Genç Çiftçi 2020 Projesi Hayvan Teslim Süresi Nasıl İşler?

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Ziraatçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında bildiri 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlk kez gençlere yönelik olarak ve 30 bin TL tutarla verilen desteklemeler büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu proje basın nezdinde de çoğunlukla takip edilen ve gündemde tutulan bir mevzu haline gelmiştir. Proje dahilinde büyükbaş ve küçükbaş verilecektir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafınca teslim edilecek 8 bin tane büyükbaş sığır, 600 tane manda, 3 bin 820 tane koyun ve 80 tane keçi bulunmaktadır. 12 bin 500 genç ziraatçi bu projeden yararlandırılacaktır. Toplamda 43 bin tane büyükbaş hayvan ve 132 bin 840 tane küçükbaş hayvan genç çiftçilere TİGEM tarafınca temin edilerek ulaştırılacaktır.

Amaç Sürdürebilirliği Sağlamak

Bu proje ile amaçlanan bir oldukca başlık vardır. Öncelikli amaç ise ziraat ve hayvancılık alanlarında sürdürülebilirliği sağlamaktır. Genç çiftçilere destek verilerek sektöre yöneltilmeleri sağlanmaktadır. Ek olarak gelir düzeyinde de ciddi bir artış sağlanması hedeflenmektedir. Tarımsal alanların da boş bırakılmayarak ziraat amaçlı kullanılması hedeflenmektedir. Ek olarak gençleri ziraat sektörüne yönelterek istihdam sağlanması da amaçlar içinde yer almıştır. Bitkisel, tarımsal, bölgesel ürünler, tıbbi ve aromatik nebat yetiştiriciliği, bu alanlarda üretilecek ürünlerin paketlenmesi ve istiflenmesine yönelik olarak yapılacak projelerin kabulü halinde 30 bin TL bağışlama verilecektir.

Müracaat Yapanlarda Aranacak Özellikler

Başvurular bazı kriterler dikkate alınarak kabul edilecektir. Bu şartlar;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük ve 41 yaşından ufak olmak
 • Okuma ve yazma bilmek
 • Müracaat meydana getirilen tarih itibari ile hiçbir kurumda örgün eğitim görmüyor olmak
 • Denetimli serbestlik ya da tamamlanmamış askerlik hizmeti bulunmamak
 • 15 tane büyükbaş ve 50 tane küçükbaştan fazla hayvana haiz olmamak
 • Müracaat meydana getirilen tarih itibari ile 50 tane arılı kovana haiz olmamak ve Türkiye Arıcılar Birliği üyesi olmamak
 • Daha ilkin Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca herhangi bir bağışlama programına dahil olmamak
 • Daha önceki bağışlama başvurularının kabul edilip sonrasında iptalinin istenmemesi
 • Sigortalı çalışan olmamak
 • Ek olarak kişinin evli olması durumunda eşinin de ücretli olarak çalışmıyor olması gerekecektir.
hayvan-hibe

Hayvan hibelerini Ziraat İşletmeleri Genel Müdürlüğü verecektir.

Belirlenen Proje Mevzuları

Tebliğe gore büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arı, arı sütü, polen vb. arıcılık ile ilgili üretim, ipekböceği, fidan, fide, süs bitkileri, örtü altı yetiştiriciliği, oldukca senelik yem bitkisi, kültür mantarı üretimi, bölgesel ürünlerin üretimi, bitkisel ve hayvansal üretimi mevzularında destekleme ödemesi yapılacaktır. Genç ziraatçi projesi detaylı informasyon için tıklayınız.

Müracaat Süreci

Bakanlık tarafınca genç çiftçilerin sisteme giriş yaptıkları, informasyon akışının sağlandığı bir portal bulunmaktadır. Başvurular https://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yapılır. Sadece bu sayfa üstünden yapılacak başvurular ön müracaat niteliğini taşımaktadır. Kati başvurular projenin uygulanacağı mekanın bağlı bulunmuş olduğu Ziraat ve Orman İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılır. Müracaat süresinde tamamlanması ihtiyaç duyulan bazı belgeler vardır. Nüfus cüzdanı fotokopisi, SGK’ dan şahısın kendisi ve eşi için alacağı çalışan olmadığı gösterir belge, projeye müracaat yaptığına dair dilekçe, proje hakkında bilgilerin yer almış olduğu biçim, taahhüt belgesi, tahsilli bulunduğunu gösteren belge ya da mezuniyet belgesi fotokopisi, ikamet belgesini hazırlayarak bizzat müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin teslimi sonrasında bir tutanak tutulur. Bu tutanak 5 iş günü içinde değerlendirmeyi meydana getirecek olan birime teslim edilir. Projede bağışlama yapılacak miktar KDV hariç olmak suretiyle hesaplanır. Taahhüt belgesini incelemek için tıklayınız.

