Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2020 Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Haksız yere işgal edilen arazilere ödenen tazminat tutarına ecrimisil karşılık adı verilmektedir. Ziraat arazisi olarak kullanılan alanların ecrimisil bedellerinde hesaplama şekilleri söz mevzusudur. Bu tutarlar bilirkişi tarafınca da hesaplanabilmektedir.  İlgili alanlarda bilirkişi araştırma yaparak rapor tutmaktadır. Ulusal Emlak Genel Tebliği’ nde ecrimisil bedellerinin iyi mi hesaplanacağı, şartları, ödemenin iyi mi gerçekleştirileceği kısacası bedelin tespiti, takdiri ve tahsili açıkça ifade edilmiştir. Bu içerimizde sizlere ecrisimisil tutarı adında olan haksız kullanım tazminatlarının iyi mi hesaplanacağını anlatacağız.

Ecrimisil Bedeli Nedir?

Hazineye ilişkin olan taşınmazların devlet izni haricinde, ya da herhangi bir malın sahibinin insiyatifi haricinde söz mevzusu bu malın bir zarara uğraması mevzu bahis olmaksızın, her ne şekilde olursa olsun faydalanılması durumunda, idarenin ya da şahsın kusur durumuna bakılmadan ilk hali şeklinde düşünülerek belediye tarafınca alınan tazminat bedelidir. Ecrimisil adında olan tazminat bedelinin oluşabilmesi için bir taşınmazın kanuna aykırı şekillerde ve hiçbir iyi niyet gözetmeksizin, rıza dışı kullanılmış olması gerekmektedir.

Ecrimisil talebi için dava açılabilmektedir. Dava açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Ecrimisil davasında iki taraf söz mevzusudur. Bunlardan bir tanesi taşınmaz sahibidir. Taşınmaz sahibi yönetim olabileceği şeklinde gerçek şahıs de olabilir. Öteki taraf ise işgalci konumda olan gerçek ya da tüzel kişidir. Taşınmazın zarar görmesi dikkate alınmaksızın, işgal edilmesi dava açmak için kafi olmaktadır. Ecrimisil davasına örnek olarak, kamu kurumlarına atama edilmiş bir aracı kişisel işler için kullanmak, kira kontratı yapılmış bir evden, sözleşme bittikten sonrasında oturmaya devam etmek, devlete ilişkin olan bir bölgede herhangi bir izin almadan inşaat yapmak gösterilebilir.

Ecrimisil terimini kira ile karıştırmamak gerekir. Farklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Kira ile ilgili borçlara İcra İflas Kanunu bakmaktadır. Ecrimisile ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakmaktadır.
 2. Ecrimisil karşılık, taşınmazın kullanıldığı süreye ilişkindir. Doğrusu geçmiş vakaları kapsar. Kira ise geçmişe değil, gelecekteki kullanıma ilişkindir.
 3. Kiralama işlemi yapılırken bir sözleşme imzalanmaktadır. Sadece ecrimisilde irade dışı bir kullanım söz mevzusudur. Herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Bu sebeple ecrimisil tazminatı doğurur.
 4. Ecrimisil davaları yönetimsel mahkemelerde görülmektedir. Kira ile ilgili davalara ise adli yargı bakmaktadır.
ecrimisil-bedeli-nedir

Sahipli bir taşınmazın işgali

Haksız Kullanım Davaları

Bir malın haksız olarak kullanıldığı kanaatine varan taraf dava açarak hak talebinde bulunabilmektedir. İşgal farkedildiğinde mal sahibi ilkin, işgal eden şahsı uyarmalıdır. Yukarıda davaların yönetim mahkemelerince bakıldığını söylemiştik. Sadece bu mahkeme taşınmazın bulunmuş olduğu alanda olmalıdır. Alanında uzman kişiler kısaca bilirkişiler araştırma yaparak tespitte bulunurlar. Burada hesaplanan karşılık, kira bedelidir. Bu meblağ tazminata eklenecektir. Ecrimisil davalarında dikkate alınacak olan süre, geriye dönük olarak 5 senedir. İşgal süresi 5 yıldan fazla dahi olsa dahi, dikkate alınmaz. Ecrimisil davasına ek olarak, tapu iptali davası da açılacaktır. Davanın açılabilmesi için, aşağıdaki hususların söz mevzusu olmuş olması gerekmektedir;

 • Sahibinin izni haricinde kullanım vardır.
 • Malın kullanımdan dolayı zarara uğramamış olması mühim değildir.
 • Kusur durumu dikkate alınmaz. Netice olarak mal işgal edilmiştir.
 • Mal sahibi dava ile ecrimisil bedeli ister.
 • Fena niyet esastır.

Ecrimisil Tutarı Iyi mi Hesaplanır?

Ecrimisil bedelinin ödenmiş olması, işgalci şahsın bu alanda gerçek sahibi olduğu anlamına gelmez. Bu alanda hangi faaliyette bulunuyorsa bulunsun, faaliyeti sonlandırır. Bedelinin ödenmesi, tapu alacağı anlamına da gelmez. Ödeyeceği karşılık, geçmişteki kullanımlarına karşılık gelmektedir. Kanunda öngörülen durum itibari ile kaçak olarak inşa edilen yapılar için belediyenin yıkım izni bulunmaktadır. İlk olarak taşınmaz ile ilgili tespit raporu düzenlenmektedir. Düzenlenen tutanakta işgal edilen taşınmaz ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmektedir. Bu tutanak dikkate alınarak 15 gün içinde karşılık yönetim tarafınca tespit edilerek komisyon tarafınca karara bağlanacaktır.

