Af Yasası 3. Yargı Paketi Yüzde 50 Ceza İndirimi (27 Mart 2020)

Türkiye genelinde duyuru edilen korono virüs tedbirleri kapsamında 23/03/2020 günü TBMM gündeminde görüşülmeye başlandı ve halen süreç devam ediyor. 3. yargı  Görüşme içinde ne olduğu tüm partilerin tasarıları açıklanacak ve netice meydana getirilen görüşmelerden sonrasında netleştiğinden bahsediliyor.

HENÜZ PAKET İÇERİĞİ YAYINLANMADI ANCAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN DÜZENLEMELERİN YAPILACAĞI DEĞERLENDİRİLİYOR.

Af yasası son dakika 24 MART 2020

2020 senesinde korona virüs sebebiyle çıkarıldığından bahsedilen 3. yargı paketinde 01 MART 2020 zamanı esas alınıyor ve bu tarihlerden ilkin işlenmiş olan suçlar için cezaevlerinde geçirilmesi ihtiyaç duyulan süre 1/2 oranında indiriliyor. Ek olarak Denetimli serbestlik tedbiri ise hükümlüye bir kez 3 yıl olarak uygulanacağı bildirildi.

Daha ilkin hükümlünün işlemin olduğu suça gore Denetimli Serbestlik tedbiri uygulama süresi 1 ile 2 yıl içinde iken şimdi 3 yıla çıkarılıyor. Doğal olarak birazcık sonrasında bahsedeceğimiz maddelerde de her suçun süresinin aynı olmadığından bahsedeceğiz.

Uyuşturucu suçu da indirimden yararlanacak 24 Mart 2020

Daha ilkin Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu ile Uyuşturucu yada Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kural dışı suçlar içinde idi. Sadece MHP’in önerileri sonucunda bu suçların kural dışı suçlar arasından çıkarıldı.

Ek olarak gene MHP’nin önerisi ile kural dışı suçlar içinde daha ilkin yer gören, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma (TCK 191)  ile Uyuşturucu yada Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu da kapsam içine alındı.

Bu suçlar ve kanun maddeleri şöyledir;

TCK 191; Uyuşturucu maddeyi (esrar, eroin, kokain vb.) kişisel kullanım amacıyla satın alan, herhangi bir surette uyuşturucu maddeyi kabul eden ve kullanma amacıyla bulunduran şahıs uyuşturucu madde kullanma yada bulundurma suçunu işlemiş olur 

TCK 188; Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu yada uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması yada tecim amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur.

Düzenleme sonrasında bu suçlardan ceza alanlarda yeni indirimden yararlanmaları sağlanacak. Daha önceki yargı paketinde bu suçlar kural dışı idi.

Evde Ceza İnfazı Uygulaması Geliyor

Yeni bir uygulama ise 60 yaşından büyük olan hasta hükümlüler 4 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilecek. (Bu şartlarda hastanın rahatsızlığını belirtir bir sıhhat raporu olması icap ettiğini değerlendirmekteyiz.)

Yukarıda görüldüğü suretiyle kural dışı suçlardan olmayanlara denetim tedbiri 3 yıl iken, 60 yaşından büyük hasta hükümlüler için bu süre 4 yıl uygulanacak.

Bu uygulama da hamile olan hükümlüler ve yaşlılar belirli şartlara gore cezalarını evde infaz edecekler.

3. Yargı Paketi Maddeleri

3. af yasası ve yargı paketi adıyla kamuoyunun gündemine gelen bu pakette  yer alması beklenen bazı maddeler ise çıkarıldı. Bunlardan bir tanesi Terörle Savaşım Yasası’nın 7’nci maddesinin 2. fıkrasında yer gören terör örgütlerini övme suçu ile ilgili idi. Bu suçtan ceza alanlar dosyalarını temyiz (yüksek mahkemeye itiraz) itirazında bulunabilecek iken bu düzenleme iptal edildi.

