Engelli Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayınlandı 2020 (GÜNCEL)

Geçtiğimiz yıl Engelli Yönetmeliği ne dair düzenleme ile ilgili karar 30692 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bakılırsa yürürlüğe giren yönetmeliğin  muhteviyatında çocuk ve yetişkinleri ayrı ayrı ele almaktadır. Bildiri ile çocuk ve yetişkinler için terör, kaza, yaralanma şeklinde durumlara bağlı olarak sıhhat raporu alınması, bu raporların geçerlilik süreleri, aşama ve sınıflandırmaları şeklinde mevzulara açıklık getirilmiştir. İçeriğimizde engellilik durumlarının iyi mi belirlendiği, sıhhat raporlarının düzenlenme usulü, geçerlilik süreleri vb. merak ettiğiniz tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bu tebliğname ile beraber Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması, Özürlülere Verilecek Sıhhat Raporları Hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu.

Engellilik Durumunun Değerlendirilmesi

Hususi gereksinim sahibi olan evlatların ve engelli bireylerin sınıflandırmaları için İşlevsellik Yetitimi ve Sağlığın Uluslar arası sınıflandırılması usulü kullanılmamaktadır. Engellilik durumlarının değerlendirilmesi amacı ile kurullar oluşturulmuştur. Çocuklar ve yetişkinlerin başvuracakları kurumlar bu anlamda birbirinden değişik olmaktadır. Evlatların başvuracakları kurumlar ile yetişkinlerin başvuracakları kurumlar birbirinden değişik olmaktadır. 65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Engellilik Durumunun Değerlendirilmesi 

Engellilik Durumunun Değerlendirilmesi

Evlatların engellilik durumlarının tespiti için başvurulacak olan kurul :  

Evlatların engellilik durumlarının değerlendirilmesi amacı ile oluşacak olan kurul 4 uzman doktor, kurul başkanı ve ÇÖZGER yetkililerinden oluşmaktadır. Kurulda toplamda 6 sürekli üye bulunmaktadır. Bu anlamda oluşturulacak olan kurul aşağıdaki branşlardan oluşabilecektir.

 1. Ortopedi ve travmatoloji
 2. Fizyolojik tıp ve rehabilitasyon
 3. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve bunların yan dalları
 4. Göz hastalıkları uzmanı
 5. Çocuk nörolojisi uzmanı
 6. Çocuk cerrahisi uzmanı
 7. Kulak, burun, boğaz hastalıkları
 8. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı

Öteki branş uzmanlarının gerekmesi durumunda bunlar da çağrı edilmektedir. Çocuk cerrahisinin bulunmadığı alanlarda genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalığı uzmanı bulunmayan yerlerde ise ruh sağlığı uzmanları kurula dahil olacaktır. Ek olarak çocuk nöroloji uzmanlarının bulunmadığı bölgeler de kurula nöroloji uzmanları çağrılabilir. Mevcut üyelerden müteşekkil olan kurul, toplanır. Kararlar oy çokluğu sistemi kullanarak alınmaktadır. Verilen kararlar deftere geçirilir ve üyeler tarafınca imzalanır. Yeşil Kart Nasıl Çıkarılır? Sigortası Olmayanlara Sağlık Hizmeti sunulmaktadır.

Yetişkinler için engellilik durumlarının tespiti için başvurularak olan kurul: 

Erişkinlere rapor verilebilmesi için oluşturulacak kurul 7 üyeden müteşekkildir. 

 1. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
 2. İç hastalıkları uzmanı
 3. Göz hastalıkları uzmanı
 4. Nöroloji uzmanı
 5. Göz hastalıkları uzmanı
 6. Kulak burun boğaz uzmanı
 7. Genel cerrahi uzmanı

Erişkinin durumuna bakılırsa kurula öteki branşlardan da doktor çağrı edilmesi söz mevzusu olmaktadır. Kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. Sadece oyların eşit olması durumunda kurul başkanının almış olduğu karar esas alınmaktadır. Kararın oy birliği ya da oy çokluğu usullerinden hangisi kullanarak verildiği deftere yazılır ve defter kurulda bulunan üyeler tarafınca imzalanmaktadır. Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? diye merak edenler içeriğimizden detaylı informasyon alabilirler.

