Tarım Kredi Ziraat Bankası 2020 Hayvan Kredisi

03.01. 2020 tarihindeki ve 2015 sayılı Resmi Gazete ile Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretim için çiftçilere düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandıracağı duyurulmuştu. Tarımsal üretim meydana getiren çiftçilerinin finansman sıkıntılarının giderilmesi adına kullandırılacak olan bu kredilerin limitleri birbirinden farklıdır. Kredinin yanı sıra, tebliğde belirtilen oranlarda faiz indirimi de yapılacaktır. Ziraat ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın vazife alanı dahilinde olan kooperatifler ve Ziraat İşletmeleri Genel Müdürlüğü desteklemelerden faydalandırılacaktır. Bitkisel üretim konularının yanı sıra hayvancılık sektörüne de büyük destek sunar verilmektedir. Detaylar haberimizde.

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Ziraat ve Hayvan Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası TKK Düşük Faizli Ziraat ve Hayvan Kredisinin uygulama usul ve esasları 25.03.2020 Tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 01.01 2020 -31.12. 2022 yılları aralığında Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak olan faizsiz ve düşük faizli yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulanacak olan teknik usul ve esasları kapsar. 2020 senesinde Ziraat bankası aracılıyla kullandırılacak olan ziraat ve hayvancılık kredilerinin senelik faiz oranları % 9’ dur. Bu faiz oranınında Kararda belirlenen tüm şartlarını yerine getiren çiftçilerin faiz indirimleri de uygulanarak ödeme planı oluşturulacaktır.

Ziraat Kredi Ziraat Bankası 2020 Hayvan Kredisi Şartları Belli Oldu

Geleneksel bitkisel üretim meydana getiren işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üstü krediler ise minimum yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.

Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Geleneksel yaygın hayvansal üretim meydana getiren işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin TL krediler ise % 50 faiz indirim oranında sübvanse edilecek.

Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

 

TKK Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri 1 Ocak 2020 ve 31 ARALIK 2020 dönemleri dahil olmak suretiyle toplamda 3 yıl süresince çiftçilere finansal destek sağlayacağını duyurmuştur. Bu anlamda tarımsal amaçlı üretim için lüzumlu olan nakit ihtiyacı giderilmiş, faaliyetler devlet nezdinde kayıt altına alınmış ve üretimde kalite seviyesinin artırılmış olacağı düşünülmektedir. 2020 yılının son gününe kadar başvurular Ziraat Bankası şubeleri tarafınca kabul edilecektir. Başvurular lüzumlu evraklar hazırlanarak Ziraat Bankası şubelerinden şahsen yapılacaktır. Desteklenecek olan mevzular çeşitlilik arz etmektedir. Süs bitkisi yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar pek oldukca mevzu destekleme kapsamındadır. Sizlere bu içeriğimizde  hayvan kredilerinden bahsedeceğiz.

ziraat-hayvancılık-kredisi

Hayvancılık kredisi

Hayvancılık Kredisi Başvurusu İçin Lüzumlu Olan Evraklar

Gerçek kişilerden istenecek olan belgeler;

 1. T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 2. Ziraatçi Kayıt Belgesi
 3. Bilanço yöntemi ile çalışan işletmelerin son 3 senelik bilançoları
 4. Tarımsal işletmeyi kanıtlayan belgeler, tapular ya da kira kontratları
 5. Güvence belgeleri (Haiz olunan arsa tapuları olabilir.)

Tüzel kişilerden istenecek olan belgeler;

 1. Ziraatçi Kayıt Belgesi
 2. Vergi levhasının fotokopisi
 3. İlgili odaya kayıt yapıldığını gösteren belge
 4. Tecim Sicil Gazetesi
 5. Güvence belgeleri
 6. Noterden alınacak imza sirküler
 7. Kredi başvurusunda bulunan şahsın şirketi temsile yetkili bulunduğunu gösteren belge
 8. Gelir durumunu gösteren belge
 9. Ziraat işletmenin faaliyette bulunduğunu kanıtlayan belgeler gerekmektedir.

