Basit Usul Esnafın Ödediği Vergiler Nelerdir? (Basit Usulde Kdv İstisnası)

Bir hesap süreci içinde elde edilmiş gelir ve giderlerin yanı sıra kazanç ve satılan malların alış bedelleri arasındaki gözle görülür farkın elde edilmiş olduğu işlemlere rahat usulde ticari kazanç denir. Rahat usulde ticari kazana haiz olan esnaflarımızın belirli dönemler içinde vergilerini tertipli bir halde ödemeleri gerekmektedir.

ticari kazanç

Esnafların belirli dönemlerde vergi ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

26.07.1998 senesinde resmi gazetede gösterilen ve 4369 sayılı kanunda belirtilmiş olan gelir vergisi kanununda yer almış olan götürü usulu vergilendirme kaldırılmış yerine ise rahat usulde vergilendirme getirilmiştir. Meydana getirilen bu değişikliğin başlıca sebeplerine bakmış olduğumuzda kayıt dışı meydana getirilen işlerin artarak ekonomiyi beslemiş olması görülmektedir. Kayıt dışı ekonominin önüne geçerek belge düzenini sağlamak ve bununla birlikte vergilendirmede gerçek kazancın tespit edilmesi ve tertipli olarak vergilerin yatırılması amaçlanmaktadır.

Tüm bu açıklamaların arkasından Rahat Usul Esnafın Ödediği Vergiler Nedir, Rahat Usulde Ticari Kazancın Tespiti, Rahat Usulde KDV İstinası şeklinde başlıkları değerlendirerek bilgiler vereceğiz.

Rahat Usulde Ticari Kazancın Tespiti

Rahat usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin satmış oldukları mallar ile elde etmiş oldukları kazanç ve giderlerin arasındaki farkın faaliyete geçirilmesi ve bu işlemlerin belgeler üstünde yazılmış olan tutarlar ile hesaplanması gerekmektedir. Tespit edilen bu kazançların yanı sıra emtia ticareti ile uğraşan yurttaşlarımızın elde etmiş oldukları emtia değerleri aşağıdaki şeklinde kayıtlara alınmalıdır.

 • Bir hesap süreci sonunda tespit edilmiş olan emtia mevcfutlarının kıymeti kazanca,
 • Hesap süreci başlangıcında tespit edilmiş olan emtia mevcutlarının değerleri gidere eklenecektir.

Bunların yanı sıra kullanılan durağan(durgun) giderler kıymet olarak yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman bedeli kesilmeyecektir. Rahat usulde vergilendirmeye uygun olarak çalışan yurttaşlarımızın yapmış oldukları faaliyetlerine uygun mal alışlarının ve giderlerinin yanı sıra kazançlarını da gösteren belgelerin ayrı ayrı dosyalanması gerekmektedir. Ek olarak bu belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı bulunmuş oldukları meslek odalarında tutulabilirken bununla birlikte bürolarda kayıt tutulabir ve mükellefler kayıtlarını kendileri de tutabilirler. 2020 senesinde faizsiz esnaf kredisi veren bankalar aracılığı ile kredi çekerek finansman ihtiyacınız olan şeyi karşılayabilirsiniz.Rahat Usulde KDV İstisnası

Katma kıymet vergisinin 17. maddesi ve 4. fıkrasının  a bendindeki kanun hükmünün değiştirilmesi yardımıyla rahat usul vergi mükellefi olan yurttaşlarımızın mal ve hizmet teslimlerinde ödemiş oldukları katma kıymet vergileri kaldırılmış ve yapmış oldukları mal ve hizmet teslimlerinde karşılaşmış oldukları katma kıymet vergilerinden kural dışı tutulmuşlardır. Meydana getirilen bu düzenlemeler yardımıyla rahat usulde vergilendirmeye doğal olarak olan mükelleflerimizin mal teslimlerinde ve hizmet alımlarında KDV hesaplanmayacaktır. Ek olarak mal satın alan ve hizmetlerden yararlanan mükellefler KDV indirimi de yapamayacaklardır. Tüm bunların yanı sıra gerçek usulde vergilendirmeye doğal olarak olan ve mal ve hizmet satın alan rahat usul mükelleflerinin ödemiş oldukları KDV giderleri yada maliyet bedeli olarak kaydedilecektir. Bu düzenlemeler yardımıyla Maliye Bakanlığı minik mükellefleri ve vergi dairelerinin omuzlarındaki yükü ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

Rahat Usulden Yararlanan Mükelleflerin Ödediği Vergiler Nedir?

Rahat usul deftere doğal olarak olan esnafların ödemiş oldukları vergi türlerini kapmaktadır. Deftere doğal olarak olan esnaflar vergi oranlarına ve hesap türlerine bakılırsa bildiri düzenleme zorundadırlar. Düzenlemiş oldukları beyannameler belirlenmiş olan tarih aralıkları dahilinde vergi dairelerine teslim edilir ve esnafların ödemekle yükümlü olduğu vergiler yatırılır. Esnafların ödemesi ihtiyaç duyulan vergi türleri ise aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir.

 • Gelir vergisi
 • Katma kıymet vergisi
 • Damga vergisi
 • Geçici vergi
 • Hususi tüketim vergisi
 • Emlak vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Hususi yazışma vergisi
 • Çevre temizlik vergisi

Rahat usule doğal olarak olan esnafların elde etmiş oldukları ticari kazançlarına ilişkin senelik gelir vergi beyannameleri izlenen aya ilişkin mart ayının 25. günü akşamına kadar verilir ve iki eşit taksitler halinde ödenir. İlk taksit mart ayının sonuna kadar ödenirken ikinci taksit ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.Takvim yılı içinde bulunmuş oldukları memleketi terk etmek zorunda kalan mükelleflerin beyannameleri memleketi terk etmeden ilkin 15 gün içerinde bildirilirken ölüm sebebi ile meydana gelen değişimler ise ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde bildirilmek zorundadır. Geliri bir tek rahat usule doğal olarak olan esnaflar ise beyannamelerini Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. İki eşit taksitler halinde ödenen vergilerin ilk Taksiti Şubat ayı içinde olurken ikinci taksiti ise Haziran ayının içinde ödenmelidir.

Esnafa Çiftçiye ve Girişimciye Özel Teşvikler adlı yazımızı okudunuz mu?


About admin

Check Also

Dolar Düştü Fiyatlar Neden Düşmüyor? 2020 Tahminleri

Ağustos ayında yükselen kur ile beraber dolarda yaşanmış olan artış fiyatlara da yansıdı. 7 lirayı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>