GAP DOKAP GAP KOP 2020-2023 Hayvan Hibe Başvurusu

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamında yer edinen illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar 30692 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 ve 2023 yılları aralığında yapılacak olan hayvancılık yatırımları için yatırım tutarının yüzde 50’si bakanlık tarafınca karşılanacaktır. Projelerin desteklenmesi amacı ile destekleme birimleri kurulacak ve şartları taşıyanların projeleri bu birimlerce desteklenecektir. Uygulama illeri gene Resmi Gazete’ de ifade edilmektedir. Bağışlama almak için lüzumlu şartları, başvurunun iyi mi ve nereye yapılacağı benzer biçimde bilgileri yer verdiğimiz içeriğimizden detaylı informasyon alabilirsiniz.

GAP DOKAP GAP KOP Yatırım Mevzuları

Destekleme ödemesi yapılacak olan mevzular makine ve ekipman alımları, inşaat yapımı, damızlık boğa, gene damızlık koç ve teke alımlarıdır. Projeye başvuran kişiler her bir yatırım mevzusundan bir seferliğine mahsus olarak yararlandırılacaktır. Projeleri destekleneceklere verilecek olan tutarlar Genel Müdürlük tarafınca il müdürlüklerine bildirilecektir. Proje kapsamında yapılacak olan yatırım tutarı için verilen hibelerden fazla olan kısım yatırımcı kişi tarafınca karşılanacaktır. Makine ve ekipman, hayvan alımı, inşaat vb. mevzuları için yalnız bir kereliğine bağışlama desteğinden yararlanılabilecektir. Aynı yatırım mevzusundan bir kez daha yararlanmak mümkün olmamaktadır.

Yatırım meydana getirecek olan şahıslar kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilir. Sadece sübvansiyonlu kredilerden yararlanamayacaktır. Yatırımcılar mevzuatta yer edinen hükümlere uymak durumundadır. Yeni ahır yapılması için de destek verilecektir. GAP ve KOP bölgelerinde yeni ahır yapımlarında açık ve yarı açık ahır sistemleri kullanılacaktır. DOKAP ve DAP’ ta yarı açık ve kapalı sistem ahırlar desteklenecektir. Ağıl tiplerinin seçimi İl Müdürlükleri tarafınca yapılacaktır.

İnşaat giderleri için gübre çukuru ve öteki ekipmanları zorunludur. Bunların yanı sıra yem deposu, süt sağım odaları, küçükbaş yıkama üniteleri, silaj çukurları vb. onarım inşaatları kapsamında değerlendirilmektedir. İstinat duvarları, yönetimsel bina, buzağı kulübesi, arazi düzeltme emek harcamaları vb. için destekleme ödemesi verilmeyecektir. İnşaat için yapılacak yatırımlarda malzemelerin 0 alınması gerekiyor. İkinci el ürünler yatırım amacı ile kullanılmayacaktır.

Bunların yanı sıra makine ve ekipman alımları mevzusunda komisyon tutarları baz alınacaktır. Alınacak bu ekipmanların tutarları oluşturulan yürütme birimleri tarafınca belirlenecektir. Süt sağma makinesi ve gübre sıyırıcı makineleri mevcud ahırların tadilatı ya da yeni ahır yapımında alınacaktır. Bu aletlerin bağımsız olarak alınması mümkün değildir.

Yatırım Konuları

Yatırım Mevzuları

Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği 2020-2023 Müjdesi! isminde içeriğimizden de mevzu ile ilgili detaylı informasyon alabilirsiniz.

Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları

Aşağıdaki şartları taşıyanlar yüzde 50 oranında verilecek olan hayvancılık hibelerinden yararlanabilirler;

 • ÇKS belgesine haiz olmak
 • Gerçek ve tüzel şahıs olmak
 • Bakanlık tarafınca oluşturulmuş hayvan kayıt sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvanların olması (hayvan kayıt sistemi)
 • Mevcud hayvanların minimum 1 senedir bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt edilmiş olması
 • Minimum 10, en fazla 50 anaç sığır sahibi olunması
 • Minimum 100, en fazla 200 baş anaç koyun ve keçi sahibi olunması
 • Alım ve satım işlemlerinin eş, anne, baba, kardeşler içinde yapılmaması
 • Bakanlık ya da öteki kurumlar tarafınca verilen hibelerden daha evvel yararlanmamış olmak
 • Yatırımın yapılacağı ilin proje kapsamında yer edinen iller içinde bulunması gerekiyor.
Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları

Hayvancılık Hibesinden Yararlanma Şartları

Hibelerden kimler yararlanamaz?

