Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2020 (GÜNCEL)

Bilgili hayvancılık yapılması adına dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan teknik mevzular vardır. Bu konulardan bir tanesi de hayvanların beslenmesidir. Yem seçilirken hayvanların besiye mi alınacağını yoksa süt elde etmek amacı ile mi bakılacağına dikkat etmek gerekiyor. Büyükbaş yemi satan bir oldukca şirket bulunuyor. Abalıoğlu, Proyem, CP şeklinde firmaların yanı sıra Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının fiyat listesine ulaşabilir ve detaylı informasyon alabilirsiniz.

Besi Yemi

Kasaplık sektöründe kullanılacak olan sığırların beslenmesi amacı ile verilen yemleri ifade etmektedir. Hayvanlara verilecek olan otların taze değil, soldurularak verilmesi gerekiyor. Genç hayvanların besiye alınması daha mantıklı olmaktadır. Besiye almak için en ideal süre, sütten kesim sonrası olan dönemdir. Hayvanların besicilik için kullanılabilmeleri için et tutma özellikleri ve vücut yapıları gelişmiş olmalıdır. Hayvanlar için yapılacak olan ahırların ideal şartlarda olması gerekmektedir. 50 kilo fiyatına oranlanacak yem miktarı 1 kilogramdır. Doğrusu canlı ağırlığı 100 kilo olan bir hayvana günde 2 kilogram yem karması verilmelidir. Alınacak yemlerde fiyattan ziyade kaliteye dikkat edilmelidir. Verim elde edilebilmesi adına kaliteli yemler tercih edilebilmelidir. Hayvanlara her dönemde kar yem verilmeli ve yem kaplarının hijyenik olmasına itina gösterilmelidir. Yemler gıda değerleri  bakımından yüksek kapasiteye haiz olmalıdır. Yeni ve 1 haftalık yemler karma olarak hayvanlara verilebilir. Hayvanlara gereksinim duyacakları oranda su verilmesi de bu anlamda önemlidir. Maliyetlerin azaltılması için kaba yem de verilebilir. Bu aşamalardan sonrasında hayvan gelişimleri tertipli olarak incelenmelidir. Gelişimleri yavaş olan hayvanlar için yeni taktikler uygulanmalıdır.

besi-yemi

Besi Yemi

Süt Yemi

Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu şeklinde hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına itina gösterilmelidir. Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir. Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir. Verimsiz hayvanlarla süre harcanmamalıdır. Şundan dolayı mevcut işletmenizde en mühim maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır. 2, 5 litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır. Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir. Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Hayvanların uygun bakım şartlarına haiz olması gerekmektedir. Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır. Mesela %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir. İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır. Gene belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir.

Ziraat Kredi Yem

Ziraat Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Ziraat Kredi Yem adını almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek oldukca yem çeşidi bulunmaktadır.

Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji şeklinde gıda maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonrasında 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir.Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de gene hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.

Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.

tarım-kredi-büyükbaş-yem

Ziraat Kredi Yem çeşitleri

Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonrasında kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine destek olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonrasında oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.

Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonrasında kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.

Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ek olarak süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Öteki yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı informasyon almak için Tarım Kredi‘ nin web sayfasını ziyaret ediniz.

Besi pelet yem 70- 75 TL
Besi toz yem 70- 75 TL
Süt toz yem 75- 80 TL
Süt pelet yem 80- 85 TL
Buzağı büyütme 80- 85 TL
Süt tahıl mix 85- 90 TL

BENZER İÇERİK: Koyun ve keçi küçükbaş yem fiyatları

Hasret Yem

Şirket 1980′ den beri üretim yapmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim icra eden firmanın fiyat sıralaması aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Buzağı başlangıç yemi 83 TL
Buzağı büyütme yemi 75 TL
Düve Yemi 75 TL
Sığır Süt Yemi 18 73 TL
Sığır süt yemi 19 78 TL
Sığır süt yemi 20 81 TL
Sığır süt yemi 21 83 TL
Sığır süt yemi 22 85 TL
Sığır süt yemi 23 103 TL
Sığır süt yemi 68 TL
Sığır besi büyütme yemi 68 TL
Sığır besi büyütme yemi 74 TL
Sığır besi bitiş yemi 72 TL
Flaş besi yemi 65 TL

Öteki yem tutarları ile ilgili detaylı informasyon almak için tıklayınız.