Mükerrer Suçlara İndirim Yok

Gerek toplumsal medyada gerekse haber platformlarında onlarca kere tartışılan mükerrer suçlar gene kapsam dışına alındı. Mükerrer kabahat kişi belirli şartlar altında birden fazla suça karışmış  yada aynı suçu birden fazla işlemiş olması durumunda mükerrer olmaktadır.

(NOT: tekerrür ve mükerrer birbirinden farklıdır. Tekerrür olması için ilk suçun kesinleşmesinden sonrasında aynı suçun bir kez daha işlenmesidir)

3. Yargı Paketi Yüzde 50 Ceza Hesaplaması (24 MART 2020)

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular tarafınca aslına bakarsak 5 yıl ceza indirimi beklenmekte idi. Sadece covid-19 salgını ve korona virüse karşı alınan önlemlere binaen bu yargı paketi hızlandırıldı. Hükümlülerin 3. yargı paketi hesaplaması ise şu şekilde yapılacak.

Ceza infaz kurumunda geçirilecek süre bazında 2/3 oranında indirim yapılmış oldu ve şuan hükümlü 1/2 oranında indirim hakkına haiz oldu.

Kanun hükümlerine gore 1 yada 2 yıl uygulanan denetimli serbestlik müdürlüklerinde cezaların infazı 01 MART 2020 tarihinden ilkin ki cezalar için 3 yıl olarak uygulanacak. Bu kapsamda açık ceza infaz kurumlarında Denetimli Serbestliğe çıkmak için süre bekleyen binlerce hükümlü salıverilerek Denetimli serbestliğe sevkleri yapılacak.

01 MART 2020 Öncesi Suçlarda Yatar Hesaplaması

Eğer şahıs suçu 01 MART 2020 tarihinden sonrasında işlemiş ise ceza infaz kurumlarında yatması ihtiyaç duyulan süreden 1/2 oranı düşülecek. Bu oran sonrasında hükümlünün kapan cezasının 5’te biri (1/5) Denetimli Serbestliğe çevirilecek. Doğrusu kişi toplam cezanın 5’te 4’ünü (4/5) ceza infaz kurumunda yatacak.

Örnek bir hesaplama yapmak gerekir ise bahsedilen tarihten ilkin kural dışı olmayan bir suçtan süreli hapis cezası alan bir hükümlü cezaevinde yatması ihtiyaç duyulan süre 12 yıl ise yarı yarına indirim alacak ve bu süre 6 yıl olacak. Şahıs ceza infaz kurumlarında 3 yıl duracak ve son 3 yıl kala Denetimli Serbestlik yasasından yararlanarak tahliye edilecek.

Eğer kişinin almış olduğu süreli hapis cezasının tümü 6 yıldan ibaretse 1/2 indirim sebebiyle 3 yıla düşürülecek ve geriye kalan 3 yıl hapis denetim tedbiri uygulanarak tahliye edilecek.

01 MART 2020 Sonrası İşlenen Suçlarda Yatar Hesaplaması

Mesela 1 Mart 2020 öncesi yargı almış kişinin infaz kurumunda geçirmesi ihtiyaç duyulan süre 6 yıl ise cezası ilkin yarıya indirilip 3 yıla düşecek, 3 yıl da denetimli serbestlik olduğundan hapisten salınacak.

Eğer şahıs aynı şekilde kural dışı dışı suçlardan birini 01 MART 2020 tarihinden sonrasında işlemiş olsun. Bu durumda kişi 12 yıl hapis cezası almış ise 1/2 yarıya indirilecek. Geriye kalan 6 senenin 5’te biri denetime düşülecek. O da 14 ay 12 gün yapmaktadır. Şahıs 4 yıl 9 ay 18  gün hapis yatacak.

Gene 6 yıl üstünden hesaplama yapmak gerekirse şahsın toplam almış olduğu 6 yıl hapis cezası 1/2 indirimi sebebiyle 7 ay 6 güne düşürülecek. Bu kapsamda kişi 2 yıl 4 ay 25 gün süresinde ceza infaz kurumunda cezası infaz edilecek.

