Damızlık Düve Hibesi ve Şartları (Holstein Simental Şarole)

Hükumet damızlık düve yetiştiren çiftçilerimiz için düğmeye bastı. Buna gore 500 baş damızlık düve yetiştirenlere bağışlama desteği %50 oranında sağlanacak. Bu bağışlama desteğinin sağlanması için Resmi Gazete’de bir tebliğname gösterildi. Tebliğnamede yazılı olan şartları eksiksiz olarak yerine getiren çiftçilerimiz devletten bağışlama alarak işletmeleri kuracaklar ve 500 düve ile hayvancılık halletmeye başlayacaklar. Devletin Ziraat ve Orman alanında yapmış olduğu desteklemeler içinde mühim bir yer edinen bağışlama paketi, köye kati dönüş yapmak isteyen çiftçilerimize büyük bir destek olacak.

500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliğinden Kimler Yararlanacak?

 1. Bu işe yeni giren, damızlık düve almak isteyen, bu iş için lüzumlu alet, edevat, ekipman ve bu alımların hepsi için başvuran çiftçilerimiz,
 2. Damızlık düve yetiştiren ve kapasitesini arttırarak, 500 başa çıkarmak isteyen yatırımcı ve çiftçiler,
 3. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, (dsymb) TÜRKVET sistemine minimum 3 yıl süresince kayıtlı etken sığır işletmesi olan şahısların yada tüzel kişiliklerin tek başına yada toplu yatırım yapmak isteyenler faydalanacaklar.
 4. Yatırımdan faydalanan çiftçiler 5 yıl süresince mecburi olarak devam edeceklerdir.

Maddeler halinde devletin ödeyeceği bağışlama alanları

 • Yeni inşaat meydana getirecek olanlar ve kapasitesini çoğalmak isteynler için inşaat yatırımına %50 bağışlama,
 • Dişi buzağı alacak olanlarlar için damızlık hibesi %50,
 • Yem hazırlamak için karma makinesi ve gübre sıyırıcı adında olan makinelerin alımı için %50 bağışlama verilecektir.

Müracaat İşlemleri

Yılda bir kez Bakanlığın web sitesinde duyuru yapılacak ve başvurmak isteyen çiftçiler Ziraat ve Orman İl Müdürlüklerine başvuracaklar. % 50 olacak şekilde 500 baş damızlık düve yetiştirenlere bağışlama desteği Her müracaat yapıldığı yıla aittir ve o yıl süresince geçerli olacak. Her yıl başvurular yenilenecek.

Bakanlık tarafınca bir uygulama rehberi yayınlanacak ve bu rehberde lüzumlu evrakların hazırlanması istenecek. Hemen hemen resmi gazetede genelge yayınlanmış olmasına karşın uygulama rehberi yayınlanmadı. Muhtemelen Ziraat ve Orman Müdürlüklerince verilecek olan bir proje dosyası, iş planı, ÇKS belgesi ve nüfus cüzdanı ile 500 baş damızlık düve yetiştirenlere bağışlama yardımıyla yapılacağı alana ilişik tapu yada kiralama sözleşmelerinin isteneceği tahmin ediliyor. Eğer daha ilkin başka bir kuruluştan bu yönde destek almış iseniz, talebiniz kabul edilmez. Müracaat sahibi çiftçilerimiz, daha ilkin destek almadıklarını, eğer aldıkları ortaya çıkarsa, desteğin iptale edileceğini noterde tasdikname ile onaylamaları gerekmektedir. Bunun için 60 lira civarında bir noter tasdikname tutarı verileceği değerlendiriliyor.