Bu belgeler ile beraber aşağıda ifade ettiğimiz hayvancılık mevzularında kredi başvurusunda bulunabilir ve faiz indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nin sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği mevzusunda verdiği kredinin üst limiti 25 milyon TL’dir. Yatırım ve işletme dönemleri için uygulanacak faiz indirimler yüzde 50’dir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü benzer biçimde belirtilen kriterler sağlandığın uygulanacak en yüksek indirim oranı % 100 olacaktır.

Kredi kullandırılacak etçi sığır ırkları; Şarole, angus, hereford, limuzindir.

Sütçü sığır ırkları; Avrupai kırmızı sığırlar, holstein ve jerseydir.

Kombine ırklar (Damızlık); Simental, montbeliard ve kahverengi swisslerdir.

 

sığır-yetiştiriciliği

Sığır yetiştiriciliği

Ek olarak hayvanlara ahır yapılması ya da daha evvelden yapılmış olan ahırların tadilatı, çim biçme makinesi, yem hazırlanması için silaj, yem hazırlama alanları, gübrelerin konulacağı alanların yapılması için lüzumlu olan araç-gereç alımlarında, güneş enerjisi kullanımı ve lazım olabilecek öteki aletlerin temin edilmesi, süt sağma makinelerinin alınması, süt soğutma ekipmanları ve manda alımı mevzularında kredi kullanılabilecektir.

Kredi verilmesi planlanan sığırların ilgili bakanlığın veri tabanına kaydedilmiş, hamile ya da 1 kez doğum yapmış, damızlık belgesine haiz, en fazla 36 aylık kısaca 3 yaşlarında olması gerekiyor. Mandaların ise gene sığırlar ile aynı doğum ve kayıt şartlarına haiz olması, sadece 48 aylık kısaca 4  yaşlarında olmaları gerekmektedir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve TKK’ nın desteklediği konulardan bir tanesi de damızlık düve yetiştiriciliğidir.

Yatırım süreci için %75 faiz indirimi

İşletme süreci içinde %75 faiz indirimi uygulanacak olan kredinin üst limiti 10.000.000 TL’ dir.

Destekleme kredilerine başvurabilmek için mevcud işletmenizde 50 baş ve üstünde düve bulunmalıdır. Ya da kurulacak olan işletme 50 baş ve üstü düveden oluşmalıdır.  Gene manda sayısının da 50 baş ve üstünde olması gerekmektedir. Destek verilecek olan ırklar kararın uygulanmasına dair çıkan yönetmelikte açıkça ifade edilmiştir.

Sütçü düve ırkları; Avrupai kırmızılar, jersey ve holstein (Holstein ırkları yurt içinde doğan olmalı / TİGEM ve TKK hariç)

Kombine ırklar; Simental, kahverengi swiss, montbeliard

Etçi ırklar; Angus, limuzin, şarole, hereforddur.

damızlık-düve

Damızlık düve

Kredi talebinde bulunulacak olan damızlık düvelerin Ziraat ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı olması, 4- 13 ay içinde olması ve sertifikasının olması gerekmektedir. Ek olarak verilecek olan yem hazırlanması, güneş enerjisi, ahır yapımı, balya yapımı benzer biçimde işlemler için lüzumlu olan ekipmanların alınmasında kullanılacaktır.

Kredi ile temin edilecek mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış, 12- 24 aylık yaş aralığında olmalıdır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Ziraat Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’ nın desteklediği hayvancılık sektörlerinden bir diğeri de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Bu anlamda;