10 YIL HAPİS CEZASI YATAR HESAPLAMA

01 MART 2020 tarihinden öncesi;  10 yıl 1/2 indirim = 5 yıl    3 yıl denetim düşümü, 2 yıl yatar duracak.

01 MART 2020 sonrası işlenen suçlar; 10 yıl 1/2 indirim = 5 yıl  1/5 denetim indirimi 4 yıl duracak. Kişi 4 yıl süresince hapis yatacak.

01 Mart Sonrası Tüm Suçlar Ceza İnfaz Kurumuna Girecek

Kamuoyunda sıkça bahsedilen bir hususta yatar süresinin kanunlar sebebiyle bulunmaması sebebiyle suçluların adliyelerden salıverilmesi ile ilgilidir. Meydana getirilen bu düzenleme ile 01 MART 2020 tarihinden sonrasında işlenen tüm suçlar da kişiler kesinlikle ceza infaz kurumlarına girecekler.

Eğer şahıs 20 gün hapis cezası almış olsa dahi bu süreden 1/2 oranında indirim uygulanacak ve ceza 10 gün duracak. Bu süreye 10/5 = 2 gün denetim uygulanacak ve kişi geriye kalan 8 günü cezaevinde geçirecek.

Uygulama öncesinde 3 yıldan azca hapis cezası alanlar açık ceza infaz kurumlarına sevk ediliyor idi ve eğer süresi denetimli serbestliğe uygun ise denetim tedbiriyle salıverilmekte idiler. Ek olarak 1 seneden azca hapis cezaları direk paraya çevrilmekte idi.

İyi Hal İndirimine İdare ve Gözlem Kurulları Karar Verecek

Daha ilkin yargılama aşamasında şahıslara iyi hal indirimi yapılmakta idi. Bu kapsamda cezanın bir kısmı şahsın duruşmada ki duruşu, mahkeme heyetine karşı hitabı göz önüne alınarak indirim uygulanmakta idi. Öteki tarafınca Ceza İnfaz Kurumlarına sevk edilen tüm hükümlüler burada İdare ve Gözlem Kurullarınca ilk gözlem ve tecrübe etme şeklinde denetimlere tutulmaktadırlar. İşte hükümlüye yapılacak iyi hal indirimi İdare ve Gözlem Kurullarının tanzim etmiş olduğu 6 aylık denetim raporları sonucunda uygulanacak.

Bu kararın İdare ve Gözlem Kurullarının vereceği raporlara dayanarak İnfaz Hakimlikleri tarafınca uygulanması umut ediliyor.

Zira kişi hemen hemen ceza infaz kurumuna girmeden ilkin iyi halli olduğu yönünde indirim yapılmasının önüne geçiliyor.

Eğer kişi ceza infaz kurumunda disiplin cezaları alırsa yada tekrardan kabahat işlemesi yönünde pozitif yönde kanaat oluşmaz ise cezasında indirim yapılmaması gündeme gelecek.

Evde Hapis Uygulaması ve Bilgileri

Korona virüsü sebebiyle uygulaması erken tarihe alınan düzenleme ile terör yöneticileri hariç olmak suretiyle 60 yaş üstünde devamlı hastalığı bulunan şahıslar ile bakıma muhtaç olanlar tam teşekkülü hastanelerden durumu belirtir rapor almaları şartıyla cezaları evlerinde infaz edilmesine karar verilebilecek. Bu hükümlüler için bir kez olmak suretiyle Denetim Tedbiri 4 yıl süreyle uygulanacak.

Evde İnfaz Süresi Hesaplaması Iyi mi Yapılacak?

