Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyor? (2020 Güncel Hesaplama)

Milletvekillerinin maaşları her dönem münakaşa mevzusu olmuştur. Sık sık basında yer edinen haberlerde maaş tutarları abartılı bir halde ifade edilmektedir.  Milletvekillerinin emekli olduktan sonrasında da özlük hakları sebebi ile maaşlarının yüksek tutarlarda olduğu bilinmektedir. Ek olarak müsteşar ve bakanlar da üst düzey işyar oldukları için maaşları gene yüksek meblağlarda olmaktadır. Sadece vekil maaşlarının belirli kanunlar çerçevesinde düzenlendiğini belirtmekte yarar var. Almanya, İngiltere benzer biçimde ülkelerde maaşların daha düşük tutarlarda olduğu söylenmektedir. Meydana getirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde milletvekili maaşlarının hesaplamasını yapacağız.

Milletvekili Maaşları 2020

Milletvekillerinin maaşları devamlı vurgunculuk mevzusu olmaktadır. Maaşlarını kendileri oyladıkları söylenmektedir. Bu sebeple kendi maaşını kendi belirleyen tek meslek bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Mevzu ile ilgili Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ ün vekil maaşları öğretmen maaşlarını geçmesin sözü hatırlatılmaktadır. Belirtmek gerekiyor ki TBMM üyelerinin yolluk, ödenek ve emeklilik durumlarına dair çıkan 3671 sayılı kanun neticesinde maaş tutarları belirlenmektedir. Meclis üyelerinin maaş tutarları en yüksek devlet memurunun almış olduğu tutarı ifade etmektedir ibaresi bu düzenlemenin 1. maddesinde ifade edilmektedir. Bu kişiler gelir vergisi mükellefi değillerdir.

milletvekili-maaşları

Milletvekili maaşları ne kadar?

Ek olarak hesaplanan aylık ödenek tutarlarının 1/2′ si yolluk (harcırah) olarak ödenmektedir. Kanunda bu ödeneklere haciz yolu el konulamayacağı belirtilmiştir. Milletvekilleri en yüksek devlet memurunun haklarından yararlanır ibaresinde belirtilen en yüksek devlet memuru terimi Başbakanlık Müsteşarı’ nı ifade etmekteydi. Yeni hükumet sistemimiz ile beraber en yüksek mertebeli işyar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı oldu.

15 Ekim 2008 öncesinde vazife yapmakta olan milletvekilleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’ na tabiydi. Sadece bu tarihten sonrasında meydana getirilen düzenleme ile beraber 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘ na doğal olarak oldular. 2008 yılından sonrasında vekil olanların maaşları bu açıdan daha düşük olacaktır. Bundan dolayı emeklilik kesintileri de oldukça fazladır.

Vekil maaşlarına ek olarak 5.000 gösterge rakamının ilave edilmesi ile bakan maaşı kolayca hesaplanabilmektedir. Bakan maaşları vekil maaşlarından yalnızca 415 TL fazladır. Milletvekilleri net maaş ödemelerine bakıldığında tutarların oldukça düşük olduğu görülmektedir. Sadece ek ödemeler ile beraber meblağ oldukça yükselmektedir.

Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

3671 sayılı kanun hükümleri neticesinde maaş belirlerken en yüksek kademedeki devlet memurunun maaşlarının dikkate alınacağından bahsetmiştik. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’ nın maaşlar 56, 400 sayılı gösterge dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ek olarak işyar maaş katsayısı ile 0, 1078511 rakamının çarpılması sonucu bulunmaktadır.

56.400* 0,1078511 = 6, 082, 802 TL

Bu meblağ milletvekillerinin net maaşları olmaktadır. Fakat ek göstergelerin de bu tutara eklenmesi ile maaş tam olarak hesaplanacaktır.

