Belediyede Memur Nasıl Olunur? 2020 Şartları

Günümüzde işgören olmak oldukca fazla talep görmesine karşın belirli şartları bulunmaktadır. Belediyeler il, ilçe şeklinde yerleşim yerlerinin bakımı, aydınlatması, temizliği, su şeklinde hizmetlerin görüldüğü başkanı vatandaşlar tarafınca seçilen örgüttür. 2020 yılı güncel verilere bakıldığında devletimizde toplam belediye sayısı 1389 tanedir. Belediyele alımları belirli aralıklarda yapılmaktadır. Belediyede işgören olmak için iki değişik yol vardır. Bunlar Sözleşmeli personel alımı ve Kadrolu personel alımıdır. 

Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2020

Belediyede işgören olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV’niz şeklinde belediyenin web sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız müracaat belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine bakılırsa pozitif yada negatif olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır. Başvurusu pozitif geçen şahıs/kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için şahıs herhangi bir sınava doğal tutulmaz. Onaylanan başvurularda, müracaat esnasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakattan geçtiğiniz vakit işe başlamış olmuş olursunuz.

Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Olarak Çalışabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer edinen data şu şekildedir; “Belediye ve bağlı kurumlarında, ölçü ekibe uygun olarak çevre, sıhhat, veterinerlik, teknik, hukuk, iktisat, bilişim ve kontakt, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, kent ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, hekim, uzman hekim, ebe, hemşire, baytar, kimyager, uygulaman ve uygulaman şeklinde uzman ve teknik personel senelik sözleşme ile çalıştırılabilir.”

Bu maddeye bakılırsa belediyede sözleşmeli işgören olarak çalışmak için ilgili bölümde gerekseme olması ve başvurunun onaylanması halinde sözleşme yaparak işe başlanabilir.

Belediyede Sözleşmeli Işgören Maaşları

Belediyenin bünyesindeki sözleşmeli memurların maaşları enflasyon oranına bakılırsa her yıl değişim göstermektedir. 30875 sayılı Resmi Gazete’de gösterilen Kamu Görevlileri Yargıcı Kurulu sonucuna bakılırsa ;

“Gömü ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme tutarı artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer edinen averaj ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde tekrardan belirler ve duyurur. ” maddesi yer almıştır.

 • Sözleşmeli personel maaşları T.C Gömü ve Maliye Bakanlığı tarafınca belirlenir. Bakanlığın her yıl yayınladığı “Yöresel İdareler Sözleşmeli Ücret Tavanları” ile beraber ek ödeme ve emek verme ücretleri belirlenir.

Belediyelerde Kadrolu Işgören Olmak 2020

Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu olarak iki türlü istihdam çeşidi bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin belediyelerde çalışmasını değinmiştik. Kadrolu personel/işgören olarak belediyelerde işe adım atmak sözleşmeli personele bakılırsa farklılıkları gösterir. Ilk olarak iki yılda bir meydana gelen (KPSS) Kamu Çalışanı Seçme Imtihanına girilmesi gerekmektedir. Imtihan sonucunda alınan puanın iki yıl geçerliliği bulunmaktadır. Buna bakılırsa sınavdan bir yıl sonrasında alımı gerçekleşen belediye ilanlarına müracaat yaptığınızda iki yıl geçerliliğini koruduğundan KPSS imtihan sonucunuzu belediye alımları esnasında kullanabilirsiniz. Alım ilanlarını takip ederek size uygun ilanlar için şahsen belediye binalarına CV bırakarak ya da belediyenin web sitesinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Müracaat sonucu pozitif ve ya negatif değerlendirme yapılır. Her iş ilanı için belirli KPSS puanı istenir. KPSS’den 70 puan almak alt taban olarak görülmektedir. Fakat bazı durumlarda puanlarda değişim olabilmektedir. KPSS’den 60 puan alan kişilerinde başvuruları bir çok vakit kabul edilir, ilanlar için alınan başvurular sonrası KPSS puanına bakılırsa en yüksek imtihan sonucundan en düşüğe kadar başvuran kişilerin sıralaması yapılır. Belediyenin insan kaynakları şeklinde ilgili bölümlerin oluşturduğu listeye giren kişilerle iletişime geçilip sözleşmeli personelde olduğu şeklinde mülakata çağrılır. Mülakatı başarı göstermiş geçen kişinin işe giriş belgeleri hazırlandığında artık belediyede kadrolu olarak çalışabilir.

