Devlet Arazilerinin 20 Yıl Kiralanması 2020 Yönetmeliği

Devlet Arazilerinin 20 Yıl Kiralanması ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl gösterilen yönetmelikle kiralama  ile ilgili usul ve esaslar tekrardan belirlenmiş ve kira süresinin en fazla 20 yıl olabileceği ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ek olarak yönetmelikte kira bedellerinin iyi mi hesaplanacağı ile ilgili hükümler de bulunmaktadır. Gömü arazisi kiralamak için ilgili kurumlara bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İçeriğimizden detaylı data alabilirsiniz.

Gömü Arazisi Iyi mi Kiralanır?

Gömü arazilerinin kiralanması için 3 değişik usul bulunmaktadır. Bu usuller;

 • Kapalı teklif usulü 
 • Açık teklif usulü
 • Pazarlık usulü olmaktadır.
Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Gömü Arazisi Iyi mi Kiralanır?

Hangi arazilerinin hangi usuller ile kiralanabileceği T.C. Gömü ve Maliye Bakanlığı’ na bağlı olan Ulusal Emlak Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yer almıştır. Kiralamaya oluşturulan ve ihaleye sunulan ilanlar burada yer almıştır. Kiralama ilanlarına ulaşabilir ve bu ilanları inceleyebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl da gömü arazilerinin kiralanabileceği ile ilgili bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelik çerçevesinde kiralama süresi en fazla 10 yıl olabiliyordu. Sadece yeni bildiri ile beraber kiralama süresinin 20 yıla çıkarıldığı duyuruldu.

Kiralanacak olan gömü arazilerinin sınırları devlet tarafınca belirlenmektedir. Orman arazisi haricinde kalan ve bazı faaliyetler için elverişli olan bu araziler, Orman Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Enerji üretim ve dağıtım tesislerinin kurulması, ziraat ve hayvancılık faaliyetleri, gezinsel faaliyetler vb. için gömü arazileri belirli bir süre için kiralanabilmektedir. Süreler, etkinlik alanına gore değişmektedir.

Arazinin kiralanmış olması, üstünde yapacağınız faaliyetlerin sınırsız olacağı ve istediğiniz şekillerde kullanabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Süre dolduğunda arazi, yeniden devlet sınırlarına geçmektedir. Kiralama işlemi yapmak oldukça kolaydır. İlanları inceledikten sonrasında kiralamak istediğiniz alanı ifade eden bir dilekçe yazmalı ve Mal Müdürlüğü/Defterdarlık‘ a sunmanız gerekmektedir. Burada size bir biçim verilecektir. Formu eksiksiz olarak doldurduktan sonrasında Tapu Sicil Müdürlüğüne gidiniz. Formda yer edinen ilgili bölümler doldurulduktan sonrasında nüfus kayıt örneği ile beraber yeniden Defterdarlık ya da Mal Müdürlüğü’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. Ecrimisil Hesaplama Tablosunu inceleyebilir ve kira bedelleri ile ilgili data sahibi olabilirsiniz.

Gömü Arazisi Kiralama Dilekçesi

………. MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

         İlimiz, ……… İlçesi, ……………………. Mahallesi’nde bulunan ……… ada ……… parsel no.lu ……………. m² yüz ölçümlü Hazineye ilişik taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine gore ………………………………. olarak kullanmak suretiyle kiralamak isterim.

         Gereğini arz ederim.

                                                                                       ….. / ….. / …..

                                                                                     Ad Soyad (İmza)

Bu dilekçenin ilgili alanlarını doldurduktan sonrasında imzalayarak Mal Müdürlüğü/Defterdarlık’ a başvurunuzu yapabilirsiniz.

Gömü Arazisi Kiralama Şartları

Gömü arazilerinin kiralanması talebinde bulunan şahsa arazi kiralandıktan sonrasında, kira süresinin bitiminden itibaren satış işlemi de yapılabilir. Sadece kira şahsın talep etmesi üstüne, kira süresi sonunda hakkın sona ereceği ile ilgili bir koşul da konulabilmektedir.

