Engelli Raporu Hesaplama 2020 Yeni Yönetmelik

Engelli kişilerin alacakları raporlar ile kendilerine sunulan pek oldukça hakları bulunmaktadır. Kurul raporlarının ya da engelli raporu oranlarının iyi mi hesaplanabileceği pek oldukça şahıs tarafınca merak edilmektedir. Engelli rapor hesaplaması için oluşturulmuş programlar bulunmaktadır. Rapor oranları hesaplamada esasen bir formül kullanılmaktadır. Bu formülün adı Balthazard’ dır. engelli raporu oranları cetveli üstünden yer edinen ifadelerden oranları öğrenebilirsiniz. Sizler için içeriğimizde örnek hesaplamalara yer verdik. Bu formülden yararlanarak siz de hesaplama yapabilir ve kurul raporu oranınızı öğrenebilirsiniz.

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı olarak engel sahibi olmuş olan yetişkinlerin engelli raporu oranları Balthazard formülü ile hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken engel oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl 30692 sayılı Resmi Gazete’ de Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe eklenen 2. geçici maddede birden fazla hastalığı yada engeli bulunanların engel oranlarının iyi mi hesaplanacağı ifade edilmektedir.

Balthazard formülü kullanılarak engel oranı hesaplamak için web üstünde oluşturulmuş olan pek oldukça yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan doğru sonuçlar alabilmek için yaş alanının muhakkak doldurulması gerekmektedir. Bilhassa 65 yaş ve üstünde meydana getirilen kişiler için hesaplama değişik oranlar üstünden yapıldığı için yaşın seçilmemesi durumunda ulaşılacak olan sonuçlar sağlıksız olacaktır. 65 yaş ve üstündeki kişilerin engellilik oranları için kullanılan formüle yüzde 10 oranı eklenmektedir.

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Engel oranlarının hesaplanması için bu programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar kolay usullerle yapılmıştır ve bir tek hastalık oranlarını girip hesapla butonuna bastıktan sonrasında toplam engel oranınız üstünden bir hesaplama yapılacaktır. Birden fazla özür durumu olanlar bu programlardan yararlanabilir.

Engelli Raporu Oranları Cetveli

Balthazard cetveli bir ya da birden oldukça engel durumu bulunanların toplam engel oranlarının hesaplanması amacı ile kullanılmaktadır. Hesaplamada esas alınacak olan nokta, engel durumuna en fazla haiz olunmasını elde eden orandır. Normal olarak ki öteki oranlar da hesaplamada kullanılmaktadır. Fakat hesaplamanın başlangıç noktası en büyük orana haiz olan engeldir.

Balthazard Hesaplama Cetveli

Balthazard Hesaplama Cetveli

Engelli raporu oranlarının hesaplaması için Balthazard Cetveli hazırlanmıştır. Bu cetvel ve oranları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Normal olarak ki bu tablo hepimize karışık gelecektir. Bu sebeple direkt olarak hesaplamanın iyi mi yapılacağına geçelim.

Engelli Raporu Oranları Iyi mi Hesaplanır?

Hesaplamada hareket noktamız en büyük engel oranı olacaktır. Oluşturulan kurullar tarafınca her bir hastalık için bu oranlar ayrı ayrı ifade edilmektedir.

Engel durumu formu

Engel durumu formu

Hesaplama cetvelini kullanarak hesaplama yapabilir ya da balthazard formülü yardımı ile hesaplaşmalarınızı yapabilirsiniz. Erişkin engelli heyetleri 7 üyeden oluşmaktadır. Ortopedi, göz, kulak burun boğaz, ruh ve sinir hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları şeklinde hekimlerin kontrollerinden geçmek gerekmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Boş Örneğinde görebileceğiniz şeklinde formda yukarıdaki görselde gösterildiği şeklinde boş alanlar bulunmaktadır. Kurulda bulunan hekimler tarafınca, bu alanlar meydana getirilen incelemeler sonucu doldurulmaktadır.

En yüksek engel oranı A, ikinci engel oranı ise B olsun.

 1.  İşte kurul hekimleri tarafınca verilen bu oranların ilk aşamada büyükten küçüğe doğru sıralanır.
 2. En büyük oran – %100 işlemi yapılmalıdır. (%A – %100)
 3. Sonrasında en yüksek oran üstünden elde ettiğimiz netice 2. engel oranı ile çarpılmalıdır. (%A – %100) * (B)
 4. Bu işlemden ortaya çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekmektedir. (%A – %100) * (B) / 100
 5. Bu sonuca da en yüksek engel oranı yine eklenmelidir.  (%A – %100) * (B) / 100 + (A)
 6. Bu şekilde iki engelin oranı bulunmuş olacaktır.

Engelli şahsın yaşlarının 60 ve üstünde olması durumunda bu oranlara yüzde 10 eklenecektir.

Balthazard Raporu Hesaplama 2020

Örnek Hesaplama 1 :  

Görme engeli : Yüzde 50

İşitme engeli : Yüzde 25 olsun.

Formülü kullanmaya başlamış olalım. İlk aşamada bir sıralama yapılacağından söz etmiştik. Bu iki oran içinde en büyük engel oranı görme olduğundan dolayı ilk aşamada baz alacağımız sayı yüzde 50 olacaktır.

%100 – %50 = %50

Elde edilmiş sonucun ikinci engel oranı ile çarpılması gerektiği için = 50 * 25 = 1250

Sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 1250/100 = 12,5

Çıkan sonucu en yüksek engel oranının tekrardan eklenmesi gerektiği için 50 + 12,5 = 62,5

Eğer bu şahıs 60 yaşın üstünde ise sonuca yüzde 10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı yüzde 72,5 olacaktır.

