Ölüm Yardımı Kimlere Ödenir? (GÜNCEL BİLGİ)

Ölüm yardımı ile ölüm aylığı hakkında informasyon edinmek isteyenler için  Ölüm Yardımı için Hak sahiplerinin kimler olduğu, ölüm yardımı ile Ölüm aylığı arasındaki farkın ne olduğu hakkında bir araştırma yaptık. Buna bakılırsa, Devlet, SGK, Belediyeler, Kaymakamlık ve tüm Devlet kuruluşlarınca vefat eden kişinin yakınlarına ve ailesine yapılacak yardım ve destek sunar içeriğimiz de yer verilmiştir.

Ölüm Yardımı Nedir? Kimlere Ödenir?

Ölüm yardımı SGK Kurumu’na bağlı olarak çalışan kişilerin vefat etmeleri halinde hak sahiplerine ya da öncesinde belirlenen kişilere SGK kurumu tarafınca meydana getirilen ödemedir. Ölüm yardımı SGK ya bağlı kişinin ölmesi halinde cenazeyi kaldıracak hak sahiplerine ilk olarak eşine, eşi yoksa evlatları, yoksa anne ve babasına o da yoksa kardeşlerine ve yakınlarına ödenir. Ölüm yardımı yan cenaze yardımı 4-A’lı çalışanlar ile devlet memuru ölen kişinin çalmış olduğu kuruma bakılırsa ödeme miktarı değişim gösterir. Ölen sigortalı aşağıda ki yakınları bu aylığa başvurabilir.

  • Anne ve babası,
  • Eşi,
  • Evlatları
Ölüm Yardımı Nedir? Kimlere Ödenir?

Ölüm Yardımı Nedir? Kimlere Ödenir?

Ölüm Yardımı Iyi mi Alınır?

Bağkur da SSK da ve Emekli sandığında olduğu benzer biçimde Toplumsal Güvenlik olarak tek çatı altında birleşilmesinden sonrasında  5510 sayılı kanun gereği, vefat eden yurttaşlarımız Toplumsal Güvenlik kapsamında ise hak sahiplerinin kendilerine ölüm yardımı yapılır. Hak sahiplerinin cenazeyi kaldırması sebebiyle kendilerine cenaze yardımı yapılır. Eğer cenazeyi gerçek sahibi değil de üçüncü şahıslar kardeşleri yada yakınları kaldırmış ise onlara da satmaca ibraz etmek suretiyle  müracaatları üstüne onlara da ölüm yardımı yapılmaktadır. Gerçek sahibi eşi ya da çocuklarına ölüm aylığının bağlanılmasına müteakip bilgisayar ortamında meydana getirilen aylık bağlama işlemi ile beraber cenaze yardımı ödeme talimatı da beraber göndermiş olduğu için herhangi bir koşul, talep , faturaya ibraz edilmesine gerek kalmadan  direkt cenaze yardımı ödenir. Ölüm yardımı alacak gerçek sahibi eşi ya da evlatları yoksa kardeşleri tarafınca ya da yakınları tarafınca cenazenin kaldırılması söz mevzusu ise o halde hem müracaat hem de satmaca ibraz edilerek şartı ile ölüm yardımı ödemesi şartı aranmaktadır.

Aylık ile Yardım ile Içinde ki Fark Nedir?

SGK  bağlı olarak çalışan kişilerin vefat etmesi halinde ölüm tarihinden itibaren müracaatta bulunan kişilere 5 senelik süre içinde toplu olarak ödenen bir yardımdır. Ölüm yardımı bir kereye mahsus olmak suretiyle hak sahiplerine tek seferde verilirken ölüm aylığı hak sahiplerine 5 senelik süre içinde toplu olarak ödenen paradır.

Bu sayfadan Ölüm Aylığı hakkında net informasyon alabilirsiniz.

Iyi mi Hesaplanır?

Ölüm yardımı SGK‘ya bağlı olarak çalışan kişilerde ve devlet memurlarında değişik olarak hesaplanmaktadır.  4-A’ lılar da ölüm yardımının miktarı tam olarak  belirlenmemekle beraber son olarak çalışılan ve alınan aylığa denk gelecek şekilde hesaplanır. Toplumsal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafınca belirlenen ölüm yardımı parası değişkenlik izah edebilir.

