KOSGEB 60 Bin Lira İşyeri Açma 2020 Hibesi

İşyeri açmak isteyen kişiler tarafınca araştırılan KOSGEB destek ödemeleri, 2020 senesinde ne kadar olacağı merak mevzusu hale gelmiştir. Sektör değişikliği ya da ilk iş hayatına geçişte KOSGEB’in sağlamış olduğu desteklemeler geçtiğimiz senenin destek ödemelerinin toplamına bakılırsa birçok kişiye iş imkanı elde etmiştir. 2020 yılı ile yenilenen destek programları ile 60 Bin TL’den 370 Bin TL’yi kabul eden destek ödemeleri yapılmaktadır. KOSGEB’in sağlamış olduğu destek sunar; 60 Bin TL’lik geleneksel girişimci desteği ve 370 Bin TL’lik ileri girişimci desteği hakkında detaylı bilgiye yazımızda ulaşabilir ve faydalanacağınız KOSGEB destek programını öğrenebilirsiniz.

Girişimciler İçin KOSGEB’in Verdiği Hibeler

KOSGEB tarafınca verilen girişimciliği geliştirme destek programı kişilere iki ayrı destek sunmaktadır. Bu destek sunar geleneksel girişimci ve ileri girişimcilik desteğidir. İş kolunuza gore seçilecek olan destek programı KOSGEB tarafınca belirtilmiş olup destek programına gore ödeme yapılacaktır. Geleneksel girişimcilik yardımıyla kişilere 60 Bin TL’lik destek ödemesi yapılacaktır. 370 Bin TL’ ye varan destek ödemesi ise ileri girişimcilik desteği kapsamındadır. Alınacak olan kosgeb desteği seçilen sektöre gore değişim göstermektedir. KOSGEB’in geleneksel girişimcilik programı destek ödemesi bahsettiğimiz benzer biçimde 60.000 TL’dir. Bu programdan yararlanmak isteyen kişilerin yapmaları ihtiyaç duyulan ilk şey ise Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programına katılmak olacaktır.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Önceki yıllarda örgün olarak tamamlanması ihtiyaç duyulan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi son yıllarda uzaktan eğitim sistemi gündeme gelmiş olup kursa katılım uzaktan eğitimle de yapılabilmektedir. Örgün ya da uzaktan tamamlanan kurslar için sertifika verilmektedir. Uzaktan tamamlanacak olan kurslarda online videolar ile kurs süresi tamamlanabilmekte kolay bir halde sertifika alınabilmektedir.

Online ortamda kursu tamamlamak ve girişimcilik sertifikası almak için kurs başvuruları e- devlet aracılığı ile yapılabilmektedir. KOSGEB‘in sitesinde sağ üstte giriş yap kısmına tıklandıktan sonrasında açılacak olan pencereden e – devlet şifresi ve T. C kimlik numarası ile giriş yapabilmektedir. KOSGEB’in tüm videoları izlenmesi gerekmektedir. Video sonunda onaylama yapılmalı ve sorulacak soruları doğru cevap verilmelidir. Kurs eğitim videoları ve soruları bittikten sonrasında gene e-devlet üstünden KOSGEB sertifika sorgulama yapılmaktadır. Sertifika almaya hak kazanan kişiler iş fikirlerini KOSGEB’e ileteceklerdir. Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan mevzu ise iş fikirleri KOSGEB’in desteklediği sektörlerden olmasıdır.

KOSGEB Girişimcilik Geliştirme Programı

İşyeri açmak isteyen kişilerin başvuracağı KOSGEB Girişimcilik Geliştirme Programı iki yarı destek sağlamaktadır. Birincisi 60.000 TL hibeli Geleneksel Girişimcilik Desteği diğeri ise 370.000 TL hibeli İleri Girişimcilik Desteğidir. Geleneksel girişimcilik desteğinden yararlanıp iş oluşturmak için yukarı bahsettiğimiz eğitim programına katılım sağlanması gerekmektedir. İleri girişimcilik desteğinden yararlanmak için de iş fikirlerinin desteklenen sektörlerin ve nace kodlarının içinde yer alması gerekir.