Yatırım süreci ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi

Kredi üst limiti 10 milyon TL Kredi başvurusunda bulunabilmek için manda da dahil, toplamda 50 baş ve üstünde hayvanınız olması gerekmektedir. Mevcut bir işletmeniz var ise da hayvan sayınızı artırmanız gerekiyor. Hayvanların en fazla 20 aylık  yaşlarında, Bakanlık veri tabanına 3 aydır kayıtlı ve adam olması gerekmektedir. Hayvanların yem gereksinimlerini karşılayacaklarını taahhüt edenlerin başvuruları daha evvel değerlendirilecektir. Çim biçme, balya yapma, güneş enerjisi, ahır yapımı vb. mevzularda alınacak olan ekipmanlar için alınan kredi kullanılabilecektir. 100 bin TL sermaye ile koyun ve inek yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve TKK, küçükbaş hayvan alımları için de kredi vermektedir. Kredi alabilmek için mevcut işletme kapasitesinin 100 baş keçi, 250 baş koyuna çıkarılması ya da sıfırdan kurulacak olan işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere yada üstüne çıkarmaları,

 • Dişi hayvanların; Ziraat ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı, sertifikalı ve 6- 24 aylık olmaları gerekmektedir. dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında,,
 • Adam hayvanların; Kayıt ve sertifika şartları aynı olmak suretiyle 3 aylık ve kayıt sistemine 1 aydır kayıtlı olması gerekmektedir. Adam hayvan alımı işletme kredisi kapsamında,

Bu anlamda kullandırılacak kredilerin;

Üst limiti 15 milyon TL’ dir.

Yatırım döneminde %75 

İşletme döneminde de %75 faiz  indirimi uygulanacaktır.

Hayvanlara ağıl yapılması, ya da mevcut ağılların onarım ettirilmesi, çim biçme, balya, yem makinelerinin alınması, güneş enerjisi sisteminin kurulması için alınan  krediler kullanılabilmektedir. Sadece yatırım döneminde alınacak olan kredilerin dişi hayvanlar için, işletme döneminde olan kredilerin de adam hayvanlar için verileceğini bir kez daha belirtelim. Küçükbaş hayvan hibe ve destek kredileri hakkında detaylı data almak için tıklayınız.

küçükbaş

Küçükbaş

Arıcılık Sektörü

TKK ve Ziraat Bankası tarımsal kredi mevzularından bir tanesi de arıcılık kredileridir. Kredi desteğinden faydalanabilmek için arılı kovan sayısının 50 ve üstü olması gerekmektedir. Bombus ırkı arılar için işletme dönemine ilişik kredilerin kullanılabilmesi için Ziraat ve Orman Bakanlığı’ nın izni gerekmektedir. Bu sebeple evraklar içine bu izin belgesi de eklenmelidir. İşletme ve yatırım dönemine ilişik kredi başvurusunda bulunabilmek için mevcut arıların Arı Kayıt Sistemi‘ ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu sistemden alınacak olan kayıt belgesi ve arılar ile ilgili detaylı detayları içeren evrakın da dosya içine konulması gerekmektedir.

Arıcılık için lazım olabilecek, aklınıza gelebilecek her türlü (Polen, kovan, bal süzme mak, bal doldurma ve paketleme, güneş enerjisi, raf) gerekseme için bu krediler kullanılabilecektir. Ek olarak işletme kredilerini maske, arıcı giysisi, petek, ilaç, nakliye harcaması, mum kabı, plastik kaplar vb. alımlarında da kullanabilirsiniz. Bu anlamda kullandırılacak olan arıcılık kredilerinin;

arıcılık

Arıcılık

Üst limiti 2 milyon 500 bin TL’ dir. 

Yatırım ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi yapılacaktır. 

Arıcılık karlı bir iş midir? Kazanç ve maliyet hesaplamak için tıklayınız.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Kanatlı ve damızlık kanatlı yetiştiriciliğinde de kredi desteği sağlanmakta ve faiz indirimleri yapılmaktadır. damızlık etlik tavuğu 10 bin tane, damızlık yumurta tavuğu 10 bin tane, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1.000 tane, damızlık hindi 5.000 tane, damızlık kaz, ördek yada bıldırcın 1.000 tane, damızlık deve kuşunda 100 tane ve üstü kapasitelerde işletme kurulması yada kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

. Kredi kullanılabilecek olan yatırım giderleri, yumurta, gübre, kümes kurulumu, sıhhat önlemleri, güneş enerjisi vb. alanlarda kullanılabilecektir.

