Boşanan Kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar 2020

Eşi vefat eden dul hanımefendiler Dul Aylığı adı altında Toplumsal Yardımlaşma Vakıflarının ödeneklerine belli şartların haiz olması halinde başvurabiliyor. 2 ayda bir ödenen bu ödenek 587 TL’dir. Peki eşinden boşanan hanımefendilere devlet tarafınca direkt ya da dolaylı olarak verilen yardımlar söz mevzusu mudur? Boşanan hanım yardımlardan faydalanabilmek için hangi kurumlara hangi evraklar ile müracaat yapabilecektir? Devlet, boşanan hanıma boşandığı öne sürülen sebebi ile direkt herhangi bir maaş bağlamamaktadır. Dolaylı olarak ise Vakıflar,Kaymakamlıklar ve Toplumsal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile eşinden boşanan hanımefendilere meydana getirilen yardımlar söz mevzusu olmakta ve halen devam etmektedir.

Boşanan Kadının Kendi Ailesi Yönünden Alabileceği Maaşlar

Ilk olarak boşanan hanımefendiler anne ya da babalarının toplumsal güvenlik haklarından yararlanabilirler. Anne ya da babalarının hayatta olmaları halinde Genel Sıhhat Sigortası problemi de yaşamayacak, aktivasyonları açık olmuş olacaktır. Anne ya da babaları hayatta olmayanların ise yetim aylığı almaları söz mevzusudur. Eş zamanlı olarak Genel Sıhhat Sigortasından da faydalanabilirler. Eğer 1 ya da 2 yıl süre ile evlilik ödeneği almışlar ise, ödenek sürelerini doldurana kadar yetim aylığından faydalanamayacaklardır. Sadece evlilik ödeneği süresi dolana kadar Genel Sıhhat Sigortasından faydalanmalarında hiçbir engel yoktur.

Eğer yetim aylığından faydalanan şahıs anne ya da babası yönünden Emekli Sandığı’na bağlanmış ise, kendi işyeri olsa, çalışsa, SSK’lı, Bağ-Kur’lu olsa özetle toplumsal güvence hakkı bulunsa maaş almaya devam etmesi söz mevzusu olmayacaktır.

Boşanan kadınlara herhangi bir aylık verilmesi söz konusu değildir.

Boşanan hanımefendilere herhangi bir aylık verilmesi söz mevzusu değildir.

5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinde Yetim Aylık Yüzdeleri;

 1. Dul eş % 75,
 2. Dul eş % 50 (Işgören olan yada işgören emekli aylığı alan dul eş)
 3. Bir Dul eş, bir çocuk % 60, % 30
 4. Bir Dul eş, iki çocuk % 50, % 25 er,
 5. Bir Dul eş, üç ve daha çok çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.
 6. Tek çocuk % 50,-İki çocuk % 40 ar,
 7. Üç ve daha çok çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.

1 Ekim 2008 tarihindeki 5510 sayılı kanuna bakılırsa, anlaşmalı boşanma sonrası ayrılmış olduğu eşi ile aynı evi paylaşıp aylıktan faydalanmasının tespit edilmesi halinde SGK denetim memurlarınca denetlenir ve haksız kazanç elde etmiş olduğu anlaşılırsa almış olduğu aylık kesilir. Ek olarak söz mevzusu haksız aylığı geri ödemekle hükümlendirilir. Cumhuriyet savcılığına nitelikli dolandırıcılık yönünde bildirim yapılır. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası söz mevzusudur.

Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulmuş olup,birçok değişik alanda yardımlarda bulunmaktadır. 3924 sayılı Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında fakirlik içinde olup desteğe muhtaç olan kişilere her türlü yardım yapılması söz mevzusu olmaktadır.

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf kadınlara çok farklı alanlarda yardımlar sunabilmektedir.

Aile , Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan Vakıf hanımefendilere oldukca değişik alanlarda yardımlar sunabilmektedir.

