Çiftçi Borçlarına Erteleme Müjdesi

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete piyasaya sürülen bir haberle afetzede çiftçilerin ve ziraat işletme sahiplerinin borçlarının ertelenmesi sonucu alınmıştı. Alınan Bakanlar kurulu sonucu ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Kredi Kooperatiflerine olan borçların ertelenmesi söz mevzusu olacak.

Karara bakılırsa; çiftçilere ilişik borçlarda ertelemeye gidilecek. 1 yıl erteleme yapılacak. Borç ertelemeleri için hasar tespit komisyonunun sonucu dikkate alınacak. Komisyonda oy çokluğu neticesinde karar almak mümkün olacak. Detaylı bilgi için Resmi Gazetede yer alan hükümleri inceleyiniz.

Resmi Gazete Hükümleri

24 Haziran 2018 tarihindeki ve 11983 karar sayılı hükümlere bakılırsa herhangi afetlerden zarara uğramak kaydı ile gerçek şahısların ve ziraat işletmeleri olan tüzel kişilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin karar yürürlüğe konulmuştur.

Borçların Ertelenmesine Mahal Veren Sebepler

1 yıl olan borç ertelemesinin sizleri de kapsayıp kapsamadığını merak ediyorsanız aşağıdaki sebeplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ziyan olmuş olmanız gerekmektedir.

 • Zelzele
 • Şiddetli esen rüzgar
 • Aşırı yağmur yağışı
 • Aşırı kar
 • Dolu
 • Kırağı
 • Yıldırım
 • Çığ
 • Güneşin sebep olduğu yanıklar
 • Hortum
 • Don şeklinde organik afetlere maruz kalmış olmanız gerekmektedir. Bu organik afetler neticesi ile ektikleri ürünleri, hayvanları, hayvancılık faaliyeti gösterdikleri alanlar ve mevcut seraları zarar görenlerin Ziraatçi Kayıt Sistemi ve Ziraat ve Orman Bakanlığı’ nın kendi bünyesindeki sistemlere kayıtlı olmak koşulu ile üretim ve hayvan yetiştiriciliği yapanların anlaşmalı banka ve kooperatiften aldıkları düşük faizli kredilerinin ertelenmesi söz mevzusu olacaktır.

Hasar Tespit Komisyonu

Bu zararlara uğramış olsanız dahi erteleme kararını vermek için hasar tespit komisyonları kurulmuştur. Hasar tespit komisyonu;

İllerde: Valilerin ya da valilerin atama edecekleri yardımcılarının nezdinde toplanmak şartı ile Ziraat ve Orman İl Müdürü, Ziraat ve Orman Bakanlığı koordinasyon ve tarımsal veriler alanından görevli Şube Müdürü, Deftarlık tarafınca görevlendirilecek şahıs ve Ziraat Odası başkanından oluşur. Bunların haricinde mevzu ilgili informasyon birikimine haiz herhangi bir yetkili de görevlendirilebilir.

İlçelerde: İlçelerde kaymakam ya da kendisinin vazife alamayacağı durumunda kendisine vekalet edebilecek bir şahıs başkanlığında toplanmak suretiyle Besin Ziraat ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürü, gene söz mevzusu bakanlık tarafınca görevlendirilecek mevzu ile ilgili informasyon donanımına haiz personel, Mal Müdürü ve Ziraat Kredi Kooperatiflerini temsilen bir şahıs, Ziraat Odası Başkanı ve muhtarlar olmak suretiyle bir heyetten oluşur. Çiftçinin kooperatif kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Hasar Tespit Komisyonunun İşleyiş Mekanizması

İl ve ilçelerde oluşturulan bu komisyonlarda kararlar aynı usuller ile alınmaktadır. Oylama  oy çokluğu esasına dayanır. Eğer oylar eşitse eşitlik durumunu ortadan kaldıracak şahıs komisyon başkanıdır. Bu kararın Resmi Gazete ‘ de yayımlanmasından itibaren oluşacak afetleri de kapsaması için söz mevzusu komisyonun vereceği kararların 3 aylık süre zarfında uygulanmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Ek olarak hasarların belirlenmesi için oluşturulan komisyon lüzumlu görmüş olduğu durumlarda mevzu bağlamında informasyon almak için değişik kurum temsilcilerini de toplantıya dahil edebilir. Fakat bu kişiler konuk hükmündedir. Oy hakları bulunmamaktadır.