Ecrimisil tutarı hesaplanırken malın zarar görmeden evvelki hali dikkate alınır. Kullanımdan ilkin ne kadar gelir getirebileceği kararlaştırılır. Mesela aynı ölçütlerde iki arazinin haksız şekillerde kullanılmış olması sadece kullanım amaçlarının değişik olması ecrimisil bedellerinin değişik hesaplanacağı anlamına gelmemektedir. Hasar durumu ya da kullanım amacı önemsenmez. Tek kaide, işgal edilmiş olmasıdır. 

Milli Emlak Genel Tebliği‘ ne bakılırsa, haksız kullanım tazminatı hesaplanırken tutarı etkileyecek olan faktörler sıralanmıştır.

 • Malın haksız kullanımdan evvel  sağlayacağı gelir miktarı
 • Bulunmuş olduğu konum
 • Tarımsal mevzular için geçerli olmak kaydı ile arazinin verimi
 • Taşınmazın bayındır bakımından durumu
 • Ölçütleri ve yüz ölçümü
 • Malın belediyelerce verilecek olan hizmetlerden yaralanma durumu
 • Çevrede emsal oluşturabilecek alanlar var ise bunlara biçilen bedeller
 • Ecrimisil davalarında daha evvelden alınmış olan kararlar
 • Bilirkişilerden, ilgili odalardan ve öteki kamu kurumlarından alınacak olan bilgiler
 • Taşınmazın özellikleri dikkate alınmaktadır.

Bu sayılan maddeler dikkate alınmak kaydı ile rayiç karşılık cinsinden hesaplama yapılacaktır. Hesaplama yapıldıktan sonrasında karar verilen meblağ, işgal eden kişi tarafınca dava yolu ile taşınmaz sahibine ödenir. Doğrusu hesaplama işlemi, işgal davaya mevzu olduktan sonrasında bilirkişiler tarafınca yukarıdaki kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

İşgal Tazminatının Ödenmesi

Mahkeme tarafınca karar verilen meblağ, ihbarnamenin şahsa iletildiği tarihten itibaren adım atmak suretiyle 1 ay içinde ilgili birimlere ödenecektir. Bedele itiraz edilmemek şartı ile ödeme taksit yolu ile de yapılabilmektedir. Süre dolduğu halde ödeme yapmayanlar için, yapılmış olan herhangi bir itiraz yoksa, dava açma süresinden (60 gün) sonrasında başlamış olacak olan 15 gün içinde %20 indirim yapılır.  Eğer itiraz edilmişse ve itirazdan sonrasında 30 gün içinde ecrimisil bedeli hala ödenmemişse dava açma süresinin bitiminden başlamış olan ilk 15 gün içinde borcun tahsilatının yapılması için vergi dairelerine sevk edilir.

Ecrimisil bedeline yazılı bildirimde bulunulmak kaydı ile taksit de yapılabilmektedir. Taksit yapılabilmesi için kalan borcun %25′ inin peşinat olarak yatırılması gerekmektedir. Peşinat ödendikten sonrasında borcun kalan kısmı en fazla 3 yıl vadeli olmak kaydı ile ödenir. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiğinde, borca ek olarak yasal faiz de ödenecektir. Taksit yapmak isteyen işgalcinin borcu taksitlendirilir ve bir ödeme planı hazırlanmış olur. Bu ödeme planının bir nüshası kendisinde bir nüshası da dosyasında kalır.

Peki ecrimisil bedeli talep edildikten sonrasında, taşınmaz gene işgal edilmeye devam ederse ne yapılmalıdır? Belirlenen süre dolduktan sonrasında taşınmaz boşaltılmaz ya da üstünde hala etkinlik yapılmaya devam edilirse bağlı olunan en yüksek kademeli amir tarafınca 15 gün içinde teslim alınabilir. Bu demek oluyor ki, ecrimisil bedelin ödenmesi, işgalci şahsın bu alanda hala faaliyetine devam edeceği anlamına gelmez. Zira belirttiğimiz şeklinde ödenen kira değil, kullanım için alınan tazminat bedelidir.

İşgal Tazminatının Ödenmesi

İşgal Tazminatının Ödenmesi

Ecrimisil tutarı hesaplanırken süre olarak 5 senenin baz alınacağını söylemiştik.

Örnek bir hesaplama ile durumu ifade etmeye çalışacağız.

Haksız olarak taşınmazın kullanım süresi ; 8 yıl olsun.

Bilirkişinin hesaplamış olduğu ecrimisil bedeli 10 bin TL

Baz alınan 5 senelik meblağ ise 8 bin TL olsun.

Eğer kişi 2 bin TL ödeme yaptıysa kalan borcu 5 yıl üstünden hesaplama yapılacağı için 8 bin – 2 bin = 6 bin TL olacaktır. Bu kalan meblağ taksitlendirilebilecektir.

Gömü ya da kişisel arazilerin haksız yere kullanılmaları ve işgal edilmeleri durumunda yönetim mahkemelerine dava açılarak tazminat talebinde bulunulabilmektedir. Meblağ bilirkişi tarafınca tespit edilerek mahkeme sonucu ile ödenmesi sağlanacaktır.


About admin

Check Also

Çiftçilere Borç Yapılandırması 2020 Başvuru Şartları

2020-2025 Ziraatçi Borçları Yapılandırılması Uzun süreden beri çiftçilerimiz tarafınca beklenen iyileştirme Ziraat bankasından geldi. Tarımsal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>