1.Nakdi Yardım

Yardım almak isteyen kişinin nüfus cüzdanı ile vakfa gelmiş olarak bildirim talebi kafi olmaktadır. Muhtaçlığı mütevelli kurul sonucu ile durağan(durgun) olanlar bu yardımdan faydalanabilir. İlçe sınırları içinde bağlı bulunduğunuz Kaymakamlık binasına müracaatınız halinde nakdi yardım imkanından faydalanabileceksiniz. Muhtaçlık sınırı vatanımızda 483 TL olarak belirlenmiştir. Kaymakamlık toplumsal dayanışma fonu talebinizi değerlendirerek fona uygun olmak koşulu ile size nakdi yardımda bulunabilecektir.

Müracaatta İstenecek Belgeler;

 1. T.C. kimlik fotokopisi
 2. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafınca yapılacak sorgu izninin imzalanması
 3. Destekleyici belgeler

2.Yakacak Yardımı

Kış aylarında yakacak ihtiyacının karşılanması politikası ile meydana getirilen yardımlardır. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafınca hazırlanıp paketlenen kömürler talep durumunda adrese teslim sistemi ile muhtaç kişinin belirtilen ev adresine teslim edilmektedir. Gene muhtaçlığınızın Mütevelli Kurul Sonucu ile durağan(durgun) olması gerekmektedir.

Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.

Yardımınız adresinize teslim edilmektedir.

Devlet tarafınca verilen yakacak yardımları adı altında verilen odun ve kömür yardımları ile ilgili informasyon alabilirsiniz.

3.Barınma Yardımı

Eğer boşanan kadının aileden kalma eski bir evi var ve barınma problemi yaşıyorsa daha oldukca tadilat ve onarım mevzularında Vakfın yapmış olduğu yardımlar da söz mevzusu olmaktadır. Ek olarak ev eşyası, mobilya ve giyecek yardımlarının da yapılması mümkündür.

İstenen belgeler

 1. Nüfus cüzdanı
 2. Barınma gereksinim Raporu
 3. Tapu kaydı ile beraber vakfa dilekçe vermek sureti ile yardımda bulunabilir.

Belediyeler

Belediyeler de boşanmış ve mağdur durumda olan hanımefendilere oldukca çeşitli alanlarda yardımda bulunabilmektedir. Mağdur olduğunuzun tespiti halinde nakdi ve ayni yardım yapılması söz mevzusu olacaktır. Bilhassa büyükşehir belediyelerinde Hanım ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü adı altında kurulan birim gereksinim sahiplerine yönelik hizmetler sunmaktadır. Belediyelerde Toplumsal Yardımlaşma ya da Beyaz Masa diye isimlendirilen birimler mevcuttur. Yardımların yapılması için lüzumlu takımlar kurulur.

belediye-sosyal-yardım

Belediyeler Toplumsal Yardım birimleri ile hizmet sunmaktadır.

Kişinin muhtaç bulunduğunun tespit edilmesi, muhtaçlık belgesi, adres-kimlik tespiti çalışmalarını yürüten birim, STK’larla da ortaklık halindedir. Kıyafet, mobilya, ev eşyası yardımlarını kabul eder ve gereksinim sahiplerinin hizmetine sunar. İhtiyaç sahibi kadının ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra gurur ve vakarını gözeterek gizlilik ilkesi ile paralel olmak kaydı ile Toplumsal Yardım Kart desteği sunar. Nakdi ve aynı yardım hizmetini ihaleler usulünce sunar. Bunun yanında danışmanlık hizmeti de sağlanır. Hanım istihdamını artırıcı, ticari faaliyetlerini güçlendirici kurslar açarak kermes vb. etkinlikler düzenlemektedir. Hanımefendilerin toplumsal hayatta daha etken olması için de hanım istihdamı yapılarak ve iş imkanı sunularak yardımlarda bulunulması mümkün olmaktadır.

