Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilinmiş olduğu suretiyle bilhassa teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vazife yapmaktadırlar. Terörle mücadelede vazife almak suretiyle yeni emekli olan geçici köy korucularının yerine 25 bin yeni köy korucusu alınacağı açıklandı. Geçici köy korucularının adı geçtiğimiz yıllarda meydana getirilen düzenleme ile güvenlik korucusu olarak değiştirildi ve koruculara kadro ile beraber birçok hak verildi.

korucu

Köy korucusu alım ilanı

678 SAYILI KHK İLE KÖY KORUCULARINA EMEKLİLİK

Geçen yıl 22 KASIM tarihinde piyasaya sürülen 29896 sayılı ve 678 Resmi Gazete sayılı kararname ile geçici köy korucularının adı değiştirilerek güvenlik korucuları adı verilmiş ve kendilerine aşağıda belirtilen haklar verilmişti.

  1. 49 yaşını dolduran köy korucularının 22 KASIM  tarihinden 6 ay içinde ilişikleri kesilecek ve evvelinde peşin ödenmiş olan ücretin geri kalanı alınmayacak. Doğrusu 22 MAYIS evveliyatına kadar 49 yaş ve üstü geçici köy korucularının ilişikleri kesilecek.
  2. 44 yaşını dolduran sadece 50 yaşından gün almayan köy korucuların onbeş yıl ve üstünde vazife yapmaları şartıyla, başvuruda bulunmaları durumunda 22 MAYIS evveliyatına kadar görevlerinden ilişikleri kesilecek ve peşin ödenen maaşları geri alınmaz.

Yukarıda belirtilen her iki koşulda geçici köy korucularına emeklilik hakkı verilmiş olup, bu maddeler gereğince ilişiği kesilen koruculara Devlet tarafınca maaş bağlanır ve 15 yıldan daha azca vazife meydana getiren ve yaşı 50’yi dolduran köy korucularının hizmet yılı 15 yıl olarak esas alınacaktır. Doğrusu isterse korucu 5 yıl vazife yapsın, bu madde gereceğince emekli maaşını 15 yıl üstünden alacaktır.

köy korucularına kadro

köy korucularına kadro

ÇOCUĞA VE KARDEŞE KÖY KORUCULUĞU DEVRİ

Kanun Hükmünde kararname maddesi gereğince, yukarıda belirtilen şartlarda görevden ilişiği kesilen, maaş bağlananan geçici köy korucularının yerlerine aynı yerleşim yerinde babasının kardeşinin yerine göreve devam etmek suretiyle 30 yaşını tamamlamamış olan evlatlarından yada evladı yoksa kardeşlerinden biri vazife alabilecektir.

KÖY KORUCULARINA TAZMİNAT ÖDENMESİ

Yukarıda belirtilen kanun hükmünde kararname maddeleri gereğince görevlerinden ilişikleri kesilen köy korucularına tazminat ödemesi yapılacaktır. Tazminat ödemesinin hesaplanmasına aşağıda ki madde esas alınacaktır.

Birinci fıkranın (b) bendine bakılırsa ilişiği kesilen güvenlik korucularına, ilişiklerinin kesildiği zamanı takip eden aybaşından 50 yaşından gün alacakları zamanı takip eden aybaşına kadar olan ay sayısının, son olarak aldıkları aylık ücretleri ile ilişiklerinin kesildiği zamanı takip eden aybaşında bu Kanunun ek 16 ncı maddesi uyarınca bağlanan ilk aylıkları içinde oluşan farkın yarısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten ödenir. Verilecek tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

Bu esaslar çerçevesinde göreve alınacak olan köy korucuları içinde uygulamaya devam edilecek ve  güvenlik korucusu olarak göreve süregelen korucularımız için emeklilik hakkı, oğula ve kardeşe mesleğin devri ve tazminat ödeme hakkı aynen uygulanmaya devam edecektir.

686 sayılı KHK. ile terör bölgelerinde vazife yapmakta olan 18.066 köy  korucusu emekli edildi. Bu korucuların yerine yukarıda belirtilen esaslar kapsamında 30 yaşını aşmamış olan köy korucuları alınacak. Emekli olanlar haricinde 7.250 yeni köy korucusu alımı yapılacak.