Sözleşmeli işe başlamış olan belediye çalışanı sözleşmesi bittiğinde illa ki belediyeden çıkacak şeklinde bir durum söz mevzusu olmayabilir. Sözleşmeli belediye personelin sözleşme bitiş tarihinde sözleşmesi yenilenebildiği şeklinde kadrolu belediye çalışanı olarak belediyede kadrolu işgören olarak işine devam edebilir.


Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu işgören olarak çalışılabilir. Yapılması gerekenler ise;

 1. Belediyenin ilanlarını kovuşturmak
 2. Belediyenin istediği ilana kişinin uygun olması
 3. Belediyeye şahsen ya da web üstünden müracaat yapmak
 4. Pozitif geçen müracaat sonrası mülakata gitmek
 5. KPSS sınavından geçerli bir puan almak

Belediyelerde Bulunan Bölümler 2020

Belediyelerde işgören olmak için iki değişik yol vardır. Sözleşmeli ya da kadrolu işgören alımlarından ilkin hangi bölümler sizlere uygun hangi bölümlerde boş saptanca vardır bunlarda önemlidir. Sınavla yada sözleşmeli alım meydana getirilen bölümler ise;

 • Zabıta
 • Mimar
 • Uygulaman
 • Uygulaman
 • Mühendis
 • Hesap Uzmanı
 • Muhasebe Çalışanı
 • İnsan Kaynakları Çalışanı
 • Evrak Memuru
 • Odacı
 • Bölüm Şefi
 • Daire Başkanı
 • Hususi Kalem
 • Şube Müdürü

Belediye memurluğunda her bölüm için değişik maaş uygulaması vardır. Belediye mensuplarının sözleşmeli ya da kadrolu olmasına bakılırsa maaşlarında farklılık olabilmektedir.

Belediye Işgören Birimleri

Belediyenin yönetimde bulunmuş olduğu bölgede yerine getirmesi ihtiyaç duyulan birçok hizmet bulunmaktadır. Bunlara değinmek gerekirse;

 • Sokak ve cadde bakımları,
 • Park ve mezarlıkların bakımı,
 • Kanalizasyon ve içme suyu alt yapı emekleri,
 • Toplumsal alanların yapımı ve işletilmesi
 • Kent içi ulaşımı sağlamak
 • Ruhsat ve iskan işlemlerini düzenlenip denetlenmesi
 • Çöp toplama ve hafriyat işlemleri
 • Sokak hayvanları bakımı ve barınak yapımı
 • Vatandaşı data amaçlı seminer, kurs vermek
 • Yönetilen ilin zamanı ve önemi için müzeler açıp işletmek
 • Pazar denetimi

şeklinde belediyenin yerine getirmesi ihtiyaç duyulan birçok hizmet bulunmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için belediyelerde oldukca fazla istihdam sağlanmaktadır. Hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve yürütmek için belediyenin mevcut birimleri ise;

 • İnsan Kaynakları Birimleri
 • Strateji Geliştirme Birimleri
 • Yol İşleri ve Kırsal Birimler
 • Fen İşleri Birimleri
 • İmar ve Şehircilik Birimleri
 • Gerçekleşme Servisleri
 • Satım Alma İşleri
 • Zabıta Birimleri
 • İtfaiye Birimleri
 • Temizlik İşleri Birimleri
 • Su Kanalizasyon Birimleri
 • Müze ve Hayvanat Bahçesi Birimleri

şeklinde bölümler için belediyede memurlar sözleşmeli ya da kadrolu olarak ilgili birimlerde istihdam edebilirler.