Erişkinler İçin Sıhhat Raporu Hazırlanması

Birebir şahsın ya da vasinin beyanı ile süreç adım atar. Kişi yazılı bir dilekçe ile kuruluşa başvuracaktır. Bu aşamada bir muayene formu oluşturulacak, forma tarih ve kayıt numarası da eklenecektir.  Kurul, erişkini inceler. Formda kişinin engel durumu alanı bulunmaktadır. Bu alanın işaretlenmesi gerekmektedir. Sonrasında bu rapor sisteme dahil edilmektedir. Kurum tarafınca müracaatın yapılması durumunda 3, kişi başvurularında ise rapor 2 nüsha halinde düzenlenmektedir. Daha çok nüshaya gereksinim olunması halinde başhekim onayı ile çoğaltılabilir.

Erişkinler İçin Sağlık Raporu Hazırlanması 

Erişkinler İçin Sıhhat Raporu Hazırlanması

Raporda son 6 aylık fotoğraf olması mecburi olmaktadır. Raporun müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde hazırlanması zorunludur. Erişkinler için verilecek olan kaza, yaralanma ve terör için rehabilitasyon ve tıbbi tedavi sonrası süreç için rapor verilir ve bu raporda kaza, yaralanma ve terör vakaları sebebi ile yaşanmış olan fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Raporda, hastada mevcut olan kronik hastalıklar sebebi ile yer edinen fonksiyon kayıplarına yer verilmesi doğru olmayacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Engel oranları raporda yer edinen boş bölgelere yüzdelik dilim şeklinde yazılacaktır. Rapor almak isteyen şahsın 65 yaş üstü olması durumunda yüzde 10 oranı ilave edildikten sonra engel oranları belirlenmektedir. Eklere ulaşabilirsiniz.

Erişkinlerin Sıhhat Raporlarının Geçerlilik Süresi

Erişkinlerin alacakları raporlar süreli olabileceği şeklinde sınırsız de olabilmektedir. Süreli rapor ilaç tedavisi, rehabilitasyon şeklinde uygulamalar ile hastalık oranının azalması şeklinde küçük bir ihtimal söz mevzusu olduğunda verilmektedir. Devamlı rapor ise, engel durumunun durağan(durgun) olacağının fark edilmesi durumlarında düzenlenmektedir.

Engellilik durumunda bir değişim olursa, gene engelli şahsın talebi ile engellilik durumu ile ilgili değerlendirilmeler yapılabilir ve yeni rapor hazırlanmış olur. Gene gerekçe belirleyerek raporun tekrardan düzenlenmesi söz mevzusu olabilmektedir. Rapor süresinin bitmesi üstüne, kişinin talep etmesi halinde kendisine yeniden rapor verilmesi söz mevzusu olabilmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Boş Örneği üstünden işlem yapılmaktadır.

Erişkinlerin Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi

Erişkinlerin Sıhhat Raporlarının Geçerlilik Süresi

Raporun geçerlilik süresi ile ilgili ibarenin raporda kesinlikle bulunması gerekmektedir.

Engelli Raporu Hesaplama

Yetişkinlerin birden fazla engel durumlarının olması halinde hesap Balthazard formülü ile yapılmaktadır. Bu formülün uygulamalarında kişilerin engel oranlarının tespiti yapılır. Sonrasında bu oranlar büyükten küçüğe bir sıralamaya doğal olarak tutulur. Bu oran hemen sonra yüzde 100′ den çıkarılır. Kalan ikinci sırada yer edinen oranla çarpılır. Bu çarpımın sonucu 100′ e bölünür ve çıkan sonuca en yüksek oran eklenmiş olur. Bu hesaplama yöntemi ile büyükten küçüğe yaptığımız sıralamada yer edinen 1. ve 2. sıradaki hastalıkların engel oranları bulunur. Birden fazla engel durumu olması halinde ise hesaplama için 2. ve 3. oranlar kullanılır. Yeni Doğan Çocuk Parası Nereden Alınır? adlı içeriğimizi inceleyebilir ve yeni doğan çocuklar için devlet  tarafınca verilen desteklerden yararlanabilirsiniz.

