Derece Kademe Nedir? İlerleme Yan Dik Hesaplama

Memurların aşama aşama hesaplaması iyi mi yapılır, yan ve dik kaç senede bir yükselir? Takla derecesi iyi mi alınır?

Çayda dem, askerde kıdem lafını duymuşsunuzdur. Devlet memurlarında aşama aşama adında olan bir puanlama sistemi var ki, bu sistem ile göreve başlanıyor ve emekli olana kadar da, bu sistem yardımıyla maaş alınıyor. Aşama aşama ne kadar düşük olursa memurun maaşı o denli yükseliyor. Peki iyi mi ilerler, hesaplama iyi mi yapılır, üniversite ve lise mezunları içinde kıdem farkı olur mu? gelin beraber inceleyelim.

Aşama Aşama Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları kanununda belirtilen ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine aşama aşama adı verilmektedir. Her kamu kuruluşunun bir TMK adında olan müessese kadroları mevcuttur. Bu kadrolarda görevli memurlar belirli kıdem yıllarına gore alınırlar ve devam ederler. Memurların hizmete başladıkları tarihlerde mezun oldukları okul ve daha ilkin memuriyet yapmış olup yapmadıklarına gore başlangıç dereceleri belirlenir. Genel itibariyle memurlar dokuzun biri olarak göreve başlarlar. Bu göstergenin yazılışı ise 9/1 olarak anlatılır.

9 DERECEYİ İFADE EDERKEN SAĞ DA BULUNAN 1 RAKAMI İSE KADEMEDİR.

aşama kademeye gore maaş hesaplama

Aşama Iyi mi İlerler?

Mesela 9/1’den göreve süregelen bir memurun aşama kademesi şöyleki ilerlemektedir.

 • 9/1
 • 9/2
 • 9/3
 • 8/1
 • 8/2
 • 8/3
 • 7/1

Yukarıda ki örnekte görüldüğü suretiyle sağ tarafta bulunan sayı 3 rakıma doğru artış göstermektedir. Memurun kademesinin ilerleyebilmesi için 2 mühim koşul vardır.

 1. Memurun bulunmuş olduğu kademede 1 yıl süre ile hizmet yapması gerekir.
 2. Memurun bir üst kademeye geçebilmesi için boş kadro olması gerekmektedir.
 3. Eğer işyar aday işyar ise kadro alana kadar aday memurluk sona erene kadar kademesi ilerlemez.

Nereye Başvurulur?

Memurun aşama ilerlemesi için herhangi bir makama başvurması gerekmez. Sadece memura aşama ilerlememesinin durdurulmasına ilişkin bir disiplin cezası verilirse, bu cezaya karşı kurumun bulunmuş olduğu bölgede ki yetkili yönetimsel mahkemeye dava açabilme hakları saklıdır. Mesela işyar 01/06/1995 tarihinde işe başlamış ise her yıl 01/06/…. tarihinde kademesi yükseltilir.

Dereceyi yada kademeyi yükselten faktörler şunlardır;

 1. Aynı kademede 1 aynı derecede 3 yıl kalmış olmak,
 2. 8 yıl cezasız vazife yapmış olmak ile 1 aşama verilmesi,
 3. Muhteşem kanunlar ile Devlet’in hak tanıması,
 4. Herhangi bir okulun lisans yada ön lisans programından mezun olmak.


Takla Kademesi Nedir?

Memurlar içinde argo bir tabirle son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara Devlet tarafınca verilen  mükafat durumunda aşama ilerleme uygulamasıdır. Eğer işyar bu sürede kesinleşmiş bir disiplin cezasına maruz kalmış ise takla kademesi alamaz ve bir üst kademeye terfi ettirilmez.

derece kademe hesaplama

Yıllara Gore Aşama Kadem Örnek Hesaplaması

Memurların Derecesi Iyi mi Yükselir?

Aşama solda ki rakamı ifade eder ve her derecede 3 aşama mevcuttur. Derecenin bir düşmesi (yükselme anlamı taşır) için her derecede 3 yıl kalmak gerekmektedir. Kısaca 9/1 ile göreve süregelen işyar ilkin 9/2 sonrasında ise 9/3 olacak ve hemen sonra 8/1 olarak 1 aşama düşecektir. Sadece Devlet tarafınca hususi bir kanun yada yasal düzenleme ile memura ekstradan aşama yada aşama yükselmesine ilişkin bir uygulama yapılırsa bu durum istisnadır.

Devlet memuru olmak isterseniz https://www.finansdestegi.com/devlet-memuru-nasil-olunur/ isminde içeriğimizden sınavlı ve sınavsız memuriyet hakkında informasyon alabilirsiniz.

Aşama Aşama Hesaplama Yöntemi

Bu hesaplamayı yapabilmek için memurun göreve başladığı kadronun kaçıncı derecesinden göreve alındığını bilmesi gerekir. Ve yukarıda bulunan hesaplama cetvelinde ye almış olduğu benzer biçimde sol tarafa 6/1 – 8/2 benzer biçimde kıdem yazılarak sağ taraftan seneler aşağıya doğru hesaplama yapılır. Hesaplama yapılırken şu kriterler ehemmiyet taşımaktadır.

 1. İşe başladığınız tarih ve dereceniz,
 2. Bugünün zamanı ve hangi kademede olduğunuz,
 3. 2016 senesinde daha ilkin yararlanmayan tüm memurlara 1 yan verildi. 2016’dan ilkin başladıysanız bu husus,
 4. Aday memurluk haricinde kalkınma öncelikli bir kurumda çalışıp çalışmadığınız,
 5. Lise öğreniminiz de hazırlık okuyup okumadığınız,
 6. Takla sicili (8 yıl disiplin cezası almama) aldınız mı,
 7. Vatani göreviniz hariç olmak suretiyle 657 Sayıl Kanun gereğince 1 yıla kadar verilebilen parasız izin kullandınız mı?
 8. Etken olarak çalıştığınız kurum haricinde daha ilkin ki yıllara ilişkin memuriyetiniz var mı?
 9. Hangi okul mezunusunuz?

Memurlarnet web sitesinde bulunan ve microsoft access ile hazırlanan işyar aşama aşama hesaplama programına https://www.memurlar.net/common/news/documents/42619/dereceterfi_hesaplama_erdogan_yilmaz.rar adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu 9 hususa gore hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Eğer mevzu hakkında informasyon sahibi değilseniz bağlı bulunduğunuz kurumun personel işleri veyahut mutemetliğine müracaat yaparak doğru aşama kademenizi görüntüleyebilirsiniz.


About admin

Check Also

Özel İngilizce Kursu 2020 Fiyatları

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa illerimizde yabancı dil ağırlıklı kurs veren birçok merkez yabancı dil öğrenmek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>