Devlet memurlarının ölüm aylıklarının hesaplanması ise; gösterge, ek gösterge ve aylık kat sayı çarpım oranları ile belirlenir. 4A’ lılarda değişik olarak devlet memurlarının ölüm yardımları hak sahiplerine SGK kurum yetkililerinin hesapladıkları sayı üstünden tek seferde olacak şekilde ödenmektedir. Devlet memuru ölüm yardımı parası gerçek sahibi olan ailesine 1 maaş tutarı kadar ödenirken, 4-A’lıların ölüm yardım paraların değişkenlik göstermektedir şu demek oluyor ki ölüm yardım parası kanunda tam olarak belirlenmemiştir.

Ne Vakit Ödenir?

Emekli sandığında ölüm yardımı alınması kişilerin başvurusuna bağlıdır. Hak sahipleri ve ölüne kişinin ailesi kuruma müracaat yaptıkta sonrasında Kurum yetkilileri dosyaya bakmakta ve kişinin ölüm hakkı yardımı olup olmadığına bakılırsa yapacakları incelemeler sonucunda hak sahiplerine ölüm yardımı belirleyecekleri rakamlar üstünden yapılmaktadır.

Yalnız yoğunluktan dolayı kimi süre ölüm yardımı ödeme süresi uzayabilir. Bir ay ilkin meydana getirilen ölüm yardımı başvurusunun üstünden daha da fazla süre geçmemiş olması ve muhtemelen dosya araştırma aşamasında olduğundan bu benzer biçimde nedenlerle araştırma bittiğinde en kısa süre içinde yazılı yanıt bilgisi verilerek yardımı almak mümkündür. Bu benzer biçimde durumları göz önünde bulundurarak bir miktar beklemek yarar vardır.

Memurların Ölüm Gideri ve Cenaze Yardımı Hakları

Memurların ölümleri halinde cenazenin başka yere nakli de dahil olmak suretiyle cenaze giderlerinin bırakım yaptıkları kurumlarınca karşılanması gerekmektedir. Cenaze gideri cenazenin defnine ilişkin tüm giderleri kapsamaktadır. Memurların aile bireylerinden birsinin ölümleri halinde ise ölümün nerede meydana geldiği ehemmiyet taşır. Eğer ölüm yurtiçinde meydana gelmiş ise aile bireylerinin ölüm halinde memurların çalmış olduğu kurumlar bu harcamaları karşılamaz. Yurtdışına devamlı yada geçici çalışmak için giden yada tedai amaçlı yurtdışına giden memurların yurtdışında vefat eden bakmakla yükümlü oldukları eş,  çocuk ve ebeveyninin yurtdışında ölümleri halinde cenazenin nakil ve cenaze giderleri memurların çalmış olduğu kurumlarınca karşılanması gerekir. Cenaze gideri haricinde memurun ölümü halinde,  bir de ölüm yardımı hakkı kanunla düzenlenmiştir. Bu da memurun kendisinin ölümü halinde  Başbakanlık Müsteşarının  gösterge ve ek göstergesi üstünden şu demek oluyor ki 9500 durağan(durgun) rakamının memurun maaş katsayısının çarpımının iki katı  kadar ölüm yardımı hiçbir vergiye doğal olarak tutulmaksızın ölmeden ilkin bağlı bulundukları Kurumlarınca cenazeyi kaldıran memurun eş, çocuk yada ebeveyni ödenir.

Memurun aile bireylerinin ölmeleri halinde gene 9500 x memurun maaş katsayısı tutarında ölüm yardımı ödeneği memura derhal ödenmesi gerekir. Emekli memurun ölüm halinde ise son almış olduğu emekli maaşı tutarında ölüm ödeneği memurun ailesine ödenir.

Cenaze Ödeneği Hangi Durumlarda Alınır?

Cenaze ödeneği, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu, devamlı iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü yada yaşlılık aylığı almakta iken, kendisi için minimum 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalıların hak sahiplerinden sırasıyla eşine yoksa çocuklarına, oda yoksa anne yada babasına o da yoksa kardeşine ödenir.

Ölüm Yardımı Kimlere Ödenir?

Müracaat Dilekçesi

Cenaze Ödeneğine Hangi Belgeler ile Müracaat Yapılır?

Cenaze ödeneği için hak sahiplerince kurumlar tarafınca belirlenen örneğe bakılırsa dolduracakları tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile kuruma başvurulması yeterlidir. Kurum tarafınca işlem yapılabilmesi için sigortalının ölüm tarihinin nüfus kayıtlarına işlenmesi gereklidir.

Ölüm aylığı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>