Hayvan Almak İsteyen Çiftçiye Devlet Kredisi (GÜNCEL)

Büyükbaş, küçükbaş, koyun, keçi, inek, sığır, dana, düve, arı, koza, ipek böceği, manda, malak, düve, dana, kurbanlık, et hayvanı, süt hayvanı, etçi sığır, tavuk, hindi, ördek, kaz, horoz almak için Devlet destekli bağışlama kredilerden bahsedeceğiz.

Büyükbaş yada Küçükbaş Hayvan Kredisi

Devlet, yerli üretimi desteklemek ve ekonomiye destek olmak amacıyla, üreticiyi çeşitli teşvik programları ile desteklemektedir. Bu kapsamda, hayvancılık yapmak isteyen girişimcilere de, çeşitli krediler vermektedir. Gerek Devlet bankaları ile, gerek KOSGEB ile gerekse kooperatifler ile birçok üreticiye Hayvan alımı için devlet desteği verilmiştir.

Ilk olarak devlet desteklerinden yararlanmak için, yapmak istediğiniz iş ile ilgili iyi bir iş planı hazırlamalısınız. Bu iş planında, alacağınız hayvan cins ve miktarından, barınağına, bir senelik ve beş senelik hedeflerinize kadar, tüm ayrıntıları bu projeye dahil etmelisiniz. Devlet üreticiye hayvan alımı için devlet desteği sağlarken, üreticinin zarar ve batkı etmemesi için lüzumlu tedbirleri almaktadır.

hayvan-almak-isteyene-devlet

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kredisi

Ziraat Bankası;

Devlet Hayvancılık kredilerinin bir çoğunu, Ziraat Bankası vasıtasıyla vermektedir. Banka tarafınca çiftçilik ile uğraşmak isteyen, küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, arıcılık, balıkçılık benzer biçimde alanlarda kredi almak isteyen çiftçilere çeşitli şartlar dahilinde kredi vermektedir. Bu kredilerin faizleri piyasanın en alt seviyesinden üreticilere verilmekte, bazı programlar dahilinde sıfır faizli devlet destekleme kredileri verilmektedir. Kredilerden gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Makine ve teçhizat alımları ile mevcut makinelerin bakımlarının yapılması ve sorunların giderilmesi, sigorta, yem, yakıt, zirai ilaçlar, arazi kiraları vb. mevzularda da krediler verilmektedir. Bu alanlarda verilen işletme kredilerinin yanı sıra tarla alımı, süt ekipmanları, hayvan barınaklarının yapılması, hayvan alımları, güneş enerjisi vb. mevzularda da yatırım kredileri verilmektedir. Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca aranan şartlara haiz olanlar Ziraat Bankası düşük faizli hayvancılık kredilerine başvurabilirler.

Kredi başvurusu Ziraat Bankası şubelerine yapılacaktır. T.C. kimlik belgesi, Ziraatçi Kayıt Sistemi’ ne kayıtlı olunduğunu gösteren belge, 3 senedir tarımsal etkinlik ile uğraştığınızı kanıtlayan belge, krediye güvence olarak gösterilecek belgeler, arsa ve arazi tapularının fotokopileri ile size en yakın Ziraat Bankası şubelerine müracaat yapabilirsiniz.

Ziraat Kredi Kooperatifi

Öte taraftan, Ziraat ve Kredi Kooperatifleri tarafınca da, hayvan alımı için devlet destekli krediler verilmektedir. Bu krediler şunlardır; Donatma, Genel İhtiyaç, Tohumluk,  Hayvancılık İşletme, Tarımsal İlaç, Akaryakıt,  Kimyevi Gübre, Tarımsal Vasıta-Gereç, Hayvancılık Donatma, Tarımsal Sulama Kredileridir.

Ziraat Kredi Kooperatifleri tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi adına düşük faizli kredi vermektedir. Bu krediler küçükbaş, büyükbaş, sığır, düve, su ürünleri, kanatlı benzer biçimde mevzularda verilmektedir.

Yukarıdaki tabloda kredi üst limitleri, uygulanacak faiz indirimleri ve destekleme ödemesi yapılacak olan sektörler belirtilmiştir. Bu kredilere Ziraat Bankası aracılığı ile başvurulacaktır. Son müracaat zamanı 31 Aralık 2020′ dir. Tabloyu incelediğimizde genel olarak 100 bin TL. limitli olan hayvancılık kredilerinin yatırım dönemlerinde uygulanacak olan faiz indirimi oranı yüzde 100′ dür. Yaygın hayvansal üretim, damızlık düve, sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği, küçükbaş, damızlık kanatlı benzer biçimde sektörlerde yatırım döneminde krediler 0 faizli olarak kullandırılacaktır. 2015 sayılı resmi gazetede yayınlanmış tebliği incelemek için tıklayınız. 