GÜVENLİK KORUCULARINA YAŞ DÜZENLEMESİ

Türkiye’de vazife yapmakta olan güvenlik korucusu (eski adıyla geçici köy korucusu) sayısının 54.760 sayısına çıkarılması hedefleniyor. Bundan sonrasında güvenlik korucularımızın yaşları 22 yaşlarının altında ve de 30 yaşlarının üstünde olamayacak. Gönüllü olarak yaşına karşın göreve devam eden korucularımızın ise yaşları 37′ yi geçemeyecek.

Köy Korucularının, görevleri, şartları, bağlı oldukları birimler, aylık maaşları, emeklilikleri, özlük hakları, hangi görevleri yerine getireceği, özetlemek gerekirse köy korucusunun bağlı olduğu mevzuat 442 sayılı Köy Kanununda belirtilmiştir.

KORUCU MAAŞLARI MEMUR MAAŞLARINA EŞİTLENECEK

Halen görevde olan ve yaşları 42 civarında olan korucularımızın yaşlarının 31 yaşa indirilmesi amaçlanırken, korucuyucu maaşlarının işgören maaşlarına aynı düzey getirilmesi için İç İşleri Bakanlığı ve Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Fedarasyonu içinde bir görüşme yapılmış oldu ve hemen hemen bir karar çıkmadı sadece, Konferedasyon Başkanı Ziya bey, bu konuşma sonucunda pozitif yönde bir karar beklediklerini beyan etti.

korucu

Köy korucusu alımı yapılacak.

MAAŞLARI HAKKINDAKİ KANUN

(Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının işgören aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak oranda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir. Güvenlik korucuları arasından, toplam güvenlik korucusu sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde ayrım edilen korucu başlarına güvenlik korucularına ödenen ücretin yüzde onu kadar ilave ücret ödenir. Ay sonundan ilkin kendi isteğiyle görevden ayrılanlar ile disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilenler hariç olmak kaydıyla, görevlerine son verilen yada ölen güvenlik korucuları için evvelinde peşin ödenmiş olan ücretin kalan günlere isabet eden tutarı geri alınmaz.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5673/1 md.) Güvenlik korucularından güvenlik güçleriyle beraber operasyonlara katılanların iaşeleri, beraber operasyona katıldıkları güvenlik güçlerinin bağlı olduğu birimlerce ve bu birimlerin bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanır. Bu Kanunda belirtilen görevler ile doğal afetlerde ve öteki muhteşem hal ve durumlarda emsallerine bakılırsa başarıya ulaşmış vazife yaptıkları görülen yada büyük yararlılık gösteren güvenlik korucularına, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yılda bir kez aylık ücretlerinin iki katına kadar ödül verilebilir. Bir malî yılda bu şekilde ödül verilecek güvenlik korucusu sayısı, o ilde görevli güvenlik korucusu sayısının yüzde birini geçemez.

(Değişik son cümle: 15/8/2016-KHK674/21 md.: Aynen kabul: 10/11/2016-6758/21 md.) Güvenlik güçleriyle beraber operasyonlara katılan güvenlik korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının işgören aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ek olarak ödenir. 

Köy Korucusu Olma Şartları

Aşağıda ki görselde, köy korucusu olmak isteyen yurttaşlarımız için Köy Korucusu Alımı illerinde ve Türkiye’nin tüm illerinde geçerli olan korucu olma şartları yer almaktadır.

Köy korucusu olma şartları

Bu kapsamda terörle savaşım edilen bölgelerde ve Türkiye’nin öteki bölgelerinde Kanun Hükmünde Kararname ile emekli edilen köy korucularının yerine yeni güvenlik korucusu alımı yapılacak olup, bu alım için şartlarınız haiz ise, köy korucu kardeşi ve oğlu iseniz yada yaş ve fizyolojik şartlarınız köy korucusu alımı için kafi ise sizde, işgören alımına ve güvenli korucusu alımlarına müracaat da bulunabilirsiniz. Alımların 2020 senesinde da devam edeceği biliniyor.


About admin

Check Also

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca 11 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren Ulusal Emlak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>