Özel Hastanelerin Verdiği Heyet Raporu Geçerli mi?

Bilhassa engelli yurttaşlarımız tarafınca kendilerine toplumsal haklardan yararlanabilmeleri için sıhhat kurulu raporları verilmektedir. Bu raporlar engelliler tarafınca bizzat ya da engelli evlatların vasileri tarafınca müracaat yolu ile alınmaktadır. Kurul raporu genel olarak hususi hastanelerden alınsa da devlet hastanelerinden alınması da mümkün olmaktadır. Acıbadem Hastanesi benzer biçimde hastaneler tarafınca belirli bir ücret karşılığında kurul rapor alınması mümkün olmaktadır. Sadece yurttaşlarımız tarafınca dört gözle beklenen konulardan bir tanesi verilen bu raporların geçerli olup olmadığıdır. Detaylı data içeriğimizde mevcuttur.

Kurul Raporu Almak

Engelli, kaza ya da yaralanmalardan dolayı kısmi olarak engelli olan yurttaşlarımız, hastanelere giderek sıhhat raporu alabilirler. Alınan bu raporların kendilerine oldukça fazla faydası olacağı şüphesizdir. Bu raporların alınabilmesi için yüzde 40 ve üstünde ağır engelli olmak gerekmektedir. Meydana getirilen muayene ve tetkikler sonucunda görevlendirilen sıhhat kuruluşlara tarafınca rapor verilecektir. Ağır özür, tüm vücut fonksiyonlarında yitik anlamına gelir. Yüzde 50‘ den daha çok engeli olanların tespit edilmesi durumunda şahıslar ağır engelli olarak tabir edilir. Beslenme, yıkanma, giyinme, hela benzer biçimde temel gereksinimlerini şahıs tek başına yerine getiremez. Tek başına harekette güçlük çekebilir. Profesörlerin Ameliyat ve Muayene Ücretleri isminde içerimizden profesörlerin ameliyat ücretleri ile ilgili data alabilirsiniz.

Heyet Raporu Almak

Kurul Raporu Almak

Kendilerine rapor verilebilmesi için bu kayıpların tespit edilmesi gerekmektedir. Kurul raporlarını, bazı doktorlar tarafınca oluşturulmuş olan heyetler vermektedir. Mevzunun yasal dayanağı 30692 sayılı ve 20 Şubat 2019 tarihindeki Resmi Gazete olmaktadır. Kararname ile çocuk ve erişkinlere sıhhat raporu verilmesi hususunda düzenlemeler yapılmıştır.

Rapor Vermeye Yetkili Kurul

Erişkinlere sıhhat raporu verilmesi için kurulan kurul 7 üyeden müteşekkildir. Kurul raporunda aşağıdaki doktorların görüşlerinin bulunması gerekmektedir.

 • İç hastalıkları uzmanı (dahiliye)
 • Genel cerrahi
 • Göz hastalıkları
 • Kulak, burun, boğaz
 • Nöroloji
 • Ruh sağlığı hastalıkları

Rapor alınmak istenen mevzunun bu hekimler haricinde herhangi bir doktor tarafınca incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple bu doktorlar kurula dahil edilecektir.

Kurul Raporu Veren Hususi Hastaneler

Kurul raporunun başvurulan hastanelerden alınması gerekmektedir. Sadece değişik bir netice umuyorsanız, değişik bir hastaneye de müracaat etmeniz mümkün olacaktır. Kurul raporu alınmak istendiğinde hastanelere yalnız T.C. kimlik belgesi ve 2 tane fotoğraf ile gidebilirsiniz. Devlet hastaneleri, hususi hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri tarafınca verilen sıhhat raporları geçerli olmaktadır. Bu anlamda rapor verecek olan hastanenin tam teşekküllü olması talep edilecektir.

Sadece aile hekimlikleri, hususi muayenehaneler benzer biçimde yerlerden kurul raporu almak mümkün olmamaktadır. Hususi hastanenin kurul raporu mevzusunda yetkisinin olup olmadığı ile ilgili data almak için hastanelere müracaat edebilirsiniz. Bazı hastanelerin web sayfaları üstünde hangi raporları vermeye yetkili olup olmadıkları ile ilgili bilgiler yer verilmiştir. Bazı hastaneler günü birlik ya da eğitim, işe giriş süreçleri ile ilgili raporları vermeye yetkili olurken bazı hastaneler ile engelliler için kurul raporu vermeye yetkili olmaktadır.