Geleneksel Girişimcilik ile 60 Bin Bağışlama

Geleneksel girişimcilik programının amacı işyerlerinin kuruluşunda desteklemek ve istihdam devamını sağlamaktır. Geleneksel girişimci statüsünde gerçek şahıs ya da ana para şirketi yer almıştır. Geleneksel girişimci müessese destekleri gerçek şahıs ile kurulmuş işletmelere 5.000 TL, ana para şirketi olarak kurulmuş işletmelere de 10.000 TL olarak verilmektedir. Geleneksel girişimci destek programı müracaat formuna ulaşmak için tıklayınız.

Geleneksel girişimcinin performansına bakılarak verilecek olan birinci ve ikinci dönem performans destekleri 20 Bin TL’ye kadar verilmektedir. Girişimci genç, hanım, gazi yada şehit yakını olduğunda her performans dönem için verilecek tutara 5.000 TL daha verilmektedir. Gün sayısına gore değişen destek ödeme miktarları aşağıdaki gibidir.

Birinci performans süreci:

 • 180 – 539 gün ise 5.000 TL,
 • 540 – 1079 gün ise 10.000 TL,
 • 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL.

İkinci performans süreci:

 • 360 – 1079 gün ise 5.000 TL,
 • 1080 – 1439 gün ise 15.000 TL,
 • 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

şeklinde verilmektedir. Bu ödemelere sertifika desteği olan 5.000 TL daha eklenmekte ve toplamda 60 Bin TL geleneksel girişimcilik desteği verilmektedir. Destek başına verilecek ödemeler için istenen belgeler aşağıdaki görselde olduğu gibidir.

Geleneksel Girişimci Destek Program Adımları

Toplam 5 aşamadan oluşan geleneksek girişimci destek programına uygun olduğu takdirde 60 Bin TL bağışlama KOSGEB tarafınca alınmaktadır. Online girişimcilik eğitimi, işletme kuruluşu, müracaat, değerlendirme ve ödeme aşamalarına değinecek olursak..

1-) Online Girişimcilik Eğitimi

İşyeri kurulmadan ilkin Kosgeb’e meydana getirilen müracaat sonrasında uzaktan eğitim sistemi ile Geleneksel Girişimci Eğitimine katılım sağlanmalıdır. Uzaktan eğitime e- devlet sistemi üstünden giriş yapılabilmektedir. Videolar sonuna kadar izlendikten sonrasında video onaylanıp yönlendirilen sorular cevaplanmalıdır. Bu aşama tamamlandıktan sonrasında sertifika sahibi olmaya hak kazanılmaktadır.

2-) İşletme Kuruluşu

Girişimcilik sertifikası alındıktan sonrasında işletmenin müessese işlemleri yerine getirilmektedir. Müessese desteği, performans desteği ve sertifika desteği adı altında istenen belgelerin temini sağlanmalıdır. İçerikte yukarıda yer edinen ödeme belgeleri düzenlenmeli ve KOSGEB’ e iletilmelidir.

3-) Müracaat

İşyeri kurulduktan sonrasında KOSGEB veri tabanına kayıt olunmalı ve KOBİ beyannamesi doldurulması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak olan kişinin işletmesi Türk Tecim Kanununda tanımlı gerçek şahıs yada ana para şirketi statüsünde kuruluşunu sağlaması gerekmektedir. Girişimcinin daha evvelinde bu programdan ya da yeni girişimci desteğinden yararlanmamış olması gerekir. Başvuruda bulunan işletmenin en fazla kurucu ortaklık oranı % 50 olmalıdır.

4-) Değerlendirme

Geleneksel girişimcilik destek programına yapılacak olan tüm başvurular uygulama birimi tarafınca değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme sonucu; başvurular kabul edilir, düzeltme istenebilir ve reddedilebilir. Reddedilmiş başvuruların itirazları 1 kere olabilmektedir.  Düzenlenmesi istenen başvurular verilen süre içinde yapılmalı ve kabul edilen başvurular için destek programı başlamaktadır. Tüm süreçler KOBİ Data Sistemi üstünden yapılmaktadır.

