Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca 11 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren Ulusal Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği ile ulusal emlak uzmanlığı giriş sınavının bilgileri belli oldu. Yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek suretiyle işe alınacak ulusal emlak uzmanlığına giriş şartları ve bilgileri yer verilmiştir. Ulusal Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarına atanacak olan ulusal emlak uzmanlığı ve yardımcısı girişi sınavında başarıya ulaşmış olanlar Ulusal emlak uzmanlığı kadroların atanırlar. Ulusal Emlak Uzmanı olabilmek için yaş, tahsil alanı şartları ve giriş sınavının esasları 2020 senesinde tekrardan düzenlendi. Imtihan zamanı 1 ay öncesinde Resmi Gazete’den duyurulmaktadır.  

Ulusal Emlak Uzmanlarının Vazife ve Sorumlulukları

Ulusal Emlak Uzmanlığı alanından istihdam edebilmek için uzman ve uzman yardımcılığının vazife ve sorumluklukları bulunmaktadır. Uzman ve Uzman yardımcıları Ulusal Emlak birimlerinde görevlendirilir ve vazife ve sorumlulukları şu şekildedir;

(1)Uzmanların Görevleri; 

Bağlı olduğu bakanlığın görevlerini yerine getirmek ve çalışmalarda uzmanlık hizmetlerini sağlamak,

Bakanlığın vazife alanı çerçevesinde Ar-Ge hizmetlerini sağlamak

Mevzuat takip edeni yapmak ve bu mevzuatla ilgili çalışmalarda bulunmak

Yurt içi ve yurt dışı toplantıları hakkında bilgiye haiz olmak, toplantılara ve çalışmalara katılmak

Meslek alanında güncel detayları kovuşturmak

Uzman olarak uzman yardımcılarına katkıda bulunmak

Bunlara benzer görevleri yerine getirmekle görevli ve mesuldür.

(2) Uzman Yardımcılarının Görevleri;

Çalışmış oldukları bölümün lüzumlu tüm işlerine destek olmak

Ön hazırlık, araştırma, araştırma ve gider emekleri yürütmek

Meslek alanında güncel bilgilere haiz olmak

Uzman yardımcıları uzmanlar ile beraber görüşmede bulunması

Uzmanların verecekleri görevlerini yapmak ve benzer görevleri yerine getirmek vazife ve sorumluluklarındandır.

Ulusal Emlak Uzmanlığı Müracaat Şartları

Bakanlığın bünyesinde açık olan ekibe gore;

 • 657 sayılı kanununda belirtilen genel şartlara haiz olmak,
 • Hukuk, ekonomi, işletme, siyasal bilgiler, mimarlık, mühendislik, fen- edebiyat bölümlerinden ve YÖK tarafınca kabul görmüş öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Geçerliliğini korumuş olan KPSS puanından, imtihan duyurusunda belirlenen asgari puan türüne haiz olmak,
 • Sınavın yapılacağı senenin Ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvuruda İstenenler;

Bakanlığın resmi web sitesinden alınıp doldurulacak olan müracaat formunda adayın fotoğrafı, kişisel detayları, KPSS puanı, mezuniyet belgesi belgesi ve özgeçmişiyle beraber başvurular elektronik ortamda yapılmaktadır. Müracaat formundaki data ve belgeler ilgili Bakanlıkça teyit edilmektedir.2020 Yılı Ulusal Emlak Uzmanlık Sınavları

Ulusal emlak uzmanları imtihanı iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar yazılı ve sözlü sınavlar olmak suretiyle ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Geçerli KPSS imtihan puanı esas alınarak meydana getirilen imtihan neticeleri kurul tarafınca değerlendirilmektedir. Adayların görevli olacağı imtihan mevzuları imtihan duyurusunda belirtilmektedir. Yazılı imtihan mevzularında geçerli puan alan adaylar daha sonrasında sözlü sınava doğal olarak tutulmaktadır. Sözlü sınavdan aldığın geçerli puanlarla birlikte kurul tarafınca değerlendirilen adayların atama işlemleri başlatılıyor.

Yazılı Imtihan Mevzuları;

 • İktisat grubu: Mikro ekonomi ve Makro ekonomi
 • Maliye grubu: Kamu maliyesi ve Maliye politikası
 • Hukuk grubu: Anayasa hukuku, Çağdaş hukuk, İdari yargı, Borçlar hukuku, Tecim hukuku, ve Ceza hukuku
 • Muhasebe grubu: Genel muhasebe

Sözlü Imtihan;

Adayların sözlü sınavda sorulan sorulara vereceği yanıtlar dahilinde özgüveni, ikna kabiliyeti, genel kültürü, mevzu hakkında ifade kabiliyeti ve mesleğe olan uygunluğu şeklinde yönleri de ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaktadır. Sözlü sınavlarda başarıya ulaşmış olmak için 100 tam puan üstünden minimum 70 puan alınma şartı bulunmaktadır.

Imtihan Değerlendirmesi

Yeterlik imtihan komisyonu, atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısı yada görevlendireceği minimum Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında, Daire Başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile minimum bir Çevre ve Şehircilik Uzmanından olmak suretiyle,  başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara haiz kişiler arasından üç şahıs daha yeterlik imtihan komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla yeterlik imtihan komisyonu kurulabilir.

Yeterlik imtihan komisyonu; yazılı imtihan sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların duyuru edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili öteki işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

Yeterlik imtihan komisyonu, kararlarını oyçokluğu ile alır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Ek imtihan hakkı ve başarısızlık hali

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanılmış olduğu halde sınavda başarıya ulaşmış olamayan yada sınava girmeye hak kazanılmış olduğu halde geçerli mazereti olmaksızın imtihan hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez imtihan hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen yada imtihan hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun işyar unvanlı kadrolara atanır.

Atamada İstenen Belgeler

 • Görevini sürekli halletmeye engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,
 • Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
 • Adam adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
 • 4 tane vesikalık fotoğrafını,
 • imtihan neticesinin yazılı olarak bildirildiği zamanı takip eden on beş gün içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

Ulusal Emlak Uzmanları Ne İş Yapar?

Ulusal emlak uzmanları ulusal emlak genel müdürlüklerinde muhasebe ve uzman unvanlarıyla vazife icra eden memurlardır. 2020 senesinde mili emlak uzmanlığı giriş sınavında başarıya ulaşmış olan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı illerde ki ulusal emlak genel müdürlüklerine atanarak uzman kadrosunda vazife alırlar. Ulusal emlak daire başkanlığı olmayan illerde defterdarlığa bağlı olarak çalışırlar. Görevleri ve sorumlulukları 2020 yönetmeliğine gore tekrardan düzenlenmiştir. Bu bilgiler aşağıda görselde anlatılmıştır.

2020 Yılı Ulusal Emlak Uzman Maaşları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı gore meydana getirecek olan yeni Ulusal emlak uzmanı 2020 yılı maaşı 5050 TL olacaktır.


About admin

Check Also

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilinmiş olduğu suretiyle bilhassa teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>