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Hazinenin ziraat ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunulmak için kiralanması durumunda şahsın ziraatçi olması
 3. Devamlı olarak minimum 3 yıl süre itibari ile belde ya da bir köyde ikamet ediyor olması (Tarımsal yerleşime doğal olarak olmuş alanlarda bu koşul istisnai durum olarak kabul edilmektedir.)
 4. Gerçek sahibi olmak
 5. Ecrimisil borçlarının ödenmiş ya da taksitlendirilmiş olması

Bu şartların yanı sıra; gömü arazilerinin kiralanması için başvuran şahısların aile fertlerinin de arazilerinin olmaması, herhangi bir toprak sahibi olmayanların, 3 yıl süresince tarımsal etkinlik göstermesi durumunda, kiracılık ya da ortakçılık yapması durumunda ise kendisine gömü arazilerinin kiralanması mevzusunda öncelik tanınacaktır. Hazine Aramak İçin Devletten Nasıl İzin Alınır? Nereye Başvurulur? adlı içeriğimizden data alabilirsiniz.

Gömü Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelikte kira oranlarının hesaplanması mevzusunda düzenleme yapılmıştır. Kanunun 12. maddesinde yer edinen aynı aya gore değişiklik ibaresi 12 aylık averajlara gore yüzde değişiklik olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra Ziraat Üretici Fiyat Endeksi oranlarının hesaplanmasında bundan önceki senenin aynı ayına gore değişiklik ibaresi, 12 aylık averaj yüzde değişiklik olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra devlet ile kiracı içinde imzalanan sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi için eski kiracının talebi ve idarenin bu talebi kabul etmesi durumunda (otoparklar haricinde) ilk sözleşme süresi baz alınmak kaydı ile 20 yıllığına kiralanabilir. Sadece bu aşamada belirtmek gerekiyor ki kiralama süresi 20 yılı geçemeyecek  ve kiracının beyanı üstüne yapılacaktır. 

Hazine Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik

Gömü Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik

Kira süresi sonunda, kiralanan alan kiracının talebi üstüne satış işlemi yapılarak alınabilir. 1 yıldan uzun devam eden irtifak hakkı, kira sözleşmede öteki yıllarda yenileme olmaksızın hesaplama yapılır.

Gömü Arazisinin Eski Kiracısına Kiralanması

Eğer kiralanan arazinin kira süresi sonlanmış olan, sadece yönetim tarafınca arazi ile ilgili yönetimsel ya da hukuki bir işlem söz mevzusu değilse, arazi yeniden 20 yılı geçmemek şartı ile eski kiracısına kiralanabilir. Burada, kiracının talebi esas alınmaktadır. Eğer kiracı süre bitmeden evvel yukarıdaki şekilde bir dilekçe hazırlar ve bu dilekçe ile Defterdarlık/Mal Müdürlüğü’ ne başvurusunu yaparsa, bu durumda sözleşme yenilenebilir ve ek süre verilebilir.

Yukarıda belirttiğimiz benzer biçimde yeniden yapılacak olan sözleşmede kiralama süresi maksimum 20 yıl olabilecektir. Sadece kira sözleşmelerine ortak alınması ya da sözleşmelerin başkalarına devredilmesi mümkün olmayacaktır. Kira Gelir Vergisi Ödüyor musunuz? içeriğimizi inceleyebilir ve detaylı data alabilirsiniz.

Hangi Araziler Kiralanamaz?

Kiralanması mümkün olmayan gömü arazileri Bakanlık tarafınca belirlenmiştir. 387 sayılı Bildiri kapsamında yönetim kayıtları esas alınarak kiralama işlemi yapılabilmektedir. Kiralama işlemi yapıldıktan sonrasında kapsam haricinde yer edinen arazilerin kiralanmasına karar verilmesi durumunda ise, hazırlanan sözleşme yönetim tarafınca kısaca tek taraflı olarak feshedilebilir. 