Yolluk ücretleri

 • 8000 ek göstergeye ya da daha fazlasına haiz olanlar 51, 60 TL
 • 5800 den 8000′ e kadar ek göstergeye haiz olanlar 48, 15 TL
 • 3000 ila 5800 içinde ek göstergeye haiz olanlar 45, 20 TL
 • Kadro dereceleri 1-4 olanlar 39,85 TL
 • Kadro dereceleri 5- 15 olanlar 38, 75 TL yolluk almaktadır.

Tabloda milletvekillerinin net maaşlarına ek olarak gelir ve kesinti tutarları gösterilmektedir.

Mevzu Gelir Miktarı Kesinti Tutarı
Hesaplanan Maaş 6, 082, 802 TL
6 maaşlık ikramiye (Senelik) 3, 044 TL
Hususi hizmet tazminatı 3, 535 TL
Asgari geçim indirimi 183 TL
Fazla emek verme tutarı 359 TL
Damga vergisi 159,1 TL
Emeklilik kesintisi 861 TL
Harcırah 6, 915 TL
Makam tazminatı 810 TL
Gelir Vergisi 1, 240 TL

Tabloya nazaran gelirleri olan vekillerden 2 bin 102 TL kesinti yapılmaktadır. Bu hesaba nazaran 2020 senesinde milletvekili maaşlarının 22. 200 TL bulunduğunu söylemek mümkündür.

Maaşa ek olarak herhangi bir ödeme tutarı ya da zam da yapılabilir. Işgören maaşlarının yılda 2 kez artırıldığını söylemek de yerinde olacaktır. Ek bir data olarak cumhurbaşkanı maaşı da aylık 81.020 Türk Lirası‘ dır.

Emekli Milletvekili Maaşı

3671 sayılı kanunun 2. ve 3. maddesinde milletvekillerinin emeklilik durumları ifade edilmiştir. 2. madde de TBMM üyelerinden herhangi biri emeklilik talebi ile bir dilekçe yazarsa, bildirimde bulundukları tarihten itibaren durumları Emekli Sandığı’ na bildirilir. Emekli olduktan sonrasında aylıkları kesilecektir. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dışarıdan atanan bankalar ile 3 erkten önde gelen yasama erkine haiz kurumun üyelerine 3 aylık hizmet zammı verilecektir. 3. madde de ise maaşın bağlanma durumu düzenlenmiştir. Emeklilik talebinde bulunanlar SGK mevzuatında bulunan kurallara nazaran emekli edilecektir.

emekli-vekil-maaşı

Emekli vekil maaşı ücretleri

2020 senesinde emekli milletvekillerinin maaşı da 13 bin 410 TL olarak belirlenmiştir. Milletvekili emekli maaşı cumhurbaşkanı emekli maaşının yüzde 45′ i oranında olmaktadır. O yılda görevde bulunan Cumhurbaşkanı tarafınca bütçe kanunu belirlenmektedir. Hemen sonra belirlenen bu tutarın yüzde %45′ i hesaplanarak milletvekili maaşına erişilmiş olur. Emekli cumhurbaşkanı maaşı 32. 500 TL ‘ dir. Bu durumda emekli vekil maaşın da 13 bin 410 TL olacaktır.  

Milletvekillerinin emekli olmaları da oldukça kolaydır. Etken olarak 2 yıl vekillik yapanlar borçlanarak (toplamda 5600 gün) isteğe bağlı olarak emekli olabilmektedir. Şu demek oluyor ki yaşa takılma benzer biçimde bir durumları söz mevzusu değildir.

Avrupa ülkeleri içinde asgari ücret ile vekil maaşları arasındaki en yüksek fark vatanımızda yer almıştır. Zira bu iki maaş grubu içinde 11 kat fark bulunmaktadır. AB ülkeleri içinde en yüksek vekil maaşı İtalya ‘ da bulunmaktadır. İtalyan parlamento üyeleri 13 bin 920 Euro maaş almaktadır. Avrupa devletlerinde maaş hesaplamalarında asgari ücret baz alınmaktadır. Bazı ülkelerde ise averaj gelir seviyesi baz alınarak parlamento üyelerinin maaş tutarları belirlenmektedir.