 • Daha evvel kamu kurumları tarafınca verilen hibelerden yararlananlar
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortakları
 •  Yukarıdaki şartlara uymayanlar uymayanlar 2020 ve 2023 yılları aralığında verilecek olan yüzde 50 hayvan desteklemelerinden yararlanamazlar. 

2020-2023 DAP-GAP-KOP-DOKAP Bağışlama Başvurusu

Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  minimum 10 en fazla 50 baş anaç sığır yada minimum 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve müracaat tarihinden minimum 1 yıl ilkin bu sistemlerde kayıt altına alınmış etken işletmesi olan gerçek/tüzel kişiler başvurabilir. Sadece Doğu Karadeniz Projesi İllerinde kayıtlı büyükbaş hayvan alt sınırı 5 baş olarak uygulanır.

GAP DOKAP GAP KOP desteklerinden yararlanmak isteyenler için başvurular her yıl 1 OCAK ile 31 MART içinde başlamaktadır.

İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı için : Yatırımın yapılacağı yerde bulunan İl Müdürlüklerine

✮  Damızlık koç, teke be boğa desteği almak için : İl ve İlçe Müdürlüklerine

✮  İnşaat yapımı, makine ve ekipman alımı ile hayvan alımları için her 3 mevzuda da yatırım yapmak isteyenlerin İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İlan edilen müracaat tarihleri, içinde bulunulan yıl için geçerli olmaktadır. Desteklerden bir sonraki yıl da yararlanmak isteyenlerin başvurularını yine etmeleri gerekmektedir. Eğer geçmiş yıllarda yatırım hayata geçirmeye karar vermiş sadece ondan sonra vazgeçmişseniz bu durumda size eksi puan verilecektir. Yatırımcı ile müdürlük içinde bir taahhütname imzalanacaktır. Bu taahhüt belgesi, daha evvel bu hibelerden yararlanılmadığı, yararlanılmış ise, verilecek olan desteğin iptaline ilişkin hükümler içermektedir.

Dokap, Gap, Kop, Dap Bağışlama Müracaat Aşamaları

Lüzumlu evraklar ile başvuruların yapılması aşamasından sonrasında sistem aşağıdaki şekilde işlemektedir;

 1. Makine ve ekipman alımları, hayvan alımları, inşaat yapılması benzer biçimde mevzularda müracaat
 2. Projelerin yürütme birimi tarafınca incelenmesi
 3. Değerlendirilmek için komisyona sevki
 4. Uygun görülen projelerin puanlanarak listelenmesi
 5. Listelerin il müdürlüklerine gönderilmesi
 6. Merkezde bulunan komisyon tarafınca asil ve yedek listelerin hazırlanması
 7. İl müdürlüğünün destek verilecekleri Genel Müdürlüğe bildiri etmesi

Bu aşamaların tamamlanmasının peşinden yatırımcı belirlenen tutarlarda desteklenecektir.

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller Hangileri?

Aşağıdaki illerde yer edinen yetiştiricilerimiz hayvan alımları ve hayvan barınaklarının inşası için lüzumlu olan finansmanı verilecek olan hibeler yolu ile karşılayabilecektir;

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller

GAP DOKAP GAP KOP Kapsamında Desteklenen İller

 • DAP İLLERİ; Erzurum, Sivas, Hakkari, Iğdır, Elazığ, Malatya, Bitlis, Kars, Bingöl, Muş, Erzincan , Tunceli, Van, Ardahan, Ağrı
 • GAP İLLERİ; Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Kilis, Gaziantep
 • KOP İLLERİ; Aksaray, Niğde, Karaman, Konya
 • DOKAP İLLERİ; Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Ordu, Giresun, Samsun

Hayvancılığa Yüzde 50 Bağışlama Veriliyor!

Damızlık boğa ve koç, teke alımlarında birim tutarları Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca belirlenmektedir. Adam ve damızlık hayvan alımlarında büyükbaş mevzusunda etkinlik gösteren 1 tane damızlık boğa, küçükbaş için mevcud koyun ve keçi sayısının yüzde 2 oranından fazla olmayacak şekilde bağışlama verilecektir. Hayvanların Bakanlık tarafınca anlatılan şartları taşımaları gerekmektedir.

