Adımı Değiştirmek İstiyorum 2020 Kanunu ve Maliyeti

İsmini değişiklik yapmak isteyenler için düzenlenen bir kanun bulunmaktadır. İsim değişiklik yapma yasası dahilinde belirli bir ücret ödeyerek herhangi bir sebepten dolayı adınızı değiştirebilirsiniz. İsim değişiklik yapma dilekçesi ile Nüfus Müdürlüğü’ ne başvurarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İçeriğimizde bir dilekçe örneğine de yer vereceğiz. İşte 2020 İsim Değişiklik yapma Yasası, şartları ve ücretleri..

İsim Değişiklik yapma Yasası 2020

İsim değişiklik yapma mevzusu Türk Medeni Kanunu‘ nun 27. maddesi ile düzenlenmiştir. Şahsı HAKLI kılacak sebeplerden dolayı isim değişiklik yapma davası açılabilmektedir. Şahsı açmış olduğu davada haklı çıkarabilecek sebepler aşağıda sıralanmıştır. 

 • Şahsın isminin örf, tane ve teamüllere uygun olmaması 
 • İsmin değişik şahıslar tarafınca alay mevzusu olması 
 • Kişinin çevresinde değişik bir isim ile anılıp tanınması 
 • Şahsın dini ya da cinsiyet şeklinde mevzularda değişikliğe gitmesi 
 • İsmin karakteri ile bağdaşmadığını düşünmesi 
 • Şahsın aynı ada haiz bir kardeşinin bulunması 
 • İsmin kadın ve erkeklerde kullanılması sebebi ile cinsiyet karışıklığı meydana getirmesi 
 • Bir tek kardeş değil, aynı isim ve soy isimde bir akrabaya haiz olunması sebebi ile kargaşalık meydana gelmesi 
 • Resmi kurumlar tarafınca aynı isme haiz olunan bir kişinin aranmasından dolayı yaşanmış olan sıkıntılar kişiyi hakim karşısında haklı çıkarmaktadır.
isim-değiştirme-yasası-2019

İsim değişiklik yapma yasası 2020

Bu sebeplere dayanarak şahıs adının değişmesini talep edebilmektedir. Bu anlamda oluşturulan davaların birbirine emsal oluşturacağını söylemek mümkün değildir. Şundan dolayı her şahsın açacağı dava ve müracaat için yazacağı dilekçe kendine özgü olmaktadır. Haklı sebep tespit edildikten sonrasında dava açılması gerekmektedir. Eğer dilekçede herhangi bir hata yapılırsa dava hakim tarafınca reddedilebilmektedir. Bu durumda da şahıslar maddi yitik yaşayabilirler. İsimden telefon numarası bulma yöntemi ile de aynı isme haiz olan şahıslar yerine sizin numaralarınız verilebilir.

İsim Değişiklik yapma Iyi mi Yapılır?

Daha önceki dönemlerde Nüfus Müdürlüğü yolu ile isim değişiklik yapmak mümkün olmuyordu. Bu anlamda şahısların dava açması ve bir dilekçe yolu ile mahkemelere başvurması gerekiyordu. Sadece Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Soyadı Kanunu’ nun 3. maddesine dayanılarak yanlış yazılan ve yazım hataları bulunan isim ve soy adların İl ve İlçe İdare Kurulları tarafınca mahkeme sonucu aranmaksızın değiştirileceği duyuruldu.

İç İşleri Bakanlığı tarafınca yürütülen uygulamaya gore bu anlamda 56 bin 212 soyadı otomatikman değiştirildi. Bu anlamda müracaat yaparak isminde ve soy isminde değişim yapılmasını isteyen şahıslar il yada ilçe Nüfus Müdürlükleri‘ ne giderek taleplerini iletebilirler. İdare Kurulları tarafınca meydana getirilen araştırma sonrası dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın gene haklı sebeplere dayanan isim değişimleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Yurt haricinde bulunan kişiler ise bu talepleri ile dış temsilciliklere müracaat yapabilir. Bu uygulamanın 2020 yılına kadar devam edeceği biliniyor. Şundan dolayı bu talepler mahkemelerin iş yüklerini artırıyor. 3 KASIM geçmişine kadar isim ve soy isminde değişim yapmak isteyenler kuruma müracaat yapabilir.

Eğer talep kurum tarafınca reddedilirse başvurulacak yer yönetim mahkemesi olacaktır. Aşağıdaki tabloda isim değiştirmenin iyi mi yapılacağı ifade edilmektedir.

isim-değiştirme-nasıl-yapılır

İsim değişiklik yapma iyi mi yapılır?

Dava açmak isteyenlerin haklı sebepler ile mahkemeye başvurması gerekiyor. Sadece güncel uygulama ile beraber duyurulan tarihe kadar Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat yapılabilir. Bu tarihten sonrasında başvurular görevli ve yetkili mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi‘ ne yazılacak olan bir dilekçe ile kabul edilecektir. Dilekçenin havalesi yapıldıktan sonrasında harcama ve harçların veznelere yatırılması gerekmektedir. Kanunlarımızda meydana getirilen değişim ile bir tek bir defaya mahsus olarak dava açma hakkı ortadan kaldırılmıştır. Kişi haklı sebepleri göstermek kaydı ile mahkemeye birden fazla kez isim değişiklik yapma talebi ile gidebilir.

