KOSGEB 300 Bin Lira Faizsiz Kredi 2020 Desteği

Kosgeb girişimcilere ve kobilere finansman desteği sunan kurumlar içinde yer almıştır. Dönem dönem faizsiz kredi ve bağışlama veren kurumun 2020 senesinde 300 bin TL faizsiz kredi desteği sunmuş olacağı duyurulmuştur. Kredi ve bağışlama şartlarını, makina ve öteki bağışlama verilen sektörleri sizler için araştırdık. 60 ay vadeli ve 0 faizli krediden yararlanmak için şartları taşımanız durumunda derhal kuruma başvurabilirsiniz.

Kosgeb Kredileri

Kosgeb, girişimci destekleri, araştırma ve geliştirme, işletme geliştirme, laboratuvar hizmetleri ve Kobi finansman destekleri ile her sektöre finansman elde eden kurumlar içinde yer almıştır. Kobiler için verdiği kredi destek programları olan kurumun destekleri 2020 senesinde  da verilmeye devam edecek. Kosgeb, kredi faiz destekleri ile minik ve orta ölçekli işletmelere belirli koşullar dahilinde nakit akışı sağlamaktadır. Kobiler’ in uluslar arası ülkeler ile pazar içinde rekabet enerjisini çoğaltmak, istihdam alanı oluşturmak, üretimde kaliteyi çoğaltmak, Kobiler’ in ihracat faaliyetleri içinde bulunmalarını sağlamak amacı ile kredi verilmektedir.

Faiz destekleri ile mevcut işletmelerin finansman problemlerine çözümler aranır. Bu sebeple, işletme ve yatırım için lüzumlu olan sermayenin ve ihracat faaliyetleri için faiz giderleri karşılanır. Kurum tarafınca verilecek olan faiz desteğinin üst limiti 2020 yılı için 300 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu destek sunar her işletme için ayrı ayrı verilecektir. Kobilere verilecek olan kredilerin vadeleri 60 ayı geçmeyecek şekilde belirlenir. Faiz oranları ise cari faiz oranlarından düşük olmak zorundadır. Faiz oranlarının belirlenmesinde yerli ve yabancı bankalar mühim rol oynamaktadır. Detaylar imzalanan protokol neticesinde belirlenir. Geri ödeme koşulları da gene bu bankaların vereceği teklifler incelenerek kararlaştırılacaktır. Kobi kredisi veren bankalara ulaşarak bu bankalardan da kredi alabilirsiniz.

300 bin TL Faizsiz Kredi

27354 sayılı Kosgeb Kobi Kredi Faiz Yönetmeliği ‘ne bakılırsa 2020 yılı için 300 bin TL. tutarında faizsiz kredi verilmesi planlanmıştır. Yönetmeliğin amacı ülkenin sosyo- ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Kobiler’ in etkinliğini çoğaltmak, sanayide entegrasyon faaliyetlerini ekonomik gelişmeler çerçevesinde geliştirmek, rekabet düzeyini çoğaltmak amaçlanmaktadır. Bu sebeple uygun koşullar dahilinde nakit olmayan ya da nakit temini için, Kosgeb  tarafınca geri ödemeli ya da bağışlama şeklinde destek sunar verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda protokol neticesinde anlaşılan banka, işletmelere ve girişimcilere Türk Lirası ya da döviz cinsinden kredi kullandırabilir ya da faiz desteği sağlayabilir.  Kredi üst limitleri ve detaylar Kosgeb İcra Komitesi tarafınca belirlenir.

İşletmelerin bu desteklerden yararlanabilmesi için yasaklı olmamaları gerekmektedir. Kredi riskleri ise bankaya ilişik olmaktadır. Ek olarak 26858 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile Kobilere verilen kredilerin vadelerinin 48 ay olması kararlaştırılmış ve detayların bankalar ile imzalanacak olan protokol neticesinde bildirileceği duyuru edilmiştir. Kosgeb, kredi faiz yardımı ile, işletmelerin ve girişimcilerin gereksinim duydukları meblağları belirleyerek, kredi programları hazırlamaktadır. Hemen sonra bankalar ile yapılacak olan protokoller çerçevesinde kredi bilgileri (faiz oranı, ipotek tesis giderleri, vade, kar oranı)  düşünülerek imzalanır.

