Mazot Desteği Ne Zaman Ödenecek? 2020 Tarihleri

Ziraat ve Orman Bakanlığının web sitesinde mazot ve gübre ödemeleri dekar başına 11 lira olarak belirlenmiş olup, mazot desteği almak isteyen çiftçilerimiz için yeni bir güncelleme yapılmaz ise, ödemeler dekar başına 11 TL.’den yapılacak.

Çiftçilerimizin mazot desteğinden faydalanmaları için Ulusal Ziraat Projesi ve Havza bazlı ekim modeline gore ekim yapmaları gerekmekte olup, bu şartlara uymayanlara destekleme ödemesi yapılmayacağı daha ilkin belirtilmişti. Mazot ve gübre desteği başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

40 bin çiftçiye verilmesi ihtiyaç duyulan ön ödeme ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapılacağını açıklayan Berat Albayrak,

Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan’da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak. dedi.

2020 Mazot Gübre Destekleme Ödemeleri Tarihleri

2020 senesinde çiftçilerimize verilecek olan mazot ve gübre desteği  ödeme tarihleri belli oldu. Mazot Gübre desteği  20 ilde 553.326 üreticiye  1,145 milyar TL  27 Mart Cuma günü (yarın) saat 18.00’dan sonrasında üreticilerimizin hesaplarına TC Kimlik Numaralarının son hanelerine gore yatırılmaya başlanacak.

Buna gore mazot ve gübre destekleme paralarının Bakanlık tarafınca Ziraat Bankasına göndermiş olduğu, ek olarak en kısa süre içinde hesaplara geçileceğinden bahsediliyor. Tc kimlik numarasının son hanesine gore ödenecek olan mazot desteği ödeme tarihleri;

TC numaralarına gore Ödeme Tarihleri;

  • TC No: 0-1-2-3-5-7-9 olanlar 21 Şubat 2020 saat 18:00′ dan sonrasında
  • TC No: 4-6 olanlar 28 Şubat 2020 saat 18:00′ dan sonrasında
  • TC No: 8 olanlar ise 6 Mart 2020 saat 18:00’dan sonrasında hesaplarına yatmıştı.

Çiftçilere Verilen Ziraat Destekleme Başvuruları Nereye Yapılıyor?

Çiftçilerin Ziraatçi kayıt sisteminde ÇKS‘ne kayıtlı oldukları İlçe Besin, Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüğüne ziraat destekleme başvuruları yapılıyor. Bu başvurular Ziraat ve Hayvancılık Müdürlüklerinin bildirdikleri tarihlerde ziraat destekleme müracaat kayıtları alınıyor.

Yağlık Ayçiçeği, Aspir, Kanola ve Soya Fasulyesi üretimi yapanlara fark ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına 15 TL ödenmesi, bu yıl ilk kere verilecek olan desteklemeler içinde içeriyor.

Ziraatçi Kayıt Sistemine ÇKS’ ye dahil olan ve bilgilerini güncelleyen çiftçilere her yıl dekar başına olmak suretiyle 2,50 TL Toprak Analizi Desteği (TAD) ve aşağıda belirtilen miktarlarda Mazot ve K.Gübre Desteği (MGD) ödenecek.

mazot-desteklemeleri

Mazot desteklemesi

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

2020 senesinde üreticiler için ödenecek mazot desteği tutarları; Peyzaj, süs bitkileri, hususi davet, mera ve orman emvali alanı için 4.75, Hububat, yem bitkisi, baklagil, yumru bitkleri, sebze ve meyve alanı için 6.60, Yağlı tohumlu bitkiler ve sanayi nebat alanı için 8.25 olarak tespit edilmiştir. Toprak analizi desteği ise TL/da olmak suretiyle 2.50’dir.

Mazot Desteği (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Hususi Davet, Mera ve Orman Emvali Alanları 3,30
Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 4,85
Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Sanayi Bitkileri Alanları 7,90
Gübre Desteği (TL/da)
Peyzaj ve Süs bitkileri, Hususi Davet, Mera ve Orman Emvali Alanları 4,75
Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve Alanları 6,60
Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Sanayi Bitkileri Alanları 8,25
Toprak Analizi Desteği (TL/da)
Toprak Analizi Desteği 2,50

Müracaat iyi mi yapılır?


Mazot, gübre ve toprak analizinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz;

  1. Bu destek toprak analizi yaptırmak şartıyla verilir. Aynı üretim yılındaki desteklemelerden yararlanacak olan çiftçilerin Ne olursa olsun Çks’ye doğrusu Ziraatçi kayıt sistemine destek yılı içinde kayıt yaptırmaları kayıtlı olanların kaydını güncellemeleri, ve alan bazlı destek sunar olan Mazot gübre toprak analizi desteğini alabilmeleri için Belirtilen tarihler içinde müracaat dilekçeleriyle beraber Çks’ye kayıtlı oldukları Ziraat  İL- İlçe Müdürlüklerine yapmaları gereklidir.
  2.  Çiftçilere 50 dekar ve üstündeki mazot gübre desteği alabilmeleri için koşul koşulan toprak analizi desteğinden yararlanabilmek için belirlenen tarihler içinde analizlerini yaptırmaları gereklidir.
  3. Toprak analizi şartı olan 50 dekar ve üstündeki tarlaların gübre desteğinden yararlanabilmeleri için toprak analizlerini Bakanlık tarafınca yetkilendirilen laboratuarlarda yaptırmaları zorunludur. Destek miktarı dekar başına 2,5 TL’dir
  4. Çks’ye kayıtlı olan çiftçilerin destekleme ödemelerinden yararlanmaları için Çks’deki kayıtlı oldukları Ziraat ve Orman il- ilçe Müdürlüklerine Bakanlık tarafınca gösterilen destekleme tebliğinin yayınlandığı tarihlerden itibaren müracaat yapmaları gereklidir.
  5. Havza Bazlı destekleme modeli olarak Milli Tarım Projesine geçilince Mazot desteği çiftçilere 2 sefer % 50′ si devletten %50 ‘ si çiftçiden olacak şekilde verilecek.

Destek ödemeleri her yıl olduğu şeklinde Ziraat bankası vasıtasıyla yapılacaktır. Çiftçiler direkt hesaplarına yatırılacaktır. Birlikler üstünden değil direkt yapılacak ödemeler yıl içinde Bakanlık tarafınca belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri Bakanlıkça belirlenen tarihlerde Ziraat Bankası tarafınca yapılacaktır.  Ödeme tarihleri sayfasından güncel tarihleri öğrenebilirsiniz.

Gübre ve mazot destekleri, bakanlık tarafınca belirlenen ürünlere gore gene belirlenen oranlarda yapılmaktadır.

 

Ürünler

Mazot

(TL/da)

Gübre

(TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19,00 8,00
Çeltik, Pamuk 62,00 4,00
Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 22,00 4,00
Aspir 27,00 4,00
Yağlık Ayçiçeği, Soya 26,00 4,00
Kuru Soğan, Yaş Çay, Aspir Fındık, Yem Bitkileri 17,00 4,00
Nadas 8,00

2020 senesinde da ilgili bakanlık tarafınca çiftçilerimiz desteklenmeye devam edecektir. Bu yıl  toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ayrıldı. Havza bazlı destekleme modeline uygun olarak ziraat yapanlar bu desteklemeleri alabilecektir.


About admin

Check Also

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Kooperatif Kredisi 2020

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği tarımsal krediler ve 2020 yılını da kapsamaktadır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>