Kanatlı sektörü için verilecek kredi üst limiti 10 milyon TL

Yatırım süreci kredi indirimi oranı %75, işletme süreci kredi indirim oranı ise %75′ dir.

Kanatlı yetiştiriciliği hakkında detaylı data almak için aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.

Su Ürünleri Sektörü

Verilen kredi mevzularından bir tanesi de su ürünleri sektörüdür. Su ürünleri sektöründe kredi alabilmek için projelerin Ziraat Bakanlığı tarafınca onaylanmış olması gerekmektedir. Kuluçka sistemlerinin kurulması, su ürünleri için kullanılan ekipmanın alınması, sistemlerin kapalı bir hale dönüştürülmesi, ulaşım amaçlı tekne alınması benzer biçimde mevzularda kredi kullandırılabilecektir. İşletme dönemine ilişik krediler Ziraat Bakanlığı tarafınca kuluçkahane ya da yetiştiricilik belgesine haiz olan üreticileri desteklemek amacı ile verilecektir. Bu belgelerde anlatılan kapasite oranları baz alınacaktır.

Su ürünleri sektöründe avcılık yapmak için ilgili bakanlık tarafınca ruhsat verilmiş vapur sahiplerinin, gemilerinde kullanılmak suretiyle buz makineleri, soğutma sistemleri, balık avı için lüzumlu olan malzemeler, ağlar vb. alımları, gene ilgili bakanlık tarafınca belirlenmiş nitelikleri taşımakta olan takip makineleri, kayıt defterleri, aslına bakarsan mevcud gemilerin tamiratının yapılması ve kullanıma uygun hale getirilmesi, ruhsat geçerliliği olan başka gemilerin alınması, yeni vapur yapılması ya da vapur boylarının artırılması benzer biçimde mevzular yatırım dönemine girmekte ve bu dönem için kredi kullanılmaktadır. Yakıt, takip cihazları vb. kredilerin işletme süreci için alınması gene bildiri kapsamında değerlendirilecektir. Gemide tadilat yaparak boyunu uzatmak isteyenlerin il müdürlüklerine durumu bildirerek bir yazı alması gerekmektedir. İşlem tamamlandıktan sonrasında ilgili gemilere ruhsatları verilecektir.

Su ürünleri sektöründe verilecek olan kredinin üst limiti 10 milyon TL’ dir. Yatırım ve İşletme dönemleri faiz indirimleri % 50′ dir.

su-ürünleri-yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği

Yukarıda sayılan desteklerden haricinde, herhangi bir ırk ve yaş şartı belirlenmeyen hayvanlar yaygın hayvansal üretim başlığı altında desteklenecektir.

Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim Kredisi

Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim için 1.500.000 üst limitli yatırım ve işletme döneminde % 100 faiz indirimli olarak kullandırılacak kredinin şartları ise

Hayvansal üretim mevzu başlığı altında kararda belirtilmeyen hayvansal üretim mevzularında yada kararda belirtilen hayvansal üretim mevzularında yer almakla beraber yukarıda ilgili mevzu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı benzer biçimde teknik kriterleri taşımayan mevzularda etkinlik gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Kredi başvuruları 2020 yılının sonuna kadar devam edecektir. Kredi desteklerinden yararlanmak için belirtilen şartlara haiz olunmalıdır. Belirlenmiş olan hayvan sayılarına haiz olanlar en kısa zamanda Ziraat Bankası şubelerine şahsen müracaat yapabilirler. Kredi talebine pozitif ya da negatif yanıt vermek tamamen banka iradesinde olan bir durumdur. Kredi notunuz değerlendirilecek ve haklarında yapılacak olan soruşturma pozitif sonuçlananlar kredi desteği ve faiz indiriminden faydalanabilecektir. Destek alabilmek için ÇKS kaydınızın olması icap ettiğini de ihmal etmeyin!


About admin

Check Also

Devlet’ten Tarım Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Ziraat yada da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz için toplamda 3 milyar 400 milyon hazineye ilişik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>