Muhtar Maaşı 2020 Net Ne Kadar? (AZALAR DAHİL)

Mahalle ve köylerde vazife meydana getiren muhtarlar maaşlarına yeni düzenleme ile beraber zam yapılmıştı. Mahalli Seçimlerinde bildiğimiz suretiyle muhtar seçimleri de yapılacak. Adaylar kıyasıya bir rekabet içinde ve seçim çalışmalarına çoktan başladılar. Emekli muhtar maaşları ne kadar, 2020 muhtar maaşları ne kadar olacak şeklinde soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Muhtarlar ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Muhtar Maaşlarına Zam Yapılmış oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son zamanlarda muhtarlara oldukça ehemmiyet vermekte ve kendilerini devamlı olarak Külliye’de ağırlamaktadır. Mahalli seçimleri yaklaşırken muhtar adayları da kıyasıya bir rekabet içine girdi. “Ek iş değil, tek iş, gelişim için değişiklik.” şeklinde çarpıcı sözler ile muhtar adayları bastırdıkları afişlerde boy gösterir oldu. Muhtarlık pek oldukça vatandaşa cazip gelen bir iş kolu olarak yerini aldı. Bu durumun ise bir oldukça sebebi var.

Vatanımızda bulunan 81 vilayetin her birinde oldukça sayıda köy ve mahalle olduğundan dolayı, buralardan görevli olan da pek oldukça muhtar bulunmaktadır. Önceki yıllarda muhtar maaşları asgari ücretin altında kalmaktaydı. 16 yılda 18 kat artan maaşlar artık asgari ücretin üstünde seyrediyor. Geçtiğimiz yıl maaşlara uygulanan zam oranı ise yüzde 10,7 olmuştu.

Muhtarların sigorta primleri daha evvelki yıllarda bizzat kendileri tarafınca ödeniyordu. Sadece meydana getirilen düzenleme ile artık bu primler devlet tarafınca karşılanacaktır ve 613 TL tutara haizdir. Söz mevzusu düzenleme ile işçi olmayan ve emekli olan 26 bine yakın muhtarın Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini devlet ödemektedir.

Muhtar ve Aza Maaşları 2020

Yaşadığımız bölgeyi temsilen ilk yetkili şahıslar elbet ki muhtarlardır. Yetki alanlarından ziyade aldıkları maaş tutarları pek oldukça şahıs tarafınca merak edilmektedir. Bilhassa 2020 senesinde maaşların ne kadar olacağını merak etmektedir. Geçmiş yıllarda muhtar maaş tutarlarının asgari ücretten azca olması ve primlerini kendilerinin ödemek zorunda kalması yüzünden aslına bakarsak seçilmenin pek de bir cazibesi yoktu.

Meydana getirilen düzenlemeler ile beraber muhtar maaşlarına zam yapılmış oldu. Peki muhtar maaşları neye nazaran belirleniyor? Hesaplamada hangi gösterge sayıları baz alınıyor, bir göz atalım.

Memurların aylık katsayısı * gösterge rakamı = muhtar maaşları sonucuna ulaşmamızı sağlıyor.

2020 işgören aylık katsayısı 0,130597 olarak belirlenmiştir. Gösterge rakamı ise 14,750 olmaktadır. Bu durumda hesaplanan muhtar maaşları da 1,926 TL‘ ye karşılık etmektedir. Geçtiğimiz yıl muhtarlar ile ilgili şüphesiz meydana getirilen en çarpıcı düzenlemenin sigorta primleri ile ilgili olduğundan söz ettik. Bu sebeple muhtarlar primlerini kendileri ödemeden net olarak maaşlarına ulaşabilecektir. 2020 Senesinde ise muhtarlar yeni belirlenen asgari ücret olan 2324 TL üstünden maaş alacaklardır.

Muhtar ve Aza Maaşları

Muhtar ve Aza Maaşları

Bu aşamada akılları azalar maaş alıyor mu şeklinde bir sual gelebilir. Azalar, muhtar tarafınca görevin çeşitli sebeplerden dolayı aksaması sebebi ile görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu meslek gönüllülük esasına dayanmaktadır. Muhtar azaları bu sebeple maaş almamaktadır.