Hayvancılığa Yüzde 50 Destek

Hayvancılığa Yüzde 50 Destek

Hibelerden yararlanıldıktan sonrasında üretici makbuzları ya da faturaların tutarlarına bakılacaktır. Bu belgelerde yazan tutarların yatırım tutarından fazla olması durumunda, kalan meblağ yatırımcı kişi tarafınca karşılanacaktır. Hayvanların seçimleri işlerinde uzman kişiler tarafınca yapılacaktır. İmzalanacak olan taahhütnamede, işletmenin 3 yıl süresince etken olarak etkinlik göstereceği, damızlık adam hayvanların minimum 2 yıl süre ile satılmayacağı benzer biçimde hükümler yer verilmiştir.

Bağışlama Miktarı Ne Kadar?

 • 385.000,00 TL Büyükbaş Ahır İnşaatı ve Makine Alımı için %50 bağışlama olarak 192.250,00 TL
 • 200.000,00 TL Küçükbaş Ağıl İnşaatı için %50 bağışlama olarak 100.00,00 TL dir.

Bağışlama Başvurusu İçin Lüzumlu Evraklar

Bağışlama başvurusu için lüzumlu olan evraklar Bakanlık tarafınca belirlenmektedir. Ön müracaat için Ziraat ve Orman İl Müdürlüklerine gidildiğinde aşağıdaki evrakların sunulması gerekmektedir;

 1. GAP, KOP, DOKAP ve DAP  kapsamında verilecek olan hibelerden yararlanmak istediğinizi ifade eden bir dilekçe
 2. Bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt olduğunuzu gösteren belgeler (Türkvet, ÇKS, Koyun Keçi Kayıt Sistemi vb.)
 3. Haiz olunan arazi varlıklarına dair belgeler (Tapu belgesi, kira kontratı)

Bu evraklar ile beraber hayvancılık yatırımları için bağışlama almak isteyenler İl/ İlçe Ziraat ve Orman Müdürlükleri’ ne başvurularını yapabilirler.

Kaz Hibesi Iyi mi Alınır?

Devlet tarafınca %75 oranında kaz hibesi verileceği 12 Mart Salı günü açıklandı. Devlet kaz yetiştiriciliği meydana getirecek olan çiftçilerimize %75 bağışlama ödemesi meydana getirecek. Bu proje 12 Mart tarihinde Kars ilimizde müjde olacak açıklandı.

Daha detaylı informasyon alabilmek için Kaz Hibesi Nasıl Alınır isminde içeriğimizi okuyabilir yeni bir proje için başlangıç sermayesi anlamında geri ödemesiz bağışlama alabilirsiniz.

Ödemeler Iyi mi Yapılır?

Bakanlık tarafınca müracaat işlemleri 1 yıl içinde tamamlanmaktadır. Ziraat ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yer edinen uzmanlar tarafınca yerinde araştırma emek harcamaları yapılmaktadır. Bu araştırma esnasında hak ediş cetvelleri hazırlanmaktadır. Evrakların tamamlanması peşinden bankaya yönerge verilir. Bağışlama verilecek tutarlar Genel Müdürlük tarafınca Ziraat Bankası’ na gönderilmektedir. Yatırımcı tarafınca bankaya binde 2 oranında hizmet komisyonu ödenmektedir.

Yatırımcılar tek bir mevzu için değil, proje kapsamında yer edinen 3 yatırım mevzusuna da ayrı ayrı müracaat yapabilmektedir. Meydana getirilen yerinde araştırmalardan sonrasında proje istenilen seyirde ilerlemiyorsa yatırımcıya yazılı bir halde uyarı yapılır. Haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi durumunda Kamu Alacaklarının Usulü Hakkında kanuna dayanarak yatırımcıya verilen karşılık geri alınmaktadır. Müracaat şartlarını taşıyor ve projeler kapsamındaki illerde ikamet ediyor ya da yatırım yapmak istiyorsanız lüzumlu evraklar ile 31 Mart evveliyatına kadar başvurularınızı yapabilir ve yüzde 50 hayvancılık hibelerinden yararlanabilirsiniz.

Yatırım Mevzuları  ve Uygulanacak Bağışlama Oranı (%)

İNŞAAT
Yeni ahır/ağıl yapımı yada tadilatı                        %50
HAYVAN ALIMI
Damızlık boğa yada koç-teke alımı                      %50
MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI
Gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım makinesi        %50


About admin

Check Also

Devlet’ten Tarım Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Ziraat yada da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz için toplamda 3 milyar 400 milyon hazineye ilişik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>