İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir?

Yeni bir iş yeri kuracak olan girişimciler’den devlete ilişkin resmi kurumlar olan Belediye, Vergi dairesi, Tecim ve Esnaf odaları ile SGK ve BAĞ-KUR kurumlarınca bazı lüzumlu belgeler istenir. 2020 senesinde tekrardan düzenlenen Türk Ticaret Kanunu kapsamında bu evraklar her ticari etkinlik gören esnaflardan istenilmektedir. Açacağınız sektördeki dükkan (işletme) nazaran bu belgeler değişim göstere bilmektedir. Tam olarak yasal mevzuatlar çerçevesinde bir işletme oluşturmak için bu belgeler nedir?

İş Yeri Açmak İçin Lüzumlu Evraklar Nedir?

Kendi iş fikri üstünden dükkan açmak isteyen adam yada hanım girişimciler ne olursa olsun yasal mevzuatları yerine getirmeleri gerekmektedir. Belediye, Vergi odası, Ticaret odaları, Esnaf odaları bu kurumların başlangıcında yer verilmiştir. Birde kendine ilişkin iş yeri açmak isteyenler için iyi bir de muhasebeciye ihtiyacınız olacaktır. Muhasebeci iş yerinizin girdi ve çıktıklarını (Faturala) kovuşturmak için bir halli önemlidir. Devlette ödenmesi ihtiyaç duyulan verginin doğru bir halde tahsis edilmesi için ne olursa olsun iyi bir muhasebeci ile görüşünüz. Ek olarak muhasebeciler ile görüşerek de iş yeri açmak için size uygun vergi usulünü de öğrenmiş olmuş olursunuz. Şimdi gelelim iş yeri açmak için lüzumlu evraklar neler olduğuna?

Vergi Dairesine Verilmesi Ihtiyaç duyulan Evraklar

İş fikrini yaşam vermek isteyen girişimciler maliye ile mesele yaşamamaları için vergi dairesine bildirim yapmaları gerekmektedir.  Vergi dairesine bildirim yapılmadan ilkin dükkanın açılmış olması şarttır. Şu sebeple bunun en büyük sebebi istenilen evrakların içinde dükkan kira ve adres bildiriminin de yer almasıdır. Şimdi gelelim vergi dairesince istenilen öteki evraklara. Bu evraklar işletmenin türüne nazaran 3 ayrılır.

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Hazırlaması Ihtiyaç duyulan Belgeler

 • Muhasebeci tarafınca hazırlanmış olan iş yeri açma bildirim formu (Bildirim Belgesi)
 • Noter tarafınca onaylanmış kaşelenmiş imza örnekleri
 • T.C. Nüfus cüzdanının fotokopi örneği. ( ne olursa olsun aslıdır onaylı olması gerekmektedir )
 • İkametgah ettiğiniz adres bildirimi için bağlı olduğunuz muhtarlık dan onaylı yer bildirimi.
 • Dükkan detayları ( kira kontratı ve tapu belgesi )

bu belgelerin kontrolleri sonrasında sizlere her hangi bir iç tüzüğe aykırı bir durum bulunması durumda bağlı olduğunuz vergi numarası üstünden vergi levhası düzenlenmektedir.

Kolay Usul İş Yeri Açma Harcamaları Belgeleri Nedir?

Vergi dairesine bildirim yapabileceğiniz bir öteki tür’de rahat usul ile oluşturulan iş yeri türüdür. Kolay usul esnaf olmanın en büyük şartı işinizin bizzat kendiniz tarafınca durmanızdır. İkinci şartı ise işletmenin kira bedelinin düşük olarak gösterilmesidir. Bu miktar şehirlere nazaran değişim göstere bilmektedir. Kimi zaman büyük şehirler için 6.000 TL kadar olurken minik şehirler için bu miktar 3.000 TL kadar düşebilmektedir. Öteki bir şartı ise senelik olarak işletmede dönen ciro miktarıdır. Bu meblağ ise senelik 120.00 liraya kadar çıkmaktadır. Kolay usul esnaflara örnek vermemizi isterseniz, anahtarcılar, kuaförler, bakkallar ve manavlar şeklinde minik işletmeler diyebilirim. Kolay usul ile bir işletme kuracaksanız ise bu şartlara uygun iseniz aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir.

