Tarım ve Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 2020

2020 ziraat ve hayvancılık destekleme ödemeleri çiftçilerimiz için aşağıda belirtilen tutarlarda destekleme ödemesi yapılacak. Bahse mevzu karar da belirtilen desteklemelerden mühim olanları şöyleki;

27 Mart Cuma günü yapılacak olan tarımsal desteklemeler için üreticilerimize toplamda 1 Milyar 881 Milyon 426 Bin TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler üreticilerin T.C kimlik numarası son hanelerine gore yapılacaktır. Bahse mevzu tarımsal desteklemeler ve ödeme tutarları ise;

 • MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ: 20 ilde 553.326 üretici, 1,145 milyar TL
 • ANAÇ KOYUN –  KEÇİ DESTEĞİ: 80 ilde 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL
 • HUBUBAT – BAKLAGİL DESTEĞİ: 14 ilde 35.034 üretici, 120 milyon TL
 • DANE MISIR DESTEĞİ: 6 ilde 9.485 üretici, 20 milyon TL
 • HAYVAN HASTALIK TAZMİNATI: 68 ilde 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL
 • TİFTİK KEÇİLERE İLAVE DESTEK: 3 ilde 131 yetiştirici, 226 bin TL

Tarımsal Destek Ödemesi

Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ nin yapmış olduğu açıklamaya gore 331 milyon 637 bin TL’lik tarımsal destek sunar 6 Mart 2020 saat 18:00’dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacaktır. Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru Atama Töreninde Sn. Bakan tarımsal desteklemeler için şu ifadeleri kullandı;

“Buradan kıymetli çiftçilerimize de bir müjde vermek isterim. 19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik savaşım desteği olmak suretiyle toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal desteklerimizi bugün saat 18:00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız.” dedi.

Ek olarak Bekir Pakdemirli Corona sebebiyle;

Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yağlı Tohumlu Bitkiler ile Dane Zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son müracaat 30 Nisan 2020’ye, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır fark ödemesi destekleri son müracaat zamanı 29 Mayıs 2020’ye, İyi Ziraat Uygulamaları ve Organik Ziraat desteklemeleri son müracaat zamanı 30 Nisan 2020’ye uzatıldı” dedi.

Tarımsal Destekleme Ödemeleri BAŞLADI 20 Mart 2020

Ziraat ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını deklare etti.

 • Alan bazlı fındık için 35 ilde 408.373 üreticiye 849 milyon lira,
 • Mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira,
 • 5 dekar altı ufak aile işletmeleri için 74 ilde 36.728 üreticiye 12 milyon lira,
 • Dane mısır için 24 ilde 26338 üreticiye 89 milyon lira,

Hububat baklagil için 21 ilde 43.842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız.

Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine gore üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Buna gore, TC kimlik numarasının son hanesi

 • “0” olanlara 20 Mart 2020,
 • “2” olanlara 27 Mart 2020,
 • “4” olanlara 03 Nisan 2020,
 • “6 ve 8” olanlara 10 Nisan 2020 zamanı, saat 18.00 itibariyle ödeme yapacağız.

Ek olarak, bugün (20.03.2020) tek seferde, saat 18.00 itibariyle de;

 • Yaş çay primi için 183 milyon lira,
 • Sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira,
 • Biyolojik ve biyoteknik savaşım için 6 ilde 2.624 üreticiye 5,5 milyon lira,
 • Kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira,
 • Ziraat sigortaları için 201 milyon lira, ödeme yapacağız.
 • Çiftçilerimize tarımsal destek için toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapıyoruz. Üreten, emek veren çiftçilerimizin daima yerinde olmaya devam edeceğiz. Yapacağımız bu desteklerin hayırlı ve verimli bulunduğunu arzuluyorum ifadelerini kullandı.

Korona Virüs Sebebiyle Ziraat ve Hayvancılık Destek Başvuruları E-çiftçi portalı üstünden yapılacak

Ölümcül korona virüs sebebiyle çiftçilerin sağlıklarını korumak amacıyla 2020 senesinde ziraat ve hayvancılık destek başvuruları e-çiftçi portalı üstünden yapılacak. Bekir Pakdemirli tarafınca meydana getirilen açıklamaya gore kalablaık ortamlardan uzak durulması amacıyla tüm tarımsal ve hayvancılık destekleri elektronik ortamdan resmi dairelere gitmeden gerçekleştirilebilecek.

