Devlet İmplantı Karşılıyor Mu? SGK 700 TL. Destek Nasıl Alınır?

Implant son yılların en iyi diş tedavi tekniklerinden biri olup, binlerce hasta bu tedavi için sıra beklemektedir. Peki sigortalı olarak çalışan yurttaş için Sgk implantı karşılıyor mu2020 senesinde emeklinin, çalışanın diş tedavisinde sgk neleri karşılıyor? Devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine başvurmak isteyen hastaların ne yapmaları gerekiyor? Güncel implant meydana getiren üniversite ve devlet hastaneleri ile fiyatlarını sizler için araştırdık.

Sgk İmplantı Karşılıyor mu?

Emekli yada sigortalı olarak çalışan yurttaşlarımız için, implant meydana getiren devlet ve üniversite hastanelerinin ücretleri SGK tarafınca karşılanmaktadır. Sadece bu ücretlerin karşılanması için bazı şartlar bulunmaktadır. Hepimizin bilmiş olduğu benzer biçimde, SGK tarafınca kişilerin sağlığı açısından lüzumlu olan ve lüks olmayan tedavi giderleri ödenmektedir. Sgk’nın implant tedavisini ödemesi için de, 2010 senesinde Resmi Gazete’de piyasaya çıkan Sıhhat Sıhhat Uygulama Tebliğinde yer edinen hususların karşılanması gerekmektedir. Tebliğname de bu husus şöyleki belirtilmektedir.

SGK’lı hastalara uygulanan  platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, altın, iropal benzer biçimde kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M benzer biçimde bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedelleri SGK tarafınca ödenmez.

(2) Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Sadece;

 1. Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,
 2. Alt ve üst çenede tek taraflı özgür sonlu dişsizlik vakalarında,
 3. Konjenital diş eksikliği vakalarında,
 4. ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda,
implant

implant

hastaların malum rutin protetik diş tedavi şekilleri ile tedavi edilemeyeceğinin implant uygulamasının mecburi bulunduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından minimum birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sıhhat kurulu ile karara bağlanması, sonucu destekleyen radyografik tetkiklerin sıhhat kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç tane implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 tane SUT eki EK-2/Ç Sıralamasında yer edinen “kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90 (doksan) TL (Ek İbare: RG-25/7/2014-29071),3713 sayılı Kanuna bakılırsa aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi yada 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren vakalar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için ihtiyaç duyulan hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 700 (yedi yüz ) TL üstünden faturalandırılabilir.

(3) Hareketli ve durağan(durgun) protezlerin yenilenme süresi 4 senedir. Bu süreden ilkin yenilenen protez bedelleri Kurumca ödenmez. Sadece, trafik kazası (Ek ibare:RG-4/2/2018-30322)(102)yada iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmaz. (Ek cümle:RG-21/4/2015-29333)34 Ek olarak malign ve benign neoplazik değişimler sebebiyle çenesinin bir bölümünü yada tamamını yitirmiş hastalarda yada kanser sebebiyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda üç diş hekiminin oluşturduğu sıhhat kurulu raporuna istinaden 4 senelik süre aranmaz.

(4) (Değişik:RG-1/8/2013-28725) 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Sadece 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel sıhhat sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük zamanı öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz mevzusu tedavi bedelleri karşılanır. Derslik I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer edinen işlem kodları üstünden Kurumca karşılanır. (Ek ibare:RG-24/12/2014-29215)(27) Bu işlem kodlarına fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile open-bite, deep-bite, ağız dışı aparey uygulaması, expansiyon tedavileri benzer biçimde her türlü ortodontik tedavi ve görüntüleme şekilleri dahildir. Kurumca ortodontik tedavi bedellerinin ödemesi; “Başlangıç aşaması (hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak, tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanması) “Tedavi aşaması (uygulanan mekanikler sonrasında planlanan sonuçların alınmaya başlandığı yada belirli bir aşamaya gelmesi)” ve “Pekiştirme aşaması (tedavinin tamamlanması) ” olmak suretiyle üç aşamada yapılır. Adı geçen aşamaların tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde her bir aşama için işlem bedelinin 1/3’ü ödenir. “Başlangıç aşaması” ile “Tedavi aşaması” içinde minimum 6 ay, “Tedavi aşaması” ile “Pekiştirme aşaması” içinde minimum 4 ay süre bulunması gerekir.

Yukarıda anlatıldığı suretiyle SGK tarafınca implant tedavisinin karşılanabilmesi için, muhteşem olarak gelişen diş eksikliği vakası ve travma, tümör ve kist vakıalarında ödeme yapılmaktadır. Sadece bu hususta üniversite hastanelerinden mevzusunun uzmanı minimum birer öğretim üyesinin katılmış olduğu sıhhat kurulunda alınacak bir kararlar ile yapılabilir. Kararın ekinde radyolojik tetkiklerinde olması gerektiği benzer biçimde, kaç tane implant takılması gerektiği de belirtilmelidir. Bu şartları taşıyan yurttaşlarımıza implant yapılması için 90 TL. ödenmektedir. Eğer vatandaşımız 29071 sayılı Resmi Gazete’de gösterilen şartları taşıyor ise, (maluller, 3713 sayılı yasaya doğal olarak olanlar,harp malulleri vb) 700 TL. olarak ücretlendirilir.