2020 Muhtar Maaşları Ne Kadar Olacak?

Gündemde sıkça yer kaplayan konulardan bir tanesi şüphesiz muhtar maaşları olmaktadır. Seçmen sayısı oldukça olan muhtarların Resmi Gazete’ de gösterilen karar neticesinde maaşlarının 2400 TL’ ye kadar çıkabileceği duyuru edilmiştir.

2019 muhtar maaşları

muhtar maaşları

Yukarıdaki tabloda geçmiş yıllarda muhtarların aldıkları maaş tutarları gösterilmektedir. Bilhassa 2018 yılının ortalarından itibaren muhtar maaşlarına meydana getirilen zamlar neticesinde maaş tutarlarının oldukça arttığı görünmektedir. 2020 senesinde Asgari ücretin de 2324 TL’ ye çıkması ile muhtar maaşları asgari ücretten de fazla olmuştur. 2020 yılı Ocak ayı itibari ile öngörülen muhtar maaşı tutarı ise 2,324,30 TL‘ dir.

Muhtarların maaş ödemeleri devlet bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) tarafınca yapılmaktadır. Her ayın 15′ inde hesaplarına yatırılan tutarları çekebilirler. Muhtarların yanında çalışan kişiler de maaş almaktadır. Maaş ödemeleri İl Hususi İdareleri tarafınca yapılmaktadır.

Muhtar Iyi mi Olunur?

Muhtarlar, seçimle iş başına gelen kimselerdir. Doğrusu atanmış değil seçilmiş kişilerdir. Mahalli seçimlerde iyi mi ki belediye başkanı ve belediye encümenleri seçiliyorsa gene bu seçimlerde muhtarlar da belirlenmektedir. Muhtar olmak için aday bulunduğunu duyuru eden kişiler poster şeklinde seçim materyalleri bastırarak seçim emekleri yaparlar. Sonrasında 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlere katılarak seçmen kitlesi tarafınca en yüksek oyu almak için rekabet ederler. Müşahit nasıl olunur adlı içeriğimizden informasyon alarak yapılacak olan mahalli seçimlerde siz de vazife alabilirsiniz.

➤ Muhtar Olma Şartları

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. Son 6 aydır aday olduğu mahallede ikamet etmesi
 4. Tahsilli olmak
 5. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
 6. Hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık vb. yüz kızartıcı suçların birinden yargı giymemiş olmak ya da ağır hapis cezası almamış olmak şeklinde şartları taşıyan hepimiz yapılacak olan seçimlerde aday olmak için başvurusunu yapabilir.
Muhtar Nasıl Olunur?

Muhtar Iyi mi Olunur?

➤ Muhtar Azası Olma Şartları

Muhtar azası gönüllü olarak etkinlik gösterse de kendisinin de taşıması ihtiyaç duyulan bir ekip şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Köy yada mahallede son 6 aydır ikamet ediyor olmak
 3. Adını muhtar kağıtlarına yazdırmak gerekmektedir. Aza olmak için Yüksek Seçim Kurulu vb. bölgelere gitmeye gerek kalmamıştır. Ek olarak kamu görevlerinden uzaklaştırılan ve muhtarların oy pusulalarında adı olmayan azaların seçilmesi mümkün değildir.

➤ Kaç Şahıs Muhtar Azası Olabilir?

Muhtar azalarının sayıları mahalle ve köylerin nüfuslarına nazaran değişim göstermektedir. Oy pusulalarına;

 • Mahalle azalığı için : 8 aday
 • Nüfusu 1000′ e kadar olan köylerde: 8 aday
 • Nüfusu 1001- 2000 içinde olan köylerde ise: 12 adayın adı yazılabilecektir.

Muhtar ve aza adayları için pusulalara isimlerinin yanında anne ve baba adlarının ayraç içinde yazılmış olması gerekmektedir. Ek olarak doğum tarihleri de pusulaya yazılmalıdır. Sandık ücretleri adlı içeriğimizden üye, gözlemci ve sandık başkanlarının alacakları ücretleri öğrenebilirsiniz.

