Kobi Nedir? Yeni Düzenlemede Yer Alanlar!

Ekonomimizde mühim bir yeri olan Minik ve Orta Ölçekli İşletmelere bankalar, devlet kuruluşları ve değişik finansal kuruluşlar çeşitli destek sunar vermeye devam etmektedir. Bu desteklerden yararlanmak isteyen işletmeler KOBİ sınıfına girip girmediklerini merak etmektedirler. Kobiler gerçek ve tüzel şahıs olarak faaliyetlerine devam ederler. Peki Kobi olmanın ve bu teşviklerden faydalanabilmenin ön koşulu nedir? Sizin için araştırdık. (Kobilere 5 milyar bütçe ayrıldı.)

9617 sayılı Bakanlar Kurulu sonucu ile Kobilerin Tanımı ve Sınıflandırılması ile ilgili çıkarılan yönetmelik dahilinde Kobi olabilmek için şu verilere haiz olmanız gerekiyordu;

  • Senelik çalıştırdığınız eleman sayısının 250‘ nin altında olması
  • Kazancınızın ya da senelik satışlarınızın 40 milyon Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir.

Ek olarak 2005 yılına ilişik yönetmelik Kobileri üç bölüme ayırmıştır.

kobi destek

Kobilere pek oldukça finansal müessese günümüz itibari ile destek sağlamaktadır.

  • Bunlardan ilki mikro işletmelerdir. Mikro işletme sayılabilmeniz için de bazı kriterler söz mevzusudur. Ilk olarak çalışan sayınızın senelik 10 kişiden azca olması gerekmektedir. Ek olarak senelik geliriniz de 1 milyon TL’ nin altında olmalıdır.
  • Minik işletme sayılabilmeniz için çalışan sayınızın 50 kişiden azca olması ve senelik gelirinizin de 8 milyon Türk Lirasının altında olması gerekmektedir.
  • 3. fark ise orta büyüklükteki işletmeler olmaktadır. Bu işletme statüsüne girebilmek için çalışan sayınız 250 nin altında olmalıdr. Senelik geliriniz ise 40 milyon TL’ nin altındaysa orta büyüklükteki işletme sınıfına girersiniz.

Minik ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişim yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış kazancına yada mali bilançoya haiz olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler içinde yer edinen tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.

Mikro işletme Minik Ölçekli işletme Orta Ölçekli işletme
Personel ‹ 10 ‹ 50 ‹ 250
Senelik Kazanç ≤ 1 Milyon TL ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL
Toplam ≤ 1 Milyon TL ≤ 8 Milyon TL ≤ 40 Milyon TL

Tabloda karara nazaran belirlenen Kobi türleri ve kriterleri gösterilmektedir.  Bu karar hakkında değişim 24 Haziran 2018 tarihindeki ve 30458 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. 11828 karar numaralı hükümlere nazaran Kobilerin tanımları, işlevleri ve kategorilere ayrılması mevzularını içeren yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

kobiler

Kobi sayılabilmeniz için 24 Haziran 2018 tarihinde R.G’ de gösterilen hükümlere uymanız gerekiyor.

Mevzu İle İlgili Meydana getirilen Değişimler

2005 senesinde 9617 sayılı bakanlar kurulu sonucu ile kobi türlerinin açıkça ifade edildiğini söylemiştik.

Kobi statüsüne girebilmek için senelik kazanç ya da bilançonun 40 milyon Türk lirasını aşmaması gerekiyordu. Yönetmeliğin dördüncü maddesinin 1. fıkrasının b bendinde meydana getirilen değişim neticesinde 40 olarak yer edinen ibare 125 olarak değişikliğe uğramıştır. Doğrusu artık senelik kazancı 125 milyon TL’ nin altında bulunan işletmeler Minik ve Orta ölçekli işletmeler statüsüne girebilecek.

Ek olarak mikro işletme sayılabilmek için senelik hasılatın 1 milyon TL’ nin altında olması gerekir ibaresi 3 milyonun altında olması gerekir şeklinde değiştirilmiştir.