Kurul raporu veren hastaneler ile ilgili data almak için ilk olarak hastane yönetimine bir dilekçe yazabilirsiniz. Dilekçe sonunda size geri dönüş sağlanacaktır.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANE LİSTESİni inceleyebilir ve hastanelerden engelli kurul raporu alabilirsiniz.

Engellilik Oranı Hesaplaması Iyi mi Yapılır?

Engellilik oranının hesaplanması amacı ile geliştirilmiş bir formül bulunmaktadır. Bu formül Balthazard adını almaktadır. Formülün kullanılabilmesi için birden fazla engellilik durumunun bulunması gerekmektedir. Birden fazla hastalığı bulunan ya da özür durumu olanların vücut fonksiyonlarındaki kayıplar dikkate alınmaktadır. Formülün hesaplanabilmesi için baz alınacak olan oran, en yüksek engel oranı olacaktır. Hemen sonra öteki oranı bulmak gerekiyor. Formül aşağıdaki şekilde kullanılmaktadır.

Engellilik Oranı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Engellilik Oranı Hesaplaması Iyi mi Yapılır?

 • Tek tek engel oranı tespiti yapılır.
 • En yüksekten en düşük orana gore bir sıralama yapılır.
 • Birinci sırada yer edinen en yüksek oran yüzde 100‘ den çıkarılır.
 • Çıkan netice ile ikinci oran çarpılır.
 • Çarpım sonucu 100′ e bölünür.
 • Bölümden çıkan netice ile en yüksek orana eklenmiş olur.


3 ve daha çok yitik olması durumunda işlem tekrarlanacaktır. Sıhhat raporu alınacak olan şahsın 60 yaş üstü olması durumunda sonuca yüzde 10 oranı eklenecektir.

Örnek : 

 1. oran : yüzde 50  
 2. oran : yüzde 20
Engellilik oranı hesaplama

Engellilik oranı hesaplama

 • En yüksek oran yüzde 50 olduğundan dolayı bu oranı baz alacağız ondan sonra yüzde 100′ den çıkaracağız. 100 – 50 = %50
 • Netice ikinci oran ile çarpılır. 50 * 20 = 1000
 • Hemen sonra çıkan netice 100′ e bölünecek. 1000/100 = 10
 • Netice, en yüksek oran ile toplanır = 10 + 50 = 60
 • Kişinin engellilik oranı yüzde 60 demektedir. Kişinin yaşlarının 60 ve üstünde olması durumunda ise engellilik oranı 60 + 10 = 70 olacaktır.

Kurul Raporu Iyi mi Alınır?

Kurul raporu alım süreci tüm hastanelerde aynı olmaktadır. Devlet hastanesi, hususi hastane, eğitim ve araştırma hastanesi ile üniversite hastaneleri içinde küçücük farklılıklar olsa da müracaat sistemi aynı aşamalardan oluşmaktadır. Yapılması ihtiyaç duyulan tek şey raporun alınacağı sıhhat kurumu ya da kuruluşuna bir dilekçe yardımı ile başvurmak olacaktır. Danışma bölümünden mevzu ile ilgili detaylı data alabilirsiniz. Dilekçe rapor alacak olan kişinin kendi el yazısı ile yazılmış olacaktır. Fakat hastane bünyesinde bulunan hazır formlar da kullanılabilir.

Biçim alınması durumunda eksiksiz ve doğru bilgilerle bu formun doldurulması gerekmektedir. Biçim ya da müracaat dilekçesinin sıhhat kuruluna verilmesi gerekmektedir. Sıhhat kurulu tarafınca size bir cetvel verilecektir. Burada yazan doktorlara tek tek muayene olmalısınız. Meydana getirilen tetkikler sonrası doktorlar tarafınca çizelgede yer edinen boş alanlar doldurulacaktır. Oranları yazdıktan sonrasında doktorların imzaladığı cetvel alınacaktır. Hastanelerde heyetler belirli günlerde toplanmaktadır. Bu günlerde hastaneye gitmeli ve bilhassa devlet hastanelerinde sıraya girmelisiniz.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Kurul Raporu Iyi mi Alınır?

