Cezaevi Katibi Nasıl Olunur? 10 Yıllık Katibin Tavsiyeleri

Hakkaniyet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne (CTE) bağlı açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında yazman olmak ister misiniz? Bazıları adalet sarayı, denetimli serbestlik Müdürlüklerini tercih ederken cezaevlerinde yazman olmak kişisel bir tercihtir. Adliyelerde vazife meydana getiren katiplere Zabıt katibi adı verilirken, cezaevlerinde bu unvan değişmiş ve bilgisayar işletmeni adını almıştır. Zabıt katibi olabilmek için çeşitli şartlar olduğu şeklinde, cezaevi katipliğinde de bir fazlaca kriter mevcuttur.

Cezaevi Katibi Iyi mi Olunur?

Süreç Hakkaniyet Bakanlığı Basın ve Gösterim Birimince ilanın yayınlanması ile adım atar. İlanı gören adaylar imtihan ilanında belirtilen illere lüzumlu evraklar ile müracaat yaparlar. Cezaevi katibi olabilmek için ilk koşul Kamu Çalışanı Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak ve imtihan neticesinde minimum 70 puan almaktır. Bazen çevremizden 70 puandan azca alanların ve hatta lise mezunu olmayanların dahi cezaevi ve zabıt katibi olabildikleri söylense de, bu kesinlikle doğru değildir. Eğer sizin katıldığınız bir sınavda, 70 puandan daha azca KPSS puanı olmasına karşın yazman bulunduğunu bildiğiniz bir şahıs var ise, bu hususta zaman geçirmeden kanun yoluna başvurabilirsiniz. Aynı şekilde sizin önünüze geçerek elenmenize yol açan adayların kriterleri taşımadığını iddia ediyorsanız derhal müracaat yaptığınız Adli Yargı İlk Aşama Mahkemesi Hakkaniyet Komisyonu Başkanlığına başvurabilirsiniz.

Yazımızda yer edinen KOMİSYON kelimesi : Adli Yargı İlk Aşama Mahkemesi Hakkaniyet Komisyonu Başkanlığını ifade eder. Bu komisyon Adalet sarayı bünyesinde kurulur ve başkanı Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi olmak suretiyle Başsavcı, öteki hakim ve savcılar ile yazı işleri müdüründen oluşmaktadır.

Cezaevi Katibi Nasıl Olunur

Cezaevi Katibi Iyi mi Olunur?

Bilgisayar işletmenleri, infaz koruma memurları, müdürler, yönetim memurları, psikolog, öğretmen, destek hizmetli, uygulaman şeklinde cezaevinde çalışan tüm personel Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği içeriğine bakılırsa mesleğe alınırlar. Bununla beraber Adliyelerde görevli olan Zabıt katipleri de bu yönetmelik içeriğine bakılırsa alınırlar.

Her alım öncesinde bir duyuru yayınlanır. Sınavla meydana getirilen tüm memur alımı sistemi nerede ise aynıdır.

Cezaevi Katibi Şartları Nedir?

 1. Minimum lise mezunu olmak,
 2. 35 yaşını tamamlamamış olmak,
 3. 657 Sayılı Kanununda belirtilen Devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,
 4. Belirtilen döneme ilişkin KPSS’dan minimum 70 puan almış olmak,
 5. Yapılacak klavye sınavında 3 dakika da minimum 90 kelime yazıyor olmak,
 6. Kamu hakları kullanmaktan yoksun olmamak,
 7. Askerliği ile ilişkili olmamak,
 8. Güvenlik soruşturmasından geçmek,
 9. Imtihan zamanı itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

Hususi şartlar olarak ofis mensubu olan zabıt katiplerinden şu şartlar talep edilir.

Fakülte yada yüksekokulların bilgisayar kısmı, hakkaniyet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının hakkaniyet kısmı, hakkaniyet ön lisans programı, hakkaniyet meslek lisesi yada öteki lise ve dengi okulların tecim yada bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo yada bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Eğer bu maddede yer edinen okullardan birinden mezun olmamış iseniz, sizden bilgisayar sertifikası istenecektir. Hususi şartlarda ki 3 husus özetlemek gerekirse şöyledir.