300-bin-tl-faizsiz-kredi

300 bin TL faizsiz kredi

Destek ile aslına bakarsak kredilerin tutarlarının bir kısmı ya da tamamı kurum tarafınca karşılanırken, dosya harcaması, vergi şeklinde fazladan giderler işletme tarafınca karşılanmaktadır. Yönetmelikte anlatılan şekli ile kredi faiz desteklerinin  en yüksek vadesi 48 ayı doğrusu 4 yılı geçemeyecektir. Kredi limitleri ise 300 bin TL tutarında olacaktır. Taahhüdün lüzumlu görüldüğü durumlarda, program içerikleri kurum tarafınca belirlenen bir taahhüt belgesi istenebilecektir.

Kosgeb desteklerinden yararlanan işletmenin yasaklı olduğu ya da şartlara uymadığı tespit edilirse faiz desteği iptal edilecektir. Desteğin mevzuat haricinde kullanılması durumunda yeni destek içi yapılacak olan başvurular durum netleşene kadar kabul edilmeyecektir. Kosgeb tarafınca alınacak olan faizler, yasal faiz ile beraber işletme ve girişimcilerden alınacaktır. Sadece uyuşmazlık durumu sona erdiğinde yine destek başvuruları kabul edilecektir. Kosgeb yerli üretime %100 destek sağlıyor.

Faiz Desteği Almak İçin Uygulanacak Adımlar

 • İşletme desteğinden yararlanmak için başvurular kurum ile protokol imzalayan bankanın yazılım sistemleri üstünden yapılmaktadır.
 • Bankalar, Kobilerin kredi taleplerini kurumun hizmet merkezine dijital ortamdan iletir. Bu süreç ön onay alınması için gereklidir.
 • Hizmet merkezi tarafınca ön onay verildikten sonrasında, başvurular banka tarafınca değerlendirilecektir. Doğrusu bu süreçte işletmenin kredi kullanabilmesi için sicili izlenecektir.
 • Kredi başvurusu kabul edilen işletmeler Temerküz şubeye yönlendirilir.
 • Genel Müdürlük tarafınca başvurusu onaylananların detayları faks yolu ile kuruma kati onay verilmesi için gönderilecektir.
 • Kuruma banka tarafınca gönderilen adların beş iş günü içinde kredi başvuruları dijital ortamda onaylanacaktır. Eğer eksiklik var ise verilen sürede bu eksikliklerin giderilmesi istenir.
 • Hemen sonra belirlenen süre içinde kredi verme süreci başlayacaktır.


Esnaf kredisi veren banka şubelerini inceleyerek siz de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

faiz-desteği-almak-için-uygulanacak-adımlar

Faiz desteği

Kosgeb Kredi Şartları

Kosgeb Kobi kredilerinden yararlanmak için ilk olarak Kobi olmak icap ettiğini söylemek büyük bir komiklik olacaktır. Sadece her işletme Kobi sayılmadığından dolayı bir tarif yapmak doğru olacaktır.  Şu sebeple içinde bulunduğumuz yıl itibari ile kobi tanımında değişiklik yapılmıştır. Aslına bakarsan Kosgeb web sayfasında Kobi miyim isminde bir sayfa oluşturmuş ve bir kontrol hazırlamıştır. Ek olarak  mevcut Kobi tanımında da değişimler meydana gelmiştir. Kobiler için sağlanan desteklerden yararlanmanız için;

Mikro İşletme: Çalışan sayısının 10′ dan azca olması, senelik net satış kazancının ise 3 milyon TL’ yi aşmıyor olması gerekiyor.

Ufak İşletme: Çalışan sayısının 50′ den azca olması, senelik net satış kazancının ise 25 milyon TL’ yi aşmıyor olması gerekiyor.