Mesela;

Belçika : 7 bin Euro

Almanya : 8 bin Euro

Kanada: 13 bin 950 dolar

Danimarka: 5 bin dolar

Ermenistan: 200 dolar

Polonya : 1, 893 dolar

Litvanya : 820 dolar

Çek Cumhuriyeti : 1, 900 dolar

İspanya : 2, 312 dolar

Fransa: 4, 648 dolar

İngiltere : 6, 200 dolar

Avusturya : 8 bin dolar

Hollanda : 5 bin dolar

Finlandiya : 4 bin dolar

İsveç : 4 bin dolar

Norveç : 7, 500 dolar

tutarlarında vekil maaşları mevcuttur. Ek olarak vekillerin haklarına bakıldığında bazı ülkelerde emeklilik garantisi yokken, bazılarında ise işyar standartlarında emekli olunabilmektedir. Hiçbir ülkede  yan ödeme görünmemektedir. Ülkemizdeki benzer biçimde ek göstergeler mevcut değildir.

maaşların-milli-gelire-oranı

Vekil maaşlarının ulusal gelire oranı

Parlamento Üyelerinin Haiz Oldukları Haklar

Milletvekilleri seçilerek göreve geldikleri için seçim zamanlarına yakın kampanya başlatmaktadırlar. Maaşlarının oldukça daha fazlası tutarlarında harcama yaparak seçilmeye çalışırlar. Sadece emeklilik benzer biçimde vazife sonunda da yaşam standartlarında herhangi bir düşüş yaşanacağı söylenemez. Milletvekili olmak için ne kadar harcamanız icap ettiğini biliyor musunuz?

 1. Vazife süreleri içinde kırmızı geçişlik hakları bulunmaktadır.
 2. Bakanlara sual önerisi verme hakları bulunmaktadır.
 3. Resmi belge talebinde bulunabilirler. Bu belgelerin gizli saklı olması durumunda da erişebilmeleri gene mümkündür.
 4. Fakat vekillerin eriştikleri detayları devlet sırrı olması halinde basınla paylaşamaz.
 5. Vekiller seçim bölgelerinden sorunludur. Buralara hizmet götürmek ve meydana getirilen emekleri kolaylaştırarak devlet ile halk içinde bir köprü görevi görebilirler.
 6. Her yıl belirlenecek kontenjanlara nazaran vazife yaptıkları illerdeki KYK yurtlarına talebe yerleştirme hakları vardır. Üstelik öğrencinin maddi durumu göz önünde bulundurulmamaktadır.

Milletvekili Olma Şartları

Vekil olmak için bazı şartlara haiz olunmalıdır.

 • T.C. vatandaşı olmak
 • İlkokul mezunu olmak
 • Yaş şartı önceki yıllarda 25 ti. Referandumdan sonrasında 18 olarak belirlendi.
 • Kargaşa eylemleri, devlet gizemini izahat benzer biçimde sebeplerden yargı giymemiş olmak
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak 
 • Askerlik hizmetini tamamlamak
 • Kısıtlı durumda olmamak (Engelli vekillerimiz bu maddenin haricinde yer almıştır. )
 • Ağır hapis cezası almamış olmak (Taksirli suçlar haricinde 1 yıldan fazla ceza almamak)
 • Yüz kızartıcı kabahat işlememek gerekiyor. 

Bu şartları taşıyan hepimiz ilk olarak belirlediği siyasal partilere üye olmak koşulu ile vekil talibi olabilir. Ya da kendi partisini kurarak seçimlere katılabilir. Özetle vekil maaşları yapılacak olan zamlarla beraber 2020 yılı itibari ile 2. 200 TL’ ye gelmiş durumdadır.


About admin

Check Also

Sandık Ücretleri Ne Zaman Ödenecek? 2019

31 Mart 2019 mahalli seçimleri yaklaşıyor. Seçimlere azca bir süre kala sandık görevlilerine ödenecek olan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>