Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2020 Kanunu

Boşanan eşlerin arasındaki gerginliklerin sebebi nafakanın yaşam boyu ödenmesi ile ilgili olarak düzenlemelerin yapılması ile tekrardan gündeme geldi. Boşanma sürecinde tarafların birbirlerinden alacağı haklar çerçevesinde değerlendirilen nafakanın türleri nedir? Boşanma sürecinde taraflar hangi haklara haizdir, Nafaka sınırı var mı, nafaka hesaplaması iyi mi yapılır tüm soruların cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Nafaka Türleri Nedir?

Türk hukuk sistemine bakılırsa nafaka türleri; Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası dava içinde mevzuya ilişkin önlem nafakası olmak suretiyle 3 tane nafaka türü bulunmaktadır. Boşanma davaları açıldıktan sonrasında önlem talebinde bulunulur taraflar adına oluşturulacak olan tensip zaptı ile beraber nafaka bağlanır. Dava sürecinde  hem adamın hem kadının güvenlik vasıtasıyla oturdukları yeri maddi durum araştırması da yapılır mahkemenin tensip zaptı bağlamış olduğu nafaka kati değildir, artırılabilir, azaltılabilir. Nafaka ödemeleri tarafların maddi durumlarına bakılırsa değişebilir. Nafaka ödemelerinde yapılacak değişimler bir dilekçe ile başvuruda bulunarak yapılabilir. Önlem nafakası davayı açtığınız tarihten davanın kesinleşme geçmişine kadar devam eder ondan sonrasında önlem nafakasının süresi bitmiş olur. Aile mahkemesi hakimi haklı taraf için dava dilekçesinde talep edilmesi halinde yoksulluk nafakası da bağlayabilmektedir. Oluşturulan davada başvurulan taleplerin üstünde bir nafaka ödemesi söz mevzusu değildir. Mesela dava dilekçesinde taraftan biri 100 bin liralık bir maddi tazminat istediyse hakim 200 bin liralık maddi tazminat vermez. Verilecek tazminatın tutarı talep edilen 100 bin liranın altına düşebilir yada asla vermeyebilir bu davadaki şahitlere, delillere, ispata bağlı olarak hakimin haklı görmesine bağlı olarak değişmektedir. Ayda 1000 lira önlem ve 1000 lira da yoksulluk nafakası aylık toplamda 2 bin lira nafaka talep edildiyse hakim 3 bin lira nafaka vermez. Burada talep edilen miktarla sınırı olan hatta altında olmak suretiyle eşin maddi durumuna bakılırsa ayarlanacaktır. Nafaka tutarları taleplerin dışına çıkmaz. İştirak nafakası ise çocuğa bağlanan nafakadır.

Boşanma Sürecinde Taraflar Hangi Haklara Haizdir?

Boşanma sürecinde taraflar maddi ve tinsel tazminat hakkına, nafaka hakkına haizdir. Boşanma sürecinde bir tek bayanların değil erkeklerinde nafaka, maddi ve tinsel tazminat talebinde bulunma hakları vardır. Tarafların nafaka talepleri de oluşturulan davanın türüne ve kişilerin gelirlerine kusurluluk durumuna bakılırsa hesaplandığından tarafların hakları kişiden kişiye değişim göstermektedir.

Nafaka Hesaplaması Iyi mi Yapılır? 2020 Kanunu

Boşanmalarda Nafaka Hesaplaması Iyi mi Yapılır?

Aile terimi o denli mühim bir kavram ki ailenin yıkılması ve birlikteliğin sona ermesi oldukca sıkı biçim şartlarına doğal olarak tutulmuştur. Boşanma davaları genel boşanma ve hususi boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında hususi boşanma sebepleri zina, hayata kast, fena işlem, akıl hastalığı, terk, onursuz yaşam sürme şeklinde 5 başlık altında inceleyebileceğimiz bu sebepler ve oldukca sıkı biçim ve kanıtlama şartlarına doğal olarak hususi boşanma nedenleridir. Ve bu boşanma davaları hususi boşanma sebepleri içinde değerlendirilir. Genel boşanma sebebi olarak değerlendirilen şiddetli geçimsizlik ise tarafların yaşamayı hakikaten çekilmez hale getirmesi halinde değerlendirdiği için buradaki kanıtlama koşulu ise değişik olarak değerlendirilir.

Hususi boşanma sebepleri ile mahkemeye başvuran çiftlerin durumlarının değerlendirilmesine oldukca sıkı kanıtlama şartları göz önüne alınmaktadır. Eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüne aykırı bir halde karşı cinsle yaşayacağı münasebetlerin yaşanması halinde bu durumun öğrenilmesinden itibaren altı aylık hak düşürücü süre içinde zina sebebi gösterilerek boşanma davasının açılması gerekmektedir. 6 aylık süre içinde açılmayan davalar hususi boşanma sebepleri kapsamı haricinde kalacağı için taraflar içinde hesaplanacak olan nafaka tutarlarını da etkileyecektir. Zina şeklinde hususi boşanma sebepleri ile açılacak olan davaların mali neticeleri açısından oldukca ciddi faydalar sağlamış olduğu için açılacak olan boşanma davasının türü de nafaka hesaplamasında etkili rol oynamaktadır. Hak mağduriyeti yaşayan ve hak düşürücü sebebi geçtikten sonrasında mahkemeye başvuran taraflar içinde genel boşanma davaları açılacaktır.

Ek olarak Boşanan Kadına Devlet Destekleri de verilmektedir.