Belediye Memurları Okul ve Eğitim Düzeyi 2020

Belediyede işgören olmak isteyen kişiler ilk olarak Kpss Sınavından geçerli puan almaları gerekmektedir. Her yıl düzenlenen KPSS sınavından geçerli puan alan kişiler Belediyelerin açık kontenjanlarına bu imtihan netice belgesi ile müracaat yaparak istenen düzeyde mezuniyet durumları ( lise, ön lisans, lisans) göz önüne alınarak açık olan kadrolara yerleştirilir. Belediye de açık kadrolara girmek isteyenlerin yaş sınır şartlarını, sicilinin temiz olması ve istenen imtihan netice belgesine haiz olması gerekmektedir.

Kadrolu Işgören ile Sözleşmeli Işgören Içinde Farklar

Sözleşmeli ve kadrolu personel/işgören olanların aralarında malum en net fark ise aldıkları ücretleridir. Sözleşmeli personelin iş yaşamı süresine gelindiğinde kadrolu personele bakılırsa farklılığı sözleşmede yapması ve bu sözleşmenin süresi 1 yıl olarak yapılmasıdır. Bazı durumlarda sözleşme bittiğinde yenilenir ya da kadrolu pozisyona geçiş sağlanır. Kadrolu memurlarda herhangi bir süre kısıtlaması konulmamıştır. Kadrolu personeller iş hayatında çalmış olduğu süre zarfında aşama ve aşama alabiliyorken sözleşmeli personellerde bu şekilde bir durum yoktur. Kadrolu memurlarda işsizlik tazminatı var iken sözleşmeli personellerde bu şekilde bir durum yoktur. Maaşlarında farklılık olan bu iki istihdam şeklinde ek ödemeleri kadrolu işgören alırken sözleşmeli işgören/personel ek ödeme alamaz. Kadrolu memurların belirli nedenlerden dolayı atama hakkı bulunurken sözleşmeli memurun atama hakkı yoktur. Sözleşmeli personel eğer sözleşmesinde feshederse işsizlik maaşından faydalanamamaktadır.

Belediye Memurları Müracaat Şartları 2020

İstihdam edecek olan işgören adaylarından istenen şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. T.C vatandaşı olmak
 2. Minimum lise ve dengi okullardan mezun olmak
 3. Adam adayların askerliği tamamlamış olması
 4. Emeklilik aylığı almıyor olmak
 5. Toplumsal güvencesi bulunan başka bir işte çalışıyor olmaması
 6. Siyasal partilerde üyeliğinin bulunmaması
 7. Herhangi bir suçtan işlememiş olması
 8. KPSS puanını haiz olunması
 9. Güvenlik soruşturmasından herhangi bir problem çıkmaması

istenilen şartlar arasındadır.

2020 Işgören Olmak İçin Lüzumlu Evraklar

 • Eğitim bilgilerinin ve iş tecrübelerinin bulunmuş olduğu özgeçmiş (CV)
 • Belediyeden alınmış olan müracaat formu
 • Kimlik kartının önlü arkalı olmak suretiyle fotokopisi
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi
 • İstenilen kadar kişinin vesikalık fotoğrafı
 • Sıhhat/kurul raporu
 • Adli sicil kaydı (e-devlet üstünden alınabilir)
 • Muhtarlık ya da e-devlet üstünden alınan yerleşim yeri (ikametgah) belgesi
 • KPSS imtihan netice belgesi
 • Kabahat yada herhangi bir teşkilat üyeliğini bulunmadığına dair yazılı belge

Belediye memuru olmak için yukarıda listelenen evraklar ile beraber başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyuru başvurusu için tıklayınız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi duyuru müracaat için tıklayınız.


About admin

Check Also

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilinmiş olduğu suretiyle bilhassa teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>