Kurul tarafınca size bazı sorular sorulacak ve doktorların verdikleri oranlar incelenecektir. Birden fazla engel olması durumunda ise Balthazard formülünden yararlanılarak yapılacak hesaplama sonrası tarafınıza sıhhat raporu verilecektir. Verilen bu rapor süreli olduğu benzer biçimde müddetsiz de olabilmektedir. Rapor birkaç gün içinde hazırlanabileceği benzer biçimde, işlemlerin uzaması dahilinde bir kaç haftayı da bulmaktadır. Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? isminde içeriğimizden data alabilirsiniz.

Hususi Hastanelerden Alınan Kurul Raporları Geçerli mi?

Hususi hastanelerden alınan kurul raporlarının geçerli bulunduğunu açıklayalım. Sadece devlet tarafınca bu mevzuda ciddi yaptırımlar yapılmaktadır. Yurttaşlarımız tarafınca bazı haklardan yararlanmak amacı ile alınan sıhhat raporlarının geçerli olmaması durumunda hapis cezasına varan cezalar uygulanmaktadır. Hususi hastanelerde kurul raporu vermek için de oluşturulan kurul bulunmaktadır. Bu heyette minimum 3 ayrı dalın uzmanı olmak durumundadır. Uzman tabip yoksa sorumlu müdür tarafınca kurul temsil edilir.

Verilen raporlar, kurulda bulunan doktorların vazife alınana giren mevzular ile ilgili olmaktadır. Eğer kişinin engel durumunu ilgilendiren bir mevzuda heyette tabip olmaması durumunda rapor verilmesi mümkün olmayacak ve rapor gerçeklik arz etmeyecektir. Hususi hastanelerde sıhhat kurulu raporları verilirken oldukça titiz davranılması gerekiyor. Yoksa cezai yaptırımların olması kaçınılmazdır.

Hususi Hastane İstirahat Raporu Tutarı

İş görememezlik raporu ya da istirahat raporu adı ile adlandırdığımız raporlar ise kolayca alınabilmekte. Hususi hastanelerden, devlet hastanelerinden ya da aile hekimliklerinden dahi bu raporların alınması mümkün olmaktadır. Devlet hastanelerinde bu raporlar muayene sonrasında verilmekte olup herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece meydana getirilen düzenlemeler ile beraber bu raporlardan hususi hastanelerde 50 ila 100 TL içinde ücret talep edilmektedir. Bunların yanı sıra yeterlik alırken ya da işe girişlerde alınması ihtiyaç duyulan sıhhat raporları hususi hastanelerden alınabildiği benzer biçimde aile hekimlerinden de alınmaktadır.

Özel Hastane İstirahat Raporu Ücreti

Hususi Hastane İstirahat Raporu Tutarı

Sıhhat rapor alınması için yetkili olan hastanelere giderek gişe tutarının yatırılması gerekiyor. Aile hekimlerinden alınacak olan sıhhat raporları ise parasız olmaktadır. Fakat aile hekimi, değişik hekimlerin incelem yapmasını isteyerek sizi ilgili branş doktorlarına yönlendirebilir. Ücret mukabili dahilinde hususi hastanelerden bu raporları alabilirsiniz. Sigortalılık durumuna gore hastanelerde sizden değişik ücret talep edilebilir. Özel Hastanelerin Muayene Ücretleri hakkında data alabilirsiniz. Bu fiyatlar ise 2020 senesinde geçerli olmaktadır.

Hususi hastaneler tarafınca verilen raporlar, heyette bulunan doktorların engel durumu için karar vermeye yetkili olması durumunda geçerli olabilir. Sadece bu raporları devlet hastanelerinden almak elbet ki daha garantidir. Bunların yanı sıra alınan istirahat raporları ya da işe girişlerde alınan sıhhat raporları geçerli olmaktadır.


About admin

Check Also

Devlet Kaç Yılda Bir Diş Protezi Takıyor?

Devlet’in Taktığı Diş Protezi Yenileme Süresi Ne Kadar? Ana dişlerimizi bir çok süre geçirmiş olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>