Nafaka hesaplamalarında anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davaları da etkin rol oynar. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ve boşanmanın ayrıntıları şeklinde tüm hususlarda barışçıl bir halde anlaşmış halde dava açmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma davalarında tüm mevzularda antak kalma sağlanmış olmalıdır. Çocuk var ise çocuğun velayeti, nafakası, kadının nafakası, adamın nafakası, maddi tinsel tazminat şu demek oluyor ki dava ile ilgili tüm ayrıntılarda anlaşmış halde müracaat yapmaları gereklidir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların tüm ayrıntılarda anlaşmasının yanında hakiminde bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar nafakanın tutarında da antak kalma sağladıkları için kendi aralarında belirledikleri tutarlarda aylık nafaka bağlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar hiçbir mevzuda uzlaşmaya varamadıkları için nafaka tutarlarının belirlenmesine kişinin gelir düzeyleri dikkate alınarak meydana getirilen araştırma sonucunda hakim tarafınca belirli tutarlarda aylık nafaka bağlanmasına karar verilir.

Boşanma davası sürecinde ve sonrasında nafaka tutarı tarafların sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınır nafaka tutarı kişinin gelir düzeyine bakılırsa belirlenir. Karşı tarafın ödeyemeyeceği bir tutarın nafaka olarak belirlenmesi Türk Uygar kanunu kapsamında mümkün değildir. Nafaka miktarı hesaplanırken mahkeme nezdinde taraflar sosyo-ekonomi araştırması yapılır. Tarafların geliri tespit edilir. Tarafların gelirine ilişkin beyanları da dikkate alınır. Bununla beraber nafaka tutarı belirlenirken tarafın kusuru da dikkate alınır.

Nafakayı ödeyecek tarafın ekonomik durumu ve iştirak nafakası bağlanacaksa çocuğun gerekseme durumu da göz önüne alınarak hesaplama yapılmalıdır. Taraflar aralarında isterlerse sözleşme yapabilir bu sözleşmenin resmi niteliği olması için hakim tarafınca imzalanması gereklidir. Gelir artışı şeklinde durumlarda nafakanın artırımı söz mevzusu olduğunda nafaka ödeyen tarafında mağdur edilmemesi açısından nafaka artırım davalarında TÜİK’in yayınladığı ÜFE ve TÜFE artış oranları dikkate alınmaktadır. Hakim tarafınca onaylanan ve hesaplanan nafaka tutarı enflasyonun bakılırsa düşük kalırsa da dava açılarak nafakanın gene uygun görülen oranlarda artırılması istenebilir.

Boşanmalarda Nafaka Sınırı Ne Kadar?

Boşanma davaları açıldığında önlem nafakası adı altında yoksulluk nafakası talebinde bulunulmaktadır. Eşin maddi durumuna bağlı olarak belirlenecek olan yoksulluk nafakası devamlı bir üst sınırda olacaktır diye bir durum söz mevzusu değildir. 300 ila 400 lira şeklinde rakamlarda bağlanabilmektedir. Bir kişinin yaşamını devam ettiremeyeceği bir sayı  olmasına karşın karşı durumun maddi durumuna bakılırsa alt sınırdan da nafaka bağlanabildiği durumlar olmaktadır. Taraflardan birinin nafaka alabilmesi için ortada illa bir çocuk olması gerekmez. Kanunda kadının nafakası ayrı çocuğun nafakası ayrı olarak verilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır Boşanma davası açılırken kesinlikle mağdur olan taraf için önlem nafakası aldı altında yoksulluk nafakası talep edilmektedir. Nafaka alabilmesi için de tarafın kusursuz yada daha azca kusurlu olması gerekmektedir. Hakim kesinlikle hak mağduriyeti yaşayan taraf için nafaka hükmünde bulunmaktadır. Boşanma sebebi ile hanım ve çocuklar yoksulluğa düşecekse kusursuz yada daha azca kusurlu ise tarafların maddi durumları ve boşanma sonrasında ne duruma düşecekleri göz önüne alınarak  öteki tarafın o kişiye belli bir miktar nafaka ödemesine hükmedilmektedir. Evlatların velayeti kendisinde olmayan taraf nafaka ödemeye mahkum edilmektedir bu durumlarda çocuğun ve öteki kişinin gereksinimleri için nafaka ödeyecek kişinin gelir durumu oldukca önemlidir. Kişinin gelir durumunun yüksek bulunduğunun ispatlanması halinde çocuğun ve kusursuz tarafın menfaati doğrultusunda hakim hakkaniyete bakılırsa bir bedelin ödenmesine hükmedebilir. Kişinin gelirinde artış yaşanması şeklinde durumlarda tüm gelirleriyle kişinin gelirinin yükseldiğini ve daha çok ödeyebileceğini ispatlamak koşuluyla nafaka artırım davası açarak nafakanın miktarını yükseltilebilir. Nafaka ödenmemesi halinde ise tarafa icra takip edeni başlatılmaktadır.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında karara bağlanan nafakanın ödenmemesi halinde kişiye icra takip edeni başlatılır. İcra takibine karşın nafakanın ödenmemesi halinde İcra ve İflas Kanunu na bakılırsa nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir. Bu ceza ek olarak para cezasına çevrilemediği şeklinde ertelenmesi de söz mevzusu değildir.


About admin

Check Also

Boşanan Kadınlara Devlet Maaşı ve Yardımlar 2020

Bayanlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>