Minik ölçekli işletme kategorisine girmek için ihtiyaç duyulan senelik hasılatın 8 milyon TL’ yi aşmaması gerekir maddesi ise 25 milyon TL’ yi aşmaması gerekir şeklinde değiştirilmiştir.

Meydana getirilen öteki bir değişim 5. maddenin c bendinde olmuştur. Bu değişikliğe nazaran 40 ifadesi 125 milyon TL şeklinde değiştirilmiştir. En iyi kobi kredisi veren bankalar

Eski Hali Değişim İle
Senelik kazanç mikro işletme                           1 milyon TL 3 milyon TL
Senelik kazanç ufak işletme                           8 milyon TL 25 milyon TL
Senelik kazanç orta ölçekli işletme                  40 milyon TL 125 milyon TL

 

2005 senesinde meydana getirilen tanımda (12. madde 3. fıkra ) Beyanların ilgili kurumlara yapılacağı ibaresi yer alıyordu. Meydana getirilen değişim ile beyanlar artık yazılı olmasının yanı sıra elektronik ortamdan da kabul edilebilecektir.

9617 sayılı kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasında da değişim yaşanmıştır. Kurulma aşamalarını hemen hemen tamamlamış ya da 1. yıl hesaplarının onayı yapılmamış olan kobilerin personel sayılarına nazaran sınıflandırılacağını açıklayan ifade de geçen onayı yapılmamış ifadesi işletmeler ile bilançoya nazaran defter tutmayanlar şeklinde değişmiştir.

15. maddede meydana getirilen değişimler neticesinde;

3. fıkra: Eğer üretilen ürün ile ilgili var ise ibaresi ürettiği ürün ve hizmetle ilgili şeklinde değişikliğe uğramıştır.

4. fıkra : Direkt ya da dolaylı olarak bu işletmeye bağlı bir başka işletmenin ifadesi ilgili işletmenin bağlı işletmelerinin şeklinde değişmiştir.
5. fıkra : Eski açıklamaya nazaran bağlı bulunan işletmeler ile ortaklık ilişkileri dikkate alınırken artık bu ortaklık bağları göz önünde bulundurulmayacaktır.

6. ve 7. fıkralar ise mülga edilmiştir.

Kredi Güvence Fonu tarafınca verilen gömü destekli kefaletler çerçevesinde risk limiti bulunanlar, geçerli değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren, bu tarihten ilkin bu tanıma uymayarak mevzu dahilinde olmayanlar, 9538 sayılı Bakanlar Kurulu sonucunda yer edinen kefalet limitlerine nazaran geçerli olmaya devam edecektir. Resmi gazeteyi inceleyebilirsiniz.

Kobilerin Niteliği Hakkında Gazetede Gösterilen Ekler

Beyannamede de değişim yapılmıştır.

Formu bilgisayarınıza Word formatında indirebilirsiniz.

Bağlı olduğunuzu gösteren belge resmi gazetede Ek 2 adı ile gösterilmiştir. Yönetim olarak değişik sadece bağlılığın mümkün olduğu işletmeler bu formu doldurmalıdır.Bu belge tek başına yetmemekte bu sebeple ortak olduğunuzu kanıtlaması için Ek 2 deki belgeyi de doldurmanız gerekecektir.

bağlı olduğunuzu gösterir belge

Bu formun doldurulması durumunda direkt işletme ortağı muamelesi görürsünüz.

bağlı işletmeler

Bu formları size bağlı bulunan işletmeler doldurarak ortaklık işlemlerini gerçekleştirmiş olurlar.

Siz de bu belgeleri doldurarak ortaklık kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Detaylı data almak için tıklayınız.

Kobi kredisi almak istiyor ve lüzumlu evrakları merak ediyorsanız derhal bu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.


About admin

Check Also

KGF Kredi Garanti Fonu Nedir? Kimlere Verilir?

KGF kısaca Kredi Güvence Fonu nedir? Sorusuna en fazlaca dört gözle beklenen 30 sual ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>