Yoksulluk Nafakası

Bu talep boşanma süresince devam edeceği benzer biçimde, boşanma davasından ayrı müstakil bir dava benzer biçimde de açılıp yürütülebilmektedir. Sadece müstakil olarak öne sürülen davanın süre aşımı kuralına uygun olması gerekmektedir. Süre aşımı süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Eşin talebi, ve davaya mevzu olan öteki eşin imkanları dahilinde ve maddi gücü oranında müddetsiz olarak yoksulluk nafakası verilmesi söz mevzusu olabilmekteydi. Nafaka talep etmenin 2 koşulu vardır;

 • Boşanan eşin boşanma durumunda yoksulluğa düşecek olması
 • Eşin azca kusurlu ya da kusursuz olması

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ibaresi içeriyor. Çağdaş Kanunun 175/1 ‘deki müddetsiz ibaresine 5 yıl nafaka sınırı getirildi. Nafakanın azca kusurlu ya da kusursuz eşe verilmesi söz mevzusu olacak. Nafakanın süresinin ne kadar olacağı aile hakimi tarafınca belirlenecek.

Mor Çatı

Şişli Belediyesi, Avrupa Komisyonu Türkiye delegasyonu benzer biçimde kurumlardan destek alarak faaliyetini sürdüren Mor Çatı Hanım Sığınağı Vakfı, hanımefendilere barınma olanağı sağlıyor. Boşanma sonrası yaşanacak sertlik ve sıkıntılara karşı Mor Çatı hanımefendileri yaşamış olduğu il haricinde değişik bir yere yerleştirerek güvende olmalarını sağlamaktadır.

mor-çatı

Mor çatı boşanma sonrası halen şiddete maruz kalan hanımefendilerin da sığınağıdır.

Sadece buraya başvuruda aranan koşul kadının şiddete maruz kalmış olmasıdır. Hanımefendilere sığınak imkanı elde eden bu vakfa başvurmak için müracaat dilekçesini doldurmanız gerekmektedir. Müracaat dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Hanım Haklarını Koruma Derneği

İstanbul Hanım Kuruluşları olan bu dernek, anayasal olarak hanım haklarının savunulması, hanım istihdamının artırılması amacı ile kurulmuştur. Mağdur durumdaki hanımefendilere hukuki destek sağlamanın yanı sıra kadınlarının el becerilerinin satılması ve teşviki ile gelir elde etmelerini sağlamaktadır. Hanım sığınma evlerinin açılmasına destek ve öncülük edilmektedir. Kadınlara Maddi Yardım Yapan Kurum ve Kuruluşlar içinde bu vakıf ve dernekler mühim bir role haizdir.

KAHDEM

Hanımefendilere Hukuki Destek Merkez Derneği adı altında kurulan bu dernek hanımefendilere yardım, danışma, barıncak ve konuk evi açılması, bağlantı bürolarının açılması, mağdur hanımefendilere haiz çıkılması ilkeleri ile kurulmuştur. Derneklerin amacı temel manada aynıdır. Boşanma sürecindeki hanıma hukuki destek sunulur. Boşandıktan sonrasında ruhsal olarak zor duruma düşmemesi için tinsel destek sağlanır. Derneklere meydana getirilen yardımlar oranında maddi yardımlar sağlanması da söz mevzusu olmaktadır. Dernekler gönüllülük esasına bakılırsa etkinlik göstermektedir. Elde edilmiş yardımlar neticesinde hanıma maddi olanak sağlanacağı benzer biçimde barınma ihtiyacı da sağlanabilmektedir.

2020 senesinde bu destek sunar verilmeye devam edecektir. İlgili Bakanlık, kurum ve Sivil Cemiyet Kuruluşları’ na başvurarak destek alabilirsiniz.


About admin

Check Also

Boşanan Kadınlara Devlet Maaşı ve Yardımlar 2020

Bayanlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>