İş Yeri Açacaklardan Belediyeler Tarafından İstenilen Formlar

İster devlet tarafınca sağlanan teşvik olanakları dahilinde bir iş yeri kuracak olun, ister iseniz de 2020 da kendi öz sermayeniz yada çeşitli bankalardan kredi çekerek bir işletme açacak olun, kesinlikle işletmenin emek harcama ruhsatını alabilmek için bağlı olduğunuz belediyeye şahsen yada noter onayı ile yetkilendireceğiniz kişi tarafınca müracaat etmeniz gerekmektedir. Gayri ve sıhhi işletme tanımlaması dahil olmak suretiyle bu alanda iş kuracaklar için belediyeye müracaat formları ve sonrasında ise istenilen lüzumlu evrakları sizler için yayımladık.

İş Yeri Açma Belediyeler Tarafınca İstenilen Evraklar Nedir ?

İlk kez esnaflık hayatına katılacak olan girişimciler kuracakları işletmelerini kanunlara uygun bir halde etkinlik gösterebilmesi için çeşitli devlet kurumlarına bildirim yapmaları gerekmektedir. Bu kurumlar; Belediyeler (İşletme açılış ruhsatı için ), Vergi daireleri (Vergi levhası çıkararak, vergiye doğal olarak olmak için) Meslek odaları (sektöre gore ticari yada esnaf odalarına kayıt olarak bir oldukca devlet imkanlarından istifade edebilmek için) Bağ-Kur (Emeklilik ve sıhhat sigortanızın başlatılabilmesi için) olmaktadır. Mevzumuz gereği biz sizlere bu yazımız da belediyeler tarafınca talep edilen belgeleri ve gene işletme ruhsatı alına bilmesi için müracaat formlarını ele alacağız.

Yalnız bahsi geçen mevzuları ele almadan ilkin sizlere küçük bir hatırlatma yapmam gerekmektedir. Buda öncelikli olarak kurulacak olan iş yerinin hangi sınıfta yer aldığının tespitidir. Eğer sınıfınızı bilmez iseniz doğru belgeleri tanzim edemezsiniz. Bu niçin ile ilk olarak belediyeler tarafınca kabul görülen işletme sınıflarını bir belirteyim sizlere, bunlar..

 1. Sıhhi müesseseler
 2. Gayri sıhhi müesseseler
 3. Umuma açık işletmeler

Şimdi sıra geldi bu 3 ana başlığın neyi ifade ettiğini ve bu başlıklar altında iş yeri kuracak olan yeni girişimcilerden istenilen formlar ve belgelerin neler bulunduğunu açıklamaya.

Sıhhi Müesseseler Nedir ? Belediyeden İstenilen Belgeler Nedir?

İlk olarak sıhhi işletme nedir isterseniz bunun tanımını bir sizlere yapalım. Kıymetli girişimciler eğer kuracağınız iş yeri koku, gürültü, herhangi bir zararı dokunan atık şeklinde çevresel faktörler için risk teşkil etmeyen yada oldukca azca teşkil eden bir sektör ise siz sıhhi işletme sınıfında oluyorsunuz. Sıhhi işletme sınıfına bir kaç örnek vermek gerekir ise, marketler, kuaför salonlar ve kasap dükkanları diyebiliriz. Bu sınıfta yer alacaklar belediyeden emek harcama ruhsatı alabilmeleri aşağıdaki evraklar ile sizler ile paylaştığım müracaat formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 1. İşletmenin vergi levhası. (veri dairesinden)
 2. Adres il muhaberesi. (nüfus müdürlüklerinden)
 3. Sınıflarına gore esnaf yada ticari sicil tasdiknameleri (kendi meslek odalarından)
 4. İmza sirküleri ile şirket ana sözleşmesi (noterde)
 5.  Tapu fotokopisi (Tapu kadastrodan)
 6. Kira kontratı (Her hangi bir kırtasiyeden alınıp doldurulabilir)
 7. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi
 8. Kimlik fotokopisi
 9. Yangın söndürme tüp faturası
 10. Yönetim defterine kayıtlı olmak şartı ile kurulacak olan işletme kat mülkiyetine doğal olarak bağımsız bir konut ise muvafakatname

istenilmektedir. Bu belgelerin yanı sıra gene işletmeniz özellik ile besin üretimine yada spora yönelik bir iş yeri ise sizlerden yukarıdaki evraklara ilaveten aşağıdaki belgelerde istenilecek tir.

 1. Yapı kullanma izni
 2. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme raporu
 3. Atık yağ sözleşmesi
 4. İtfaiye yangın raporu
 5. Ustalık belgesi
 6. Emniyetten izin belgesi
 7. İşletmeye kayıtlı vasıta var ise mecburi vasıta mali sigorta poliçesi
 8. Gençlik ve spor il müdürlüğüne müracaat yazısı
 9. Güvenlik sistemleri ile TFF müracaat yazısı

istenilmektedir. Bu belgeleri tanzim ettikten soran sıhhi işletme kuracakların belediyelerden iş yeri açma ruhsatı alabilmeleri için sıhhi iş yeri açma başvuru formu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gayri Sıhhi İş Yeri Kuracaklardan Belediyeler Tarafınca İstenilen Belgeler

Kuracağınız iş yeri gayri sıhhi bir kuruluş ise kısaca ses ve gürültü oranları yüksek, çevreye duyarlı olmayan bir işletme ise belediyeye işletme ruhsatı için aşağıdaki belgeler ile müracaat etmeniz gerekmektedir. ( Tüm gayri sınıflara gore işletme örnekleri BURADA dır )

 1. İş yerinin adres bilgisi
 2. Şubelerden maliye yoklama raporu, değil ise vergi levhası
 3. Emlak bildirimi ile tapu belgesi
 4. Yapı kullanım izin belgesi
 5. Kira sözleşmesinin aslı
 6. Bağlı oldukları odaya ilişkin tasdikname
 7. Çalışanların ustalık belgeleri
 8. İtfaiye olur raporu
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 10. Borcu yoktur kaşeli olamak şartı ile çevre temizlik vergisi makbuzu
 11. Lüzumlu görülen yerlerden kapasite ve ekspertiz raporu
 12. İşletme kaşesi
 13. İş yeri güvenliği risk değerlendirme raporu

Yukarıdaki evrakları tanzim edenler BURADAKİ BAŞVURU FORMU ile ilgili beldeyi ye başvurmaları gerekmektedir.

Umuma Açık İş Yeri Kuracaklardan İstenilen Belgeler

Umuma açık bölgeler genel olarak insanların konaklayıp eğlenilmiş olduğu mekanlar anlamına gelmektedir. Bu alanlara örnek listemiz BURADA yer verilmiştir. Bu alanda işletme kuracak olanlar iş yeri ruhsatını belediyelerden alabilmeleri için aşağıdaki evrakları hazırlamaları sonrasında müracaat formu ile müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Adli sicil belgeseli
 3. İkametgah ve adres tespit belgesi
 4. Vergi levhası
 5. Tapu fotokopisi
 6. Emlak beyanı
 7. Kira kontratı
 8. Kat maliklerin izini gösteren dilekçe
 9. Sıhhat ve itfaiye raporları
 10. İmza sirküleri ( noter onaylı )
 11. Ticari sicil gazetesi
 12. Şirket ana sözleşmesi
 13. Şahıslardan iki tane fotoğraf

Müracaat formu ise, BURADA dır.

About admin

Check Also

KGF Kredi Garanti Fonu Nedir? Kimlere Verilir?

KGF kısaca Kredi Güvence Fonu nedir? Sorusuna en fazlaca dört gözle beklenen 30 sual ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>