 • Kamusal faaliyetlerde kullanılacak olan taşınmazlar
 • Kıyı kanunu kapsamında bulunan ve belirli amaçlar haricinde kullanılması yasak olan alanlar
 • Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında olup bakanlık tarafınca kiralanması uygun görülmeyen alanlar
 • Askeri yasak bölgeler
 • Orman Kanunu tarafınca sayılan kiralanmayacak alanlar
 • İbadet bölgeleri
 • Devletin tasarrufunda bulunan hususi bölgeler
 • Belediye kanunu tarafınca belirlenen ve belediyelerin tasarrufunda bulunan alanlar
 • Ziraat ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Ziraat ve Orman Bakanlığı’ na tahsis edilmiş olan alanlar
 • Sit alanı olan ve devlet tarafınca tutum altına alınmış olan alanlar
 • Maden kanunu kapsamında arama yapılacak olan alanlar
 • Yer altı suları, kaynak suları
 • Hak sahiplerine devir yapılması sadece devir için bazı işlemlerin yapılması beklenen alanlar

Kira Tutarları Iyi mi Hesaplanır?

Tarımsal amaçlı etkinlik göstermek amacı ile kiralanan gömü arazilerinde ilk yıl ödenecek olan kira tutarı, kira tespit komisyonları tarafınca hesaplanmaktadır. Komisyon tarafınca belirlenen ecrimisil bedelin yarısı ilk yılki kira bedelini göstermektedir. Kira bedelleri peşin ödenebileceği benzer biçimde taksitlere de bölünebilir. Fakat burada değişik bir noktaya değinmek gerekiyor. Eğer ilk yıl kira bedelinin taksitle ödeneceği söylenirse bu durumda sözleşme imzalanmadan ilkin 1/4 tutarının ödenmesi gerekiyor. Kalan tutarın ise arazinin kiralandığı yıl içinde iki eşit taksitte ya da tek taksitle ödenmesi kararlaştırılabilmektedir.

Kira Tutarları Nasıl Hesaplanır?

Kira Tutarları Iyi mi Hesaplanır?

Gene aynı yıl içinde olmak kaydı ile 3 eşit taksitte de ödeme yapılabilir. Taksitli ödemenin tercih edilmesi durumunda kira tutarlarına faiz uygulanmayacaktır.

Hak Sahibinin Vefatı

Gömü arazisi kiralamak için başvuruda bulundunuz. Talebiniz kabul edildi ve gerçek sahibi oldunuz. Sadece araziyi kullanmaya ömrünüz vefa etmedi. Bu durumda hazineye ilişik ziraat arazisi kiracılarının belirlenmesinde mirasçı ya da murisler baz alınmaktadır. Gerçek sahibi olacak olan kişi, gömü arazisini kullanacak olan mirasçıdır. Bu mirasçının gömü arazisini fiili olarak kullanımı gerekmektedir.

Gerçek sahibi olmayan şahısların bu gömü arazilerini kullanımı mümkün değil. Yukarıda sözleşme devirlerinin mümkün olmadığından söz ettik. Bu durumda kiralama hakkı da devredilmeyeceğinden dolayı mirasçılar haricinde bu arazilerin değişik kimseler tarafınca kullanılması mümkün olmayacaktır. Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarlarını inceleyebilirsiniz.

Sözleşmenin Feshi Mümkün mü?

Yönetmelikte kira sözleşmelerini feshedilmesi mümkün olup aşağıdaki şartlara bağlanmıştır. 

 • İdare lüzumlu görmüş olduğu durumlarda tek taraflı sözleşme feshi talebinde bulunabilir.
 • Kira süresinin sona ermesi durumunda faaliyetlerin durdurulması gerekiyor.
 • Tarafların sözleşmeye uygun olarak hareket etmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.
 • Kiralanan alan amacı haricinde kullanılırsa gene sözleşmenin feshi mümkün olacaktır.

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’ de gösterilen bildiri ile kira sürelerinin 20 yıla çıkarıldığı ifade edilmektedir. Yukarıdaki dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz.


About admin

Check Also

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2020 Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Haksız yere işgal edilen arazilere ödenen tazminat tutarına ecrimisil karşılık adı verilmektedir. Ziraat arazisi olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>