 1. Vergi dairesine işletme kurulduktan sonrasında işe başlama bildirgesi (Belge xls )
 2. Noter tarafınca onaylatılmış imza sirküleri
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Muhtardan yada il nüfus dairesinden alınmış olan ikametgah belgesi

Ticari Plaka Taksi, Servis Kamyon Sahiplerinin Vergi Dairesine Vermesi Ihtiyaç duyulan Evraklar

Herhangi bir durağa bağlı olarak ticari vasıta kullanacaksanız dahi vergi dairesine bunun bildirimini yapmanız gerekmekte siniz. Sizlerden istenilen belgeler ise şunlardır.

 1. İş yeri açılış bildirim belgesi
 2. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Muhtar yada nüfus dairesinden alınmış ikametgah belgesi
 4. Kullanacağınız taşıta ilişkin satmaca

Tüm usullere nazaran vergi dairesince istenilen evrakların listesini buradan bulabilirsiniz.!

Belediyeler Tarafınca İstenilen Lüzumlu Belgeler

İş Yeri Açmak İçin Belediyeler Alınacak Lüzumlu Evraklar

Belediyeler iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı verilmesi adına kurulacak olan işletmenin cinsine nazaran evraklarını belirlemektedir. Açılacak olan iş yeri durumuna nazaran belediyeler tarafınca istenilen belgeler 3 bölümden oluşmaktadır.

 • Gayri sıhhi müesseseler (Çıkardıkları duman ve koku ile çevreye ve insana zarar veren müesseseler örnek: yakıcı, uçucu madde içeren Lpg dolum tesisleri, maden ocakları, kireç alçı fabrikaları,  şeklinde)
 • Umuma açık müesseseler (Toplu halde eğlenme merkezleri; İnternet cafe, Beyazperde, Cafe, Gazino, Meyhane, Pavyon, Motel, Otel, İçkili lokantalar şeklinde.)
 • Sıhhi müesseseler ( Bakkal, Market, Et ürünleri satılmış olduğu bölgeler kasap, şarküteri vb. Kuruyemiş, Büfe, Lokanta, Kafeterya, Pastane, Çay ocakları, Berber, Kuaför, Taksi Durağı şeklinde )

Bu üç bölümde açılacak olan işletmeye nazaran iş yeri açma belgeleri tanzim edilmesi gerekmektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Belediyelere Verilecek Olan Belgeler

Açılacak olan iş yeri gayri sıhhi müesseseler de yer alıyorsa aşağıda yer edinen belgeleri bağlı olduğunuz belediyeye getirmeniz gerekmektedir.

 • Vergi levhasının iki tane fotokopisi
 • İşletme kira kontratı
 • Dükkanın tapusunun fotokopisi
 • Dükkanın yer almış olduğu binanın bayındır durumu ( Bu belge tapu fotokopi ile gidilip bayındır arşivinden temin edilecek )
 • Açılacak olan işletmenin yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • İşletme sahibinin T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Portöy muayene kartı
 • Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
 • İşletmenin üstünde oturan sakinler var ise imzalı olur belgesi ( muvafakatname )
 • İşletme sahibine ilişkin ustalık belgesi
 • Yapı sağlamlık ve itfaiye pozitif belgeli
 • Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Etkinlik belgesi,

Umumu Açık Bölgeler İçin Belediyelere Verilecek Olan Evraklar

Kurulacak olan işletme yukarıda da  belirttiğimiz şeklinde umumi açık bir kuruluş sınıfında yer alıyorsa bağlı olduğunuz belediye aşağıdaki evrakları getirmenizi isteyecektir.