genç-çiftçi

Genç Ziraatçi Sistemi giriş ekranı

Müracaat aşamasından sonrasında projelerin değerlendirme komisyonu tarafınca incelemesi yapılır. Bu projelerin 10 iş günü içinde değerlendirilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Değerlendirme sonrası kati listeler Bakanlık tarafınca belirlenen yerlerde duyuru edilir. Öne sürülen nedeni beyan edilmek sureti ile müracaat reddedilebilir ya da iptal edilebilir. Komisyonun vereceği kararlar kesinlik taşımaktadır. Projesi kabul edilenler ile bir sözleşme imzalanacak ve sonrasında hibelerinin taraflarına ödenebilmesi için müracaat yapılacaktır. Ödeme Ziraat ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol neticesinde Ziraat Bankası tarafınca gerçekleştirilecektir.

Projenin Kabulü Sonrasındaki Aşamalar

 1. Komisyonun belirlediği listelerde adları yer edinen genç çiftçiler için bir bağışlama sözleşmesi imzalanır.
 2. Bu bağışlama sözleşmesi projenin kabulünden sonrasında 5 iş günü içinde hazırlanmış olur ve onaylanır.
 3. Sözleşmeyi imzalamayan çiftçilerin yerine yedek listesinin üst sırasından adım atmak suretiyle kişiler çağrılır ve sözleşme onlarla imzalanır.
 4. Bağışlama mevzularına gore Bakanlıkça ödeme günü belirlenir.
 5. Bu ödeme gününde ödemenin gerçekleşmesi ile ilgili başvurularını yaparak ödemelerin tahsilatını talep ederler.

Bağışlama Desteğinin Ödenmesi

Genç ziraatçi sözleşmeyi imzaladıktan sonrasında ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat ve Orman Bakanlığına sözleşmenin bitiminden sonrasında 5 iş günü içinde talepte bulunur. Başvurular kabul edilerek belgelerin teslim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde tespit için ziyaret yapılır. Tespit neticeleri rapora kaydedilir. İlçeler ödeme çizelgelerini İl Müdürlüklerine, İl Müdürlükleri ise Genel Müdürlüklere gönderir. Ödeme özetleri bankaların istedikleri şekle dönüştürülerek hibeler verilmeye başlanır.  Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile ve Türk Lirası cinsinden yapılır. Bakanlıkça belirlenen kurallara gore ödeme ön ödeme ya da ödeme şeklinde olabilir. Hayvancılık desteklemeleri ise Genel Müdürlük tarafınca sahiplerine ulaştırılır.

Haksız yere bağışlama alan kişiler gecikme zamları güncel oranları dikkate alınarak kanuni faizler de ilave edilerek geri alınır. Bu yargı 6183 Kamu Alacaklarının Eğitim Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Belgeleri doğru olarak düzenlemeyenler de  bu vaka neticesinde görevli tutulur. Bu şekilde haksız kazanç elde edilmiş kişiler 5 yıl süre ile devletin vereceği hiçbir bağışlama ya da destekleme ödemesinden yararlanamazlar. Sözleşme ödemenin yapılmasından itibaren 2 yıl süre ile değiştirilemez. Genç ziraatçi projesinin sektörleri ile ilgili informasyon almak için tıklayınız.

Projesi kabul edilenlerin bağışlama ve hayvancılık destekleme temin ve teslim işlemleri TİGEM tarafınca yapılacaktır. 2019 senesinde Genç Ziraatçi Projesi için başvuruları alınmaya devam edilecektir.


About admin

Check Also

Genç Çiftçi Sonuçları 2020 (YEDEKTEN KAZANANLAR)

Genç ziraatçi sonuçlarının E-devlet üstünden açıklanması beklenirken Resmi Gazete’de piyasaya sürülen bir tebliğname ile Bakanlık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>