Küçük Aile İşletmelerine 5 Baş Damızlık Düve Verilecek!

Hükumet yeni bir destek programına hazırlanıyor. Bu program ile birçok değişik uygulama başlatılması planlanıyor. Bu desteklerin en önemlilerinden biri de ufak aile işletmelerine hayvancılık ve ziraat alanında destek verilmesinden bahsediliyor. Söylenen gore hükumet ufak aile işletmelerine toplamda 1.3 milyar TL. civarında destek meydana getirecek. Bunlarla beraber besicilik ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yapılacak destek miktarı arttırılıyor. 20.000 civarında işletmeye bu yıl destek sağlanması planlanıyor.

Ziraat ve Hayvancılık Desteklerinden Bazıları Şunlar

Bu yıl yurt dışından ithal edilen canlı hayvan ve et ithalatına ara verilmeden devam edilecek sadece öteki taraftan ise yerli üretimin arttırılması için lüzumlu tedbirler alınacak.

Minik Aile İşletmelerine 5 Baş Damızlık Düve Desteği

Minik aile işletmelerine Devlet tarafınca destekleme ödemesi yapılacak. Yerli hayvanlardan üretilen etler için hayvan başına 250 lira ödeme yapılacak. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ise üretimin %10 seviyesinden %20 seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda küçükbaşların erken kesilmesinin önüne geçilecek ve kuzu ve oğlaklara da destekleme verilecek. Bu destekleme yardımıyla küçükbaş hayvancılığın rahat bir nefes alınacağı düşünülüyor. Bununla beraber ufak aile  işletmeleri sözleşmeli yetiştiriciliğe dahil edilecek. Bu sayede ufak ailelerin canlı hayvan alımı ve hayvan yem giderlerine finansman sağlanacak.

Minik Aile İşletme Desteği Türkiye’nin Tüm İllerinde Uygulanacak

Minik aile işletmeleri Türkiye’de ziraat ve hayvancılığın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Binlerce ufak aile ziraat ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. 50 koyun, 2-3 inek besleyerek yaşamını idâme ettirmeye çalışan ufak aile işletmelerine destek sağlanacak ve her ailenin bir işletme düzeyine yetişmesi sağlanacak. Bu ailelerden her biri uğraştığı küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörü yardımıyla kendi kendine yetebilir duruma gelecek. Ziraat Bankasından hayvancılık meydana getiren ufak ailelere düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası tarafınca verilen hayvancılık kredilerinde ise düzenlemeye gidilecek ve bu düzenleme yardımıyla müracaat meydana getiren ufak ailelerin daha rahat kredi çekebilmesi amaçlanacak. Bununla beraber besilik adam danalar Türkiye Et ve Süt Kurumunca temin edilirken, Damızlık hamile düve almak isteyenlere ise TİGEM tarafınca sağlanması planlanıyor.

3 Yıl Sonunda Her Minik Aile İşletmesinin 15 Büyükbaş Hayvanı Olacak

Hayvan yemi satın almak isteyen ufak ailelere yem desteği ise Ziraat Kredi Kooperatiflerince sağlanacak ve yemler peşin fiyatına taksit yapılarak sıfır faizli olarak teslim edilecek. Bu uygulama toplamda 3 yıl süresince devam edecek. 3 yıl içinde bu desteklerden toplamda 20 bin ufak aile işletmesinin yararlanması hedefleniyor.

Minik Aile İşletmelerine 5 Baş Damızlık Düve Verilecek

Ziraat ve Orman Bakanı tarafınca hazırlanan bu proje yakında Bakanlar Kuruluna sunulacak ve proje için 1,3 milyar TL. civarında kaynağa gereksinim olduğundan bahsediliyor. Finansman imkanı sağlanırsa proje yardımıyla

1. Yıl 20 bin ufak aile işletmesine 5’er baş damızlık hamile düve verilecek,

2. İlk yıl 5 anaç inek ve 2 baş dişi ve adam buzağı danadan oluşan 9 başlık sürü oluşturması hedefleniyor.

3. senenin sonunda ise her ufak aile işletmesinde averaj 2 baş düve, 7 baş anaç inek, 3 baş dişi ve 3 baş adam dana bulunması ve toplamda 15 başlık sürüye ulaşmaları hedefleniyor.

Yurtdışından getirilecek olan verim yönü yüksek olan (kombine) damızlık hamile düvelerin 13 bin lira olacağı değerlendiriliyor. Bu kapsamda her işletmeye 5 addet hamile düve verileceği hesaplanırsa;

5 tane güve düve X 13.000 TL. = Her ufak aile işletmesi için 65.000 TL. bütçe ayrılması gerekiyor. Eğer her aileye 65 bin lira bütçe ayrılırsa, bu bütçe için toplamda 1,3 milyar Tl. tutarında kaynak ayrılması gerekiyor. Bu hayvanlar hamile düve olduklarından doğuma kadar kesif yem ile beslenmeleri planlanıyor. Minik aile işletmelerine kesif yem mevzusunda da destek verilecek ve bu destekte şöyleki hesaplanıyor.

Günlük her hayvanın 7 TL. tutarında yem yediği hesaplanırsa 5 hayvan günlük 35 TL. yem harcamaktadır. Beslenme süresinin 5 ay olduğu değerlendirildiğinde ise 35 x 150 = 5.250 TL. her aile için kaynak gerekiyor. Eğer 20 bin aileye toplamda 5.250 TL. ödenek gerektiği hesaplanırsa, 20.000 Aile  X 5.250 TL. = 105 milyon lira bütçede yem için gerekiyor.