 1. Bilgisayar kısmı, Hakkaniyet Kısmı, Hakkaniyet Meslek Lisesi, Tecim yada Bilgisayar liselerinden mezun olacaksın.
 2. Maddede yazılı yerlerden mezun değil isen Halk Eğitimden bilgisayar sertifikası alacaksın,
 3. Klavye sınavında minimum 90 kelime yazacaksın. Bu kelimeler de noksan yada yanlış olmayacak. Yanlış yazılanlar, yine eden kelimeler, anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı denetim edilecek ve %40 oranından daha çok yanlış var ise elenirsiniz.

Cezaevi Katipleri Ne İş Yapar?

Genel itibariyle katipler açık ve kapalı cezaevlerinde bürolarda vazife yaparlar. En fazlaca vazife yaptıkları birimler alttadır.

Cezaevi Katibi Aşağıda Yazılı İşleri Yapar!

 1. İnfaz Kalemi: Hükümlü ve tutukluların infaz dosyalarının tutulduğu birimdir. Bu birimde çalışan katiplere infaz katibi de denir. İşleri oldukça yoğun ve UYAP sistemi üstünden çalışan bir birimdir. Tahliyeler, denetimli serbestlik sevkleri, disiplin, ödüllendirme bu birim tarafınca tutulur. Cezaevi katipleri en fazlaca bu birimde çalışırlar.
 2. Emanet Para Birimi : Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların cebinde nakit para yoktur. Kişi cezaevine vardığında tüm parası alınır ve emanet para hesabına yatırılır. Birim hükümlü/tutukluya gelen paraların kaydını ve takibini yapar.
 3. Saymanlık: Muhasebe birimidir. İş yurtlarında çalışan imalathane ve tesislerin işlemlerini yapar. Bu birimlerde minimum 2-3 cezaevi bilgisayar işletmeni çalışır.
 4. Mektup okuma: Azca da olsa, kapalı cezaevlerinde bu birimde üniversite mezunu katipler çalışabilir.
 5. Eğitim birimi: Cezaevi öğretmeni ile beraber yoğun olan kurumlarda katipler de vazife yapabilir.
 6. Ambar: Genel iaşe hizmetlerinin sağlandığı birimdir.
 7. Personel/mutemet: Ceza infaz kurumu mensuplarının özlük dosyalarının tutulduğu, maaşlarının ödendiği birimdir. Katipler vazife yaparlar.
 8. İş yurtları: Genel itibariyle saymanlık, satın alma ve öteki kalemlerde katipler mevcuttur. Sadece bilgisayar ve yazışma hizmetlerinin yoğun olduğu işyurtları ve atölyelerde katiplerde vazife yapabilir.


Kurumların aslolan işleyişleri ve hizmetleri İnfaz ve Koruma Memurlarınca sağlanır. İnfaz ve Koruma Memurları hem bürolarda hemde hükümlülerin barındırıldığı bölümlerde çalışabilirler. Yazman ne kadar azca ise, o sayıda infaz koruma memuru bürolara alınır.

Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Kalemi Emek harcama Ortamı

Cezaevi Katipleri Döner Ana paradan Faydalanır mı?

İşyurdu olan cezaevlerinde döner ana para adı altında yılda bir kez döner ana para dağıtımı yapılır. Cezaevi katibinin döner ana paradan faydalanabilmesi için iş yurtlarına bağlı bir birimde emek vermesi gerekir. Eğer yazman infazda, mektup okumada çalışıyorsa döner ana paradan yararlanamaz. Sadece saymanlıkta görevli ise yıl sonunda belirli miktarlarda döner ana para alır. Senelik 8.000 TL. döner ana para dağıtılan cezaevleri olduğu şeklinde emek harcama süresine bakılırsa senelik 1.000 TL. alanlarda mevcuttur. Hakkaniyet Bakanlığı bu paranın personele eşit olarak dağıtılması yerine işyurtlarına verilmesini uygun görmüştür.

Cezaevi Katipleri Ne Kadar Maaş Alırlar?

Alımlar sözleşmeli ve kadrolu olarak yapılır. Kadro maaşları sözleşmelilerden 300 TL. civarında fazladır. Kadrolu olan katipler derece ve kademelerine bakılırsa, mezun oldukları okula bakılırsa, aile yardımı alıp almadıklarına bakılırsa maaş alırlar. Cezaevi katiplerinin maaşları en düşük işyar maaşına yakındır.

Cezaevi Katibi Maaşları

Katipler averaj 3.000 – 3.500 TL. civarında maaş alırlar. Döner ana para bu hesaplamanın dışındadır. Bunun haricinde vazife parası, dış vazife harcı vs. yoktur. Kadrolu olanlar 4’ün 1’ine düştüklerinde maaşları da artış gösterir.