İmplant Meydana getiren Devlet ve Üniversite Hastaneleri

İmplant Meydana getiren Devlet ve Üniversite Hastaneleri

Eğer yeni bir uygulama başlatılmamış ise, genel itibariyle diş implantı Üniversite hastanelerinde yapılmaktadır. Yukarı da belirtilen kanun maddelerinde yer edinen hususa doğal olarak olan ve SGK yardımıyla implant uygulatmak için üniversite hastanelerinde sıra bekleyen yüzlerce hasta bulunmaktadır. Bu sebeple üniversite hastanelerinde diş implantı için genel itibariyle şu uygulama yapılır.

 1. Hasta üniversite hastanesinden buluşma alır. Genel anlamda bu süre 1 ay civarındadır.
 2. Buluşma alan hasta diş hekimliği fakültesine başvurur.
 3. Müracaat muayenesini olur ve tedavinin yapılacağı bölüme sevk edilir.
 4. Bu bölümde kontrolü yapılır ve tedaviye karar verilir.
 5. Eğer hasta üniversite hastanesinde diş implant tedavisi olmak isterse kendisine gün verilir ve bu gün de tedavisine başlanır.
 6. Diş Hekimliği Fakültelerinde ki yoğunluk sebebiyle, buluşma zamanı aylar sonrasına verilebilmektedir. Bu sebeple, hastaneler tedavinin gerekliliği yönünde yukarı da anlatılan mevzuat hükümlerine uygun şekilde rapor tanzim ederler.
 7. Eğer hasta ister ise, bu rapor ile beraber hususi implant meydana getiren hastanelere müracaat yapabilir.
 8. Müracaat meydana getirilen hususi hastane raporu teslim alır ve tedavi programını hastaya açıklar. Programda ne kadar ücret alınacağı, Devletin ne kadarını karşıladığı hastaya açıklanır.
 9. Hasta bazen hususi hastanenin belirttiği şekilde SGK’ya müracaat yaparak devlet desteğini alır.

 İmplant Tutarları 2020 Senesinde Ne Kadar Olacak?

Eylül ayında doların yükselmesi ile yurt dışından dolar üstünden getirilen tedavi ürünlerine de bir zam yansıdı. Bu kapsamda şuan itibariyle diş implant tutarları 2.000 TL. ile 10.000 TL. içinde değişmektedir. Bu implantın devlet tarafınca karşılanan miktarı hastanın durumuna ve tedavi gerekliliğine bakılırsa değişim göstermektedir. Bu sebeple şu kadarını devlet karşılar demek doğru olmaz. Hususi hastanelerin tutarları birbirine yakındır.

2020 yılı Güncel İmplant Tutarları;

2020 Yılı için Averaj Fiyatlar; KDV Dahil implant fiyatı
Tek diş için kemik için implant fiyatı  1.200 TL
Tek Diş İçin Sert doku greftleme fiyatı  500 TL
Tek Çene Tek diş overdenture kırılgan tutucu fiyatı  1.300 TL
Çift çene tek diş kırılgan tutucu (Overdenture fiyatı)  2.500 TL
Tek Diş (Metal Tutarı Hariç) Veneer Kron ( Zirkonyum) 500 TL
Tek diş için porselen veneer kron 500 TL
Tek diş, tam seramik kron (metal desteği olmayan porselen) 850 TL

Emeklinin Diş Yaptırması İçin Neler Gerekir?

Emekli yurttaşlarımızın diş yaptırmayı istemeleri durumunda, en yakın Devlet hastanelerinin diş polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir. Müracaat sonrasında program belirlenir ve SGK tarafınca emeklinin tüm diş harcamaları karşılanır. Sadece implant lüzumlu ise yukarıda anlatılan esaslar emekliler içinde geçerlidir. Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor adlı içerikte emekliler için kaç yılda bir tedavinin yenilebileceği, diş protezinin değiştirilme süresi anlatılmaktadır.

SGK Diş Teli Tedavisini Karşılıyor mu?

Genel anlamda küçüklere uygulanan diş teli tedavisi SGK’nın karşıladığı bir tedavidir. Devlet Hastanesi Diş Teli Tedavisi adlı içeriğimiz de iyi mi bir tedavi olduğu, çocuklar için yapılacak müracaat da izlenecek yöntemler, üniversite yada devlet hastanelerinden hangisinin seçilmesi gerektiği ayrıntıları ile beraber anlatılmaktadır.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>