Gayri Sıhhi Müessese Nedir? Çalışma Ruhsatı Belediyelerden Nasıl Alınır?

İşletme sınıflarını sizlere tanıtmaya sitemizde devam ediyoruz. Bu seferki tanıtacağımız işletme türü gayri sıhhi müesseselerdir. Gayri sıhhi kurum nedir ? olduğu ve belediyelerden işletmesinin bu sınıfta yer edinen girişimcilerin işletme ruhsatlarını iyi mi alabileceklerinden bahsedeceğim. Doğal olarak ayrıca gayri sıhhi işletme türlerine örnek vermeden de geçmeyeceğim.

Gayri Sıhhi Kurum Nedir?

Gayri sıhhi kurum, insan ve çevre sağlığına ciddi boyutlarda zarar veren işletmelerdir. Bu işletmeler de kendi aralarından 3 sınıfa ayrılmaktadır. Sınıflandırmaların amacı işletmenin ne kadar boyutta gayri sıhhi şu demek oluyor ki sağlıksız bir yapı boyutunda bulunduğunun belirtilmesidir. Sınıflandırmalar şu şekilde olur.

 • Birinci derslik gayri sıhhi
 • İkinci Derslik gayri sıhhi
 • Üçüncü derslik gayri sıhhi işletmeler.

olmaktadır. Bu 3 modeldeki işletmelerin emek verme ruhsatlarını yönetmelik gereğince değişik devlet kurumları vermektedir. Sınıflara nazaran bu tarz şeyleri tanımlar isek,

 1. Birinci sıfır gayri sıhhi işletmelerin emek verme ruhsatlarını sıhhat bakanlığı
 2. İkinci seviyedeki işletmelerin emek verme izinlerini Valilikler
 3. Son olarak ise üçüncü sınıftaki işletmelerin emek verme ruhsatlarını ise kaymakamlıklar tarafınca sağlanmaktadır.

Sadece burada gayri sıhhi işletmenin açılacağı sınır oldukça önemlidir. Bunun önemi ise eğer işletmeler besin haricinde bir üretim meydana getirecek ve büyük kent belediyesi sınırları içinde kurulacaklar ise 3030 sayılı büyük kent belediyesi kanunu uyarınca emek verme ruhsatlarını ilgili belediyelerden almaları gerekmektedir.

Gayri Sıhhi İşletmelere Örnekler ve Müracaat Belgeleri

1995 tarih ve 22416 sayılı resmi gazetede piyasaya sürülen müesseseler yönetmeliğince gayri sıhhi işletmeler daha öncede belirttiğimiz benzer biçimde 3 sınıftan oluşmaktadır. Bu sınıflara ilişik örnek işletmeler ise resmi gazeteye nazaran aynen şu şekildedir.

Gayri sıhhi işletmeler için resmi gazetede piyasaya sürülen tebliğe nazaran işletmenin faaliyete geçebilmesi için iki alanda belgeler talep edilmektedir. Bunlardan biri yer seçimi ve tesissin kurulabilmesi amacı ile istenilen belgeler bir diğeri de işyerinin açılışı için talep edilen lüzumlu belgelerdir.

Tesisin Kurulması ve Yer Seçimi İçin İstenilen Lüzumlu Belgeler

 1. Müracaat dilekçesi ve beyannamesi
 2. İşletmenin kurulacağı yeri gösteren onaylı plan ve belgeler
 3. İş akım izahat raporu ile şeması
 4. Kurul tarafınca hazırlanacak olan tesis kurma raporu ile yer seçimi
 5. Çevresel atıklara karşı işlemenin almış olduğu tedbirleri gösteren belgeler

Açılış İzni İçin İstenilen Lüzumlu Belgeler Nedir?

 1. Baş vuru dilekçesi
 2. İmarca tasdiklenmiş olan sıhhat koruma bandının işaretlendiği durum planı
 3. Herhangi patlama ve yangın durumunda alınan tedbirleri gösteren dokümanlar
 4. Görevli müdür sözleşmesi
 5. Devamlı olarak minimum olarak 50 işçi çalıştıran işletmelerden 180 kanun maddesi gereğince çalıştırılan sağlım mensubu sözleşmesi
 6. Emisyon ile boşalma izinleri
 7. İşletme belgesi
 8. Sıhhat müdürlükleri tarafınca hazırlanan çevre sağlığı değerlendirme formları
 9. Kurul tarafınca hazırlanıp tanzim edilen izahat raporu

istenilmektedir. Bu belgeleri hazırlayan işletmeciler belediyelere işyeri açma ruhsatı alabilmek için BURADAKİ müracaat formları ile müracaat edebilirler.