örnek hesaplama

örnek hesaplama

Örnek Hesaplama 2 : 

Zihinsel engel : Yüzde 40

Ortopedik engel : Yüzde 60 olsun.

Bu iki oran içinde en büyük paya haiz oran ortopedik engel olduğundan dolayı, bu oranı baz alacağız. İlk aşamada yapılması ihtiyaç duyulan bu oranın yüzde 100′ den çıkarılması olacaktır.

%100 – %60 = %40

Bu sonucun ikinci oran ile çarpılması gerekiyor. 40 * 40 = 1600

Çarpımdan çıkan netice 100′ e bölünmelidir. 1600/100 = 16

En yüksek oran ile çıkan sonucun toplanması gerekmektedir. 60+16 = 76

Eğer rapor almak isteyen şahsın yaşı 65 yaş ve üstünde ise bu durumda yapılaması ihtiyaç duyulan yüzde 10 oranı eklemek olacaktır. Bu durumda netice yüzde 86 olacaktı.

Örnek Hesaplama 3 : 

Dil ve konuşma : Yüzde 30

Ruhsal ve duygusal : Yüzde 20 olsun.

En büyük oran yüzde 30 olduğundan dolayı yapılması ihtiyaç duyulan bu oranın baz alınması olacaktır.

%100 – %30 = %70

Sonrasında çıkan sonucun ikinci sırada yer edinen engel oranı ile çarpılması gerekmektedir. 30*20 = 600

Çarpımdan çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 600 / 100 = 6

En yüksek oran ile bölme sonucunda ortaya çıkan rakamın toplanması ile engel oranı bulunacaktır. 30 + 6 = 36

Kişinin engel oranı yüzde 36 olarak bulunmuştur. Kişi 65 yaşın üstünde ise bu durumda hesaplamaya 10 eklemek gerekecektir.

36 + 10 = 46 (65 yaş ve üstü) Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? adlı içeriğimizden informasyon alabilirsiniz.

Engelli Raporu Alımında Dikkat Edilecek Olan Hastalıklar 2020

 • Onkoloji
 • Sinir sistemi
 • Kas ve iskelet
 • Kulak, burun, boğaz
 • Zihinsel, ruhsal hastalıklar
 • Görme
 • Deri
 • İşitme
 • Kas ve iskelet sistemi
 • Solunum
 • Yanıklar
 • Sindirim
 • İdrar yolları
 • Hormon
 • Hanım hastalıkları şeklinde hastalıkların muayenesi yapılarak engel oranları belirlenmektedir.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporlarının alımında tam teşekküllü hastaneler yer verilmiştir. Rapor verme yetkisi tüm hastanelerde bulunmamaktadır. Devlet tarafınca belirlenmiş olan hastanelerde rapor verme yetkisi bulunmakta ve yalnızca bu hastanelerden rapor alabilmektesiniz. Bu hastanelerde rapor vermek için kurul oluşturulmaktadır. Kurulda yer edinen hekimlerin lüzumlu tetkikleri yapmalarından sonrasında uygun gördükleri kişilere rapor verirler.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır? 

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

30692 sayılı Resmi Gazete‘ de gösterilen tebliğnamede raporun başvurulan hastaneden alınmasının mecburi olduğu ibaresi yer verilmiştir. Çeşitli haklara haiz olmak için haksız rapor alma vakaları mevcut olduğundan bu mevzuya sınırlama getirilmiştir. Raporlar, şahsın başvurusundan en geç 30 gün içinde hazırlanmalıdır. Ek olarak hazırlanan raporlarda muhakkak süre ibaresi bulunması gerekmektedir. Kurulların, süreli olarak rapor vermelerinin yanı sıra meydana getirilen incelemeler neticesinde müddetsiz rapor verme hakları da bulunmaktadır.

Engelli Raporu Iyi mi Alınır?

Ilk olarak yukarıda belirttiğimiz şeklinde rapor vermeye yetkili olan hastanenin bulunması gerekiyor. Bu hastanelere yetişkinler bizzat, engelli çocuklar da vasileri aracılığı ile müracaat yapabilir. Raporun verilebilmesi için kurul günleri bulunmaktadır. Kurulun toplanacağı günler hakkında informasyon alarak erken saatlerde hastaneye giderek sıra almanız işleminizi daha kolay yapmanızı sağlar. Hastaneye giderken kurul raporu alacağınıza dair bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçeler, heyete girmek isteyen kişilerin ellerinden alınır ve topluca teslim edilir. Kayıt aşamasında lüzumlu sorular sorulur. Bu aşamada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus, dilekçeyi rapor almak isteyen vatandaşın bizzat kendisinin doldurması gerektiğidir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır? 

Engelli Raporu Iyi mi Alınır?

Kayıt işlemleri esnasında, müracaat sahibinin resmi çekilecektir. Bu aşamadan sonrasında kişinin sıhhat kontrollerinin yapılması ve engel durumunun tespit edilmesi için hangi birimlere gitmesi gerektiği ile ilgili informasyon verilir. Muayene sonrası doktorların ilgili alanları kaşelemesi gerekmektedir. Sonrasında evrakın rapor görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir. Raporun alınması için müracaat sahibi bizzat gidebileceği şeklinde rapor yakını vasıtası ile de alınabilir. Rapor alacak kişilerin kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sonrasında raporun aslı gibidir yapılması gerekmektedir. Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? içeriğimizi inceleyerek en kolay sıhhat raporu alma şekilleri ile ilgili informasyon sahibi olabilirsiniz.

Müracaat aşamasından sonrasında, meydana getirilen tetkikler sonucu engel oranları tespit edilecektir. Engel oranının birden fazla olması durumunda ise, balthazard formülü ile engel oranı hesaplanacaktır.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>