İmar Affı Yasası Başvuru Şartları (Kaçak Katlara İzin)

İmar Affı geçen yıl meydana getirilen seçimlerden ilkin tekrardan gündeme geldi. Bu mevzu hakkında eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız izahat yapmıştı. İmar affı geleceğini belirtirken “imara aykırıkların ve işgallerin bulunduğunu 1 hafta içinde bayındır affı yasa tasarısının TBMM gündemine geleceğini, imara uygun olmayan meydana getirilen için vatandaşların cüzi bir karşılık karşılığında kayıt işlemlerinin yapılabileceğini beyan etti.

İmar Barışı Getirilecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada bayındır barışı getireceklerini ifade ederken, buradan elde edilecek gelirin ise kentsel dönüşümde kullanılmasının hedeflendiğini anlatmıştı. İmar affından elde edilecek gelirler hususi bir bütçede toplanacak. Bu bütçeden Belediyeler tarafınca sıfır faizli kredi verilecek. Krediden yararlanmak isteyenlerin yerlilik koşulunu taşıyor olması gerekecek. Sayın Bakan bu bütçenin bina bazlı değil, alan bazlı dönüşüm yapmakta olan Belediyelere tahsis edileceğinin altını çizdi.

İmar İzni Iyi mi Alınır?

İmar izni alınması için ilk olarak binanın yapılacağı bölgenin arsa olması gerekir. Arsa bayındır izni verilen arazilere denmektedir. Arazi ise hemen hemen üstünde ev yapılmasına yasal olarak izin verilmemiş kara parçalarıdır. Aynı bölgede bulunmakta olan imarlı araziler, imarsızlara bakılırsa daha pahalıdır. İmarlı bir arsanız var ise bu arsa da yapı izin ve denetim işlemlerini yeri getirmeniz durumunda bina inşaa etmenize olanak bilinmektedir. Kamuoyunun gündemini meşgul eden bayındır affı ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması için bir olanak teşkil etmektedir.

İmar Affı Şartları Belirlendi! Ilkin Başvurmak Gerekiyor.

Her Bölgenin İmar İzni Aynı mı?

Belediye Başkanlıkları ve Tapu Kadastro Müdürlüklerince il ve ilçelerin bayındır planları belirlenmekte olup, her bölgenin bayındır izni birbirinden farklıdır. Bu belirgenlik tespit edilirken arsanın tabiat ve iklim koşulları ile ekonomik genel duruma bakılırsa tespiti yapılmaktadır. Eğer imarlı bir arsa yada imarı olmayan bir ev satın alacaksanız, bölgenin bayındır planı hakkında Tapu Kadastro Müdürlükleri yada Belediye Başkanlıklarından detaylı informasyon alabilirsiniz. İmar hakkında informasyon alınması sonrasında ev yapmak isteyen vatandaşın Resmi Kayıtlı bir mimara proje çizdirerek faaliyetine başlaması gerekiyor.

İmar Affı Neleri Kapsayacak?

İmar affı tapusuz arazilere tapu verilmesi benzer biçimde bir mevzu değildir. Bu devletin mallarının bağışlama edileceği anlamına gelmez. Yalnız imarsız bölgelerde meydana getirilen evlerin bayındır altına alınması anlamına gelmektedir. Yasa tasarısı hemen hemen meclise gelmedi sadece mecliste onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesi durumunda binlerce kişinin bu bayındır affından yararlanabileceği değerlendiriliyor.

İmar Affı Yasası Yolda!

İmar planları Belediyelerin kentleşme programlarına bakılırsa belirlenmektedir. Kentsel dönüşüm programlarında bu programla müştereken yürütülmektedir.

İmar İzni Olmayan Bölgelere Ev Yapmanın Dezavantajları Nedir?

Eğer bayındır izni olmayan bir bölgeye ev yapmış olursanız, yaşayacağınız en büyük sorun elektrik, su, doğalgaz benzer biçimde hizmetleri alamamanızdır. Ek olarak Belediye Başkanlıkları tarafınca tarafınıza cezai işlem uygulanabilir. Yeni bir ev sahibi olmak isteyenler için bu düzenlemede herhangi bir madde olmasa da, konut birikim hesabı uygulaması ve Devlet Destekli Konut Kredisi uygulaması devam ediyor.

İmar Affı Yasasında Son Durum Ne?

