel 

Ek olarak yönetim, denetim, tasfiye vb. kurullara olan üyelikleri de iptal edilecektir. Pasaportları, vapur adamlığı belgeleri, pilotluk lisansları ve tabanca ruhsatlarının iptaline karar verilecektir. Bu kişilerin güvenlik şirketlerine ortak olmaları ya da bu şirketlerde emek harcamaları da yasaktır.

Güvenlik Teşkilatı Mensubu (Rütbesi Alınanlar)

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu‘ na gore mecburi olarak emekliliğe sevk edilenler, isteğe bağlı olarak emekli olanlar, mesleklerinden çıkarılanlar ya da devlet memurluğu görevine son verilenlerin bahsi geçen yapıya herhangi bir surette üye olmaları ya da öteki üyeler ile irtibatta bulunmaları halinde  rütbeleri alınacaktır. Kanunda görevden alınan Güvenlik Mensubu 5 sayılı listede sıralanmıştır. Görevde bulundukları teşkilatlara ya da herhangi bir kamu kurumunda etkinlik göstermeye devam edemeyeceklerdir. Buralarda direkt ya da dolaylı olarak herhangi bir vazife alamazlar.

5 Sayılı liste Rütbesi Alınan Emniyet Teşkilatı Personeli 

Ek olarak tabanca ruhsatları iptal edilir. Emekli polis kimlikleri, pasaportları ve haiz oldukları pilot lisanslarının da gene iptaline karar verilecektir. Bu kişiler herhangi bir surette hususi güvenlik şirketlerinin ortağı , sahibi ya da çalışanı olamazlar.

Jandarma Genel Komutanlığı (Rütbesi Alınanlar)

Jandarma Genel Komutanlığı‘ ndan re’sen emekli olmaları istenenler, isteğe bağlı emekli olanlar, çekilme edenler, sözleşmeli olup da sözleşmesini fesh edenler ya da görevlerinden çekilmiş sayılanlar kanun hükümlerine gore astsubay, subay ya da uzman jandarma görevlerinde bulunanlardan Ulusal Güvenlik Kurulu tarafınca devlet güvenliğini zora sokacak faaliyette bulunan ya da bu yapıların üyeleri ile kontakt halinde olanların rütbeleri alınacaktır.

6 Sayılı Liste Rütbesi Alınan Jandarma Personeli

Görevden alınan kişilerin meslek faaliyetlerine yine devam etmeleri mümkün değildir. Mesleki unvan ve sıfatları kullanamazlar. Ek olarak unvanlarının sunmuş olduğu toplumsal haklardan yararlanmaları da mümkün değildir.

Bağlı bulundukları komisyon ve kurul üyelikleri de ortadan kaldırılmıştır. Pilot lisansları, pasaportları, tabanca ruhsatları ve vapur adamlığı belgeleri iptal edilecektir. Ek olarak mesleklerinin tanımış olduğu bir hak olarak konutlardan yararlananların bu konutları on beş içinde boşaltmaları gerekmektedir. Rütbeleri alınan ya da görevlerine son verilen kişiler güvenlik şirketlerinin sahibi ya da ortağı olamazlar. Ek olarak herhangi bir güvenlik şirketinde de çalışamazlar.

Yurt Haricinde Eğitim Gören Öğrenciler İle İlgili Düzenleme

1416 sayılı yurt dışına talebe gönderilmesine dair kanun dahilinde eğitim görenlerden, terör örgütlerine ya da devlet güvenliğine karşı fiil gösteren yapılara üye olmak, buralarda etkinlik göstermek ya da bu yapılara bağlı olanlar ile kontakt oluşturmak suçundan kanunun 7 sayılı sıralamasında bulunan kişilerin eğitimlerine son verilmiştir.

7 Sayılı Liste Yurtdışında Öğrenim Görenler

Ek olarak eğitimi sonlandırılan kişilerin ülkeye döndüklerinde denklikleri yapılmaz. Eğitim sonrası haiz olacakları bilimsel niteliği olan unvanlara da son verilir.

Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Tedbirler

Şahısların yanı sıra ilgili yapıyı desteklemekten dolayı bazı kurum ve kuruluşların kapatılmasına karar verilmiştir. 8. sıralama bunlara ilişkindir. Ulusal Güvenlik Kurulu tarafınca ulusal güvenliği zedelediği kabul edilen ya da güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapılara ilişkin olarak bunlara üyelik ya da herhangi bir bağlı olan kurum ya da kuruluşlar kati surette kapatılacak ve faaliyetlerine son verilecektir. 

Kapatılmasına karar verilen kurum ve kuruluşların mal varlıkları ulusal hazineye devredilmiş sayılacaktır. Ek olarak hazineye yapılacak olan devir esnasında herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Gayrimenkul olanlar ise gene hazineye kaydedilecektir. Bu kurum ya da kuruluşların borcu olmasından dolayı hazineden herhangi bir kişi ya da kurum tarafınca borç talebinde bulunulamaz. Devir işlemleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca yürütülecektir.

Kanuna eklenen geçici madde neticesinde OHAL kapsamında yürürlüğe girmiş olan ve TBMM tarafınca kabul edilen kanun hükümlerinin geçerliliğinin sürdüğü bildirilmiştir.

7150 sayılı kanun yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Hükümler Cumhurbaşkanı tarafınca uygulanmaktadır.

Verilen kararlar, görevden alınan ve iade edilenlerin listelerini sizler ile paylaştık. 15 Temmuz şehitlerimize Tanrı’ tan rahmet diliyoruz..

7150  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun metnini inceleyebilirsiniz.


About admin

Check Also

Dolar Düştü Fiyatlar Neden Düşmüyor? 2020 Tahminleri

Ağustos ayında yükselen kur ile beraber dolarda yaşanmış olan artış fiyatlara da yansıdı. 7 lirayı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>