Haklı Sayılmayacak Sebepler

Oluşturulan davaların negatif sonuçlanabileceğini de ifade ettik. Mahkeme tarafınca sunulan sebeplerin geçerli olmaması sebebi ile şahsın başvurusu için red sonucu verilebilir. Bu anlamda haklı sayılamayacak sebepleri de saymakta yarar var;

 • Kan davası şeklinde vak’alar sebebi ile şahısların kimliklerini gizlemek istemeleri ve kendilerine ulaşılmasını engellemek istemeleri 
 • Aile içinde kabahat işlemiş ya da herhangi bir suça karışmış şahısların olması 
 • Şahsın işlediği suçlardan dolayı sabıka kaydının olması ve Güvenlik tarafınca kendisine ulaşılmasının engellenmesi 
 • Ülke içinde aynı adı taşıyan oldukça fazla kişinin olması 
 • Popüler ve şöhret sahibi insanoğlu ile aynı ismin taşınmak istenmesi 
 • Haklarında mahkumiyet sonucu çıkmış kişiler ile aynı isme haiz olunması şeklinde durumlar haklı sebep olarak kabul edilmemektedir. Sadece bu sebepler soyadı değişikliğinde haklı olarak kabul edilebilmektedir. 
haklı-sayılmayacak-sebepler

Haklı sayılmayacak sebepler

İsim Değişiklik yapma Tutarı

İsim değişiklik yapma davası açılmadan evvel, isimlerinden memnun olmayan şahısların en oldukça araştırmış olduğu konulardan bir tanesi bu işlemin ücretidir. Oluşturulan hukuk davalarında belirli tutarlarda işlem tutarı ve harç talep edilmektedir. Bu meblağ 35 TL ile 40 TL içinde olmaktadır. 2020 nispi harç tutarı hemen hemen belirlenmemiştir. Yapılacak olan harcamalar için talep edilen gider ön ödeme tutarı ise 150 TL ile 200 TL içinde olmaktadır. Doğal olarak toplamda bu işin ne kadara mal olacağı mevzusunda net bir sayı söylemek mümkün olmamaktadır. Şundan dolayı avukat gerekip gerekmeyeceği harcamalar mevzusunda belirleyici etken olmaktadır.

 • Gider avansı 
 • Harç tutarı 
 • İlan tutarı 
 • Vekalet tutarı 
 • Avukat tutarı şeklinde pek oldukça gider kalemi olacaktır. Açılacak olan her davanın bu sebeple ücretleri birbirlerine gore değişim gösterecektir.

Gider avansı için yapılacak hesabın belirlenmesinde esas alınan bazı kavramlar bulunmaktadır. Tarafların sayının toplamda 5 katı kadar duyuru gideri, eğer şahit sayısı dilekçede açıkça anlatılmış ise bu sayı kadar, edilmemişse minimum 3 katı kadar duyuru gideri hesaplanmaktadır. Bu tür davalarda şahıslar avukat tutmamakta ve genel anlamda davaların kontrolünü kendileri yapmaktadır. Şundan dolayı bu davalarda herhangi bir avukat zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sadece dilekçe yazılmasından davanın takip ettirilmesine kadar bir avukat tarafınca davanın takibinin yaptırılması sonucun selameti açısından mühim olmaktadır. Doğal olarak bu da fazladan harcama anlamı taşımaktadır. Doğal olarak avukatlara gore talep edilen meblağ değişim göstermektedir. Fiyat almak için eğer tanıdığınız bir avukat var ise onunla kontakt kurabilirsiniz.

isim-değiştirme-ücreti

İsim değişiklik yapma tutarı

İsim Değişiklik yapma Dilekçesi

Dilekçe davanın seyrini etkileyen en mühim konulardan bir tanesidir. Bu sebeple aşağıdaki usullere uygun olarak yazılması ve haklı sebebin kesinlikle dilekçede açıklanması gerekmektedir.

…………………….. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Davacı Kişi: İsim, soy isim ve adres

Davalı: Nüfus Müdürlüğü

Dava Mevzusu: İsim değişikliği talebi

Detaylar

İsim değişikliğine gidilecek olan şahıstan özetlemek gerekirse söz edilmelidir.

Haklı gerekçe belirtilmeli ve mevzu ile ilgili var ise ilgili kararlar emsal olarak gösterilmelidir.

İsmin yerine kullanılması istenen isim belirtilmelidir.

Kanıt: Bilirkişi, şahit vb.

Hukuki Sebepler: Kanunlar, içtihat kararları ve mahkemeye sunulacak olan deliller

Mahkeme İstemi: İsmin …. isim ile değiştirilmesi

Davaların neticelenmesi müracaat meydana getirilen mahkemeye gore değişim gösterecektir. Herhangi bir eksikliğin bulunmaması ve dava esnasında tarafların hazır olması halinde tek celsede talep kabul de edilebilir. Sadece 2 ila 4 ay içinde davanın neticelenmesi beklenmektedir. Avukatsız dava açılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sadece davanın çabuk bir halde neticelenmesi isteniyor ise hukuki olarak yardım alınabilir.

Mahkeme Sonucuna İtiraz

Mahkeme dava kararını negatif olarak da sonuçlandırabilir. Bu durumda yapılması ihtiyaç duyulan şey, 1 yıl içinde karara itiraz etmektedir. Sonuca karşı yapılacak olan itiraz gene negatif kabul eden mahkemeye yapılacaktır. Bu davalarda davalı taraf Nüfus Müdürlüğü olduğundan dolayı bu tarafında muhakkak duruşma esnasında Adalet sarayı salonunda bulunması gerekmektedir.

İsim değişiklik yapma işlemi BAŞVURULARI bağlı bulunulan İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri’ ne yapılmaktadır. Dava açma şartı da aranmadığından bir dilekçe yardımı ile başvuruda bulunabilirsiniz.


About admin

Check Also

Kontrolsüz Kavşaklarda İlk Geçiş Hakkı Kimin? Yaya?

Geçiş hakkı üstünlüğü tüm zamanlarda münakaşa mevzusu olmuştur. Pek fazlaca sürücü ilk geçiş hakkının kimde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>