Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Net Bilgi (GÜNCEL 2020)

Bekçiler, görevlendirildikleri bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla görevli olan kişilerdir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Genel Müdürlüğü’ nce yürütülür. 2020 yılı itibariyle devletimizde toplamda 21 bin 349 bekçi vazife almaktadır. 2020 yılı ile bu sayının 30 bin’e kadar çıkarılacağı duyuruldu. Güvenlik Genel Müdürlüğünün açıklamasına nazaran bugüne dek 11 milyon 703 bin 894 şahıs sorgulanmıştır. İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde averaj hırsızlık vakalarında %16 oranında düşüş yaşanmıştır. Bekçilerin göreve gelmesiyle park ve bahçelerde güvenlik artmıştır. Bekçilerin geceleri yaya olarak gerçekleştirdiği devriyelerde suçların önlenmesinde ve şüphelilerin yakalamasında büyük tesiri vardır. Geçtiğimiz yıllarda belirli illerde meydana gelen bekçilik alımları, 2020 yılı ile beraber bekçilik alımları ülke genelinde gerçekleşiyor. Bekçilik başvuruları Polis Akademisi Başkanlığına yapılır. 

Bekçilerin Vazife Esasları 2020 Yılı

Bekçilerin vazife yetkileri içinde kimlik sorma kimlik araştırma yetkisinin bulunmuş olduğu açıklaması Güvenlik Genel Müdürlüğünden gelmiştir. Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metninde bekçilerin vazife anında kimlik sorma yetkisi kamuoyuna duyurulmuştur.

Bekçilerin 18 maddelik kanun teklifinde açıklanan vazife yetkileri şunlardır;

Önleyici ve koruyucu vazife ve yetkiler;
MADDE 6- (1) Çarşı ve mahalle bekçileri;
a) Vazife saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,
b) Vazife bölgeleri içinde bulunan konut, işyeri ve araçlar benzer biçimde malların korunmasında sahipleri tarafınca noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
c) Vazife saatleri içinde vakıf oldukları şüpheli durum yada kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,
ç) Kamu düzenini bozacak mahiyetteki şov, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
d) Vazife bölgeleri içinde uyuşturucu madde yapım edilmiş olduğu, satılmış olduğu yada kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından kuşku edilen bölgeleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,
e) Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik hücum ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar lüzumlu tedbirleri almak,
f) Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon benzer biçimde arızalan, bağlı bulunmuş olduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve görevli takımlar gelinceye kadar lüzumlu önleyici tedbirleri almak,
g) Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,
ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe engel olan taşıtları ve öteki engellerin kaldınlmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunmuş olduğu genel kolluk birimlerine bildirmek,
h) Yangın, zelzele, su baskını benzer biçimde afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli takımlar gelinceye kadar lüzumlu önleyici tedbirleri almak,
ile görevli ve yetkilidir.

Bekçilerin Kimlik Sorma Yetkisi Var mı?

Gündemde oldukça yer edinen mevzu olarak karşımıza çıkan bekçilerin kimlik sorması bazı kişiler tarafınca onaylanıyor, bazı kişiler tarafınca da uygun görülmüyordu. Kimlik göstermeli mi yoksa göstermemeli mi merak mevzusu olmuştu. Güvenlik Genel Müdürlüğü‘nce açıklanan duyuru ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanun teklifinin 7. maddesinde net bir halde mevzuya açıklık getirilmiştir. Buna nazaran;

Durdurma ve kimlik sorma;
MADDE 7- (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, vazife bölgesi ve emek verme saatleri ile sınırı olan olmak kaydıyla kişileri ve araçları;;
a) Bir kabahat yada kabahatin işlenmesini önlemek,
b) Kabahat işlendikten sonrasında kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen kabahat yada kabahatlerin faillerinin kimliklerini saptamak,
c) Hakkında soruşturma emri ya da zorla getirme karan verilmiş olan kişileri saptamak,
ç) Kişilerin yaşamı, vücut bütünlüğü yada malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut yada olası bir tehlikeyi önlemek,
amacıyla durdurabilir.
(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.
(3) Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi bulunduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonrasında, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini yada bulundurulması lüzumlu öteki belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Bu kişilere kimliğini ispatlama hususunda lüzumlu kolaylık gösterilir. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması yada gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen şahıs tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilir.
(4) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan makul süreden fazla olması imkansız.
(5) Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.
(6) Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu şahıs üstünde yada aracında tabanca yada çekince oluşturan öteki bir eşyanın bulunmuş olduğu hususunda kafi şüphenin varlığı halinde, kendisine yada başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan denetim dahil lüzumlu tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üstündeki elbisenin çıkarılması yada aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

Bekçilerin Emek verme Saatleri ve Maaşları 2020 Yılı Son Durum

Memurların enflasyon oranına nazaran aldıkları ücretlerde artış yaşanmıştır. Lise mezunu olan bekçiler 4.527 TL maaş almaktadır. Lisans mezunu olan bekçiler ise 4.534 TL maaş almaktadır. Güvenlik Genel Müdürlüğünün 03.02.2020 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasına nazaran bekçilerin maaşları aşağıda görselde gibidir;

Bekçi Maaşı

Çarşı ve mahalle bekçilerin emek verme saatleri ise haftalık kırk (40) saattir. Güvenlik birimlerinin lüzumlu görmüş olduğu durumlarda bir günlük izin verilmektedir. Günlük saat bazında akşam 19:00 ile sabah 07:00 arasındadır ve Güvenlik Genel Müdürlüğüne bağlı olarak vazife yapmaktadırlar.

Eğer bekçi olmak istiyor iseniz, Bekçi Nasıl Olunur isminde içeriğimizden data alabilirsiniz.


About admin

Check Also

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilinmiş olduğu suretiyle bilhassa teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>