Hayvan Başına Verilen Destek Miktarları 2020

Hayvan Başına Verilen Destek Miktarları Belli Oldu

Anaç manda desteklemesi her hayvan için 400 liradır. Bu desteklemeden yararlanmak için şartlar alttadır;

Hayvancılık destekleme ödemelerinden faydalanacak yetiştiricinin;

Hayvancılık destekleme ödemesi alacak olan yetiştiricinin üstüne kayıtlı işletmeleri ve anaç mandaları TURKVET veri tabanına kayıtlı olmalıdır.

Anaç mandaları, o yılda belirlenen müracaat tarihinden ilkin işletmeye gelmiş olmalıdır.

Anaç Manda Yetiştiriciliği Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, müracaat tarihleri içinde;

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde, üye olanlar ve birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar birliklere, üye olma şartlarını taşımayan yetiştiriciler Ziraat il-ilçe Müdürlüklerine destekleme müracaat dilekçesi ile,

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunmayan illerde Ziraat il-ilçe Müdürlüklerine  Bakanlık tarafınca oluşturulan dilekçe ile müracaat yaparlar.

Manda Ödemeleri;

  1. Manda desteklemesi alacak yetiştiricilerin hayvanlara ilişkin ilgili kayıtlarının ve anaç mandalarının TURKVET sisteminde güncellenmesinden,
  2. İstenilen ve belirlenen müracaat tarihleri içinde başvuruda bulunmaktan,
  3. Destekleme ödemelerine yönelik 15 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süre ile askıya çıkarılar bilgilerini denetim etmekten, yanlışlık var ise düzeltilmesi için itirazda bulunmaktan mesuldür.

Anaç Sığır

2 yaşını tamamlamış ve yapay tohumlama ile tohumlanmış kültür ırkı ve melezi sığırların yetiştiricilerine yetiştirici ve üretici örgütüne üye olması şartı ile hayvan başına yılda bir kez ödeme yapılmaktadır.

Desteklemede, her senenin son günü (31 Aralık) E-Islah ve Türkvet veri tabanlarındaki sığır mevcudu dikkate alınmaktadır. Bu tarihten sonrasında E-Islaha kaydedilen sığırlar destekleme kapsamına girmez.

Yapay tohumlama kayıtları da destekleme yılını takip eden senenin 15 Şubat evveliyatına kadar E-Islaha kaydedilmelidir.

Besilik Materyal Anaç Sığır

Bu destek; GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde  vatanımızda desteklenen bölgelerdeki 35 ilde uygulanmaktadır.

Desteklemede temel olarak; destekleme yılının son günü 2 yaşını tamamlamış (ör: 2015 yılı için 01.01.2014 ve öncesi doğum tarihindeki) ve kombine yada etçi ırk boğa spermasıyla yapay tohumlama kanalıyla yada Bakanlıkça dağıtımı yapılmış doğal tohumlama boğası ile tohumlanmış yerli, kombine yada etçi ırk ve melezi sığırların yetiştiricilerine, mevzuatta belirtilen bir yetiştirici/üretici örgütüne üye (ön soy kütüğünde kayıtlı olanlarda örgütlülük şartı aranmamaktadır) olması şartı ile hayvan başına yılda bir kez ödeme yapılmaktadır.

Desteklemede, her senenin son günü (31 Aralık) E-Islah ve Türkvet veri tabanlarındaki sığır mevcudu dikkate alınmaktadır. Bu tarihten sonrasında e-ıslaha kaydedilen sığırlar destekleme kapsamına girmez.

Yapay tohumlama kayıtları da destekleme yılını takip eden senenin 15 Şubat evveliyatına kadar E-Islaha kaydedilmelidir.

Etçi ırklar anaç sığır başına 350 TL. destekleme ödenecektir.

Islah Amaçlı Süt İçeriğinin Belirlenmesi

Bu destek; Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Tekirdağ illerinde uygulanmaktadır.

Destekleme yılının 31 Aralık günü minimum 10 baş saf ırk ineğe yada minimum 10 baş destekleme alabilecek ineğe haiz, soy kütüğüne kayıtlı yetiştiricilere yılda bir kez ödeme yapılmaktadır.

Islah amaçlı süt içinde ne olduğunun belirlenmesi amacıyla meydana getirilen analizler, Islah Amaçlı Süt Analizi Meydana getiren ve direkt E-Islaha veri aktaran laboratuvarlarda yapılmalıdır.

Büyükbaş hayvancılık yetiştiricileri inek için destekleme yılının 31 Aralık evveliyatına kadar yaptırır.

  1. Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL./baş.
  2. Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır   225 TL/baş

Tarım ve Hayvancılık 2020 Hibe Destekleri ile ilgili hazırlamış olduğumuz içerikten detaylı data alabilirsiniz.

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca çiftçilerimiz için ayrılmış olan 16,1 milyar TL bütçe bulunmaktadır. 4 ay ve üstü buzağı desteklemelerinin 2. dönem başvuruları 2 Mayıs tarihinde başlayacaktır. Hayvan başına verilecek olan destek tutarı buzağılar için 350 TL, soy kütüğüne kayıtlı olan buzağılar için 500 TL, döl kontrollü buzağı yavrusuna ilave olarak 50 TL destek verilecektir.

Malak desteklemeleri için malak başına verilecek olan destek tutarı 400 TL’ dir. Adam sığırlar için verilecek olan  besi desteği başvuruları 11 Ocak evveliyatına kadar yapılacak ve hayvan başına 250 TL destek verilecektir.

Ek olarak ilgili bakanlık tarafınca sürü yöneticisi istihdam desteği başvuruları alınacaktır. Destek verilecek olan mevzular çeşitlilik arz etmektedir. Bakanlık  tarafınca öteki desteklemeler ile ilgili hayvan başına verilecek olan destek tutarları belirlendiğinde sizlere data vermeye devam edeceğiz.


About admin

Check Also

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Kooperatif Kredisi 2020

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği tarımsal krediler ve 2020 yılını da kapsamaktadır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>