Müracaat Şartı Ne Olacak?

5 hamile düve desteğinden yararlanmak isteyen ailelerin hayvanların kaba yem gereksinimlerini kendilerinin karşılayabiliyor olması şartı aranıyor. Bunun için Devlet tarafınca ek olarak bir destek verilmeyecek. Ailelere verilecek hayvanlar Türkvet sisteminde kayıtlı hayvanlardan verilecek. 3 yıl sonunda 15 büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşılması hedeflendiği için, bu hayvanların barınması için kafi büyüklükte ahır ve ağıla haiz olmak koşul olacak.

Büyükbaş Besi Hayvanına 250 TL. Destekleme Tekrardan Başlatılacak

Geçen yıl kaldırılan besi hayvanlarına destek ödemesi  tekrardan yürürlüğe konacak. Sadece uygulama şöyleki olacak. 50 tane büyükbaş hayvana haiz olanların, yerli cins besi hayvanlarından üretilmiş olan ağırlığı 220 kilogram ve üstünde olan karkas et veren adam hayvan başına toplamda 250 lira besi hayvanı desteklemesi verilmesi planlanıyor. Toplamda Türkiye’de bu kritere uyan 800.000 tane yerli ırk büyükbaş hayvan olacağı hesaplandığında ise bütçeye 1,3 milyar lira bütçeye ilaveten 200 milyon lira daha bütçe ilave edilmesi gerekiyor. Bu sayede aşağıda yer almakta olan faydaların sağlanacağı ön görülüyor.

 1. Kayıtlı olmayan tüm besi hayvanlarının sisteme kaydedilmesi sağlanarak ulusal iktisat yarar sağlayacak.
 2. Azca hayvanı olan besi hayvancılığı ile uğraşan aileler desteklenmiş olacak.
 3. Hemen hemen 220 kilograma ulaşmamış olan besi hayvanlarının erken kesilmesine engel olunacak.
 4. Yerli hayvan üreticileri de ithalat hayvanların baskısına karşı korunacak.

Büyükbaş besi hayvancılığına meydana getirilen hayvan başı destekleme ödemesinin senesinde kaldırılması ile kayıt dışı kesimlere başlandı ve bu şekilde devam ediyor. Eğer hayvan başı 250 TL. destekleme ödemesi yapılırsa;

 1. 800.000 baş hayvan için destekleme ödemesi yapılacak.
 2. Kayıt dışı besiciliğin önüne geçilecek ve averaj 88.000 ton karkas et kayıt altına alınabilecek.
 3. Karkas etin kilogram başına 25 TL. den averaj 88.000 ton x 25 TL = 2 milyar 200 milyon lira ortaya çıkacak. Bu fiyat üstünden 44 milyon gelir vergisi, 176 milyon KDV alınacak ve toplamda 220 milyon lira gelir vergisi eğitim edilebilecek.
 4. Daha ilkin 190 kilogram olan besi hayvanları, desteklemeden yararlanmak için 220 kilograma çıkartılacak. Bu kapsamda hayvan başına 30 kilogram et artışı sağlanmış olacak.
 5. Eğer 800 bin tane büyükbaş besi hayvanı olduğu düşünülürse; 800.000 x 30 kilo =24 bin ton et üretimi artış gösterecek. (220-190=30 kilo)
 6. 24.000 ton karkas et üretimi arttırıldığında ise toplamda 70.000 tane büyükbaş hayvana karşılık gelecek. Bu kapsamda et miktarı yerli üreticiden karşılanacağı için 70 bin tane büyükbaş besi hayvanının ithal edilmesine gerek kalmayacak.

Genç Ziraatçi projesi

Hayvancılık Sektörüne Verilecek Öteki Destek sunar

Türkiye’de belirlenen 30 ilimizde kırmızı et üretimi için yüzde 30 bağışlama veriliyor.

Buzağı başına ödenen desteklemeler ise ilave olarak 200-750 TL. içinde ödeniyor.

Belli başlı bölgelerde damızlık hayvan üretim merkezleri kuruluyor.

 • 40 ilimizde koç ve teke üretimi,
 • 40 ilde damızlık düve üretim,
 • 14 ilimizde ise manda üretim merkezleri faaliyete geçiriliyor.

Ahır ve ağıl inşası ile beraber tarımsal faaliyetlerde kullanılan ekipman alımı ile beraber canlı hayvan alımına yüzde 50 oranında geri ödemesiz bağışlama veriliyor.

Tekrardan başlatılacak olan genç ziraatçi bağışlama projelerine ayrılan bütçenin %80 oranı hayvancılık sektörüne veriliyor.

Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde çobanların sigorta primlerinin 1 yıl süresince Bakanlık tarafınca ödenmesi planlanıyor.

Ziraat ve Orman Bakanı bu projeyi kısa sürede Bakanlar Kuruluna sunacak. Projenin sunulması sonrasında eğer Bakanlar Kurulundan onay çıkarsa ve bütçe ayrılırsa bu desteklemeler 2020 senesinde da verilmeye devam edecektir.

Genç Ziraatçi bağışlama projesi 2020 senesinde devam etmiyor. Sadece Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca belirlenen mevzularda çiftçilerimize destek sunar verilmeye devam edecektir.


About admin

Check Also

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Kooperatif Kredisi 2020

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği tarımsal krediler ve 2020 yılını da kapsamaktadır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>