Ek olarak Bekir Pakdemirli 2020 tarımsal desteklerin e-devlet üstünden yapabileceği de açıklandı. Toplam 852 hizmet türümüzün e-Devlet Portalı üstünden sunulduğunu siz kıymetli çiftçilerimize bir kez daha duyurmak isteriz.

2020 Mazot ve Gübre Destek Miktarları Kaç TL.

Aşağıda yer edinen tabloda mazot ve gübre destekleme miktarları yer almıştır.

ÜRÜN MAZOT GÜBRE TOPLAM
BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, TRİTİKALE 19 TL 8 TL 27 TL
KÜTLÜ PAMUK, ÇELTİK 62 TL 4 TL 66 TL
MERCİMEK, KURU FASULYE, NOHUT 22 TL 4 TL 26 TL
PATATES 27 TL 4 TL 31 TL
SOYA, YAĞLI AYÇİÇEĞİ 26 TL 4 TL 30 TL
DANE MISIR 25 TL 4 TL 29 TL
YEM BİTKİLERİ, KURUSOĞAN, FINDIK, ÇAY, ASPİR, KANOLA 17 TL 4 TL 21 TL
ZEYTİN 15 TL 4 TL 19 TL
DİĞER ÜRÜNLER 15 TL 4 TL 19 TL
NADASA BIRAKMA 8 TL 8 TL

Toprak çözümleme desteği 50 dönüm ve üstü araziler için ilave her 50 dönüm için çözümleme başına 40 TL. ödenecek.

2020 senesinde arılı kovan başına 10 TL. destekleme ödemesi yapılacak.

 • Bombus arısı desteği  81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği  6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Havza bazlı fark ödemesi destekleri ise aşağıda belirtilen tablo da yer almıştır.

Ürün Cinsel Kilogram. Başına kuruş
Aspir 55
Çeltik 10
Dane mısır 3
Dane zeytin 15
Kanola 50
Kütlü pamuk 80
Nohut, mercimek, fasulye 50
Soya 60
Yağlık ayçiçeği 40
Yaş çay, 13
Yulaf, Arpa, Buğday, Tritikale 10
Zeytinyağı 80

Ufak aile işletmesi başına dekara 100 TL,

Fındık alan bazlı destekleme ödemesi olarak ÇKS kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 TL.

Yem bitkileri desteklemesi olarak;

 • Yem bitkileri desteği 19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği 6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Sulu yonca 90, Kuru yonca 40, Korunga 90,

Yeşil arpa ve buğday 30,

Tek senelik yem bitkileri 60,

Silajlık sulu mısır 100, kuru mısır 40,

Mera suni davet 40,

Öteki oldukça senelik sulu yem bitkileri 90, kuru 40

TL. olmak suretiyle dekar başına senelik ödeme yapılacak.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı bulunduğunun Bakanlıkça tespit edilmiş olduğu havzalarda 2020 senesinde ekilen fiğ, macar fiğı, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave % 50 destek ödenir.

 • Naturel polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı örtüaltı ünitelerinde, bombus arısı kullanan çiftçilere koloni başına 60 TL ödenir.
 • Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Buzağı malak manda desteği;

1) Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üstü yaşta, destekleme senesinde ilk doğumunu icra eden ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 350 TL/baş ödenir. Üreme kriterleri bu Kararın yayımlandığı tarihten sonrasında tohumlanan sığırlardan doğan buzağılar için uygulanır.

Yukarıdaki şartları taşıyan;

 • Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üstü olanları ile öteki sığır ırklarının etçi yada kombine ırk; Bakanlıkça izinli doğal tohumlama boğaları yada sunı tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.
 • 20 baş ve üstü doğuran inek varlığına haiz işletmelerde, doğuran saf sütçü ırk inek varlığının en fazla %60 ının (5 yaş ve üstü olanlar dahil), etçi ırk boğalardan Bakanlıkça izinli doğal tohumlama boğaları yada yapay tohumlama sonucu doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenir.

2) Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenir.

3) Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenir.

4) Bakanlıkça izin verilen yerli sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, yapay tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenir.

5) Dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dışı mandalara ilave 200 TL/baş,  programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üstü malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, destek ödenir.

b) Islah amaçlı süt içerik analizi desteği: Islah amaçlı süt içerik analizi meydana getirilen ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini elde eden her 1 inek için 150 TL/baş a kadar Bakanlıkça belirlenen oranda destek Merih.

c) Düve alımı desteği: Minimum 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına,

Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

ç) Hastalıktan ari işletmeler için sıhhat sertifikasına haiz olan işletmelerde bulunan,

damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üstündeki adam hayvanlar hariç, tüm sığırlar için

hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır.

Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üstü için % 50’sine karşılık gelen tutam’ ödenmesi suretiyle uygulanır.

Ek olarak, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına haiz olan işletmelerdeki arı işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödeme yapılır.

d) Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğan ve besi süresini tamamlamış adam sığırların’ (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil), hayvan başına 250 TL/baş destekleme ödenir.

(4) Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde; a) Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üstü anaç koyun keçi varlığına haiz işletmelere yada çobanlara 5.000 TL alarak ödenir.

b) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği icra eden, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun-keçi başına 25 TL, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL, Koyun Keçi Data Sistemi (KKBS) veri tabanında bundan önceki senenin anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme senesinde anaç koyun keçi sayısını aradan işletmelerde, bundan önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme senesinde anaç koyun keçi vasfına ulaşanların Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılır.

c) Küçükbaş soy kütüğü desteği. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği icra eden ve ıslah programına dahil olan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Data Sistemi (SOYBİS) ve TÜRKVET sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine 100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş ödeme yapılır.

(5) Öteki hayvancılık desteklemelerinde;

a) Üretmiş olduğu tiftiği, Tiftik ve Yapağı Ziraat Satış Kooperatifleri Birliğine (Tıftıkbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatiflere yada Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydedilen üreticilere, tiftiğin kalitesine gore beher kilogram için oğlak tiftiği ne 30 TL/kilogram, anamal tiftiğe 28 TL/kilogram ve ikincil tiftiğe 20 TL/kilogram ödeme yapılır.

b) İpekböceği yetiştiriciliğinde parasız tohum elde eden Kaza Ziraat Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 80 TL/kutu, ürettiği yaş ipekböceği kazasını Kozabirlik kooperatiften yada etkinlik alanı kazadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kazanın kilogram 60 TL ödeme yapılacak.

c) Arı yetiştiriciliği icra eden ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/yada üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı ile anlı kovan başına 15 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerine, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sadıklar’ damızlık ana arı başına 80 TL ödeme yapılır. ç) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği ()demesi yapılır.

 • Bombus arısı desteği  81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği  6 mart 2020 tarihinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

d) Hayvan hastalıkları ile savaşım çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için yetki devri meydana getirilen uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 1,5 TL/baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/baş ödeme yapılır.

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM DESTEKLEMESİ 2020

ÜRÜN ÖDENECEK MİKTAR
Aşılı Fidan 0,50 TL
Aşısız Fidan 0,25 TL
Çavdar, Arpa, Yulaf, Tritikale 0,08 TL
Çeltik 0,25 TL
Kanola 1,50 TL
Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi 1,50 TL
Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Nohut 0,50 TL
Patates, Buğday 0,10 TL
Soya 0,35 TL
Susam 0,60 TL
Yer Fıstığı 0,80 TL
Yonca 4,00 TL

2020 ÇOBAN DESTEKLEMESİ

 • 100 baş yada üstü keçi yada anaç koyun üreticilerine 5.000 TL çoban desteklemesi verilecek.
 • Eğer çiftçimiz damızlık koyun yada keçi yetiştiriciliği yapıyorsa ve hayvanlar Bakanlığın sistemine kayıtlı ise hayvan başına 25 TL. ödeniyor. Eğer hayvanlar tiftik keçisi ise Şırnak, Siirt yada Mardin illerinde üretim yapıyorsa ilave olarak 20 TL. daha verilecek.
 • Ödeme tarihleri için Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TEBLİĞNAME ASLINI BURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ.


About admin

Check Also

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Kooperatif Kredisi 2020

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği tarımsal krediler ve 2020 yılını da kapsamaktadır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

>