Orta Büyüklükte İşletme: Çalışan sayısının 250′ den azca olması senelik net satış kazancının ise 125 milyon TL’ den azca olması gerekiyor.

 1. Yukarıdaki kobi tanımı içinde yer almak
 2. Yasaklı işletme olmamak
 3. Kurumdan ön onay almak
 4. Protokol imzalanan bankanın kredi başvurusunu kabul etmiş olması
 5. Protokol şartlarına uygun olmak
 6. Müracaat sürelerini geçirmemek  gerekiyor.
kosgeb-kredisi-şartları

Kosgeb kredisi şartları

2020 Kosgeb Destekleri

Kosgeb geçen yıl Halkbank ile protokol imzalayarak Kobiler’ e Ar-Ge ve İnovasyon desteği vermişti. Bu anlamda verilen destek sunar kira mevzusunda 24 bin ila 30 bin TL, başlangıç sermayesi için 20 bin TL, makine, donanım alımları için 300 bin TL kredi, 150 bin TL bağışlama, 100 bin TL proje geliştirme desteği ve 150 bin TL personel giderlerinin karşılanması amacı ile vermiştir. Endüstriyel uygulama programı dahilinde 18 bin TL kira desteği, hammadde ve yazılım giderleri için 500 bin TL kredi ve 150 bin TL bağışlama elde etmiştir.

2020 yılı için sağlanacak olan öteki bir Kobi desteği Gelişen İşletmeler Pazarı mevzusunda verilecektir. Programın amacı, gelişme eğilimi gösterebilecek durumda olan minik ve orta ölçekteki işletmelere finansman sağlanması ve BİST A.Ş.’ de (Borsa İstanbul) işlem görmelerini sağlamaktır. Program dahilinde Kobiler’ in Gelişen İşletme Pazarı’nda halka arz edilmesi mevzusunda kendilerine

 • Aracılara ödenecek olan komisyon tutarı
 • Piyasa mevzusunda verilecek olan danışmanlık ücretleri
 • Hukukçular tarafınca tutulacak olan raporlar sonrası ortaya çıkan harcamalar
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu’ na kayıt sonrası ödenecek olan tutarlar
 • Bağımsız denetimler neticesinde ödenecek olan hizmet tutarları
 • SPK tarafınca kayıt sürecinde alınan ücret için geri ödemesiz doğrusu bağışlama durumunda destek sağlanacaktır.
gelişen-işletmeler-pazarı

Kobi Gelişen İşletmeler Pazarı Destekleri 2020

Bu amaçla verilecek olan destek tutarları ve destek oranları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu desteklerden yararlanabilmek için işletmelerin Kosgeb veri tabanına kayıtlarının güncel olması ve statülerinin Anonim Şirket olması gerekiyor. Kaydı olmayanların ise en kısa sürede Kosgeb veri tabanına kayıt olması gerekiyor. Program kapsamında destek alabilmek için data beyannamesi de güncellenmelidir. Hemen sonra müracaat formu doldurulacaktır.

Müracaat neticeleri 15 gün içinde işletmeye iletilecektir. Taahhütnamenin data sistemi üstünden onaylanması gerekmektedir. Verilen süreler içinde bu taahhüt belgesi onaylanmaz ise müracaat reddedilmiş sayılacaktır. Desteğin başlangıç zamanı, sistem üstünden taahhüdün işleme alındığı tarih olacaktır. İlk kez müracaat icra eden işletmelerin detayları sistem üstünde korunacaktır. Güncel olan evraklar için yine talep yapılması söz mevzusu olmayacaktır. Gelişen işletmeler pazarı destekleri ilgili data almak ve müracaat formlarına ulaşmak için tıklayınız.

2020 senesinde Kobiler’ e 300 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak. Yeni yılda bankalar ile protokol imzalanıp kredi bilgileri belli olduğunda sizlere data vermeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!


About admin

Check Also

İş Kurma Kredisi ve Bankalar ile Devlet Kurumlarının Desteği

Devlet destekli iş kurma kredisi almak için ilk olarak iş bulmak istediğiniz sektörde iyi bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>