Öteki Ayrıntılar

Her müracaat sahibi bir kere bu yatırımdan yaralanabilecek. Gelecek yıllarda eğer yine bir yatırım paketi açıklanırsa, yararlanamayabilirsiniz. Eğer yatırımınız için devlet hibesi kafi gelmez ise, üstünü siz tamamlayacaksınız. Çiftçiler devlet tarafınca hayvancılık alanında sağlanan öteki teşvik ve hayvancılık kredisinden yararlandırılır. Eğer siz %50 hibenin üst kısmını şu demek oluyor ki size ilişik olan %50’lik parayı ödeyemezseniz, hibeden yararlanamazsınız. Mesela 10 baş damızlık düve için devlet 50 bin lira %50 bağışlama yapıyor varsayalım. Siz geriye kalan 50.000 TL. parayı ödeyemezseniz, hibeden yararlanamazsınız. Hangi illere bu desteğin sağlanacağı, Bakanlığımızda belirlenecektir. Eğer büyükbaş hayvan çiftliği oluşturmak için hibeden yararlanmak istiyor iseniz, Devlet, Silaj ve gübre çukuru ile yem deposu inşaatlarına bağışlama verir. Satın alınacak buzağılar için İl yada İlçe Ziraat ve Orman Müdürlüğünce uygun olduğu onaylanması şarttır. Onaylanan faturalar üretici makbuzu kesilecektir.

damızlık-düve

Damızlık düveler

Bağışlama Hakkında Genel Bilgiler

Hayvanlar seçilirken, Zeooteknist adında olan bir kurul hazır bulunacak ve seçim bu kurul tarafınca yapılacak ve bu heyetin harcamaları çiftçiye ilişik olacaktır. Destek sağlanan hayvanlar minimum 3 aylık hamile düve olmadan satılmayacak ve bu yönde yatırımcı taahhütname imzalanacaktır. Damızlık bağışlama desteği kapsamında satın alınacak hayvanlar yatırımcının anası, babası, kardeşleri, eşi ve evlatlarından satın alınamaz. Bu hayvanlar için destekleme ödenmez. Bağışlama desteği kapsamında satın alınacak makineler TSE belgeli yada CE belgeli olmak zorundadır. Bu aletlerin tutarları Valilik oluru ve fiyat tespit komisyonunca belirlenecektir. Başvurular Ziraat ve Orman Müdürlüğüne yapılacak ve Müdüriyet ilk araştırma sonucunda başvuruları bakanlığa gönderecek ve bakanlıkta meydana getirilen değerlendirme sonucunda talep uygun bulunduğunda destek sağlanacaktır. Ödeme aynı yıl içinde yapılacaktır. Destek alan proje sahibinin işletmesi minimum yılda 2 kere denetlenecektir. 5 yıl süresince proje mecburi olarak devam edecek eğer herhangi bir sebeple, projenin iptal edilmiş olduğu, hayvanların satılmış olduğu yada taahhütnameye aykırı hareket edilirse, Kamu Alacaklarının Öğrenim Usulü Hakkında Kanunun 51 maddesi gereğince ödenen paralar faiziyle geri alınacaktır.

Bağışlama Başvuruları Başladı (Geçen yıl)

 • Türkvet sistemine kayıt olunmuş olması,
 • İşletme kapasitesinin ilgili satın alım sonrasında rahatça gereklilikleri karşılayabilecek olması,
 • Minimum 20 baş, en fazla 100 baş düve alımı yapılması,
 • İlgili satın alımların düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Ziraat İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerinden, süt üretici birliklerinden ya da Ziraat Kredi Kooperatiflerinden yapılması,
 • Müracaat yapılabilecek illerimiz şunlardır; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat benzer biçimde yetiştirici olarak tasvir edilen illerden herhangi birisinde üreticilik yapılacak olması gerekiyor.

Bu kapsamda, Devletin verdiği 500 baş damızlık düve yetiştirenlere bağışlama desteği projesinden hakkaten bu işi icra eden ve desteğe gerekseme duyan yurttaşlarımızın başvurmalarını ve destekten yararlanmalarını tavsiye etmekteyiz. Bu destek için hayvan kredisi kullanabilirsiniz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olması dileğiyle..


About admin

Check Also

Devlet’ten Tarım Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Ziraat yada da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz için toplamda 3 milyar 400 milyon hazineye ilişik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>