Alınan kararın kapsama alanına girebilmeniz için bu organik afetler neticesinde ektiğiniz ürünler, yetiştirdiğiniz hayvanlar, üretim yaptığınız ziraat ve hayvancılık işletmeleriniz ile haiz olduğunuz seraların yüzde 30 ‘ unda hasar görmesi gerekmektedir. Bu hasar oranına haiz kişiler hasar tespit komisyonlarınca tespit edildiklerinde verilecek karar sonucunda Bankaya ve kooperatife olan kredi borçları vade günü, taksit günü gelmemiş olmak koşulu ile 12 aylık süre zarfında dolacak olanlar ya da vadesi itibari ile 3 aylık süre içinde kredi kullanma imkanından faydalanmış olmak koşulu ile vade tarihlerinden, taksit tarihlerinden itibaren 1 yıl süre ile erteleme durumu geçerli olacaktır.

Bu alacaklar Banka ve Ziraat Kooperatiflerinin Tasfiye Olunacak Alacaklar kalemine aktarılmaktadır. işte bu hesaba aktarılan alacaklar gösterim tarihinden itibaren süregelen ayın 1. gününden itibaren ertelenir.

Kredi Borçlarınızı Erteletmek İçin Müracaat Süreci

Afetzede olan çiftçilerin bankaya ve TKK’ ne olan düşük faizli kredi borcunun ertelenmesi için başvuruda bulunmak gereklidir. Vade tarihinden itibaren 3 aylık sürede mevcud kredi borçlarınız ya da Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına gönderilmiş borçlarınız için, hasar tespit komisyonun kararından sonrasında en geç 1 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ya da Ziraat Kredi Kooperatiflerine (Yazılı olmak şartı ile ) başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Erteleme İle İlgili Kararda Geçen Öteki Hükümler

 • Bankanıza ya da Ziraat Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarınızı erteletmek için başvuruda bulunduğunuzda erteleme sürecinde borcunuzun vade tarihinden,taksitlerinizin vade tarihlerinden itibaren % 3 oranında faiz uygulanacaktır.
 • Borçlarını ertelemek istediklerinde uygulanacak olan faiz oranı yüzde 3 olacaktır.
 • Ek olarak komisyon kararının verildiği tarihten itibaren, bu karar tarihini izleyen ayın ilk iş gününden geçerli olmak suretiyle erteleyeceğiniz kredi borcunuza % 3 faiz eklenecektir.
 • Bu süreçte hesaplanacak olan gelir kayıplarında dikkate alınacak husus yürürlükte olan krediye uygulanan faiz oranı ile borcunuza erteleme yaptığınızda yansıyacak (%3) faiz oranı farkı olacaktır.
 • İlk yıl belirtilen faiz oranı olan %3 ile işlem yapılmasına rağmen banka ya da birleşke size kendi belirleyeceği taksitleri de sunabilir. Bu düzenlemeler Gömü Müsteşarlığına aylık olarak iletilecektir. Bu gelir kaybı tutarını banka ya da kooperatifin Müsteşarlığa bildirmesi ile, ödeme Gömü Müsteşarlığı tarafınca ödeme yapılması için aktarılan ödenekten karşılarlar.

İl ve ilçe hasar komisyonlarının kararları neticesinde Ziraatçi Kayıt Sisteminde ya da bakanlığın var ise kayıt sistemleri vasıtası ile oluşturulacak belgeler Ziraat Bankasına ya da TKIC, Internasyonal Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği ‘ ne gönderilir. Müracaat ya da erteleme süreci başlayana kadar bu borçlardan dolayı kişi ya da tüzel şahıs hakkında takip işlemi başlatılması söz mevzusu olmaz. Karar hükümlerini bakanlığın bağlı bulunmuş olduğu müsteşarlık yürütecektir.

Eğer organik afetler sebebi ile ziraat ve hayvancılık mevzularında bir mağduriyetiniz var ise sizde illerinizde ya da ilçelerinizde bulunan hasar tespit komisyonları ile görüşerek durumunuzu bildiriniz ve borçlarınızı 1 yıl süre ile erteleyiniz (!)


About admin

Check Also

Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar 2020 (5 Özel Paket)

Size birisi gelir belgesine haiz değilsiniz diye 2020 senesi içinde ev hanımları da bankalardan kredi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>