Muhtarların Oy Pusulaları Iyi mi Olmalıdır?

Seçimler yaklaşırken muhtar adayları oy pusulalarını yapmaya başladı bile. Bu pusulalar seçim kurulunda bulunan sandık başkanları tarafınca teslim alınır. Beyaz bir kağıda A4 kağıdının 1/4’ü büyüklüğünde basılacak olan oy pusulasında muhtarların adları ve aday oldukları yer yazmaktadır.

Muhtarların Oy Pusulaları Nasıl Olmalıdır?

Muhtarların Oy Pusulaları Iyi mi Olmalıdır?

Muhtar Eşleri Maaş Alır mı?

Yurttaşlarımız tarafınca dört gözle beklenen konulardan bir diğeri de muhtar eşlerinin maaş alıp almadıklarıdır. Muhtar eşlerine verilen herhangi bir maaştan söz etmek mümkün değildir. Sadece bunun tek bir yöntemi vardır. Eğer muhtarlar eşlerini yanlarında çalışan personeller olarak gösterirlerse eşlerinin de maaş almaları mümkün olmaktadır. Sadece genel olarak köylerde muhtar yanında çalışan herhangi bir kimse bulunmuyor. Nüfusu yüksek olan il ve ilçe mahallelerinde yer edinen muhtarların yanlarında destek iş yapmaktadır.

Muhtarların Görevleri Nedir?

Muhtarların yerine getirmeleri ihtiyaç duyulan pek oldukça vazife vardır. Bu görevleri iyi bilmek gerekmektedir. Hem muhtarlar için, hem de köy ve mahallede ikamet eden bireylerin bu görevleri bilmeleri durumunda işler daha kolay ilerleyecektir. 

 • Seçmen kağıtlarının dağıtımı
 • Mahalle ya da köyde yapılacak olan hizmetler ile ilgili görüş beyan etmek
 • Vatandaşlar tarafınca talep edilecek olan evrakları düzenlemek ve mühürlemek
 • Bulaşıcı ya da salgın hastalıklara haiz olan şahısları ilgili kurumlara bildirmek
 • Kimlik belgelerini kaybedenler için lüzumlu belgeleri düzenlemek
Muhtarların Görevleri Nelerdir?

Muhtarların Görevleri Nedir?

 • Desteğe muhtaç kişilerin tespit edilmesini kolaylaştırmak
 • Afet vb. muhteşem durumlarda idareye yardım etmek
 • Engelli, maddi anlamda yetersiz ya da kimsesiz kişilere verilecek olan Yeşil Kartlar ile ilgili bildirimleri yapmak
 • Sokak, cadde, mahalle şeklinde yerlerde herhangi bir noksan olması durumunda, durumu bağlı olunan belediyeye bildirmek
 • Askerlik hizmeti için vazifelendirilecek olan kişiler ile ilgili askı listeleri hazırlamak
 • Seçim kurulu, emlak vergisi, sıhhat ocağı vb. tarafınca yapılacak olan toplantılara katılmak şeklinde görevleri bulunmaktadır.

Muhtar tarafınca yürütülen bu görevler muhtar olmaması durumunda aza tarafınca yapılmaktadır. Muhtar azalarına yaşlanmış heyeti adı da verilmektedir. Haftada bir kere azalar meclisi muhtar başkanlığında toplanarak çeşitli mevzular görüşülmekte ve var ise problemler çözüme kavuşturulmaktadır.

Azalar gönüllülük esasına dayanarak çalışsa da muhtar maaşlarına 2020 yılı içinde ihtimaller içinde bir zam yapılması gündemdedir. Son güncel kat sayısı verisi ile sizler için maaş hesaplaması yaptık. Yapılacak olan seçimlerde tüm muhtar adaylarına başarılar diliyoruz. 🙂


About admin

Check Also

Sandık Ücretleri Ne Zaman Ödenecek? 2019

31 Mart 2019 mahalli seçimleri yaklaşıyor. Seçimlere azca bir süre kala sandık görevlilerine ödenecek olan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>