 • Vergi levhasının 2 tane fotokopisi
 • Tapu ve kira kontratı fotokopileri
 • Bina bayındır durumu
 • T.C. Nüfus cüzdanı
 • Yangın söndürme tüpü dolum faturası
 • Portör muayene kartı
 • Bağlı bulunan esnaf odasına ilişkin kayıt belgesi
 • İşletme bina içinde ise sakinler tarafınca imzalanan muvafakatname
 • Pozitif yönde itfaiye belgesi
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı kayıt örneği ve sabıka kaydı
 • İl yada ilçe emniyetinden alına tahrikat raporu
 • Cami ve okullara mesafe krokisi
 • Yapı sağlamlığı
 • Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Etkinlik belgesi

Sıhhi Müesseselerden Belediye Tarafınca Talep Edilen Resmi Belgeler

Açılacak dükkan sıhhi kuruluş sınıfında yer alıyorsa aşağıdaki belgeleri belediye getirmeniz gerekmektedir.

 • Vergi levhasının iki tane fotokopisi
 • Kira kontratı ve tapu fotokopisi
 • Binanın bayındır durumu hakkında belge
 • T.C. Nüfus cüzdanı belgesi
 • Yangın söndürme tüpü dolum belgesi
 • Besin üstüne satış meydana getiren yada kuaför şeklinde insanoğlu ile temas içinde iş meydana getiren işletme çalışanlarından portör muayene kartı
 •  Bağlı olunan esnaf odası kayıt belgesi
 • Ustalık belgesi
 • Açılacak olan işletme şirket bünyesinde hizmet verecek ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Etkinlik belgesi

Açılacak olan iş yeri için bağ-kur bildirim belgesi

Açılacak olan iş yeri emekli yada başka bir yerde çalışan sigortalı birinin üstünde gözükmüyorsa bu belgeyi indirip doldurarak SGK hizmet binasına ilgili memura vermeniz gerektirme etmektedir.

Tecim ve Esnaf Odasına Verilmesi Ihtiyaç duyulan Belgeler

İş Yeri Açmak İsteyenlerden Esnaf Odalarının İstediği Belgeler Nedir

Açmış olduğunuz iş yerinin bildirimini en geç on beş gün içinde Tecim odasına bildirmeniz gerekmektedir. Doğal olarak rahat üzül ile ticari etkinlik göstermiyorsanız. Senelik ve aylık gelir giderinize nazaran belirlenen vergi usule nazaran tecim ve esnaf kefalet odasına kayıt olmanız şarttır. Her iki kuruma nazaran istenilen belgeler aşağıda yer verilmiştir.

Tecim Odasına Verilmesi Gerekilen Belgeler

Aylık ve senelik cironuza nazaran tecim odasına kayıt olması ihtiyaç duyulan işletme sahibi KOBİ yada esnaflar aşağıdaki belgeleri bağlı oldukları tecim odalarına getirmeleri gerektirme etmektedir.

 • İki tane imza beyannamesi
 • Vergi levhası, kira kontratı ve tapu fotokopisi
 • Tutulacak olan ticari defterin noter tarafınca tasdikli nüshası fotokopisi
 • İkametgah il muhabiri ve nüfus kaydı örneği
 • Oda tarafınca verilen taahhütname ve gene oda tarafınca verilen basılı dilekçe

Not: 2019 senesinde oda kayıt bedeli olarak ortalama olarak 720 lira ödemeniz çıka bilmektedir.

Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt için verilmesi ihtiyaç duyulan evraklar

Cirolarına nazaran esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmak isteyenler için verilmesi ihtiyaç duyulan evraklar ve belgeler aşağıdaki gibidir. Ek olarak güncel olarak Esnaf odası kayıt belgeleri nelerdir ücretleri ne kadardır gene burada bulabilirsiniz.

 • Vergi levhası fotokopisi
 • T.C. Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgah edilen meskene ilişkin il muhabir belgesi
 • Ustalık belgesi
 • Taksi, toplu taşımacılık yapacaklardan araçlara ilişkin ruhsat fotokopileri
 • Sicil duyuru ve harç bedeli dekontları

 

About admin

Check Also

Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar 2020 (5 Özel Paket)

Size birisi gelir belgesine haiz değilsiniz diye 2020 senesi içinde ev hanımları da bankalardan kredi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>