Sivil Memur Nasıl Olunur? (Askeriye Bünyesinde)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’ncü maddesine doğal olarak kamu kurumlarında devletin süreklilik isteyen hizmetinde ve işlerinde aylıkla çalışan, yasalara bakılırsa sorumluluğu ve yetkisi olan hiç kimseye  devlet memuru denir. Devlet kamu ve kurumlarında kadrolu olarak çalışan memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 ncü maddesine tabidir. Sivil memurlar ise TSK’da çalışan devlet memurlarıdır. TSK’da çalışan devlet memuruna sivil işgören denir.

sivil-memur

TSK’da çalışan devlet memurlarına sivil işgören adı veirlmektedir.

Sivil işgören olarak TSK da vazife alan memurlar, statülerine bakılırsa istisnai işgören ve sözleşmeli olarak ayrılır.

Sivil memurların bilhassa sözleşmeli olan sivil memurların görevleri, emek harcama ve ücretlerinde bazı ayrıcalıklar vardır her ne kadar düzgüsel devlet memurlarının doğal olarak olduğu hususlara uymakla yükümlü olsa da sivil memurlarının bu ayrıcalıklı durumları çoğu zaman ücret bakımında kadrolu memurlara bakılırsa birazcık daha alttadır.

Atandıkları kadronun rütbesine ve unvanına bakılırsa istisnai işgören olarak atanabilirler. İstisnai memurlar  atandıkları rütbede vazife alan öteki subayların ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Bilhassa lojman ordu evi ve hususi eğitim merkezi haklarından istisnai sivil memurlar yararlanabilirler.

Hava kuvvetleri Komutanlığı, Kara kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında sivil işgören alımları her yıl yapılmaktadır.

Açıktan sivil işgören alım sınavları uygulamalı imtihan ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır ve her yıl olmak suretiyle Kuvvetleri Komutanlıklarının Personel Temin Merkezi Komutanlığınca yapılmaktadır. Bu sınavlara 18 yaşını tamamlamış ve ÖSYM tarafınca meydana getirilen merkezi yazılı sınavda Kamu Çalışanı Seçme Imtihanı (KPSS) başarıya ulaşmış olan personel katılabilmektedir. Kontenjana giren adayların sıhhat muayeneleri ve güvenlik soruşturmalarına müteakip aday işgören olarak atamaları yapılmaktadır.

İlanlar

Ilk olarak hava kuvvetleri Komutanlığına sivil işgören alımı için müracaat yapılmalı ve müracaat yapanlar içinde seçim yapılmak suretiyle imtihan ve mülakattan geçmeleri gereklidir.

Başvurusu kabul edilen adaylar arasından seçim aşamalarına çağrılacak adaylara ilişik isim sıralaması ve bilgilendirme, www.tekok.edu.tr web sayfasında duyuru edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları davet mektubu gönderilmez. Seçim aşamalarına çağrılan tüm adaylar; internette duyuru edilen tarih ve saatte, Hv.Tek.Okl.K.lığı (Gaziemir/İZMİR) Imtihan Nizamiyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Hava kuvvetleri komutanlığında vazife alan sivil memurlar Teknik Hizmetler Sınıfı (THS),  Destek Hizmetler Sınıfı (YHS) Sıhhat Hizmetleri Sınıfı (SHS), Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EHS), Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH), Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) olmak suretiyle 7 sınıfta vazife yapmaktadırlar.

Hava kuvvetleri komutanlığına atanmak suretiyle alınacak sivil memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna doğal olarak olacak şekilde mühendis, aşçı, hukuk işlemleri uzmanı, İngilizce çevirmen, uygulaman, sürücü vb. birçok meslek dalından personel seçilmektedir.

Hava kuvvetleri komutanlığında devlet memuru statüsünde Muzavvaf sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Sivil Işyar, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli erler vazife almaktadır.

Subay nasıl olunur isminde bağlantıdan detaylı data alabilirsiniz.

