App Plaka Yasak mı? Cezası Var mı?

Son günlerde haberlerde APP plaka adında olan standart dışı plaka kullanımına ilişkin ceza yiyen sürücülerin haberlerini görmeye başladık. Yakın dönemde araçlarda ki cam filmi uygulama yasağının kalktığı bildirilmişti. Birçok sürücü tarafınca mühürlü olan app plakaların özgür olduğu sadece, mührü olmayanların yasak olduğu bilinmektedir. Ceza yememeniz için, app plaka mevzuatını araştırdık.

App Plaka Nedir? Niçin Kullanılır?

App Plaka, Trafik Tescil Müdürlüklerinin hazırladığı orjinal plakaların üstünde tahribat yapılması yada benzer şekilde başka bir plaka yapılmasıdır. Bu plakalar birçok kullanıcı tarafınca görsellik için tercih edilirken, bu durumu fena emelleri için kullanan, otomobil hırsızları, terör örgütü mensupları, kaçaklar, tanınmak istemeyenler olduğu da bilinmektedir.

araba

App plaka gerçek plakalar üstünde tahribat yapılması anlamına gelir.

Plaka Tescil Mezvuatı Bu Mevzuda Ne Demektedir?

Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Nitelikleri

Tescil plakaları, 0.97 mm. genişliğinde DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm, % 0.2 akıcılık sınırı, minimum 90 N/mm, uzama direnci minimum % 6 (a 10) standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır.

Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste minimum 1, en oldukça 3 milimetre kabartılır ve köşeleri 1 santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur.

Geçici plakalardan gümrük plakaları ile altı güne kadar verilen plakalar, plastik yada karton kâğıttan yapılabilir. Bunların üstünde ek olarak sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur.

 1. b) Ölçüleri

1) Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15×24 santimetre,

2) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde ön plaka 11×52, arka plaka 11×52 yada 21×32 santimetre; plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15×30 santimetre,

en ve boyda olur.

3) (Değişik:RG-21/3/2012-28240) Harf ve sayı gruplarının plaka üstündeki bölgeleri ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ilişkin ölçüler; 12, 12/A, 12/A-1, 12/B, 12/B-1, 12/C, 12/C-1, 12/G, 12/G-1, 12/H, 12/H-1, 12/J, 12/J-1, 12/N, 12/N-1, 12/N-2, 12/P, 12/P-1, 12/P-2, 12/R, 12/R-1, 12/R-2, 12/S, 12/S-1, 12/S-2, 12/T, 12/U, 12/V eklerdeki şekillerde gösterilmiştir.

Bu maddeler 18 TEMMUZ 1997 tarihinde 23053 mükerrer Resmi Gazete de piyasaya çıkan Karayolları Trafik Yönetmeliğinden alınmıştır. Görüldüğü suretiyle, plakanın alt ve üst rengi, sayı grupları, çizi kalınlıkları, harflerin aralıkları, boyutları yönetmelikte detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Devamla;

Aracın Plakası Değiştirilebilir mi?

Otomobilinizi sattığınız vakit, yeni alan yurttaş noterde plaka değişikliği yaptırabilir. Bunun haricinde kullanmakta olduğunuz plakanın noter satışı haricinde değişmesi aşağıda ki satırda belirtildiği şekilde yapılmaktadır.

Aracın tescil plaka numarası, can ve mal güvenliğinin lüzumlu kıldığı hallerde valiliğin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile aracın kayıtlı olduğu yer trafik tescil kuruluşunda başka bir tescil plaka numarası ile değiştirilebilir.

Plakaya Kim Mühür Basabilir?

Karayolları Yönetmeliğinde plakaların mühürlenmesi mevzusunda şu şekilde denmektedir.

h) Tescil plakalarında, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunur. Tescile yetkili kuruluşlar ile Güvenlik Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen kurum yada kuruluşlar tarafınca düzenlenen plaka basım talep belgesi (Ek-45) yazılı yada elektronik ortamda ibraz edilmeden plaka basımı yapılmaz. Plaka basım talep belgesi yada buna ilişkin elektronik bildirim plakayı basan müessese tarafınca minimum üç yıl süre ile muhafaza edilir.  

Demek ki eline mührü alan her plakacı Süleyman olmuyor.  Tescil plakasını mühürlemekte yetkili değil. Hatta bu işin yasal bulunduğunu da belirtiriz. Mühür genel anlamda Şoförler ve Otomobilciler Fedarasyonu Cemiyetlerince vurulmaktadır. Bu sebeple, plaka mühürlerine halk içinde Cemaat Mührü adı verilir.