Katipler Mahkumlarla Görüşür mü?

Hükümlü ve tutukluların bulundukları bölümlerde İnfaz ve Koruma Memurları ile Başmemurlar bulunmaktadır. Birebir işleri olmasa da, katipler ifade alımı, bildiri tebellüğ ve benzeri işlemler için mahkumlarla görüşebilir. Sadece bu esnada kesinlikle yanlarında infaz ve koruma memurları bulunur.

3 Dakika’da 90 Kelime Iyi mi Yazılır?

Başlangıçta zor şeklinde görülse de, aşılabilecek bir durumdur. Sınavdan geçebilmek için her geçen gün kota yükselmektedir. Rakipleriniz 3 dakika da 140 kelime yazdığında sizin 90 kelime ile tercih edilmeniz için sebepleriniz olması gerekir. Düzgüsel şartlarda bir yazman zorluk çekmeden 3 dakikada 100 civarında yazabilmektedir. Göreve alındıktan sonrasında sizi asla kimse kontrol etmez sadece giriş için bu koşul mevcuttur. Eğer klavyeniz yavaş ise size web ortamından bulabileceğiniz 10 parmak klavye programlarını tavsiye ederim.

Ceza İnfaz Kurumlarında Senelerce Vazife Yapanların Yazman Olmak İsteyenlere Tavsiyeleri

 1. Cezaevleri filmlerde ve dizilerde gördüğünüz şeklinde değildir. Çekinmeyin.
 2. İnfaz ve Koruma Memurluğuna kriterleriniz uyuyorsa bu işi de tercih edebilirsiniz.
 3. 3 dk’da 90 kelime yazdığınız vakit kimse sizi alnınızdan öpmez. Sizin şeklinde yüzlerce aday var. Daha çok çalışmalısınız.
 4. Zabıt katipleri ve cezaevi katipleri aynı maaşı alırlar.
 5. Komisyona bağlı olduğunuzdan eğer komisyon isterse sizi bağlı olduğu tüm mülakat kurumlarda değerlendirebilir. Sadece siz talep etmezseniz tayininiz çıkmaz. İstediğiniz şehirde emekli olana kadar çalışabilirsiniz. Rotasyon olmaması büyük avantajdır.
 6. Cezaevleri yoğun olsa da, iş yükü zabıt katipleri (adliyeler) kadar yoğun değildir. Duruşmaya çıkmazsınız ve anlık olarak süratli yazı yazmanız gerekmez. Bu sebeple tercih edilebilir.
 7. Ceza infaz kurumlarında cep telefonu kullanmak yasaktır. Eksi olarak algılanabilir.
 8. Eğer isterlerse 2 yıl hizmet süresi sonunda istedikleri illere atama olabilirler. Sözleşmeliler hariçtir.
 9. Şuan ceza infaz kurumlarında sözleşmeli olarak başlayıp kadro almayan hiçbir işyar yoktur. İlerleyen süreçte kadro verilir.
 10. Mesela Ankara’lısınız sadece Ankara iline 3 işyar alınıyor. Sadece tercih etmediğiniz Edirne iline 50 işyar alındığını varsayalım. Başvuranların içinde ilk 3’e girmek, ilk 50’ye girmekten daha zor olsa gerek. Bu kapsamda Edirne’ye başvurup Edirne’de göreve başlarsanız ve seneler sonrasında Ankara’ya atama isteyebilirsiniz. Sadece sözleşmeden ekibe geçmeniz ve orada ki hizmet süresini beklemeniz gerekir.
 11. Görevde yükselme imtihanlarına katılarak Toplumsal çalışmacı, psikolog, yönetim memuru olabilirsiniz. Yazman olmak için doğmadınız.

O vakit derhal başvurun!

 1. Cezaevi katibi olmak için başvuru formu
 2. Alım meydana getirilen komisyonlar
 3. Müracaat ilanı
 4. Ekstradan bu haberi hazırlamış olduğumuz yönetmelik,
 5. Klavye sınavından yazmanız ihtiyaç duyulan 30 değişik metini buradan indirebilirsiniz. Hangi metni yazacağınıza kura sonucunda komisyon karar verir.

Yeni işinizin hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle.


About admin

Check Also

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca 11 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren Ulusal Emlak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>