Müracaat Şartları

Sivil memurluğa müracaat yapmak isteyen adayların ortaöğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunları için son olarak meydana getirilen Kamu Personel Seçme Sınavına KPSS sınavına girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari bir puan almaları gereklidir. Adam adayların askerlikle ilgisi bulunmamak ve askerlik çağına gelmemiş bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gereklidir.

Sivil memur nasıl olunur?

Sivil işgören iyi mi olunur?

Daha evvelde kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olacak görevlerde daha ilkin çalışmış yada çalışıyor olmamak gerekmektedir. Sivil işgören temini kapsamında başvurular bir tek her temin döneminde komutanlığın web adresi üstünden piyasaya çıkan çevirim içi online olarak müracaat formu doldurularak yapılmaktadır.

Sivil Memurların Görevleri Nedir?

Kuvvet Komutanlıklarının ayrılmaz mensubu olan sivil memurların vazife sorumlulukları öteki memurların vazife sorumlulukları ile aynıdır. Sivil memurlar başka bir işte çalışamaz gelir getirici ticari faaliyette bulunamaz. Tecim ve endüstri kurumlarında vazife alamadığı şeklinde ailesinden en yakını eşi yada reşit olmayan evlatları işe başlayarak gelir getirecekse Memurlar armağan alamaz ve veremezler. Sivil memurların greve siyasal partiye siyasal toplantılara katılma ve üye olma hakları yoktur.

TSK bünyesinde vazife alan sözleşmeli ve istisnai sivil memurların görevleri ve yükümlü oldukları sorumlulukları Anayasaya bakılırsa belirlenir. T.C Anayasasına, kanunlara uymak zorundadır.

Kuvvetler Komutanlığı’nın ayrılmaz mensubu olan sivil işgören statüsünde işgören olmak isteyenler bazı süreçlerden geçmek zorundadır.

Sivil işgören olmak için müracaat meydana getiren adaylar içinde seçim aşamasında uygulamalı kısaca ergonomik imtihan yapılmaktadır. Meydana getirilen sınavdan başarıya ulaşmış olan adaylar ek olarak mülakata alınarak mülakattan da başarıya ulaşmış olmalıdır. Mülakattan başarıya ulaşmış olan adaylar bundan sonraki süreçte sıhhat muayenesi olmalı ve sıhhat kontrolünden SİVİL MEMUR ADAYI OLUR kesin sıhhat raporu alarak görevi yapmak için herhangi bir engelinin bulunmadığını ispatlamalıdır. Son olarak aşama ise güvenlik soruşturması aşamasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonrasında TSK bünyesine alınacak askeri personellerin güvenlik soruşturmaları FETÖ ve herhangi bir terör örgütü ile ilişiğinin bulunmaması için detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Güvenlik soruşturmasından başarıya ulaşmış geçen ve geçtiğine dair yazılı olarak evine davet alan adaylar Hava kuvvetleri komutanlığında sivil işgören olarak vazife almaya hak kazanmış olurlar.

Sivil memurların bu aşamalardan başarıya ulaşmış ile geçtikten sonrasında öteki askeri personellere tanınan haklar bunlara da bilinmektedir. Mesela askeri hastanelerde muayene olma ve sıhhat hizmetlerini alma hizmetlerinden sivil memurlarda yararlanabilir. Servis araçları, toplumsal tesisler sıhhat hizmetleri şeklinde birçok ayrıcalıktan yararlanabilen sivil memurlar için ek olarak bir tek sivil memurların kullanımına açık toplumsal tesislerde bulunmaktadır. Devlet Memuru Nasıl Olunur? isminde içeriğimizde mevzu ile ilgili detaylı bilgilere yer verdik.