Çocuklar İçin Sıhhat Raporu Hazırlanması

ÇÖZGER vermeye yetkili olan sıhhat kuruluşlarına çocuğun bakımından sorunlu olan şahıs bir dilekçe ile müracaat yapmış olacaktır. Eğer sıhhat kuruluşunda evladı takiple yetkili olan bir doktor var ise süreç başlatılmış olacaktır. Eğer doktor yoksa ÇÖZGER yetkilileri süreci başlatacaktır. Aileden, rapor alacak olan çocukla ilgili informasyon alınır. Sonrasında çocuk araştırma yapılmak suretiyle uzmanlara gönderilir.

Çocuklar İçin Sağlık Raporu Hazırlanması

Çocuklar İçin Sıhhat Raporu Hazırlanması

Çocuğun durumunu gösteren biçim eksiksiz bir halde doldurulur. Tanılar, kodlar, bulgular, tetkikler vb. hepsi not edilir. Raporun, müracaat meydana getirilen sıhhat kuruluşunda düzenlenmesi gerekmektedir. Kurul tarafınca bir karara varılır. İnceleme yapılması için çocuğa da gereksinim duyulabilir. Hazırlanan raporda engel oranları bulunmamaktadır. Bu oranlar için bir tablo hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor sisteme kaydedilir. Eğer rapor numarası yer almıyorsa, bu rapor geçersiz olarak kabul edilecektir. Eğer engel oranı fazla ve çocuk çalıştırılamayacak ise bu durum rapora not düşülür.

15 yaş üstü çocuklar için raporda fotoğraf bulunması gerekmektedir. Rapora, çocuğun fizyolojik kayıplarının yazılması gerekmektedir.

Evlatların Sıhhat Raporlarının Geçerlilik Süresi

Hazırlanan raporda, raporun geçerlilik süresinin belirtilmesi mecburi olacaktır. Eğer engel durumunda zaman içinde azalma meydana gelebileceği şeklinde bir ihtimalin olması durumunda raporun bir süre belirtilerek düzenlenmesi gerekecektir. Sadece hasarlar kalıcı olacaksa, bu duruma gene raporda yer verilmesi gerekmektedir. Çocuğun hususi ihtiyaçlarının değişmesi söz mevzusu ise, bu değişikliğe gene raporda yer verilmesi ya da raporun tekrardan düzenlenmesi gerekmektedir.

Çocukların Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süresi 

Evlatların Sıhhat Raporlarının Geçerlilik Süresi

Eğer rapor süreli olarak düzenlenmiş ise, sürenin bitmesine 6 ay kala talep üstüne tekrardan rapor verilmesi söz mevzusu olabilir. Rapor süreli olarak düzenlenmişse, geçerlilik süresi evlatların 18 yaşını doldurmalarının peşinden geçersiz olmaktadır. Sadece 18 yaşını doldurmalarına 3 ay kala gene vasilerinin talebi ile kendilerine yeni bir rapor verilmesi söz mevzusu olabilir. Çocuklar için hususi gereksinim alanları ve ÇÖZGER raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Tam bağımlı engelli bireylerin engel durumlarının yüzde 50‘ nin üstünde olması gerekmektedir. Raporların alınması için işlem ücretleri kurumlar tarafınca karşılanacaktır. Raporlarda geçerlilik sürelerinin belirtilmesi muhakkaktır. Hazırlanan raporlar yeni düzenleme ile beraber elektronik sistemlere aktarılacaktır.

Sıhhat raporlarında meydana getirilen hileciliğe bu düzenleme ile son verilmesi hedeflenmektedir.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>