Seçimlere azca bir süre kala mevzu ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

 • İmara iskana aykırı olarak inşa edilen binalar belirlenen bir ücret karşılığında kayıt altına alınabilecek.
 • Türkiye’de ki toplamda 25 milyon bağımsız yapının %60′ ı imarsız olarak inşa edilmiş durumda,
 • İmarsız yapıyı Kayıt altına alma formülü belirlenecek,
 • Kamu arazisine inşa edilen kaçak yapılar bayındır affı dahilinde olmayacak.
 • İmar verilecek yapının çürük olup olmadığı denetlenecek,
 • Bina inşa metre karesi 900 TL. olarak belirlendi. Buna bakılırsa bir hesaplama yapılacak. Mesela 50 metre kare olan bir arsa için 45.000 TL. karşılık ortaya çıkarken bu bedelin yüzde 3’ü üstünden hesaplama yapılacak. Bu hesaplama sonucunda 1.410 TL. benzer biçimde bir karşılık ortaya çıkabilecek. Bu hesaplama binaya, bölgeye bakılırsa değişim gösterebilecek.
 • Yasa 16 milyona yakın binayı ilgilendiriyor,
 • Yapı sahibi imara ve iskana aykırılığını bildirecek,
 • İstanbul ilimizin Sultanbeyli, Üsküdar, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Sarıyer benzer biçimde bölgeleri kaçak yapılaşmanın en yoğun olduğu bölgeler olarak nitelendiriliyor.
 • Mesela 3 kat izin bayındır izni olmasına karşın 4 kat meydana getirilen binalar da bayındır affı kapsamına alınacak.
 • İllerde ikamet eden vatandaşlar aftan yararlanmak için ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine müracaat yapacaklar.


Twitter üstünde ise birçok kullanıcı bayındır affının seçimler için bir alt yapı emek harcaması olacağı ifade ediliyor. Twitter yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz: Sosyal Medya’da İmar Affı Yorumları

imar affı

bayındır affı yasasında son durum nedir?

Tasarı Halinde Olan İmar Affında Şu Maddeler Yer Alıyor;

MADDE 13- 3/5/1985 tarihindeki ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız yada ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve bayındır barışının sağlanması amacıyla; 30/09/2017 tarihinden ilkin yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 31/12/2018 evveliyatına kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.
*Bu tespitler, yapının ve arsasının iyelik durumu, yapı derslik ve grubu ve öteki hususlar Bakanlık tarafınca hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına bakılırsa kaydedilir.
*Meydana getirilen tespit sonucunda arsa emlak kıymeti ile yapı ortalama maliyeti toplamı üstünden (%3) oranda alınacak kayıt bedeli müracaat sahibi tarafınca 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri hususi hesabına yatırılır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ek olarak bölgelere bakılırsa kademelendirmeye ve müracaat süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yapı Kayıt Belgesi; yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ilişkin olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
*Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile eğitim edilemeyen yönetimsel para cezaları iptal edilir.
*Yapı ruhsatı almış yapı kullanma izin belgesi almamış yada yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin üçte iki finansdestegi.com çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, üçüncü fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Birinci fıkrada sayılan yapı sahiplerinin binalarında kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.
*Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30/3/2014 tarihinden ilkin Hazineye ilişkin taşınmazlar üstüne inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa da tahsis edilebilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî yada akdi haleflerinin talepleri üstüne taşınmazlar Bakanlıkça rayiç karşılık üstünden direkt satılır. Bu durumda elde edilmiş gelirlerin yüzde ellisi genel bütçeye, yüzde ellisi ise 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm finansdestegi.com projeleri hususi hesabına gelir olarak kaydedilir. *Ek olarak bu gelirler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz. *Bu belgenin geçerlilik süresi yapının tekrardan yapılmasına yada kentsel dönüşüm uygulamasına kadardır. Yapı Kayıt Belgesi, sahibine bu maddede sayılanların haricinde bayındır açısından başkaca bir hak sağlamaz. Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan bayındır mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız İstanbul ve İzmir benzer biçimde illerimizde oldukça sayıda kaçak yapının bulunduğunu belirtti ve hiçbir partiye ilişkin belediyenin bu yapılara ceza kesemediğini söyledi. Yapılacak seçimler öncesi verilen böylesi bir kararın yurttaşlarımız için hayırlı olacağını ifade etmek gerekiyor. 2020 senesinde Yapı Kayıt Belgeleri’ ne yurttaşlarımız kavuşmuş olacaktır.

Ödemeler için bilhassa kamu bankaları tarafınca oluşturulmuş yüzde 1,33 faiz oranları ile sunulan kampanyalara başvurabilirsiniz.


About admin

Check Also

Konut Kredisini En Düşük Faizli Yapılandıran Bankalar

Konut kredisi almak isteyenlere müjde. 2020 senesinde konut kredisi faizleri düşmüştür. Ek olarak konut kredisi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>