Atamalar

Sivil memurlar göreve başladıktan sonrasında ilk olarak atandıkları vazife yerlerinde uzun yılla emek harcayarak bu vazife yerinden emekli olacağı öngörüldüğünden belirli dönemlerde atama ve yer değişiklik yapma haklarına haiz değildir. Sadece sivil memurlar geçerli mazeretleri olduğundan atanabilirler. Çoğu zaman eş durumu ve sıhhat problemleri sebebiyle geçerli mazeret bildiren memurların atama işlemleri  Genelkurmay Başkanlığı  Kuvvet Komutanlıklarında göreli memurların atanmalarında geçerli yönetmeliğe bakılırsa atamaları yapılır. Atama talebinde bulunmak için sivil memurların vazife almış olduğu yerde 4 yıl süresince vazife almış olması şartı aranır Bunun yanında atama yapılabilmesi için atanmak istenen yerde uygun kadronun olması gereklidir. Aksi halde yer değişiklik yapma ve atama isteme hakkı verilmemektedir. Sivil memurların göreve başladıktan sonrasında geçerli bir mazeretleri yoksa istedikleri garnizonlara atama şartları zor olsa gerek

Emek verme Saatleri

Devlet memurların haftalık emek harcama süreleri 40 saattir. Sadece bu yargı TSK mensubu sivil memurlar için uygulanmaz. Sivil  memurların emek harcama saatleri iş bitimine kadar geçen sürede belirlenir. İş bitimine kadar vazife meydana getirecek sivil memurlar gerektiğinde hafta sonu tatilinde de çalışmak zorundadırlar. Sivil memurlar 40 saatin üstünde iş koşturmacasındadır. Bilhassa Hava Kuvvetleri Komutanlığından toplumsal hizmetlerde vazife alan sivil memurlar ve inşaat  işinde vazife alanlar 40 saatin oldukça daha üstünde çalıştırmayı gerektiren kadrolarda vazife aldıkları için iş bitimine kadar iş koşturmacasındadır.

Çalışma Saatleri

Emek verme Saatleri

İzinler

Hava kuvvetleri Komutanlığında vazife alan sivil memurların izinleri, 657 sayılı kanunun ilgili maddelerine bakılırsa belirlenmiş olup sivil memurlar senelik izin, mazeret, hastalık izin, aylıksız izin sıhhat izni ve yurtdışı izni şeklinde izinleri kullanma hakkına haizdir. Sivil memurlar 10 yıl ve daha çok hizmet verdiyse senelik izinleri 30 gündür. 10 yıldan azca hizmet veren sivil memurların senelik izinleri ise 20 gün sürelidir.

Emeklilik Süreleri

Hava kuvvetleri Komutanlığında sivil işgören statüsünde 25 yıl hizmet veren adam memurlar emeklilik hakkına haizdir. Hanım sivil memurların ise 20 yıl hizmet vermeleri ve hizmet yılını tamamlamaları gereklidir. Emekli ikramiyesi emekli maaşı alındığı tarihte yaş haddini dolduranlara  belirtilen yaşını doldurmuş olduğu tarihte verilir. Sivil işgören olarak hanım memurlar 58, adam memurlar 60 yaşını doldurduklarında emekli maaşına hak kazanırlar. SSK, Bağkur ve askerlik şeklinde hizmet sürelerini birleştirme hakkına sahiptirler. Sivil memurlara  Subay, astsubay ve uzman çavuşlara verilen fiili hizmet süresi verilmez.

Memurluğun Sona Ermesi

Sivil işgören olarak TSK’ da görevden ayrılacak  olanlar; Hava Kuvvetleri Komutanlığında vazife alan sivil memurlar istedikleri süre dilekçe ile görevden çekilme başvurusu yapabilir. Mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün vazife almayan sivil memurların yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Görevi bırakmak isteyen sivil memurun yerine başka bir memurun atanması yapılıncaya kadar görevine devam eder. Bir ay kimse gelmediği durumlarda haberli bir halde görevi bırakma hakkına haizdir. Sivil işgören olanlar görevi bıraktığına dair yazılı müracaatta bulunması ile derhal görevini bırakıp gidemez yerine birinin gelmesi için görevine devam eder Ek olarak disiplinsiz hareketlerde bulunan memurlar ve devlet memurluğuna alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde memurluk hizmeti sonlanmış olur.


About admin

Check Also

Köy Korucusu Olmak İsteyenlere Genel Bilgiler

Köy Korucuları bilinmiş olduğu suretiyle bilhassa teröre maruz kalan ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>