5-) Ödeme

Son aşama olan ödeme, birçok kişinin en merak etmiş olduğu konuların başlangıcında gelmektedir. Değerlendirme süreci sonrasında başvurusu onaylanan işletmeler destek ödeme taleplerini KOBİ Bllgi Sistemi üstünden yapmaktadır. Kabul gören başvuruların destek süreci 2 yıl geçerlidir. Destek sürecinde Geleneksel Destek Programından yararlananlara müessese, performans ve sertifika desteği verilmektedir.

İleri Girişimcilik ile 370 Bin’e Varan Bağışlama

İleri girişimcilik destek programının amacı belirlenmiş sektörlerde girişim sağlandığı takdirde girişimciye yeni işyerleri için destek sunar sağlamaktır. Geleneksel girişimcilikte olduğu benzer biçimde ileri girişimcilikte de müessese desteği olarak gerçek şahıs ve ana para şirketine destek verilmektedir. Gerçek şahıs işletmesine destek 5.000 TL iken, ana para şirketi olarak kurulan işletmeye de 10.000 TL müessese desteği sağlanmaktadır.

İleri girişimcilik desteği için ileri girişimci eğitiminin tamamlanmış olması gerekir. Bir öteki şart ise KOSGEB tarafınca belirlenmiş olan mevzularda etkinlik gösterecek işletmeler müracaat yapabilmektedir. Eğitimler online ya da derslik usulü olarak tamamlabilmektedir. E-devlet üstünden müracaat ve sertifika sorgulaması yapılabilmektedir. Sertifika alabilmek için eğitim de izlenecek videoların sonunda sorular sorulmakta ve doğru cevap ve eğitime sürekli katılım sağlandığında sertifikaya haiz olunabilmektedir. İleri girişimcilikte sertifika desteği 5.000 TL’dir. Destek tutarlarına değinecek olursak destek unsuru ve destek tutarları aşağıdaki benzer biçimde gerçekleşmektedir.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: 

 • Düşük ve orta teknoloji ile etkinlik gösteren işletmelere 100.000 TL,
 • Orta ve yüksek teknoloji ile etkinlik gösteren işletmelere 200.000 TL,
 • Yüksek teknolojiyle etkinlik gösteren işletmelere 300.000 TL.

Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: 10.000 TL.

Birinci Performans desteği:

 • 180 – 539 gün ise 5.000 TL,
 • 540 – 1079 gün ise 10.000 TL,
 • 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL.

İkinci Performans süreci:

 • 360- 1079 gün ise 5.000 TL,
 • 1080 – 1439 gün ise 15.000 TL,
 • 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

şeklinde destek sunar verilmektedir. Bu desteklere ek olarak sertifika desteği geleneksel girişimcilik sertifika desteği ile aynıdır. Destek tutarı ise 5.000 TL‘dir. Eğer girişimci genç, hanım, gazi ya da şehit yakınıysa her performans dönemine 5.000 TL eklenmektedir. Böylelikle toplamda ileri girişimcilik destek kapmasında işletme sahini 370 Bin TL’ye varan destek alabilmektedir. Verilecek olan desteklerden yararlanabilmek için istenen ödeme belgeleri şu şekildedir.

Geleneksel girişimci destek program adımları benzer biçimde ileri girişimci destek program adımları da aynıdır. Toplam 5 aşamadan oluşan ileri girişimci destek programı içinde;
 • Online Girişimcilik Eğitimi
 • İşletme Kuruluşu
 • Müracaat
 • Değerlendirme
 • Ödeme

bulunmaktadır. Bu aşamaları geçen girişimciler ve işletme sahipleri 370 Bin TL’ye kadar bağışlama desteğini KOSGEB tarafınca alabilmektedirler. KOSGEB’in bağışlama destekleri hakkında detaylı informasyon almak için resmi sitesinden ya da sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz.


About admin

Check Also

KOSGEB 300 Bin Lira Faizsiz Kredi 2020 Desteği

Kosgeb girişimcilere ve kobilere finansman desteği sunan kurumlar içinde yer almıştır. Dönem dönem faizsiz kredi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>