Ziraat Kredi Kooperatifi Kredi Limitleri

Ziraat kredi kooperatifi, almak istediğiniz sektöre gore 20 bin liradan, 1.000.000 TL. Ye kadar çeşitli krediler vermektedir. Doğal olarak bu krediler, sektöre, talep eden kişiye ve proje gore değişim göstermektedir. Ziraat Kredi Kooperatifleri Hayvan alımı için devlet desteği sağlarken, genel itibariyle kullanıcının birleşke üyeliği ve üyelerden bir yada birkaçının kefilliği öngörülmektedir. Kefillerden isteyen şartlar ise şöyledir; Kredinin; ödeme gücü bulunan minimum iki ortağın ortaklaşa borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması, 20.000.-TL’ ye kadar tespit edilen krediler için Birleşke Yönetim Kurulunca uygun görülmek kaydıyla minimum 2 ortağın kefaleti sağlanarak maddi güvence alınmayabilir.

Birleşke ortaklarına 20.000.-TL’ nin üstünde kullandırılacak krediler için; müteselsil kefalet müessesesi yanında kesinlikle taşınmaz mal ipoteği yada taşıt aracı, traktör rehini alınacaktır. Sadece, Birleşke Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde; 20.001.-TL ile 30.000.-TL içinde kredi tespit edilen ortaklara, minimum 3 ortak kefil yada minimum 2 ortak kefille beraber ortak olması aranmaksızın 1 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla minimum 3 kefille, 30.001.-TL ile 40.000.-TL içinde kredi tespit edilen ortaklara, minimum 4 ortak kefil yada minimum 2 ortak kefille beraber ortak olması aranmaksızın 2 kamu görevlisi kefil alınması kaydıyla minimum 4 kefille, maddi güvence alınmaksızın kredi kullandırılabilecektir. denilmektedir.

Hayvan alımı için uygun faiz oranları ile kredi veren bankalar

Devletimizde hizmet vermekte olan, yatırım ve mevduat bankalarının nerede ise tümü tarafınca, hayvan alımı için kredi verilmektedir. En uygun vade ve faiz seçenekleri veren bankaları tespit ederek, tekliflerini değerlendirebilir ve kredi başvurusu yapabilirsiniz.

  • Ziraat Bankası,
  • Şekerbank,
  • Halk Bankası,
  • Denizbank,
  • İş Bankası bu bankalar arasındadır.

Hayvan almak isteyen çiftçiye devlet kredisine benzer haberimiz için tıklayınız.

Denizbank Tarımsal Yatırım Kredileri

Denizbank tarımsal işletmelere süt ve besi hayvanı alım kredi adı altında krediler vermektedir. Bunların yanı sıra tarımsal makine ve teçhizat alımlarında da çiftçiler desteklenmektedir. Hayvanlarından süt elde edip geçimlerini buradan sağlayanlar için sağma makinesi ya da süt soğutmak için lüzumlu olan ekipmanın alınması için 60 ay vade ile kredi verilmektedir. Bu makine ve teçhizatın satmaca tutarlarına bakılarak bu tutarların en fazla yüzde 75′ i oranında kredi verilmektedir.

60 ay vade ile kredi verilen öteki mevzu ise süt hayvancılığı yapmak için hayvan alınmasıdır. Sığır almak için kullandırılacak kredinin oranı gene satmaca değerinin yüzde 75 i oranında olmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği işinde kullandırılacak olan sığırların alınması için de kredi verilmektedir. Bu krediler ise yılda 2 kez ödemeli olmakta ve vadeleri en fazla 1 yıl olmaktadır. Kredi üst limiti gene %75 oranındadır. Öteki krediler ile ilgili informasyon almak için tıklayınız.

Hayvan yetiştiriciliği işinde kullandırılacak olan sığırların alınması için de kredi verilmektedir. Bu krediler ise yılda 2 kez ödemeli olmakta ve vadeleri en fazla 1 yıl olmaktadır. Kredi üst limiti gene %75 oranındadır.


About admin

Check Also

Devlet’ten Tarım Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Ziraat yada da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz için toplamda 3 milyar 400 milyon hazineye ilişik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>