 • 65 yaş ve üstü hükümlüler için 1 SENE,
 • 70 yaş ve üstü hükümlüler için 2 SENE,
 • 75 yaş ve üstü ile hamile hükümlüler için 4 SENE

kalan ceza evde infaz edilebilecek.  Bu cezaların infazında elektronik kelepçe adında olan sistemin uygulanacağından bahsediliyor.

Daha ilkin infazın geriye bırakılması uygulaması 6 ay süreyle uygulanmakta idi. Korona virüsüne binaen erken çıkartılan yasa düzenlemesiyle bu süre 1 SENE olarak yapılandırılıyor. Doğrusu ilgili makam cezanın infazını 1 yıl ara verdim diyebilecek.

Hangi Suçlar Yararlanamayacak?

3. Yargı paketinin haricinde tutulan kural dışı suçlar ise aşağıda belirtilmiştir.

 • Cebir ve sertlik kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya yada bu seviye yerine başka bir seviye getirmaeye yada bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye girişim
 • Cinsel istismar,
 • Evlatların cinsel istismarı suçu,
 • Devlet topraklarının tamamını yada bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya yada devletin bağımsızlığını zayıflatmaya yada birliğini bozmaya yada devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller,
 • İnsan üstünde gözlem suçu,
 • İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
 • Hanıma ve çocuğa sertlik,
 • Kasten adam öldürme,
 • Örgütlü uyuşturucu suçu,
 • Organ ve doku ticareti,
 • Örgütlü terör suçları,
 • Reşit olmayana cinsel istismar,
 • Soykırım suçları,
 • Terör suçları,

Koronavirüs salgını sebebiyle ceza infaz kurumlarında birçok tedbirin alındığı Hakkaniyet Bakanımız tarafınca açıklanmıştı. Bu yargı paketi yardımıyla ceza infaz kurumlarından tahminen 100 bin civarında hükümlünün tahliye edileceğinden bahsediliyor.

Maddi durumu olmayanlara Korona virüs nedeniyle Faizsiz Kredi ve Hibe ayrıntılar içeriğimiz de yer almıştır.

Uyuşturucu Suçuna İndirim Yapılacak mı? 27 MART 2020

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafınca yeni af düzenlemesinde değişim yapıldığı buna gore 4 kabahat için yasanın uygulanmayacağından bahsediliyor.

Kati olmamakla birlikte kapsam dışı bırakılacağından bahsedilen 4 kabahat şu şekilde;

 1. Uyuşturucu  188/1 ve 5
 2. Terör suçları,
 3. Çocuğa ve hanıma cinsel istismar, hanıma sertlik suçları,
 4. Kasten öldürme suçları

Hemen hemen düzenleme mecliste oylanmadı sadece bu durumda Türk Ceza Kanunun 103. maddesi ve hanıma sertliği düzenlemekte olan TCK 82. maddesi,

Terör örgütlerinin kurucuları ve yöneticileri suçlarından ceza alanlar gene indirimin haricinde kalacaklar.

Devlete karşı işlenmiş olan suçlardan ceza alanlar gene kapsam haricinde duracak,

Anayasayı ihlal ve darbe suçları da kapsam haricinde olacak.

Uyuşturucu suçunda ise Türk Ceza Kanunun 188/1 ve 5. fıkrada belirtilen uyuşturucu maddeyi yapım edenler ve bu işi teşkilat faaliyetleri kapsamında işleyenler indirimden faydalanmayacak.

Türk Ceza Kanunun 188/3 maddesi olarak malum Uyuşturucu yada Uyarıcı Madde Ticareti suçu yapmanın ise indirimden yararlanacağı tahmin ediliyor.

Sadece 27/03/2020 zamanı itibariyle maddeler kesinleşmedi. İndirim Oranları ve Tasarı yasalaştığında içeriğimiz güncellenecektir.


About admin

Check Also

Koronavirüs Ekonomi İstikrar Paketi Açıkladı. İşte Yeni Müjdeler!

18 MART 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını ile ilgili savaşım kapsamında düzenlenmiş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>