Malkara Yem

Tekirdağ’ da etkinlik gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektöründe yem üretim yapmaktadır. Güncel yem tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süt yemi 72, 5 TL
Süt yemi 74,5 TL
Süt yemi 80 TL
Süt yemi 83 TL
Süt yemi 87 TL
Yüksek verimli süt yemi 89 TL
Doğum problemleri için 112,5 TL
Buzağı 80 TL
Düve yemi 72,5 TL
0-4 yaş sığır 69,5 TL
4-8 ay 72,5 TL
Konsantre besi yemi 77,5 TL
Konsantre süt yemi 78,5 TL
Konsantre süt yemi 85 TL

CP Yem Tutarları

Daha oldukca kanatlı sektöründe tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de yapmaktadır.

CP Büyükbaş Yem Tutarları
Düve Yemi 68,50 TL
CP.5701 Buzağı Başlangıç Yemi 75,50 TL
CP.5711 Buzağı Büyütme Yemi 75,50 TL
CP 3.Internasyonal 18 P. Süt Yemi 72,50 TL
CP 2. Internasyonal  Besi Geliştirme 66,00 TL
CP. 1.Internasyonal 21 P. Süt Yemi 80 TL
CP Süt yemi (toz yem) 69 TL
CP Standart Besi Yemi 62,50 TL
CP  Internasyonal Besi Bitirme Yemi 65,50 TL

Özevren Yem Tutarları

1994 yılından beri Trakya’ da etkinlik gösteren şirket büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği yapmaktadır. Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, at yemi ve tavuk yemi şeklinde yem çeşitleri ile halen etkinlik göstermeye devam etmektedir. Yemler, meydana getirilen laboratuvar emekleri neticesinde hazırlanmaktadır. Yemlerin içinde protein, selüloz, enerji ve yağ bulunmaktadır. Büyükbaş yem tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süt Yemi (50 Kilogram.) 61 TL
Besi Yemi (50 Kilogram.) 61 TL
18 Süt Yemi 50 Kilogram.(18-2600) 67 TL
19 Süt Yemi (19-2700) 50 Kilogram. 69,50 TL
21 Süt Yemi (21-2700) 50 Kilogram. 72,50 TL
14 Besi Yemi 50 Kilogram. 67,50 TL
17 Buzağı Büyütme Yemi (50 Kilogram.) 68,50 TL
18 Süt Yemi Toz 67 TL
16 Düve Yemi (50 Kilogram.) 66 TL

Şirket hakkında detaylı informasyon almak için tıklayınız.

Hayvancılık birliklerinde duyuru edilen yem fiyatlarının sıralaması aşağıdaki gibidir;

 • 16 protein sığır süt yemi: 68 TL
 • 18 protein sığır süt yemi: 69 TL
 • 19 protein sığır süt yemi: 70 TL
 • Sığır süt yemi: 71 TL
 • 21 protein süt yemi: 73 TL
 • Çiftlik hususi sığır süt yemi 109 TL
 • Kuru dönemler için yem: 67,5 TL
 • Sığır besi yemi: 68 TL
 • Dana yemi: 69 TL
 • Düve yemi: 70 TL
 • Konsantre sığır süt yemi: 90 TL
 • Konsantre sığır besi yemi: 69 TL
 • Buzağı başlangıç yemi: 75 TL
 • Buzağı büyütme yemi: 72 TL den alıcı bulmaktadır.
tarım-bakanlığı-yem-destekleri

Ziraat ve Orman Bakanlığı yem bitkisi destekleri

Ek olarak Ziraat ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim mevzularından olan yem bitkileri üretimine destek vermektedir. Yonca, korunga, tek senelik, mısır, mera ve davet üretimi mevzularında dekar başına destek verilecektir. Ek olarak patates siğili görülen alanlarda desteklere ek olarak %50 oranında bir destekleme ödemesi daha yapılacaktır.

Yem fiyatlarını listeledik. Bu fiyatlar firmaların web sitelerinden alınmış olup, detaylı bilgiyi gene firmalar ile iletişime geçerek alabilirsiniz.


About admin

Check Also

Devlet’ten Tarım Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Ziraat yada da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz için toplamda 3 milyar 400 milyon hazineye ilişik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>