Yeni bir güncelleme yapılmamış ise bu mühür;

 • Otomobilciler Cemiyeti,
 • Minibüsçüler Cemiyeti
 • Kamyoncular Cemiyetlerince yapılabilmektedir.

Mührün içinde plakanın mühürlendiği şehrin kodu ve mührü basan kuruluşun kodları bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde  Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca izahat yapılmış oldu ve düzmece mühürlerin önüne geçilmesi için şunlar söylendi.

Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üstünde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin düzmece yapılmış imkanı da olmayacak. Mühürleri İstanbul’da plaka basan 24 odaya vereceğiz.

Cam Filmi Kullanmak Özgür mi?

26 Ekim tarihindeki 29869 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda ki madde gösterildi. Bu madde yönetmeliğin gösterildi tarihten 6 ay sonrasında yürürlüğe girdi.

Cam filmi

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak suretiyle; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten altı ay sonrasında cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

Peki sizin aracınız MNO BM / AEK Regülasyonu kapsamında mı?

 • 30 yaşındayım.
 • Arabam Kartal
 • Hamile de değilim.
 • O vakit özgür 😉

Ön Cama Vasıta Plakası Takmak Özgür mi?

Kıymetli okurlar; yukarıda anlattığımız Karayolları Yönetmeliği plakanın nereye, kaç santimetre. yukarıya yada aşağıya takılacağını da belirtmiş. Bu sebeple, yönetmelikte belirtilenler haricinde aracın sağına, soluna, önüne arkasına plaka takılması yönetmeliğe aykırıdır ve bu size cezai işlem uygulanmasına sebep olabilir. Madde aynen şöyledir;

Tescil plakalarının takılma bölgeleri ve sayıları;

MADDE 54 – (Başlığı ile beraber değişik:RG-21/3/2012-28240)
Tescil plakaları araçlara aşağıda gösterildiği şekilde ve sayıda takılır.
a) Motorlu bisiklet ve motosikletlere; yerden 20 ila 150 santimetre yükseklikte vasıta arka kısmında ve vasıta boyuna eksenine dik olacak şekilde bir tane,
b) Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte römork boyuna eksenine dik olacak şekilde bir tane,
c) Yük motosikletleri ile öteki motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte vasıta boyuna eksenine dik olacak şekilde iki tane,
ç) Traktörlerde; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 400 santimetre yükseklikte vasıta boyuna eksenine dik olacak şekilde iki tane,
Tescil plakaları, aracın boyuna ekseninde yada sol tarafında, alt kenarı aracın tampon alt seviyesinin üstünde duracak, yanlarından taşmayacak, sallanmayacak, düşmeyecek ve kolayca okunabilecek şekilde takılır.

d) Takılacak yerlerin uygun olmaması halinde tescil kuruluşunun izni ile;
1) 11×52 santimetre en ve boyundaki ön plaka arkaya,
2) Vasıta ekseni üstüne yerleştirilecek olanlar sol tarafa,
3) Arka plakaların üst kenarı 200 santimetreye kadar,
taktırılabilir.

Ek olarak plaka için hususi yeri bulunanlara minik seviyede plaka takılmasına izin verilebilir.

e) Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, öteki araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır.

Tescile doğal olarak olmamakla birlikte, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork yada yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır yada resmedilir.

f) İş makinelerine de bu Yönetmelikte gösterilen ölçü ve esaslara uygun plaka takılır. Plaka takılacak yeri olmayanların uygun kısımlarına aynı ölçülerde yazılarak resmedilir. Bu araçlar üstünde ek olarak ilgili kuruluşu tanıtan tam yada kısaltılmış yazılar bulunur (Ek-13).

Kartondan yapılmış geçici plakalar, araçların ön ve arka camı üstüne ya da önden yada arkadan görülebilecek uygun yerine, görüşü engellemeyecek şekilde iliştirilir yada yapıştırılır.

Bu içeriğimiz de sizlere

 • Vasıta Tescil Plakalarının hangi esaslara gore hazırlanması icap ettiğini,
 • Kimin tarafınca mühürleneceğini,
 • Aracın hangi bölgesine takılması icap ettiğini yönetmelik maddeleri ile açıkladık.

Bu içerik Karayolları Yönetmeliğinden derlenmiş olup tamamı alıntıdırResmi işlemlerde kaynak olarak gösterilemez.


About admin

Check Also

Adımı Değiştirmek İstiyorum 2020 Kanunu ve Maliyeti

İsmini değişiklik yapmak isteyenler için düzenlenen bir kanun bulunmaktadır. İsim değişiklik yapma yasası dahilinde belirli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>